Numery cz³onków SS od 291 000 do 291 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

291 000

Heinrich HUCK

07.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

291 003

Albert BUCK

03.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1944 r.

291 004

Otto SCHULTZ-BRAUNS

23.03.1896

4 986 427

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

291 006

Hugo FRANK

27.10.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.11.1941 r.

291 007

Heinrich SPRINGER

03.11.1914

3 707 886

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

291 026

Karl RUHLAND

23.04.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

291 030

Wilhelm SPRÜGEL

22.04.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu awans 09.11.1944 r.

291 033

dr Erich SCHLICKER

04.12.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

291 047

dr Otto BORST

09.03.1891

890 780

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

291 049

Friedrich MAYRHOFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 051

Hans MEINKÖHN

11.07.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 053

Karl PFRAGNER

21.01.1899

1 305 370

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

291 054

Georg BILGERI

13.02.1898

6 330 804

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

291 057

Georg ZIEGLER

10.02.1886

4 824 331

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

291 058

Georg WEGENER

08.11.1895

450 344

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

291 059

Horst WALTER

07.05.1908

743 659

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

291 060

Robert SCHRADER

14.04.1902

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

291 061

Arthur JENSCH

18.09.1896

5 384 519

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

291 078

Hans RÖGER

16.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

291 091

Friedrich SCHULZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

291 092

Alfons OBERGFÖLL

 

 

SS-Mann

291 097

Herbert RÖHL

09.11.1911

5 081 157

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany we wrze¶niu 1939 r.

291 111

Hans MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 113

Ewald WEBER

17.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 114

Ernst WEIDENBACH

26.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

291 123

Otto KUHNERT

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

291 127

Erich BECKMANNS

 

 

SS-Sturmmann

291 137

Walter METZLER

 

 

SS-Sturmscharführer d.R. Waffen-SS

291 144

Werner PFANNSCHMIDT

28.12.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.09.1944 r.

291 155

Friedrich von AMMON

05.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

291 156

Franz SCHILLING

22.01.1896

1 276 096

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

291 158

Alois BERNWIESER

12.12.1882

197 999

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 159

Bruno KRAATZ

14.09.1906

89 030

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

291 160

Franz MERK

26.12.1894

107 245

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

291 162

Karl PHILIPP

02.05.1901

6 015

SS-Obersturmführer

291 163

Georg WEGHORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

291 167

Klemens DEGGELMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 168

Arthur WEGNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 170

Walter ZIEHE

07.11.1896

666 363

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

291 172

Rudolf PFEIFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 173

Wilhelm THOMSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 174

Rudolf STAHLECKER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

291 176

Eduard SCHARCH

28.10.1897

218 197

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

291 179

Theodor BREDOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 181

Martin KOHLER

20.08.1894

884 522

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

291 183

Harm JENSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 185

Walter SCHUMANN

22.08.1891

1 133 426

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

291 191

Eugen FINGER

15.04.1895

692 881

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

291 193

Arthur SCHLINKE

25.06.1891

1 413 785

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

291 199

Johann WEINTZ

02.08.1902

257 279

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

291 203

Alfred HEUSCHKEL

16.05.1904

678 372

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

291 204

Wilhelm MEURIN

27.01.1906

1 370 481

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 26.02.1944 r.

291 205

Herbert SCHÖNFELDT

23.09.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 28.04.1945 r.

291 206

Christian STEENHOLDT-SCHÜTT

02.01.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

291 207

Walther OBERHAIDACHER

22.09.1896

50 478

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
Generalmajor der Polizei - 1944 r.
zgin±³ wedle niektórych danych podczas bombardowania Drezna w lutym 1945 r .,
b±d¼ 30.04.1945 r.

291 208

Karl GSCHLÖSSL

20.11.1892

2 097 210

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

291 209

Paul SCHNOECKEL

26.08.1878

1 067 229

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.

291 210

dr Karl MATZ

21.06.1909

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

291 211

Walter WEYAND

18.07.1909

288 958

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

291 212

Anton REGNER

27.03.1899

1 166 791

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 04.01.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

291 215

Wilhelm TREUSCH

24.01.1905

6 086 424

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

291 219

Kurt LEISTIKOW

16.05.1909

3 934 045

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

291 220

Karl MAIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 224

Johann KREUL

21.05.1877

4 094

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

291 227

Johann BLUM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.10.1939 r.

291 230

Andreas LEBKÜCHER

17.07.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

291 231

Kurt DOEGE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

291 252

Helmut HAASE

09.02.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

291 268

Hans KELLER

07.10.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

291 285

Karl STRAUB

19.07.1899

7 805

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

291 299

Franz KUHSE

17.10.1894

3 673 383

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.02.1938 r.

291 300

Johannes BERNHARDT

01.10.1897

1 572 819

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

291 303

Franz RAUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

291 305

Erich WUERZNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

291 308

Kurt RUBE

 

 

SS-Mann

291 309

Hans PLATH

19.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.06.1944 r.

291 339

Helmut RITTINGHAUS

25.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

291 349

Werner ONKEN

26.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

291 371

Erich KOCHANOWSKI

04.07.1904

892 453

SS-Hauptsturmführer
awans 09.11.1943r.

291 372

Franz HEGER

25.03.1898

266 697

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

291 374

Werner HOPPE

20.10.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 382

Erich SELHAUSEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

291 386

Werner SCHALLEHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

291 401

Hans HAUSER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

291 402

Eberhard VOLZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

291 404

Karl BERTSCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

291 408

Leo SCHWARZKOPF

15.06.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 410

dr Josef IMMERSCHITT

16.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

291 428

Ernst SIBBEL

 

 

SS-Sturmmann

291 480

Theodor ZIMMERMANN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

291 481

Oskar GEISLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

291 513

Herbert POGGENSEE

08.10.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 519

Alexander LIEBOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 526

Otto JAGOMAT

 

 

SS-Mann

291 535

Hans SCHMITZ

23.05.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

291 537

Thilo WAIMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

291 540

Matthias FLÜGGE

23.08.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 543

Adolf WALDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

291 545

dr Erwin SCHNEIDER

21.07.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

291 547

Ernst KISSINGER

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1939 r.

291 550

Heinz KREHER

30.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

291 558

Ernst STELLKE

27.08.1882

3 728 124

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

291 568

Siegfried MILIUS

10.06.1916

4 137 183

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

291 576

Otto MODL

22.09.1911

82 945

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

291 578

Othmar WÖLFEL

11.09.1909

54 496

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

291 579

Franz HOCHEGGER

11.05.1901

1 082 516

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 580

Fritz HUMMEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 582

Hermann MARGREITER

17.07.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.06.1938 r.

291 583

Christian NEYER

 

 

SS-Untersturmführer
16.09.1938 r. - opu¶ci³ SS

291 585

Josef SCHACHL

27.01.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

291 587

Kurt HAUN

06.09.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1941 r.

291 588

Friedrich KARL

 

 

SS-Mann

291 590

Josef LAUBICHLER

21.11.1898

511 281

SS-Obersturmführer

291 591

Herbert MACHAN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

291 596

Josef STREINER

 

 

SS-Oberscharführer

291 598

Hans WALLAS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

291 600

Oskar RALL

 

 

SS-Obersturmführer

291 613

Ernst RAMM

03.05.1891

4 175 326

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

291 614

Heinrich MEYER-GAFFRON

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

291 617

Paul RICKEN

27.07.1892

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

291 622

Karl STEIN

03.08.1907

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 631

Fritz WILCKE

31.07.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

291 635

Siegfried ULLM

13.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

291 648

Ernst FEUCHT

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

291 652

Paul GRAMSCH

15.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 01.05.1945 r.

291 662

Fritz HAMMER

11.09.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 26.01.1942 r.

291 663

Otto ZINN

01.09.1906

555 096

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 664

Werner STEPHAN

27.02.1911

601 213

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1938 r.

291 665

Rudolf RANST

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1942 r.

291 666

Kurt HAACK

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

291 687

Walter STEINWAND

01.06.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

291 688

Walter NESTLER

18.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

291 689

Josef MURAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 712

Konrad HESSE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

291 721

Hubert LAUER

10.01.1897

5 865 585

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

291 722

Siegfried BARTHEN

 

 

SS-Mann

291 723

Walter ALBRECHT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

291 743

Gustav KUMM

19.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

291 759

Gerhard ITTRICH

 

 

SS-Mann

291 761

Siegfried KOCH

 

 

SS-Rottenführer

291 778

Wilhelm GRUND

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

291 782

Udo BERTELSMEYER

29.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.07.1941 r.

291 785

Oskar RUBE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

291 826

Max AXMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

291 828

Ernst BORCHERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.04.1944 r.

291 842

Hans PRETZSCH

22.04.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 885

Hermann GERWIEN

 

 

SS-Sturmmann

291 891

Friedrich NIEDHEIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

291 895

Albert MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

291 900

Hans von ALTROCK

27.11.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

291 921

Erwin SCHWABE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

291 936

Erwin FILLING

17.06.1911

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

291 945

Kurt LÖTTGERT

 

 

SS-Unterscharführer

291 952

Erich MARQUARDT

03.11.1891

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

291 959

Richard PAARMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.10.1939 r.

291 977

Helmut STROTHMANN

28.12.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 979

Hermann SENTKER

11.01.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

291 991

Werner HAMANN

14.07.1914

 

SS-Obersturmführer

291 999

Heinz HÜBNER

03.11.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion