Numery cz³onków SS od 288 000 do 288 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

288 003

Karl BAYER

08.07.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 010

Bruno MELLMER

07.10.1909

183 436

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 011

Hermann FREESE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

288 015

Josef OBERFRANK

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

288 017

Emmerich FIRMKRANZ

27.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 018

Hans WEINZIERL

12.09.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 019

Hans BAUER

13.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

288 024

Bruno BEECK

25.08.1916

3 595 076

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1941 r.

288 027

Rudolf GRIMM

25.06.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 036

Klaus MÖLLHOFF

10.04.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

288 037

August ZIEGENMEIER

30.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 039

Max PAUSTIAN

24.05.1915

3 493 569

SS-Hauptsturmführer

288 043

Karl GENTHE

02.01.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

288 086

Fritz BRETSCHNEIDER

08.01.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 05.04.1944 r.

288 093

Walter UNGER

22.06.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 099

Heinz SCHIEFER

17.06.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

288 100

Karl JENSEN

08.12.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

288 101

Heinrich BEHREND

23.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.07.1941 r.

288 102

Karl SPECHT

07.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

288 104

Werner REIMERS

18.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.04.1944 r.

288 106

Rolf WOLLENWEBER

16.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

288 113

Heinz BIRNSCHEIN

09.01.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

288 114

Heinz BAMBERGER

04.04.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

288 116

Walter TANK

27.11.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 119

Rudolf WINTER

09.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

288 121

Josef OBERHAUSER

20.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

288 124

Otto GRONBACH

12.10.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

288 133

Emil WAGNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

288 135

Alfred LEMMERZ

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

288 142

Georg RÖTZER

28.02.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

288 145

Karl AUSTEL

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

288 151

Ernst LOESCH

16.11.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

288 152

Werner WINKLER

08.03.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 155

Wilhelm GRILL

1916

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

288 156

Erich BOOS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

288 179

Rudolf MÜLLER

03.06.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 188

Kurt KANIS

06.05.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

288 191

Hans SCHUSTER

25.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

288 192

Otto SCHMIDT

14.10.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 204

Kurt EICHHORN

21.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 212

Reinhold KÜSTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

288 222

Robert KUNSTMANN

 

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 224

Helmuth THIEME

05.01.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 227

Rudolf HERRMANN

14.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

288 239

Heinz VAHLDIECK

27.05.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 240

Karl WIENERT

30.03.1913

1 143 244

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

288 250

Heinrich SEGMÜLLER

28.10.1888

3 527 119

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

288 261

Siegfried MÜLLER

20.09.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 275

Adolf STENGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

288 360

Werner SEELIG

12.01.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 428

Walter RUTSCHKE

09.05.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
04.09.1947 r. - zmar³ w obozie jenieckim

288 436

Waldemar SEEWALD

19.03.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.04.1943 r.
zgin±³ 04.09.1943 r.

288 459

Wilhelm KLEIN

11.06.1906

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 470

Hugo KÖHLER

26.06.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 482

Max WÄCHTER

15.04.1920

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w 1945 r.

288 483

Leo KUNA

21.10.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 486

Friedrich HERRMANN

28.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 499

Hans VORMSCHLAG

15.11.1915

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 514

Ernst RÖNTZSCH

18.01.1914

 

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1944 r.

288 517

Otto BÜRKLE

13.05.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.09.1943 r.

288 519

Tankred ZIEGLER

08.05.1892

3 771 507

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 520

Erich SCHNEIDER

30.04.1900

3 474 247

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1942 r.

288 521

Günther NEICKE

02.11.1906

4 499 284

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 14.02.1934 r.

288 522

Kurt HANSSEN

18.12.1903

2 701 996

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

288 525

Herwart ARLT

25.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 534

Willi FORSTNER

16.01.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 15.04.1945 r.

288 550

Eduard HOFFMANN

 

 

SS-Mann

288 565

Heinrich WILLMANN

21.06.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS - awans w dniu 11.09.1938 r.
zdegradowany do stopnia SS-Schütze w czerwcu 1944 r.

288 581

Otto REICHARDT

15.01.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

288 593

Hubert WANKO

23.11.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.03.1942 r.

288 594

Johannes SCHRÖDER

19.11.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 601

Gustav ZUSCHNEID

27.03.1896

1 330 485

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

288 602

Walter ESTERMANN

21.06.1910

198 618

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

288 603

Swen SCHULTHES

22.03.1900

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

288 614

Reinhold MAYER

08.05.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 621

Gerhard VOLK

 

 

SS-Mann

288 623

Alfred WASSER

14.10.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 624

Heinrich WIEDEMANN

03.07.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.08.1943 r.

288 638

Franz CLAASSEN

15.11.1881

1 289 757

SS-Brigadeführer - awans w dniu 01.03.1941 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

288 653

Fritz SIEBER

11.07.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1944 r.

288 658

Heinz DÖRRIES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

288 676

Rudolf SEIDEL

04.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 688

Johannes WEIDEMANN

15.08.1897

593 845

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

288 689

Fritz KILTHAU

18.10.1903

4 028 926

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

288 690

Jakob ROCKER

08.03.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

288 691

Hans SCHMIDT

28.03.1903

37 600

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

288 693

Friedrich REINHEIMER

10.11.1881

57 816

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

288 694

Adolf CLOS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

288 695

Christoph MAYER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

288 696

Hans FASCHING

15.11.1918

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 705

Wilhelm JAKOB

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

288 709

Jean GLÄSSER

 

 

SS-Oberschütze

288 713

Karl BORCHERT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

288 715

Franz BALZER

10.10.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 716

Johann BARTELS

24.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.08.1943 r.

288 724

Hermann INGENLATH

 

 

SS-Scharführer

288 742

Bernhard HERBER

19.08.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 747

Rolf SACK

22.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 21.01.1945 r.

288 751

Dr Kurt BRUCH

10.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

288 787

Heinz JEEP

10.04.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

288 705

Gerhard SCHUFFENHAUER

 

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

288 809

Gerhard VOGEL

16.10.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 814

Adolf LEIST

 

 

SS-Mann

288 825

Friedrich WENDT

 

 

SS-Mann

288 831

Joachim WOHLFARTH

10.10.1897

39 630

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

288 832

Walter LEHNE

01.04.1901

913 916

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

288 833

Willi KLEIN

30.12.1906

5 031 761

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1940 r.

288 834

Hans LAUTERBACH

03.04.1902

673 169

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

288 836

Heinrich GOETZ

25.05.1888

888 219

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

288 837

Dr Hans-Joachim PETERS

27.08.1908

271 001

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

288 839

Leonhard ESCOTIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

288 847

Paul MAIER

 

 

SS-Mann

288 851

Heinrich JÄGER

10.10.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 04.03.1943 r.

288 854

Gustav ESSLINGER

 

 

SS-Maann

288 856

Friedrich SCHÖPPLE

19.02.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 899

Adolf MUNGENAST

 

 

SS-Mann

288 909

Hermann KORSHENRICH

27.04.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

288 915

Theo SCHULZE-HAGEN

18.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

288 924

Heinz WINTER

18.03.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

288 951

Hans SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

288 965

Werner PÖTSCHKE

06.03.1914

2 630 275

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.03.1945 r.

288 992

dr Heinz SOMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion