Numery cz³onków SS od 286 000 do 286 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

286 071

Ludwig REISSNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

286 112

Eduard FENTROSS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

286 146

Helmut JOCKISCH

30.10.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 156

Hans JÄSCHKE

 

 

SS-Mann

286 168

Fritz RUH

 

 

SS-Mann

286 194

Kurt LIESE

30.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 227

Werner GROSSKOPF

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

286 235

Werner PIEPER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

286 241

Georg MALICKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

286 283

Julius WOHLAUF

03.06.1913

2 445 352

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

286 288

Heinz FELFE

18.03.1918

3 710 348

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

286 308

Ernst GÖDECKE

16.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

286 314

Fritz SCHRAPS

23.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 05.09.1943 r.

286 316

Johannes TENNHANDT

08.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 388

Wolfgang LOOSE

16.02.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

286 410

Hans SCHRICKER

12.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

286 435

Andreas ZEH

17.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
awans w dniu 09.11.1944 r.

286 486

Wilhelm JUNGE

26.06.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 498

Heinrich BURCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

286 540

Walter MÖLLER

11.05.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 585

Friedrich ZIPP

04.09.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

286 587

Otto SCHLICHENMAIER

10.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 588

Ludwig BRÜDERLE

02.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

286 590

Helmut BIRKE

11.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgn±³ 17.08.1941 r.

286 592

Hans SCHETTER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

286 595

Rudolf WINTER

08.07.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

286 596

Gerhard BENKE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

286 598

Jakob LOBMEYER

12.10.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 599

Gustav DEPPE

17.10.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 603

Richard BÖHLER

03.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 21.08.1944r.

286 607

Adolf HOFMANN

10.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1944 r.

286 609

Viktor RAPPL

10.07.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

286 612

Adolf KOPP

18.01.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

286 614

Adalbert UTSCH

04.02.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 615

Josef BUCHHOLZ

08.05.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.09.1941 r.

286 616

Lothar MAYER

12.12.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 624

Josef NABER

06.10.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 627

Alfons OTT

30.09.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 634

Hugo ADAM

28.09.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 644

Karl WOLF

20.09.1914

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 645

Paul FALKE

26.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 647

Eduard BRONDER

20.09.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 12.09.1944 r.

286 651

Franz BURDAK

04.03.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.

286 653

Karl KÜHLEWIND

19.12.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 659

Kurt BACH

16.12.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 661

Erich STRASSER

10.02.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944r ., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 662

Fritz VEHMEIER

08.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

286 664

Hans MERTELL

02.05.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 667

Friedrich VOIGT

16.09.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

286 670

Ernst von LIEBE

16.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 671

Heinz WIEGEL

05.02.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

286 672

Otto SCHEUREGGER

08.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 680

Hans SEILER

27.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 687

Hans PAPKE

26.09.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 691

Hans FAHRNER

10.12.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 693

Hans GOMBERT

01.03.1919

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 694

Ludwig JUNG

08.05.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 698

Rolf TAMMLING

19.03.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 710

Herbert MENZEL

09.10.1916

4 137 181

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.03.1938 r.
zgin±³ 15.09.1939r.

286 712

Johann RICHTER

07.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 714

Otto NÖTH

29.01.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 722

Hans CHRISTOPH

04.03.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

286 723

Hans SAILER

14.02.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 733

Franz NEUMEIER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

286 736

Eugen STOCKER

30.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 740

Ernst DOEBELE

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1939 r.

286 743

Willi SERRER

01.09.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 744

Herbert JÄGER

14.04.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 748

Ludwig FRÖHLICH

18.08.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 750

Arnold HANSEN

26.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 03.09.1944 r.

286 752

Franz BIETSCH

19.11.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 754

Friedrich BURGHARDT

20.10.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1945 r.

286 755

Wilhelm WILLE

08.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

286 762

Otto DÜRR

22.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 770

Matthias BÜRZLE

03.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 776

Kurt SAUERBIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

286 777

Franz HOFFMANN

14.03.1918

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 779

Hermann BUCHNER

16.01.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 29.07.1944 r.
zgin±³ 17.11.1944 r.

286 780

Helmut SCHWERDTFEGER

28.03.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1942 r.

286 794

Karl KAMMERMEIER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

286 806

Andreas DAROSS

22.11.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
w trakcie wojny zdegradowany do stopnia SS-Schütze

286 814

Leo BUBLITZ

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

286 818

Heinrich MÖTEFINDT

14.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.03.1944 r.

286 821

Hans SCHNEIDER

24.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 824

Richard PIEHL

13.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 825

Kurt SCHARVOGEL

27.10.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 835

Heinrich BLUM

12.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 836

Erich REHDER

28.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.08.1944 r.

286 837

Werner TETENS

04.10.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

286 842

Hans KEPPELS

13.12.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

286 843

Helmut SCHALLITZ

16.10.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

286 844

Wilhelm SAMMANN

22.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 846

Heinz GEYER

07.03.1913

 

SS-Obersturmführer - awans 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 849

Caesar EHRNGRUBER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1938 r.

286 851

Hermann OTTO

03.11.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

286 855

Willi FLECK

22.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 858

Hans SEEMANN

13.02.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 859

Kurt FEY

24.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 860

Hubert FISCHER

13.04.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 29.01.1945 r.

286 864

Günther WOEST

10.07.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

286 871

Rupprecht KEIL

21.08.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 880

Helmut KORTH

14.05.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 883

Karl FREYER

28.01.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 887

Paul KAUPP

05.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 892

Karl NAGEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

286 895

Arthur MUGGLI

25.12.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1943 r.

286 896

Ernst MÜLLER

27.06.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 899

Ernst WAGNER

19.09.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 903

Herbert BINKAU

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

286 908

Gerhard MAHN

19.02.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 909

Heinz DEBRAISSINE

26.07.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

286 914

Karl JANSSEN

08.07.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 14.09.1939 r.

286 922

Hans THOMSEN

15.01.1916

3 594 925

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.01.1943 r.

286 923

Alfred MÖLLER

28.02.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 925

Peter PLÜSCHAU

07.03.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 930

Anton URBACH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

286 934

Georg FLOERKE

25.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

286 935

Herbert BRECHTEZENDE

24.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

286 937

Walter BORNSCHEUER

29.09.1914

4 197 076

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

286 938

Werner SCHILLER

07.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

286 939

Friedrich LUTTER

20.08.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 14.04.1945 r.

286 942

Karl RAUBENHEIMER

05.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 946

Heinrich BRAND

04.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 947

Alfred MAAS

20.01.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 11.09.1944 r.

286 949

Werner DEGE

27.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1943 r.

286 952

Helmut WEBER

14.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

286 956

Karl WALDSCHMIDT

26.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 963

Ernst TOMAKE

1916

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

286 964

Wilhelm HUNKE

29.01.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

286 967

Erich HILDEBRANDT

19.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

286 969

Günther LEITERITZ

24.06.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.09.1944 r.

286 972

Paul PUCK

19.02.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

286 982

Rudi GROSSER

12.03.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

286 989

Albert MEENTS

15.11.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

286 992

Heinz MÜLLER

14.05.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

286 995

Wolfgang FINKE

22.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.05.1945 r.

286 997

Werner SCHREYER

04.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.