Numery cz³onków SS od 287 000 do 287 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

287 003

Erich ROSSNER

19.08.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 010

Eberhard HÖFFER

03.07.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 24.11.1944 r.

287 012

Ernst MEYER

02.11.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 014

Hans WERNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

287 015

Albert OBERSCHMID

29.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

287 016

Hans FLÜGEL

13.02.1919

5 229 201

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

287 024

Alfred WENZEL

11.02.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 027

Ludiwg HERBSTLEB

07.02.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 032

Georg SCHID

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

287 035

Arthur BURZLAFF

23.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.12.1944 r.

287 037

Georg STAUDACHER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

287 042

Hans FLECKENSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

287 049

Richard REICHENBECHER

05.11.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 058

Hans LAUTERBACH

21.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 067

Franz STRASSER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

287 068

Günther KAULFUSS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

287 069

Karl BUNCK

05.02.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 075

Hans GRUBER

27.04.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 39.01.1944 r.

287 076

Kurt HALLWACHS

30.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

287 077

Oskar BIESOLT

20.07.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

287 080

Franz FRITZSCH

18.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

287 083

Rudolf JÄGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

287 095

Erich KOPP

14.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 39.01.1944 r.

287 097

Vinzenz ROSSLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

287 101

Karl DERICHS

20.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

287 123

Wilhelm LINNENLÜCKE

13.11.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 130

Josef KRATZ

13.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

287 131

Reinhold HOPPE

08.10.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 148

Rolf HINSCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

287 155

Willi BAUER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

287 158

Herbert SCHULTE

03.12.1919

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 159

Horst PLESSOW

 

 

SS-Sturmmann

287 163

Max KRAUSS

15.12.1917

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 11.04.1944 r.

287 166

Herbert FRICKE

07.05.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

287 170

Johann RAUTELL

27.09.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

287 191

Fritz SCHAFFMANN

20.12.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 193

Thilo JENSEN

09.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.10.1941 r.

287 197

Willi MANTHE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

287 202

Herbert MEYER

06.01.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 203

Helmuth RODE

31.01.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.01.1945 r.

287 206

Kurt MARTIN

27.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 210

Nikolaus THOMSEN

21.07.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 214

Gerhard BALZER

09.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 216

Heinz SCHAFER

11.04.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

287 217

Erich WARNSTADT

18.08.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 218

Heinz KUX

22.09.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 228

Otto GÄTZSCHMANN

23.03.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 239

Walter WENDT

25.11.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 241

Hans WESTRICH

23.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

287 245

Peter RÄTZ

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

287 249

Arthur GRAMS

12.05.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 281

Gerhard BARTH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

287 290

Werner GEORGI

19.02.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

287 309

Hans HOPF

15.05.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.07.1941 r.

287 316

Gerhard RICHTER

13.05.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 340

Kurt RUBAN

15.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 352

Horst VOGEL

13.04.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 353

Horst ROITZSCH

09.08.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1943 r.

287 356

Hans MARKUSSEN

18.09.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1941 r.

287 357

Kurt LIEBING

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

287 359

Helmut SZESNY

21.04.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 365

Max TRAMPLER

20.09.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1945 r.

287 367

Max GRÜSON

30.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

287 368

Kurt FROMBERG

08.01.1915

1 469 100

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 387

Otto CURTIUS

 

 

SS-Sturmmann

287 390

Franz SCHLOSSER

 

 

SS-Sturmmann

287 448

Werner EGGERS

30.08.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 537

Willi JANKE

12.10.1903

5 508 034

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zmar³ w wyniku odniesionych ran 05.07.1941 r.

287 538

Richard WOLF

11.03.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

287 575

Karl-Heinz SCHLICHT

29.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 633

Bodo MAHNKE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

287 651

Gerhard BEYER

04.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

287 653

Erich WEISS

30.09.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

287 672

Anton KNITEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

287 680

Konstantin von NEURATH

02.02.1873

3 805 229

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

287 743

Heinz PRZYCHODNIAK

24.01.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 782

Gerhard PURRUCKER

21.12.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 789

Egmont HUGEL

05.01.1897

30 992

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.10.1937 r.

287 805

Emil DUPLITZER

12.04.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 822

Kurt WILLIG

04.10.1906

2 183 261

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

287 835

Kurt CASELMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

287 902

Heinrich KRUG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

287 920

Willi WALTER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

287 922

Hans HAARBERG

05.06.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.10.1941 r.

287 935

Willi KUHLMANN

13.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 939

Helmut HEISE

29.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 25.07.1944 r.

287 947

Otto KÖHNKE

21.01.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

287 948

Rudolf GRIMM

11.09.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

287 952

Adolf LEINENWEBER

18.02.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1944 r.

287 954

Viktor BREUER

01.10.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

287 956

Werner BRINKMANN

02.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 965

Werner HÄCKER

25.10.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 972

Paul HENNIG

05.11.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

287 973

Hans SPIESS

13.12.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

287 981

Fritz SOMMER

04.02.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

287 989

Rudolf HEISS

26.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 993

Martin SCHROIF

22.02.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

287 994

Ludwig DIETRICH

13.08.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

287 999

Hermann HEHN

25.09.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion