Numery cz³onków SS od 293 000 do 293 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

293 003

Karl GERLAND

14.07.1905

176572

SS-Gruppenführer - awans w dniu 01.08.1944 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

293 004

Walter BUETTNER

17.08.1908

147829

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

293 017

Ernst-Günther BERGMANN

07.07.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 13.12.1943 r.

293 024

Heinrich MAAHSEN

19.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.11.1944 r.

293 031

Hermann-Joachim SEIPPEL

16.02.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

293 043

Willi HOHN

 

 

SS-Mann

293 056

Wilhelm DUNKER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

293 057

Wilhelm FONTES

 

 

SS-Mann

293 062

Siegfried GLASER

29.04.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

293 071

Gustav HANDGE

26.12.1889

12628

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 072

Julius KASPAR

07.04.1888

6324745

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.,
pope³ni³ samobójstwo 09.05.1945 r.

293 073

Viktor NAGELER

14.03.1903

116301

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

293 074

Hans WEIDEMANN

22.05.1904

97362

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 075

Joachim von WERTHERN

06.12.1877

1774763

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 076

Friedrich von der GOLTZ

25.10.1873

472541

SS-Gruppenführer - awans w dniu 25.10.1943 r.
zmar³ 27.08.1945 r.

293 077

Friedrich BROICHER

08.09.1877

8950244

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 078

Alfons CLÄSSENS

04.04.1874

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 079

Ludwig von PREUSCHEN von und zu LIEBENSTEIN

19.06.1875

517092

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

293 080

Curt MENTZ

14.07.1875

4496748

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

293 082

Kurt STRAUSS

01.08.1914

3708503

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.04.1938 r.

293 083

Albert KREYER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 088

Franz ROSSMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

293 090

Rolf PETER

09.03.1910

280419

SS-Sturmbannführer

293 112

Herbert MINKOS

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1941 r.

293 135

Wilhelm HERBERT

30.10.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 17.09.1941 r.

293 144

Johannes SCHULTA

02.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 145

Dr Franz FRERK

11.02.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 147

Ernst FUSS

24.03.1902

1855924

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

293 167

Wilhelm KRAUSE

31.08.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

293 171

Herbert KRAUSE

09.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 181

Fritz RÖTHENBACHER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

293 185

Bruno DIESKAU

15.01.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 191

Karl BÜSCHEL

 

 

SS-Mann

293 192

Henning BURMEISTER

16.09.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 197

Kurt KLIPP

19.09.1907

5020763

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 212

Ernst KRAUSE

24.03.1899

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

293 213

Heinz RICK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

293 217

Heinz ROMER

 

 

SS-Mann

293 223

Erich KORDT

10.12.1903

4679244

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

293 224

Alexander von DOERNBERG

17.03.1901

3398362

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

293 225

Reinhold GRÄTER

11.03.1885

869196

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

293 226

Hans HERTEL

06.04.1908

99305

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 227

Harald LEITHE-JASPER

18.05.1904

896181

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

293 228

Eberhard FANGAUF

20.05.1895

1436597

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

293 229

Paul MAASS

11.03.1896

25563

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

293 230

Dr Paul ENKE

26.05.1907

1401168

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

293 231

Friedrich ZSCHÄCKEL

03.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

293 244

Rudolf GROSSMANN

12.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

293 261

Hans-Siegfried SIEGEL

25.07.1918

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

293 264

Karl TIETZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

293 285

Dr Julius SCHMIDT

1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

293 286

Karl SOMANN

23.04.1894

983921

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

293 287

Hans-Günter von dem HAGEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

293 291

Ernst von WEIZSAECKER

25.05.1882

4814617

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

293 292

Otto-Eugen MITTELBERGER

16.03.1910

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 293

Hans FLECKNER

02.10.1898

1337616

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

293 294

Fritz SEYBOTH

28.12.1903

160075

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

293 295

Johannes MÜLLER

08.10.1899

302617

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 296

Franz MEINGAST

24.01.1896

35466

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

293 297

Rudolf KÜHNEL

08.02.1906

1616228

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

293 298

Hans LEITOW

30.03.1904

57315

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 299

Harry WALTHER

19.02.1900

697385

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

293 300

Alfred LENZ

04.06.1892

1830579

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

293 301

Ludwig WOERL

05.12.1905

382458

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 302

Friedrich ZIEGLER

27.09.1900

3458443

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

293 303

Paul FAHNENSCHREIBER

09.03.1903

251631

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

293 304

Robert BERGFELD

26.12.1887

1248858

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

293 306

Theodor VOGT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1938 r.

293 308

Hermann FRIEDRICHS

22.04.1910

4157908

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

293 310

Herbert FÖRTSCH

19.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

293 323

Fritz WINKLER

 

 

SS-Mann

293 333

Adolf HEYNE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

293 353

Heinrich STORK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

293 364

Anton TUSCHEN

07.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

293 383

Hans LAULE

20.10.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

293 387

Dr Karl TREUMANN

15.10.1901

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 402

Karl ENGLBERGER

09.06.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

293 409

Helmut WAGNER

31.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

293 411

Waldemar VOLLERT

22.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 09.03.1945 r.

293 426

Heinz SCHWARZ

12.03.1909

73468

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

293 460

Jakob BINDER

 

 

SS-Mann

293 463

Hermann SIMON

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

293 465

Peter STREIT

01.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

293 472

Julius SCHMID

 

 

SS-Mann

293 479

Heini SPECK

13.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

293 497

Hans GUGGER

 

 

SS-Mann
26.01.1942 r. - wykluczony z SS

293 507

Richard GRAUPNER

18.05.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

293 538

Fritz STEINERT

04.11.1909

65652

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ 07.10.1942 r.

293 539

Paul HENKE

04.05.1897

8128688

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

293 540

Ernst WOERMANN

30.03.1888

4789453

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

293 545

August DEGENHARDT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

293 565

Dr Hans RUES

25.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

293 572

Arthur REICHE

 

 

SS-Rottenführer

293 617

Günther SCHNICK

12.09.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

293 618

Burghard STADTMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

293 633

Roland DINKLAGE

25.03.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 05.03.1943 r.

293 661

Friedrich SCHMIDT

 

 

SS-Hauptscharführer

293 663

Berthold SCHÄFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

293 673

Ernst MÜLLER

24.01.1920

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

293 690

Wilhelm KNAACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

293 691

Hans SCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

293 697

Franz GERBER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

293 698

Josef FREITAG

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

293 701

Emil EYRING

28.08.1886

2533576

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 702

Hans PRAETORIUS

21.09.1912

3034716

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1944 r.

293 703

Walther SEISER

07.02.1905

50816

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 704

Karl VIEREBL

24.07.1903

3934056

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

293 705

Max MÄRZ

22.10.1897

1421153

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

293 706

Ludwig RIEDEL

11.01.1912

117798

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

293 707

Erwin von HATTINGBERG

29.05.1887

3205276

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.05.1938 r.

293 708

Berthold KORFF

14.02.1892

371084

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

293 709

Hannes SCHNEIDER

05.05.1902

56400

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 710

Richard SCHRUTZ

19.12.1911

689423

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

293 711

Rudolf TACK

19.05.1906

95979

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

293 712

Franz RETTER

28.03.1898

81885

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

293 713

Friedrich GERISCHER

21.02.1907

49894

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 714

Karl JOKIEL

02.11.1900

98553

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 715

Franz PESENDORFER

07.03.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 716

Georg NIEBAUM

01.06.1904

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

293 717

Arthur BERGFELD

29.06.1903

385614

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

293 718

Viktor von PODBIELSKI

09.03.1892

523688

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

293 719

Karl SCHULTZ

06.07.1902

36885

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 720

Günther HILGENSTOCK

19.08.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.01.1945 r.

293 721

Hermann FRANK

11.11.1906

5109189

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
wykluczony z SS w grudniu 1939 r.

293 722

Karl FRIDERICI

17.04.1905

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

293 723

Franz RINNER

28.11.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1943 r.

293 724

Felix RINNER

06.01.1911

6330594

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 725

Friedrich EULER-ROLLE

16.11.1905

1208814

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 726

Walter RAFELSBERGER

04.08.1899

1616497

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

293 727

Alfred FLEISCHMANN

07.04.1907

1527268

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

293 728

Kurt QUANDT

13.06.1878

3934048

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 729

Karl RESENBERG

12.01.1900

775446

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 730

Wilhelm WERNER

08.10.1897

1103246

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

293 731

Hans GRÜNER

23.06.1914

 

SS-Sturmbannmführer der Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

293 732

Georg ACKSTALLER

22.08.1898

2249454

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 733

Karl STIEFEL

29.06.1902

3024926

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

293 734

Alfred BETZ

07.11.1894

545870

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

293 735

Hans KRÜGER

01.07.1909

336924

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

293 736

Otto SCHÖNER

05.12.1904

8965

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

293 737

Hermann BARTELS

14.04.1900

1322590

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

293 738

Ernst SCHMIDT

15.12.1879

1261538

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

293 739

Georg WEBER

04.12.1882

376309

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

293 740

Claus WARNSHOLZ

22.09.1892

458059

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

293 741

Ulrich JAKOBS

09.10.1898

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

293 742

Johann SCHWENZNER

03.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 22.11.1943 r.

293 743

Rudolf WAHL

27.01.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

293 744

Franz RIEDWEG

10.04.1907

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

293 745

Werner ZIEBOLDT

04.06.1908

379469

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

293 746

Dr Hans FOERSTER

22.04.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

293 747

Hans ZAHEL

18.01.1904

 

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

293 748

Hans KOHLMORGEN

11.05.1902

425302

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

293 749

Lothar zu DOHNA-SCHLOBITTEN

18.08.1881

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

293 750

Wilhelm BAUR

17.04.1905

51

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
zmar³ w styczniu 1945 r.

293 770

Walter ECKERT

31.07.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r

293 780

Herbert GEORGI

11.04.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 795

Julius FUXIUS

11.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 800

Albert FISCHER

10.08.1892

2246486

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.05.1944 r.

293 808

Walter MAASS

24.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zmar³ w obozie pracy 16.01.1946 r.

293 823

Ernst GLASL

29.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

293 851

Heinrich STEINHOFF

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

293 854

Hermann WAGNER

19.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

293 856

Gerhard SCHARKE

05.02.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.12.1943 r.

293 866

Adam SCHÜSSLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

293 870

Alois MAYRHOFER

04.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

293 873

Erich SYPKA

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

293 875

Karl SPRADO

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

293 876

Max SIGL

13.04.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 883

Heinz MURR

03.07.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

293 886

Paul SEIFFERT

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

293 895

Werner MARQUARD

 

 

SS-Sturmann

293 904

Max WIMMER

31.03.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

293 921

Alfred MÜLLER

15.07.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

293 926

Max FRITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

293 937

Dr Horst FISCHER

31.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

293 938

Wilfried FISCHER

22.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

293 971

Hans ULRICH

09.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion