Numery cz³onków SS od 289 000 do 289 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

289 008

Günther SCHRÖDER

 

 

SS-Rottenführer

289 017

Rudi VYSEK

09.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

289 018

Herbert SPRUNG

06.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

289 020

Kurt STUHL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

289 030

Karl TEWAAG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

289 129

Adolf FENN

18.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

289 135

Willi BACKES

 

 

SS-Mann
20.12.1938 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

289 141

Karl PLUM

 

 

SS-Mann

289 148

Konrad HÜBNER

04.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945r.

289 154

Hans MOLDERINGS

12.09.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

289 155

Walter SCHACK

14.02.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

289 158

Georg REGIER

27.07.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

289 164

Walter SCHÄFER

16.03.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

289 176

Franz WIFLING

 

 

SS-Sturmscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

289 179

Ernst KLEIN

06.12.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

289 182

Hans-Hermann SIEBRECHT

11.04.1911

4 357 759

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

289 191

Ernst HUBER

02.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.05.1944 r.

289 194

Walter HELMERT

 

 

SS-Rottenführer

289 198

Wilhelm LAASCH

06.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.11.1943 r.

289 206

Werner KORNDÖRFER

07.03.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1941r.

289 210

Andreas BOLEK

03.05.1894

50 648

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
Generalmajor der Polizei - awans w dniu 08.02.1944 r.
05.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

289 211

Erich ZSCHALER

22.07.1885

436 727

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

289 212

Gerhard MISCHKE

25.12.1898

239 888

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

289 213

Gustav SCHLOTTERER

01.03.1906

74 207

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

289 214

Alfons SCHULZE-DIECKHOFF

17.11.1904

2 490 606

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

289 215

Franz SCHIFFER

23.11.1896

56 519

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

289 216

Ludwig GANTEN

16.08.1888

5 114 147

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

289 217

Adolf von OEYNHAUSEN

27.08.1877

623 499

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

289 218

Karl REMMEL

16.08.1876

14 254

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

289 219

Franz HIEBL

01.12.1911

360 197

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

289 223

Johannes THIENEL

17.06.1902

1 894 056

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

289 224

Gerhard NOATZKE

21.08.1905

55 107

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

289 225

Erich HILGENFELDT

02.07.1897

143 642

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1942r.
25.04.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

289 226

Bruno TIEDT

06.04.1892

3 004 172

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

289 230

Josef BÜRCKEL

30.03.1895

33 979

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.
28.09.1944 r. - pope³ni³ samobójstwo

289 232

Ernst NOACK

 

 

SS-Hauptsturmführer

289 238

Dr Karl-Werner MAASSEN

11.03.1910

4 088 767

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

289 239

Hans von MACKENSEN

26.01.1883

3 453 634

SS-Gruppenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

289 240

Karl WILD

27.07.1897

4 324 043

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1937 r.

289 241

Robert WOHLRAB

01.10.1910

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

289 244

Rudolf DRAPE

29.09.1895

5 579 380

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

289 246

Otto STROTMANN

07.06.1893

3 283 545

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

289 247

Emil KLEIN

18.10.1893

1 922 196

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

289 248

Gerhard TSCHMARKE

18.11.1898

713 935

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
28.10.1938 r. - wykluczony z SS

289 251

Heinrich MUNDT

19.03.1900

1 773 146

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

289 253

Fritz FRICKE

08.08.1889

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

289 254

Josef ALTSTÖTTER

04.01.1892

5 823 836

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

289 256

Walther JORDAN

19.07.1904

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1937 r.
zgin±³ 16.05.1940 r.

289 259

Eugen DOLLMANN

21.08.1900

3 402 541

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

289 260

Paul SCHMIDT

23.06.1899

8 981 252

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

289 261

Erwin ETTEL

30.06.1895

952 856

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

289 265

Johann DRIESSLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

289 267

Johann FORSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

289 268

Johann HUBINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

289 270

Karl SCHNEIDER

20.02.1899

3 054 434

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

289 275

Otto COLLET

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

289 278

Horst MÜHLHAUSEN

18.09.1892

1 137 422

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1937 r.

289 517

Wilhelm SCHLENK

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

289 302

Rolf MÜLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

289 306

Willy REINEKE

26.12.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

289 310

Heinrich OELKERS

18.06.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

289 311

Josef MILLER

04.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

289 315

Alfred SCHREGEL

08.05.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

289 339

Arthur ZIENOW

 

 

SS-Sturmmann

289 343

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

289 350

Leo SCHULZ

19.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

289 356

Theodor SCHNABL

09.10.1901

4 263 119

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.08.1942 r.

289 357

Paul GRUND

24.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

289 366

Günther TIETJE

18.10.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

289 367

Walter TESCHOW

08.04.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.11.1944 r.

289 371

Albert RINSCHE

02.04.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

289 373

Herbert RUHLAND

13.05.1918

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.03.1945 r.

289 379

Hermann JANSSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

289 412

Max EGER

 

 

SS-Mann

289 423

Gerhard BEESE

11.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

289 424

Dr Heinz ORTH

14.12.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

289 429

Herbert CLESS

30.03.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

289 433

Walter HÜBENER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

289 455

Max MEYR

10.01.1907

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

289 457

Karl EGERSDÖRFER

20.07.1902

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

289 461

Herbert GUENDEL

27.09.1904

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

289 463

Rudolf ENGER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

289 502

Karl WEHLE

10.10.1906

4 950 678

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS

289 513

Paul MARTEN

 

 

SS-Mann

289 531

Richard BAYER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

289 532

Karl KRAUS

 

 

SS-Mann
11.06.1940 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

289 547

Herbert RENDCHEN

04.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.01.1944 r.

289 550

Fritz STRAUSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

289 560

Hans GRUBER

 

 

SS-Oberscharführer

289 568

Willi ROTH

 

 

SS-Scharführer

289 570

Leopold STUMWÖHRER

06.11.1909

685 662

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

289 578

Franz RUBATSCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

289 580

Benno WEISER

25.02.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

289 591

Karl RADL

12.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

289 592

Roland ROTTENMANNER

11.09.1908

1 516 249

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

289 595

Fritz WALTERS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

289 599

Hans MARTENSEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

289 622

Herbert PAULAT

31.01.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

289 631

Arthur BARANSKY

07.12.1904

5 092 023

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

289 633

Hugo KRAAS

25.01.1911

2 204 561

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 20.04.1945 r.

289 634

Hans ROSAHL

05.08.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

289 636

Werner OTTMANN

15.01.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

289 643

Willy FRANK

09.02.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

289 644

Josef CONRADI

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

289 645

Alfred BECKER

05.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

289 649

Peter REHBERGER

19.04.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1942 r.

289 658

Wilhelm BÖDECKER

26.07.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

289 669

Anton FRANZUCIAK

 

 

SS-Sturmmann

289 678

Gustav RIEK

23.05.1900

142 993

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

289 681

Ernst SÜRENHAGEN

12.07.1910

114 764

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

289 682

Werner HÖHLE

08.06.1911

322 378

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

289 683

Heinz COHRS

18.03.1896

363 179

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

289 684

Erich SCHNELL

10.04.1894

114 176

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

289 685

Walter JUNGNICKEL

17.06.1878

2 457 682

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

289 686

Otto von HEILINGBRUNNER

28.07.1882

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

289 687

Fritz EGGEMANN

15.10.1906

410 656

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

289 688

Valentin SCHUSTER

09.01.1900

510 891

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

289 689

Martin NATHUSIUS

08.03.1883

1 980 287

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

289 690

Gerhard WINTER

13.05.1910

2 636 777

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

289 691

Max LORENZ

12.11.1885

1 411 052

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

289 699

Ernst FISCHER

25.10.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

289 702

Friedrich ZISTLER

18.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

289 705

Alfons ARENS

20.02.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

289 712

Dr Adalbert PRIES

23.11.1911

4 357 707

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

289 716

Alexander von HEDEMANN

24.01.1880

1 723 950

SS-Obersturmführer - awans w dniu 27.01.1939 r.

289 717

Günther HOFFMANN

14.11.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

289 724

Richard ECKES

13.06.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 22.03.1943 r.

289 752

Wolfgang WOLLENZIEN

30.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

289 763

Hans ARNHOLD

27.03.1911

1 500 000

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

289 772

Reinhold BAUMGARTNER

16.12.1897

1 522 911

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

289 773

Hans BLÖSL

01.09.1894

72 487

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

289 774

Siegfried GLASER

14.07.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

289 776

Werner KÜHN

05.04.1892

905 668

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

289 777

Hans REICHE

01.03.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.08.1944 r.

289 796

Hans ERNST

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

289 798

Heinrich TIPPE

05.02.1909

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

289 799

Heinrich KÖLLNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1939 r.

289 804

Dr Heinz RITZERT

02.04.1914

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

289 813

Robert HARTMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

289 824

Heinrich BLEIFUSS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

289 832

Heinrich RINDFLEISCH

03.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

289 839

Theo BERNHARDT

1916

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

289 840

Heinz HARRER

23.10.1914

4 886 776

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 27.05.1940 r.

289 841

Robert DEIMEL

14.03.1897

1 532 998

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

289 842

Heribert HANSL

08.08.1910

5 918 423

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
zgin±³ 01.08.1943 r.

289 843

Wilhelm KÜSEL

05.02.1880

5 764 085

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

289 871

Wolfgang GOETZ

27.12.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

289 888

Werner HERRENDÖRFER

 

 

SS-Sturmmann

289 898

Günther ZISSELER

15.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1948 r.

289 938

Willi WALDHAUER

 

 

SS-Unterscharführer der waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

289 947

Friedrich LENKEIT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

289 951

Paul STIER

10.09.1913

1 945 283

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1943 r.

289 962

Kurt ROSENSTOCK

19.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

289 963

Joseph BASTIAN

 

 

SS-Hauptsturmführer

289 966

Josef ROHRMAYR

29.09.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

289 973

Ernst FRANKE

11.112.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.10.1942 r.

289 991

Willi SCHNEIDER

20.06.1908

104 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

289 992

Eckart von der LUEHE

05.11.1881

285 278

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

289 993

Walther RUMSTIEG

21.06.1883

1 267 974

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion