Numery cz³onków SS od 283 000 do 283 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

283 028

Wilhelm DUFAIS

08.07.1888

5276395

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 21.06.1943 r.

283 029

Sepp SYR

18.10.1903

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

283 030

Heinrich STRANG

18.07.1896

142158

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

283 031

Albert LAY

31.08.1901

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

283 032

Ulrich SCHMOLZE

07.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 06.07.1944 r.

283 040

Otto DECKER

29.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

283 042

Alfons WAFFLER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

283 043

Peter QUERBACH

23.03.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

283 046

Heinz PAPPERT

23.10.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

283 050

Josef DIEFENTHAL

05.10.1915

 

SS-Sturmbannführer ,oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

283 056

Erich SCHIFFER

21.11.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

283 057

Helmut ARENDT

30.01.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 064

Simon RAMMELMAYR

04.10.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

283 065

Albert PERNER

29.05.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

283 066

Arthur DÄHNERT

03.05.1915

 

SS-Obersturmführer - awans 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

283 067

Herald ERDMANNSDORFFER

04.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

283 069

Ludwig BUCHNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

283 071

Franz SCHULTES

23.10.1911

409084

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

283 073

Erich FRIEDRICH

26.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS

283 074

Walter BREUSTEDT

22.04.1914

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

283 076

Walter GLAWE

04.10.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

283 079

Karl GERLACH

09.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

283 080

Helmuth RAHN

02.08.1913

3163941

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.06.1943 r.

283 085

Rudolf HIERONYMUS

20.02.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

283 094

Helmut QUITMEYER

04.04.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.07.1941 r.

283 097

Wilhelm ENDEMANN

22.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

283 117

Johann LAUR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

283 119

Peter PAULSEN

09.10.1902

3967970

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

283 124

Werner PFAU

11.08.1910

4820817

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

283 125

Dr Gustav GEWECKE

31.01.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

283 127

Rudolf SCHILGER

12.05.1894

54000

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

283 131

Theodor FRITSCH

11.06.1895

66899

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

283 138

Rudolf JOHANNES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r. r.

283 139

Hans GÖTZ

22.08.1895

2309440

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

283 157

Matthias EBNER

 

 

SS-Mann
04.04.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

283 178

Josef SCHMIDBAUR

07.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

283 186

Erich BICKERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r. r.

283 192

Josef FELDMAYER

27.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

283 197

Bernhard BRANDHOFER

 

 

SS-Mann
10.07.1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

283 199

Anton KREIL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

283 241

Fritz STÖRTZ

30.05.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

283 268

Hans KLENK

15.08.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 277

Otto KUEHN

19.03.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

283 303

Adolf WAGNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

283 353

Karl ULMER

26.05.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 363

Eugen MERZ

22.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

283 371

Adolf BLEIER

 

 

SS-Mann

283 396

Walter RUMMEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

283 406

Hans FUCHS

04.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 13.08.1944 r.

283 473

Joachim LIEBICH

13.02.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 474

Günther BREUCKER

10.12.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.10.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 486

Werner ROHDE

11.06.1904

1663050

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
11.10.1946 r. - stracony

283 517

Alfred WAWRA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r. r.

283 537

Georg HARDT

 

 

SS-Mann

283 542

Erich BRAUN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

283 545

Eduard FERY

06.11.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

283 551

Franz KNEIPP

19.09.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 569

Claudius RUPP

10.09.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

283 571

Hans DEMMEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

283 595

Max MEYSING

19.03.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

283 608

Kurt OLBRICH

13.09.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 07.06.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 609

Rudolf WINKELMANN

 

 

SS-Rottenführer

283 618

Sepp RUF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

283 671

Otto URSPRUCH

15.02.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

283 685

Hubert GELÜCK

 

 

SS-Mann

283 725

Heinrich HARKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

283 732

Adolf WENDT

17.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

283 749

Bernhard BROCKMAN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

283 753

Günther HECHT-ROST

04.06.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

283 754

Willy GARBE

12.05.1891

641171

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

283 760

Herbert FELDHUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

283 768

Herbert KRAH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r. r.

283 781

Walter SCHULTKE

03.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

283 800

Dr Kurt HOLM

16.08.1894

3279225

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

283 804

Ottomar ANTON

15.12.1895

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

283 817

Harry SCHÜTT

19.03.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

283 821

August SÜSSMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

283 865

Johannes KOHRN

15.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

283 887

Erich RISIUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

283 944

Kurt ALBOHN

05.10.1915

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

283 954

Otto HUK

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

283 978

Kuno DESSAU

16.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

283 983

Willy KÖPNICK

19.10.1898

3694232

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

283 984

August HEIDER

29.03.1892

5584975

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 07.09.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

283 985

Walther HEWEL

25.03.1904

3280789

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942r.
02.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion