Numery cz³onków SS od 285 000 do 285 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

285 034

Josef HERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

285 058

Konrad SCHWEIGERT

24.03.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 073

Willi RUDOLPH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

285 100

Dr Georg ZIEGER

04.12.1897

798 576

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

285 112

Adolf KÄUFLEIN

21.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

285 122

Josef BACKHAUS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

285 125

Dieter KLÄHRE

 

 

SS-Mann

285 131

Hermann SCHMALKUCHE

13.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

285 133

Willy HANSMANN

25.11.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

285 135

Hans JANSSEN

27.12.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

285 145

Erwin PLÜMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

285 148

Werner RICHEI

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

285 186

Werner KORK

01.09.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

285 197

Wilhelm SCHEELE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

285 209

Kurt OHLMER

 

 

SS-Sturmann

285 264

Otto HEBERMEHL

01.11.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 286

Erich GERLAND

05.07.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.11944 r.

285 291

Georg BERNHARDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

285 295

Erwin MÖLLER

01.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

285 297

Bernhard HOFFMANN

 

 

SS-Mann

285 308

Hermann UHRLAU

19.08.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 315

Fritz VOLKHARDT

17.09.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 320

Oskar BOTT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

285 329

Walter FISSELER

18.01.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

285 360

Karl ELFNER

02.07.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

285 366

Herbert ULRICH

28.05.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 369

Klaus PADEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

285 376

Gerhard SCHUNKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

285 441

Karl EDLING

25.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1945 r.

285 461

Paul BERGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

285 495

Fritz SIEBENLIST

30.60.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

285 542

Sepp RAMBOLD

 

 

SS-Rottenführer

285 546

Heinrich MUSSMANN

05.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

285 553

Bernhard JASPERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

285 555

Hans FIEGL

 

 

SS-Rottenführer

285 567

Ludwig WALLNER

 

 

SS-Mann

285 569

Willi SCHILDKNECHT

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

285 570

Max LINDINGER

 

 

SS-Mann

285 594

Siegfried HIEMER

 

 

SS-Mann

285 640

Alfred GROSSROCK

02.01.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1945 r.
05.04.1945 r. - zmar³ w obozie jenieckim

285 648

Wolfhart HACKE

23.05.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

285 655

Karl STAROCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

285 667

Karl FRICK

26.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

285 669

Gerhard TORMIN

29.03.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1945 r.

285 684

Anton HUGGER

11.05.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.03.1945 r.

285 701

Otto HALBAUER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

285 723

Rudolf ULMER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

285 770

Karl MOSKOPF

01.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

285 779

Gustav STAMM

 

 

SS-Mann

285 799

Franz KÖLSCH

 

 

SS-Sturmmann

285 803

Eduard RICK

06.08.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen SS

285 815

Helmut WIERHAKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

285 818

Wilhekm NUTZINGER

07.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1944 r.

285 912

Walter HAHN

09.06.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 961

Rudolf ERBSLOEH

01.10.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

285 962

Heinz van FLODROP

10.04.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

285 978

Egon KREIS

17.04.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 980

Theodor VOGT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

285 984

Arnold BRAUN

07.04.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

285 986

Paul BEYER

07.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

285 990

Hans GÖTZE

15.04.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion