Numery cz³onków SS od 29 000 do 29 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

29 002

Friedrich ALSFASSER

04.09.1896

64 697

SS-Hauptsturmführer

29 023

Hermann FRIMMERSDORF

24.03.1903

146 170

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

29 042

Gustav LEINBERGER

03.04.1892

421 179

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

29 059

Peter NEHEN

 

 

SS-Hauptscharführer

29 083

Anton THURAU

12.09.1905

891 979

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

29 087

Paul WÖNCKHAUS

22.04.1889

698 017

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

29 088

Jobst GEISE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

29 092

Heinrich VOGT

28.09.1897

538 376

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

29 096

Erwin HORSTMANN

28.11.1910

455 574

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

29 097

Hanns LOHMANN

24.04.1911

218 303

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

29 100

Paul BLOBEL

13.08.1894

844 662

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

29 101

Arthur HENKEL

08.01.1897

1 157 095

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

29 112

Karl HOLTHOFF

 

 

SS-Unterscharführer

29 118

Heinz MAUS

10.06.1911

853 763

SS-Hauptsturmführer

29 128

Theo HECK

 

 

SS-Unterscharführer

29 132

Wilhelm GÜSGEN

26.05.1910

938 777

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

29 145

Dr Paul RINGSHAUSEN

10.02.1908

202 091

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

29 147

Ernst WALTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

29 149

Adam ESSINGER

 

 

SS-Unterscharführer

29 171

Fritz WALTHER

16.01.1905

674 499

SS-Obersturmführer

29 173

Paul STACHE

31.12.1883

531 912

SS-Obersturmführer

29 174

Fritz MUECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

29 184

Herbert GÖRLITZ

12.05.1912

462 458

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

29 185

Günther KERSTEN

20.03.1906

788 373

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

29 191

Erich FREISLEBEN

06.06.1904

47 662

SS-Obersturmführer

29 192

Herbert SANDER

20.09.1911

543 840

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

29 225

Alfred SEIFERT

 

 

SS-Scharführer

29 229

Josef MATSCHKE

10.04.1899

332 340

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

29 238

Arthur KLICHE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

29 241

Alfred ARLT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

29 261

Traugott PULTAR

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

29 279

Georg RATHEY

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

29 284

Rudolf KIEPERT

06.01.1888

754 099

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

29 292

Gustav LEMPERT

 

 

SS-Unterscharführer

29 294

Erich NICKEL

31.12.1906

732 651

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

29 301

Ernst WILLNER

 

 

SS-Unterscharführer

29 304

Günther BEHNISCH

 

 

SS-Scharführer

29 311

Georg GRÄSCHE

04.06.1902

354 071

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

29 314

Paul SCHOEPE

 

 

SS-Unterscharführer
23.02.1939 r. - wykluczony z SS
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

29 333

Julius GONSCHIOR

09.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

29 337

Georg MICHALSEN

13.09.1906

103 613

SS-Sturmbannführer

29 338

Kurt CLAASEN

 

 

SS-Hauptsturmführer

29 342

August KULLA

10.05.1903

969 841

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

29 347

Rudolf ROSENKRANZ

 

 

SS-Scharführer

29 368

Adalbert BIELER

 

 

SS-Unterscharführer

29 370

Josef PASCHKE

25.08.1893

874 329

SS-Untersturmführer - awans w dniu 19.01.1935 r.

29 372

Josef SPRINGER

 

 

SS-Unterscharführer
20.09.1937 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

29 376

Wilhelm FROMM

 

 

SS-Untersturmführer

29 392

Karl KLEINSTEUBER

05.02.1903

876 090

SS-Untersturmführer - awans w dniu 28.02.1934 r.

29 394

Paul LANGER

 

 

SS-Unterscharführer

29 407

Gottfried FRITZOWSKI

 

 

SS-Untersturmführer

29 411

Fritz RÖHLE

08.03.1897

383 149

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

29 421

Gerhard SCHAFFARCZYK

 

 

SS-Unterscharführer

29 423

Bernhard BOSIEN

21.11.1896

586 903

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

29 424

Alfred POHL

 

 

SS-Hauptsturmführer

29 426

Ernst MINDE

14.03.1899

129 544

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

29 427

Paul GÜNTHER

01.12.1902

309 645

SS-Obersturmführer

29 428

Alfred PETRUSCH

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

29 429

Walter-Ernst PLÖW

03.02.1904

1 050 101

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

29 432

Wilhelm WOLTER

17.09.1907

607 006

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

29 433

Hans POECK

02.12.1907

69 774

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

29 436

Hans ESSELUN

27.08.1905

1 060 408

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

29 438

Alfred GINTAUT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

29 450

Max WESTPHAL

07.07.1911

1 158 145

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

29 462

Hugo SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer

29 484

Gerhard SCHWARTZ

05.04.1872

371 335

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 05.04.1942 r.

29 488

Herbert WILLM

 

 

SS-Rottenführer

29 493

Hermann WIENS

09.06.1900

795 137

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

29 498

Heinrich HOYER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

29 500

Friedrich WILL

03.10.1908

1 150 019

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

29 505

Heinrich BORCHERT

 

 

SS-Scharführer

29 507

Albert EWERT

01.02.1891

679 554

SS-Hauptsturmführer

29 510

Ernst KERSCH

11.05.1901

618 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

29 515

Max HUMPS

04.12.1891

787 049

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

29 516

Alfred BIGLER

10.10.1898

1 075 131

SS-Oberführer - awans w dniu 02.12.1933 r.
31.10.1936 r. odszed³ z SS na w³asn± pro¶bê

29 525

Oskar LAHR

13.09.1899

45 081

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

29 529

Karl GOHLKE

27.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

29 532

Otto SCHMAUSS

29.07.1913

964 973

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

29 534

Leo HÖFER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

29 535

Fritz ARMBRUSTER

 

 

SS-Untersturmführer

29 537

Dr Hubert EISENREICH

12.07.1898

71 049

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

29 543

Edmund UNSER

13.08.1895

708 024

SS-Sturmbannführer

29 544

Hans SCHEID

 

 

SS-Hauptscharführer

29 545

Josef SCHILLING

01.02.1902

865 121

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

29 549

Hans WEBER

28.04.1904

1 075 069

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1937 r.

29 564

Karl UNSELD

30.04.1913

866 764

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

29 590

Heinrich PÖSCHL

 

 

SS-Sturmmann

29 600

Josef RAUSCHER

 

 

SS-Unterscharführer

29 603

Georg SCHÖN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

29 613

Hans ZRIESCHLING

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

29 618

Ludwig MAUGG

25.02.1884

99 011

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.10.1933 r.

29 623

Dr Heinz KURZ

19.09.1894

267 449

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

29 624

Dr Harro BRENNER

24.11.1911

288 006

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

29 625

August KORRENG

01.05.1878

449 807

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 01.01.1942 r.

29 626

Wilhelm HETZEL

02.10.1898

582 596

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

29 627

Dr Hans FISCHER

21.08.1906

1 187 881

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

29 630

Werner HOY

02.12.1905

1 184 041

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

29 631

Friedrich WEHDE

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

29 641

Hans SCHIFFMANN

04.07.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

29 651

Alfred NEUNDORF

 

 

SS-Rottenführer

29 662

Fritz HEBER

 

 

SS-Sturmmann

29 683

Werner EHRHARDT

25.09.1908

581 436

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

29 701

Wilhelm RENTSCH

09.08.1886

161 627

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

29 703

Martin MÄURER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

29 707

Otto SINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

29 709

Ernst ADAM

08.09.1909

1 183 028

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

29 711

Heinrich KÖHLER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

29 716

Friedrich HEISEL

03.04.1898

1 189 389

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

29 717

Fritz SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

29 731

Dr Karl JOHANNY

22.10.1908

84 670

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

29 736

Georg HÄSSLER

 

 

SS-Unterscharführer

29 746

Otto LEINER

07.02.1899

1 030 368

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

29 748

Christian HARTMANN

 

 

SS-Oberscharführer

29 756

Karl ROTTMANN

 

 

SS-Unterscharführer

29 761

Adolf DORFT

14.02.1879

894 286

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

29 765

Friedrich LEBER

22.06.1896

296 958

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

29 778

Walter MICHELS

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

29 783

Willi KIRSCH

 

 

SS-Mann

29 793

Hermann SCHMITT

12.06.1900

1 120 193

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

29 807

Albert HABERER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

29 811

Johann STETTLER

03.05.1898

836 901

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

29 812

Adam MECHNIG

11.03.1898

1 031 048

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

29 814

Phillip GEMMING

 

 

SS-Scharführer

29 817

Ernst LEUTHEUSSER

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

29 819

Franz VIETZ

19.02.1908

1 371 661

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

29 824

Peter LAMBRECHT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1935 r.

29 834

Friedrich MÜLLER

17.09.1906

523 372

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

29 843

Andreas SCHLICK

 

 

SS-Scharführer

29 853

Richard MANGASSER

 

 

SS-Sturmmann

29 862

Franz BLERSCH

 

 

SS-Unterscharführer

29 868

Hermann REISER

 

 

SS-Unterscharführer

29 873

Eugen SCHMID

07.03.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

29 876

Wilhelm EISELE

19.09.1909

457 252

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

29 878

Karl HERMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

29 880

Richard KURZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

29 885

Wilhelm BICKEL

20.06.1908

100 679

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

29 892

Hermann PISTER

21.02.1885

918 391

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
stracony 28.09.1948 r. w Landsbergu

29 903

Paul BARTSCH

 

 

SS-Unterscharführer

29 909

Georg WINKLER

01.02.1900

845 660

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

29 911

Dr Franz PODDIG

29.09.1874

189 237

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

29 913

Kurt ACHTZEHN

01.02.1898

604 700

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

29 914

Walter JORNITZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

29 919

Johannes HERRMANN

20.02.1898

978 058

SS-Obersturmführer

29 922

Erich KRAUSE

02.11.1903

480 049

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

29 924

Fritz SORSKE

30.04.1885

1 075 597

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

29 928

Johann WOZNIAK

 

 

SS-Rottenführer

29 933

Erich FENDRICH

 

 

SS-Unterscharführer

29 947

Walter HAGEDORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

29 974

Julius TUROBIN

 

 

SS-Mann

29 981

Walter SEIFERT

19.08.1895

480 343

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

29 985

Julius DOMBECK

11.04.1896

1 194 674

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

29 988

Richard FIEGLER

14.09.1900

1 075 635

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

29 993

Walter MÜLLER

04.08.1898

1 075 976

SS-Obersturmführer

29 996

Erich GORALCZYK

05.09.1901

1 075 905

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

29 999

Bruno KALUS

25.08.1904

310 301

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion