Numery cz³onków SS od 292 000 do 292 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

292 020

Martin HEINRICH

08.09.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w czerwcu 1944 r.

292 024

Alexander HERRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

292 029

Wilhelm BAYER

15.04.1894

5 720 904

SS-Obersturmmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmmführer d.R. Waffen-SS
stracony 09.12.1949 r.

292 034

Dietrich HARMS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

292 038

Karl HAFNER

03.05.1893

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 15.10.1944 r.

292 039

Gustav von HALEM

04.11.1899

3 810 740

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

292 043

Friedrich GROSS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

292 046

Paul BOROWSKI

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

292 048

Dr Anton BOGER

31.05.1902

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 053

Hermann ALBERT

30.09.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 058

Alfred SCHADE

02.01.1903

1 185 666

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.08.1941 r.

292 069

Bruno FÄHNRICH

26.01.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

292 074

Kurt DOERING

17.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

292 076

Georg FUGGENTHALER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

292 077

Karl SCHREINER

08.07.1872

20 768

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 08.07.1942 r.

292 080

Wolfram ROMBACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

292 091

Georg STAAK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

292 092

Carl SINNING

05.04.1893

1 059 838

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

292 093

Adalbert WEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

292 095

Dr Alfred CLAUSSEN

22.03.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 123

Günther AUSMEYER

21.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 129

Paul DÜMICHEN

12.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 136

Ernst von EBERSTEIN

19.07.1913

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

292 145

Hanz FLICK

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

292 156

Paul GENSIOR

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

292 159

Wilhelm FINKELDEY

27.01.1897

3 444 415

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

292 194

Albert HOF

 

 

SS-Sturmmann

292 213

Karl HENNING

11.04.1906

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 28.08.1941 r.

292 225

Gerhard SCHWARZ

12.05.1914

3 395 210

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

292 237

Hanz FRÖHLICH

 

 

SS-Rottenführer

292 256

Alois BAUMANN

 

 

SS-Oberscharführer

292 279

Eduard KLERNER

1912

 

SS-Unterscharführer

292 283

Wilhelm WÖSTHOFF

16.02.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

292 336

Hans LANG

 

 

SS-Sturmmann

292 359

Josef SCHÄFER

08.07.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

292 360

Helmut SCHÄFER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

292 369

Richard SCHÖNDORF

09.09.1898

2 157 260

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.09.1942 r.

292 391

Otto STEFFEN

07.09.1900

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

292 416

Heinrich LAÜRWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

292 428

Adolf RAU

21.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

292 442

Johannes OTTO

24.12.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

292 456

Heinz MORITZ

10.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 01.02.1944 r.

292 458

Gottfried METZGER

22.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

292 464

Hans BAAR

13.05.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1941 r.

292 476

Hans BAUMS

25.05.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

292 478

Dr Hans WÖLFEL

01.05.1912

1 400 382

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

292 479

Gerhard LAUS

02.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

292 492

Reinhold KAHL

12.03.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

292 510

Karl STEVENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

292 520

Dr Fritz SCHEELE

1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

292 521

Otto STADLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

292 535

Kurt KOLLMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

292 537

Karl WEISS

15.03.1907

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

292 538

Hans BUWERT

29.07.1897

690 550

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.03.1938 r.

292 539

Otto MÖNCKMEIER

02.06.1899

303 794

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

292 544

Franz KRATZER

09.11.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.01.1940 r.
zgin±³ 21.11.1944 r.

292 552

Werner SORGENFREI

1917

 

SS-Untersturmführer

292 570

Georg WURZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

292 583

Julius VIEL

21.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

292 600

Gottfried HARB

08.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 603

Heinz FRANZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

292 639

Hans NAUJOK

16.05.1916

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1942 r.

292 659

Erhard MANNEL

 

 

SS-Mann

292 674

Kurt MEINICKE

 

 

SS-Mann

292 681

Dr Klaus LUETKENS

13.10.1906

5 189 577

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

292 694

Dr Hans HAFERKAMP

03.07.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

292 708

Heinrich SCHWARZ

19.12.1903

8 185 141

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

292 711

Adolf von BOMHARD

06.01.1891

3 933 982

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1940 r.

292 712

Arthur MUELVERSTEDT

30.06.1894

1 331 860

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1940 r.
Generalleutnant der Polizei - awans w dniu 06.10.1940 r.
zgin±³ 10.08.1941 r.

292 713

Karl von PFEFFER-WILDENBRUCH

12.06.1888

1 364 387

SS-Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SS
- awans w dniu 09.11.1943 r.

292 714

Jürgen von KAMPTZ

11.08.1891

1 258 905

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 01.08.1944 r.

292 719

Johannes BUCHHOLD

25.02.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
pope³ni³ samobójstwo 22.06.1943 r.

292 722

Hermann HILTERMANN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

292 731

Alwin ERTEL

 

 

SS-Mann

292 732

Holger DUMAS

18.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.01.1944 r.

292 737

Helmut SUKOPP

 

 

SS-Mann

292 770

Hans KÖHLER

21.05.1890

1 653 177

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

292 771

Arthur SEYSS-INQUART

22.07.1892

6 270 392

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.
stracony 16.10.1946 r.

292 772

Hubert KLAUSNER

01.11.1892

440 737

SS-Brigadeführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
zmar³ 12.02.1939 r.

292 773

Otto STEINHAEUSL

10.03.1879

 

SS-Oberführer - awans w dniu 25.07.1938 r.
zmar³ 20.06.1940 r.

292 774

Friedrich RAINER

28.07.1903

301 860

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
stracony 19.07.1947 r.

292 775

Anton REINTHALLER

14.04.1895

83 421

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

292 776

Odilo GLOBOCNIK

21.04.1904

442 939

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.
pope³ni³ samobójstwo 31.05.1945 r.

292 777

Hugo JURY

13.07.1887

410 338

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
pope³ni³ samobójstwo 08.05.1945 r.

292 778

August EIGRUBER

16.04.1907

83 432

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
stracony 28.05.1947 r.

292 779

Reinhold von MOHRENSCHILDT

08.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.07.1942 r.

292 780

Erwin REMELY

21.01.1910

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.03.1938 r.

292 781

Benno von BREITENBERG-ZENNENBERG

29.08.1896

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

292 782

Josef HELFRICH

07.07.1900

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

292 783

Armin DADIEU

20.08.1901

1 085 044

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

292 784

Ferdinand BRAUN

14.02.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

292 785

Heinz RADOM

28.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

292 786

Franz CZIHARZ

26.05.1901

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

292 790

Johann BLASCHKE

01.04.1896

614 686

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

292 791

Helmut BREYMANN

09.02.1911

511 358

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 28.07.1944 r.

292 792

Ferdinand von SAMMERN-FRANKENEGG

17.03.1897

1 456 955

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 20.09.1944 r.

292 793

Edmund CHRISTOPH

25.02.1901

6 181 613

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

292 795

Franz LANGOTH

20.08.1877

6 240 313

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

292 796

Alfons MAESER

30.07.1899

1 601 485

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

292 798

Anton WINTERSTEIGER

30.04.1900

361 428

SS-Oberführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

292 801

Wladimir PAWLOWSKI von JAROSLAW

29.08.1891

1 604 084

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

292 802

Hans KREBS

26.04.1888

86

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

292 803

Ernst von MEYENN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

292 804

Cassius von MONTIGNY

28.10.1890

1 330 801

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1940 r.
zmar³ 08.11.1940 r.

292 806

Theodor HASPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

292 820

Ewald KLAPDOR

20.03.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

292 828

Dr Rudolf DRAUTZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

292 831

Paul BOHN

04.01.1906

1 017 595

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

292 832

Max MÜLLER

08.03.1879

1 122 145

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 08.03.1944 r.

292 841

Hans ECKHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

292 845

Eduard KAINZ

07.03.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

292 855

Leonhard MEILER

17.09.1904

4 263 103

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

292 856

Ernst BIESEMEYER

15.09.1898

4 142 333

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

292 857

Karl KRÜGER

07.02.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 08.02.1945 r.

292 858

Kurt WEGENER

17.06.1909

5 551 207

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

292 859

Alois WEITEN

03.12.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1938 r.
zgin±³ 01.09.1939 r.

292 866

Anton KERNESCHA

 

 

SS-Mann

292 868

Egon KÜHN

27.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

292 886

Leopold RÖTZER

02.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

292 891

Hermann BAUMANN

 

 

SS-Sturmmann

292 900

Johann WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

292 911

Franz SCHURZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

292 923

Walter DIESS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

292 933

Ludwig KALTENBECK

 

 

SS-Rottenführer

292 949

Herbert RIETZE

08.03.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS w maju 1942 r.

292 951

Dr Herbert JÖLLINGEN

06.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

292 973

Viktor KASPAR

14.04.1889

1 458 625

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

292 983

Karl LEDWINKE

01.04.1920

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

292 986

August MARKATSCH

 

 

SS-Schütze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion