Numery cz³onków SS od 284 000 do 284 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

284 015

Ewald BLUHM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

284 018

Richard HEIDEMANN

14.07.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

284 023

Gerhard NÜSKE

27.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

284 062

Hans FENTZAHN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

284 089

Fritz HÖPFNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

284 098

Edwin KÜHN

23.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 118

Hans BARTHELS

28.10.1882

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

284 119

Paul POHLE

16.08.1881

2 308 478

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

284 120

Eugen MEZGER

23.03.1896

2 683 854

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 25.07.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

284 121

Ernst BRILL

06.08.1892

1 546 909

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

284 122

Fritz HIPPLER

17.08.1909

62 133

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

284 123

Friedrich SCHARF

25.08.1897

851 780

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

284 124

Hans RÜDIGER

16.06.1889

336 025

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

284 125

Walther BRAHTZ

22.05.1893

2 634 691

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

284 131

Wilhelm MEYER

02.04.1896

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

284 132

Hans RIEGERBAUER

26.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

284 139

Hans HOLZ

 

 

SS-Mann

284 143

Karl KUMMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

284 182

Willi KANTER

 

 

SS-Sturmmann

284 191

Rudolf HESS

13.10.1895

1 128 756

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

284 193

Erich SPAHN

29.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

284 205

Horst BECHSTAEDT

12.04.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

284 214

Georg SCHULZE

 

 

SS-Mann
31.07.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

284 237

Hans WILKENS

 

 

SS-Mann

284 245

Heinz NIELSEN

05.02.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

284 277

Erich KIRSCH

11.07.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.11.1944 r.

284 290

Siegfried JACUBSKI

11.09.1918

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1945 r.

284 309

Heinrich PEPER

01.07.1902

59 697

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

284 312

Werner KÖHN

09.09.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

284 343

Joachim GRAMBOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

284 366

Hans HERDACH

03.08.1911

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

284 367

Heinz ZIELINSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans 21.06.1943 r.

284 414

Arnold KOCH

07.04.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

284 431

Gerhard VOLBORTH

01.12.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 04.01.1945 r.

284 442

Albert FAASS

18.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

284 453

Richard GENS

05.06.1920

 

SS-Untersturmführer - awans 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 465

Anton FINDENIGG

21.10.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1942 r.

284 467

Richard WILDNER

29.06.1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

284 468

Hans HOFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

284 475

Emil LACHNITT

15.07.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.10.1937 r.
30.06.1938 r. - opu¶ci³ SS

284 477

Gustav HERMANN

25.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

284 478

Bruno WESTERMAIER

14.10.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

284 479

Rudolf BAIER

21.08.1895

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

284 485

Josef GOLIASCH

23.05.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

284 486

Julius ORTNER

16.06.1894

1 085 464

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.02.1937 r.

284 487

Josef OBERKOFLER

25.12.1900

514 486

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

284 491

Gottfried MEIR

06.05.1911

901 513

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

284 493

Franz MÜKSCH

04.09.1911

1 086 725

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

284 494

Otto KÖHLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

284 496

Eugen KAROLYI

 

 

SS-Untersturmführer
30.11.1938 r. - opu¶ci³ SS

284 499

Theodorich SUTTER

18.08.1898

1 616 525

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

284 504

Franz KAUFMANN

29.08.1908

685 609

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

284 505

Ferdinand RIEDER

24.10.1902

115 438

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

284 506

Karl SCHMID

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

284 507

Hans SCHMID

 

 

SS-Untersturmführer - awans 20.04.1939 r.

284 509

Karl EGNER

19.09.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 511

Rudolf SKORPIL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

284 515

Ferdinand BAUER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1940 r.

284 523

Dr Kurt TIEDJEN

18.05.1911

419 414

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

284 524

Otto SCHULTZ

02.06.1911

150 339

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

284 525

Anton SCHWALD

13.03.1892

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

284 539

Walter MERTZ

 

 

SS-Mann

284 565

Horst MOGWITZ

21.04.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 582

Wolfgang UEBERSCHAAR

08.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

284 635

Paul WITTIG

21.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

284 644

Heinz HOEFGEN

21.05.1920

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 645

Dr Heinrich EUFINGER

29.01.1894

2 246 463

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 29.01.1944 r.

284 649

Felix WEISSENFELS

 

 

SS-Mann

284 655

Bernd GOTTFRIEDSEN

02.03.1911

44 0377

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

284 656

Dr Otto RINGLEB

17.05.1875

 

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

284 659

Fritz RICHTER

15.10.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 663

Walter HERTWIG

03.04.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

284 706

Herbert LUDERER

 

 

SS-Mann

284 745

Erhard LEHMANN

05.07.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zmar³ 14.05.1945 r.

284 787

Helmut KUNZ

26.09.1910

5 104 232

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

284 794

Werner REICHEL

04.09.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.03.1945 r.

284 844

Richard REINFRANK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

284 863

Rudolf ELLNER

13.11.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

284 878

Werner EIGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans 20.04.1939 r.

284 896

Karl EICHELSDÖRFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

284 908

Karl SCHEIB

03.05.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

284 912

Adolf STEINEL

 

 

SS-Mann

284 917

Paul HÖFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

284 920

Adolf THIEM

 

 

SS-Rottenführer

284 953

Heinrich HORN

05.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

284 977

Horst SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion