Numery cz³onków SS od 290 000 do 290 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

290 001

Hans KNIGGE

03.03.1907

5 044 393

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 002

Hellmut TANZMANN

18.01.1907

2 433 947

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

290 009

Max HAERTEL

04.05.1881

2 125 791

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 011

Max HÄUSSERER

02.11.1890

2 019 175

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

290 012

Oskar EISELER

07.04.1911

1 793 398

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 013

Bruno SATTLER

17.04.1898

637 954

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1941 r.

290 014

Erich BOCK

 

 

SS-Sturmscharführer

290 015

Walter GRULKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 016

Erich von REDEN

08.12.1912

4 583 214

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 017

Gerhard LITTSCHWAGER

21.10.1907

544 625

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 019

Rudolf LESSELBERG

04.06.108

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 020

Friedrich ENGELHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 021

Willy BERGMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 022

Walter SCHADE

03.10.1904

2 866 493

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

290 023

Fritz SCHMIDT

06.12.1908

455 700

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 024

Hans REICHLE

10.10.1910

672 601

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

290 027

Friedrich HASSELBRINK

21.07.1898

519 734

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 029

Gerhard HELFER

13.04.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

290 032

Berthold WENK

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

290 038

Kurt NEIFEIND

29.09.1908

3 385 047

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 040

Harry SEHR

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 041

Walter STAMM

25.11.1904

3 472 486

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 042

Martin WANNAGS

07.11.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 047

Thomas LEUTKART

17.11.1905

4 863 386

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 049

Werner KRAUSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 050

August HABERSTROH

12.03.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 051

Gerhard SAHR

05.04.1910

341 715

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 056

Fritz SEIFFERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 057

Eugen MATTIAT

28.04.1901

677 146

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

290 062

Heinrich BROCKMEIER

18.01.1896

4 922 860

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 063

Otto KAPELL

24.11.1890

2 009 352

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 065

Georg RITTER

09.03.1913

928 946

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

290 066

Friedrich BORRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 068

Andreas SCHMIDT

11.02.1895

2 890 316

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 070

Hermann FRÖDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 071

Werner EITEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 072

Franz NYNCKE

22.10.1885

656 341

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 074

Hans GIPPERT

12.11.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 079

Albert KRÜGER

15.01.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 084

Günther AMTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 088

Karl KOPLIN

30.08.1903

1 364 272

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

290 090

Werner MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 091

Karl MAUCH

12.02.1906

1 552 668

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 093

Bruno NEUBAUER

10.06.1891

4 357 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 098

Adolf FEUCHT

07.05.1909

1 483 725

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 08.05.1945 r.

290 101

Walter GARSTEN

 

 

SS-Scharführer

290 105

Fritz LOTH

05.06.1905

1 597 623

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 111

Max VOIGT

14.03.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 113

Heinz GILSDORF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

290 114

Karl ZINDEL

26.12.1894

3 226 421

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 116

Karl MORISSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 120

Fritz August GAZZERA

04.12.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

290 125

Wilhelm MAROTZKE

16.08.1897

5 379 721

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

290 126

Werner BOEHM

19.04.1909

312 901

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 127

Fritz SPRENKMANN

12.12.1910

575 651

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 128

Walther KAINZ

15.08.1906

1 244 293

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 129

Hans GÜNTHER

22.08.1910

119 925

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

290 130

Rolf GÜNTHER

08.01.1913

472 421

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

290 131

Friedrich HANKE

21.12.1895

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

290 132

Erich BUCHHEIM

24.10.1909

320 871

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

290 133

Erwin BECK

25.12.1902

1 502 745

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 134

Georg MOTT

10.11.1900

839 434

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

290 143

Robert RADEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 146

Walter ROLLER

 

 

SS-Hauptscharführer

290 147

Gustav SPRECHER

12.10.1893

2 348 888

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 148

Max DREXEL

1914

 

SS-Hauptsturmführer

290 151

Friedhelm BECKHOF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 159

Reinhold BÄSSLER

30.01.1913

4 805 709

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 161

Friedrich BITTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 165

Richard DIDIER

29.10.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 166

Siegfried FEHMER

10.01.1911

181 345

SS-Hauptsturmführer
stracony 16.03.1948 r.

290 168

Walter MAISCH

27.08.1901

1 819 891

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

290 171

Willy LITZENBERG

27.11.1900

2 593 248

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 176

Kurt AMEND

02.12.1904

3 672 449

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 178

Karl HACKLÄNDER

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

290 181

Eduard KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 184

Günther STEIN

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 185

Louis HAGEMEISTER

16.03.1894

1 790 497

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 186

Hans Helmut WOLFF

02.02.1910

1 111 862

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 187

Otto SAALFELD

25.04.1887

651 141

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 188

Helmut MUELLER

09.03.1899

2 643 231

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1940 r.

290 189

Valentin PATZAK

09.01.1912

738 594

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 190

Emil HAAS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 193

Robert WETZEL

30.09.1898

3 417 153

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 195

Fritz WALZ

06.09.1910

3 225 924

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 196

Karl KALESCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 197

Kurt SIMMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 198

Gustav RUCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 199

Arnold KOLLECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 201

Erich RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 203

Albert KUHLEWIND

06.01.1906

2 129 402

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

290 204

Karl KALISCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 206

Hans ZULEEG

27.03.1900

645 856

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 207

Hermann KOHLS

20.08.1911

479 377

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

290 208

Theodor DETTE

05.02.1901

3 432

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

290 209

dr Karl LANG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 211

Albert EICHHOLZ

26.11.1905

648 104

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 213

Gustav NOSSKE

29.12.1902

2 784 256

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

290 216

Hans KORTEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 217

Arthur KLINK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

290 218

Karl BOCKARDT

28.06.1892

1 355 168

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 220

Wilhelm SCHÄFER

31.03.1900

2 034 410

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

290 221

Johann PREISSER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

290 222

Horst FREYTAG

28.03.1906

1 815 143

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 224

Paul KUBSCH

18.01.1898

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 227

Bruno SURMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 229

Max DRAHEIM

15.07.1898

1 346 678

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 231

Oskar KRAUSE

06.11.1893

2 953 328

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 237

Josef EHRMANN

21.12.1893

3 409 774

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

290 239

Wilhelm TRAUB

02.04.1910

4 355 116

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 241

Erwin WEBER

25.08.1905

771 233

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 245

Wilhelm GROSSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 248

Adolf PRIEB

16.06.1897

713 503

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 250

Georg HENKEL

22.12.1898

2 622 493

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 251

Franz REGNATH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 260

Max NITZSCHE

30.06.1915

3 709 642

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 261

Bruno LANGBEHN

27.07.1906

36 931

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 263

Franz METZNER

26.05.1895

355 139

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 265

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 269

Sebastian RANNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 270

Wolfgang KÜGLER

03.12.1909

352 559

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 271

Otto MÜLLER

23.04.1896

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 272

Paul SPERBER

07.08.1899

4 579 871

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 274

Paul GUTEKUNST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 275

Karl von KRAUS

12.09.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 277

Hermann DANIEL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

290 279

Geert BENNING

30.03.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

290 282

Rudolf STECKMANN

04.02.1912

712 211

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

290 285

Matthias BAUER

28.07.1911

862 632

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

290 288

Emil ROGER

28.06.1890

3 228 000

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

290 291

Willy MÜLLER

26.11.1902

2 084 866

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

290 292

Ewald BÖCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 293

Wilhelm HUNDERTMARK

13.03.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

290 297

Walter DEMMRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 298

Gerhard WALTER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 299

Walter LISKA

11.12.1899

1 824 896

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 300

Franz DREIKE

27.10.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 303

Hermann HUBIG

12.03.1912

2 709 693

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 304

Fritz SEIBOLD

08.09.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 305

Erich PRIEBKE

29.07.1913

3 280 478

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 306

Heinz DRESCHER

14.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

290 308

dr Rudolf LANGE

18.04.1910

4 922 869

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 23.02.1945 r.

290 310

Franz BIENERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 317

Hans KELLER

29.09.1907

2 409 620

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 318

Gottfried KLINGEMANN

28.01.1884

817 565

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
awans w dniu 31.03.1942 r.

290 319

Hans EGERSDORFF

03.11.1889

2 084 185

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 330

Otto BALDAUF

 

 

SS-Scharführer

290 331

Alois FISCHOTTER

25.05.1902

1 482 337

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 334

Conrad MIERSCH

19.01.1907

5 499 958

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1942 r.

290 337

Franz HOFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 340

Joachim PETZOLD

10.03.1910

347 506

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 342

Erich APELT

10.12.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 345

Karl MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer

290 350

Hilmar FLENDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 351

Gerfried SPILLING

28.02.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

290 353

Josef ALBRECHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 354

Erwin JESSEL

07.03.1907

1 552 668

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 358

Hans GMEINER

12.09.1902

2 143 614

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 361

Fritz WUCHNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 365

Fritz BALTRUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 367

Hermann BOEHMER

26.04.1887

5 360 859

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 368

Werner THOMAS

12.03.1895

8 159 821

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

290 369

Erich HAMMER

07.11.1908

1 917 029

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 370

Walter HIRCHE

09.11.1907

1 956 551

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 371

Hanns MICHEL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

290 372

Walter PLISCHKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 373

Heinz EHAUS

01.02.1906

2 010 379

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

290 376

Karl SCHULZ

12.07.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 378

Martin GAEDKE

11.11.1909

163 026

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 380

Kurt ARLT

26.09.1908

2 033 042

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 383

Hans HARDERS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 385

Max GAUM

03.07.1898

274 521

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 386

Wilhelm OSTERLOH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 388

Otto NIEMANN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

290 389

Paul WERNER

04.11.1900

3 025 030

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 393

Fritz ECKERLE

23.01.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 401

Willy LUBENSKY

23.10.1895

1 485 663

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 403

Fritz SEPP

07.05.1910

330 346

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

290 406

Erich ROHLAND

09.09.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

290 411

Paul KILLISCH

25.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

290 423

Karl KELBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 428

Willi SCHMIDTSIEFEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 432

Karl GOELKEL

16.04.1898

256 171

SS-Obersturmführer - awans w dniu 02.12.1937 r.

290 433

Alfred GRUEN

13.07.1910

252 831

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

290 434

Hans MANIGEL

 

 

SS-Rottenführer

290 437

Martin NAUCK

18.02.1896

3 474 378

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 438

Werner BRAUNE

27.03.1901

8 955 394

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 440

Max BÜNGER

08.11.1883

3 473 786

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 441

Karl SACKS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 443

Frank HENSEL

09.07.1893

94 078

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 444

Hermann GREIFE

27.10.1902

997 868

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 446

Manfred LANGE

18.07.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

290 447

Adolf HAASE

29.01.1900

893 910

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 449

Erwin BRANDT

04.03.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 451

Heinrich ROSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.08.1939 r.

290 453

Herbert GNILKA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 455

Max NAGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 459

Kurt POMME

14.02.1899

4 691 080

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1943 r.

290 460

Friedrich PRADEL

16.04.1901

5 499 960

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

290 461

Willy SUCHANEK

11.11.1905

4 691 083

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 463

Friedrich SCHULZE

21.04.1909

1 048 503

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 464

Karl WAGNER

01.02.1897

13 777

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 02.12.1937 r.

290 465

Erich FICK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 468

Karl BROCKE

14.10.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

290 469

Robert GROSSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 470

Karl STOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 471

Willi BAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 472

Wilhelm MEISSNER

12.06.1904

120 745

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 475

Johannes BINNEWERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 477

Karl NUEBLING

24.08.1892

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 486

Alfred EICHLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 488

Rudolf SCHMAELING

16.05.1898

7 393 549

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 489

Hans FAHRENHOLTZ

07.02.1911

787 363

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 491

Alfred JOST

15.05.1895

170 040

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 492

Herbert LÖSER

06.08.1903

 

SS-Untersturmfü - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

290 494

Oswald JÄGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 495

Günther WÄTZIG

 

 

SS-Scharführer

290 496

Richard ALBRECHT

04.05.1900

1 345 120

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 497

Wilhelm DRECOLL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 502

Herbert von BAUER

12.05.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.02.1945 r.

290 504

Ernst SCHMIDT

24.09.1896

1 148 476

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 507

Willy QUELLMALZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 511

Hans HOEPPING

 

 

SS-Hauptscharführer

290 513

Hubert ZIEMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 516

Georg FUHRICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 521

Johann BANGERT

28.02.1909

403 408

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 526

Franz ROEDER

18.07.1891

2 637 962

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 527

Franz von KOPP

17.09.1891

2 641 831

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 528

Hans ESPENSCHIED

15.08.1896

8 289 724

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 529

Fritz WEGENER

26.10.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 530

Alois LANGEN

26.10.1905

8 217 350

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 531

Werner TOGOTZES

26.08.1899

8 185 154

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

290 532

Paul EICHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 534

Othmar MELICHAR

09.10.1883

1 319 348

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 536

Gustav POHLE

19.08.1895

1 345 121

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 537

Josef KNOEPFLER

13.02.1877

2 537 323

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

290 538

Rudi BRODBECK

02.10.1909

548 212

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 539

Julius WESTERGAARD

 

 

SS-Hauptsturmführer

290 540

Karl MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.03.1939 r.

290 541

Walter SCHRÖDER

26.10.1901

3 760 968

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 543

dr Ernst KAH

20.06.1899

1 298 873

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 546

Heinrich SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 547

Herbert BITTNER

29.11.1902

5 918 354

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 27.11.1940 r.

290 550

Herbert STARKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 551

Josef ZECHEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

290 552

Ulrich WEGENER

28.01.1913

4 200 979

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 553

Rudolf KLAUBERT

05.04.1900

599 258

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

290 554

Karl TRAUT

29.01.1906

400 262

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

290 555

Hans von DUEHREN

16.09.1904

2 637 058

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 556

Fritz WILCEWSKI

17.11.1896

3 474 760

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 560

Adolf STEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 562

Arthur BOERNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 563

Walter JAFFKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 566

Johannes THIELE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 567

dr Günther VENEDIGER

02.03.1908

2 586 952

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 568

Herbert KÄSTNER

 

 

SS-Unterscharführer

290 570

Wilhelm WASSERMANN

26.02.1912

1 345 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 571

Gustav SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 573

Hugo BENECKE

22.05.1898

2 671 369

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 574

Erwin JAROSCH

21.08.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 577

Erich SANITER

15.10.1904

3 430 707

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 579

Gerhard RACKOW

03.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 585

Erich STIRNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 587

Friedrich SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 591

Paul ELBERS

08.07.1892

4 159 162

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 592

Ernst RASSOW

27.12.1898

1 418 096

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

290 593

Hans MALY

07.03.1907

5 851 750

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

290 594

Hans BOUILLON

21.11.1908

1 727 380

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 595

Walter SCHOENBORN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 598

Heinrich MEMMINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 599

Eberhard REICHEL

13.02.1909

332 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

290 601

Heinrich PETERSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 603

Hans von BAUER

11.12.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 605

Georg EIGENBROD

 

 

SS-Hauptscharführer

290 606

Walter HENNIG

24.07.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 609

Richard BURG

20.09.1908

303 749

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 619

Heinz HÜTER

22.09.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

290 621

Hans KÄPPEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 622

Rudolf ACKERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 624

Arkadi SWETOCHIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 625

Hermann SCHLUDE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 627

Rudolf NEUMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 629

Wilhelm SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 630

Hermann ABENDROTH

10.03.1907

3 014 155

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

290 632

Wilhelm SCHWEINFURTH

17.11.1896

794 224

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 633

Karl THIEMANN

22.10.1894

331 077

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 634

Hans HORRMANN

25.02.1902

178 438

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 635

Reinhold HEINZ

04.02.1903

389 515

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

290 636

Werner BLESSAU

18.05.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 637

Heinrich LOENNEKER

17.12.1909

137 755

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 640

Wilhelm DERSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 642

Friedrich HAUG

20.04.1897

3 091 726

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 645

Erich LAUBIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 653

Werner DOLL

23.02.1909

4 200 080

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 654

Max WAGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 656

Johann MAI

10.06.1892

5 054 120

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 661

Kurt KLATZAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

290 669

Karl IHM

21.12.1907

4 125 548

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 676

Robert BUSKOOL

19.11.1891

926 579

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

290 677

Adolf KUHNE

 

 

SS-Untersturmführer

290 678

Werner SCHÖNEMANN

27.11.1911

7 599 367

SS-Hauptsturmführer

290 679

Fritz BARNEKOW

18.12.1899

3 947 667

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

290 695

Friedrich RIESE

13.07.1895

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 697

Georg STEINBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 699

Ferdinand MILLER

07.11.1906

40 876

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

290 704

Heinrich JOOST

11.01.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 706

Kurt MELZER

17.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer
zgin±³ w pa¼dzierniku 1943 r.

290 707

Max MENDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 708

Heinrich ARNDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 709

Hans von KNOBLAUCH

12.12.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 710

Hermann ALTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 713

Wilhelm HAMMERMEISTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 714

Wilhelm BARKEI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 715

Hermann HILTNER

07.04.1901

3 200 955

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

290 716

Adolf SCHULZ-LENHARDT

04.03.1888

5 641 530

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

290 723

Rudolf LANGE

08.08.1892

1 107 125

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 729

Paul HIRSCHRING

 

 

SS-Scharführer

290 734

Oskar BECHER

21.02.1890

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 740

Fritz STÖCKER

10.05.1899

379 464

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 744

Robert LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 747

Arthur JETZLAFF

01.03.1899

2 329 088

SS-Hauptsturmführer

290 750

Günther VORMANN

29.10.1908

734 937

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 753

Horst MUELLER-RASKE

14.08.1918

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

290 754

Felix HEIDE

06.05.1907

2 657 245

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 758

Konrad WITTHOLZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 759

Kurt BONITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 763

Emil BERNDORFF

01.12.1892

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

290 764

Kurt SCHETTLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 768

Max MÜLLER

28.08.1878

125 678

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

290 769

Kurt TISCHEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 772

Rudolf WINZER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 773

Hans TAENZER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 775

Helmut KIPPHAN

16.04.1906

346 382

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 776

Otto ERNESTY

11.11.1900

695 144

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

290 777

Wilfried JOPKE

15.07.1906

1 025 570

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 778

Michael BRAUNGART

20.01.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.07.1943 r.

290 781

Wolfgang WOLFRAM von WOLMAR

09.06.1910

5 501 058

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 783

Alfred ADAM

14.01.1891

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 791

Arthur THOMSEN

25.12.1900

2 576 813

SS-Sturmbannführer

290 792

Adolf GERST

09.08.1886

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 796

Otto GRYGO

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 797

Walther SCHRÖDER

26.11.1902

6 288

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu awans 27.09.1941 r.

290 798

Udo SELLBACH

23.01.1899

19 439

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

290 799

Richard HÄUSLER

10.07.1898

189 061

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 800

Georg TRENK

22.04.1886

85 918

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

290 802

Wilhelm SCHRAY

08.12.1894

3 112 716

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 803

dr Wilhelm SCHÄRPWINKEL

04.12.1904

1 053 578

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
zmar³ w wiêzieniu 17.10.1947 r.

290 804

Fritz FIEDLER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

290 809

Wilhelm PAETZOLD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 815

Rudolf FUMY

25.03.1900

8 290 075

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 816

Kurt THOMAS

17.11.1894

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 820

Karl LÜDCKE

11.03.1897

3 472 238

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 829

Heinz GRUNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 831

Horst LUECK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 837

Paul DOMNICK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 840

Ernst KOGGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.02.1939 r.

290 844

Siegfried BONKE

09.01.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany do stopnia SS-Oberscharführera d.R. Waffen-SS w czerwcu 1943 r.

290 845

Arthur ZIPPEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 848

Erich ESCHMENT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 849

Heinrich DIERICH

19.11.1891

3 128 489

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 850

Wilhelm CLASSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 853

Lothar LUECK

24.03.1887

2 059 075

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 854

Rudolf KANT

22.05.1890

3 471 143

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

290 855

Thomas THOMSEN

25.07.1908

1 345 922

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
stracony 24.04.1947 r.

290 856

Ulrich FRIEDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 857

Max MEIER

28.06.1891

4 365 479

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 858

Ernst HEUSER

28.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

290 860

August WINKLER

16.10.1896

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 861

Wilhelm TEEGE

29.03.1905

4 357 824

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 862

Werner TRONNIER

15.06.1894

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 863

WIlhelm HAMM

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

290 872

Reinhold MUNDER

25.01.1888

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 875

Helmut JUNGNICKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 876

Heinrich KEMMET

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 879

Eduard FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.10.1938 r.

290 881

Viktor WACHTER

23.12.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 883

Hermann KNOLL

30.04.1896

2 119 853

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 888

Hans EBER

15.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

290 889

Otto STEPHAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 890

dr Günther JOEL

19.04.1903

3 216 914

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

290 891

Maximilian HATTINGEN

09.07.1886

2 038 127

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 901

Fritz MALZACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 902

Adolf THEISS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 904

Bernhard ERDMANN

22.01.1901

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 906

Fritz BACHMAIER

30.30.1903

3 204 789

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 907

Hans HENSCHKE

22.05.1908

616 820

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

290 908

Heinz SCHANZE

04.04.1907

179 835

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

290 909

Hans SIEVEKING

26.02.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

290 915

Friedrich ROESCH

17.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

290 916

Paul MÜLLER

12.02.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

290 917

Philipp GREINER

27.12.1895

1 485 482

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

290 918

Kurt BECKER

20.03.1892

2 579 851

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 922

Heinrich GOERIG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 923

Emil HEUSEL

28.09.1910

810 353

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 924

Franz TORMANN

14.11.1910

4 698 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 926

Hans UNGLAUBE

 

 

SS-Sturmbannführer

290 927

Erwin SONNTAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 933

Theo DEISEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 934

Alfred HAGE

09.03.1896

1 471 898

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

290 935

Otto STROHBACH

27.03.1897

32 373

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

290 936

dr Heinrich MÜLLER

07.06.1896

343 344

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
prawdopodobnie pope³ni³ samobójstwo 26.04.1945 r.

290 942

Franz KOENIGSHAUS

10.04.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 947

Walther RAUFF

19.06.1906

5 216 415

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 948

Emil STOBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

290 952

Otto SCHILLING

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 954

Ludwig KRÄSSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 955

Gerhard PETERS

21.08.1914

2 287 379

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 956

Hans BOCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 959

Walter BRANDENBURG

30.04.1914

8 783 164

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 960

Fritz SUESS

19.09.1907

137 826

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

290 961

Friedrich BUCHARDT

17.03.1909

7 675 607

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

290 962

Albert HARDTKE

21.02.1898

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 964

Heinz RATTAY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

290 966

Carl RATHGEBER

28.09.1890

2 640 427

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 968

Friedrich THEILENGERDES

09.10.1894

1 444 720

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

290 969

Helmut FISCHER

 

 

SS-Sturmbannführer

290 975

Hugo GOLD

07.10.1894

2 243 904

SS-Hauptsturmführer

290 976

Fritz FALK

20.11.1893

8 159

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

290 977

Walter ARTUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 981

Karl JUNG

19.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

290 982

Josef OCHS

31.03.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 983

Hans DREIER

16.09.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 984

Lothar HOFFMANN

29.06.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 986

Kurt AHLERT

07.01.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 987

Hubert REICHE

26.08.1910

3 522 335

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 988

Werner KREUZMANN

04.06.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

290 989

Erich ENGELS

11.09.1908

201 138

SS-Hauptsturmführer

290 990

Franz HERGET

09.01.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 991

Heinz SCHULTZE

29.03.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 992

Günther PUETZ

29.06.1913

2 268 651

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

290 993

Helmut SKIBBE

16.08.1903

3 704 956

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 994

Edmund SCHOENE

15.10.1905

2 593 567

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 995

Jürgen von TESMAR

07.08.1907

347 093

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 996

Walter STEIN

05.10.1913

4 611 018

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

290 997

Otto KAY

12.03.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 998

Günther KNOBLOCH

13.05.1910

1 025 597

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

290 999

Franz GOLTZ

02.06.1897

3 522 229

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion