Numery cz³onków SS od 294 000 do 294 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

294 024

Helmut KILIAN

05.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 031

Johannes MARTENSEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

294 033

Heinrich LUTTMANN

 

 

SS-Mann

294 036

Karl RECKLEBE

30.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 047

Reinke BARKHOFF

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

294 054

Hubert MERKER

06.10.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 055

Heinz TUNNAT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 075

Albert WIEBELT

11.12.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 079

Richard PASCHENDA

26.12.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.01.1942 r.

294 080

Ludwig PLABST

17.04.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 101

Arthur HUHN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

294 137

Wilhelm KRIEGER

 

 

SS-Mann

294 148

Franz WEBER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

294 149

Georg SCHMID

07.04.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 154

Carl von GEORG

27.08.1886

3 279 693

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

294 157

Friedrich RASCH

17.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

294 186

Werner WAPPLER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

294 192

Heinz NANDEKO

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

294 205

Franz PADUCH

14.09.1900

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
do sierpnia 1949 r. w sowieckim obozie jenieckim

294 214

Heinz SCHILDT

 

 

SS-Mann

294 225

Gustav SCHUMACHER

31.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

294 227

Johannes BERNAU

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

294 239

Hans-Jürgen SCHULTZ

26.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

294 252

Robert MAROHN

31.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

294 258

Walter SCHUBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 271

Kurt RÜPING

28.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 288

Fritz BELTZNER

08.07.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

294 297

Helmut GRAFF-SEIFERT

29.12.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.04.1944 r.

294 308

Arno DIETZ

20.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

294 311

Adolf GÄRTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

294 330

Günther LOHSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

294 334

Hanz WOLTERS

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

294 352

Reinhard PENNER

 

 

SS-Mann

294 367

Werner Kurt KIRSTEN

09.04.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 370

Franz JUDITH

02.60.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 401

Dr Wolfgang LINDNER

01.10.1904

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

294 405

Albrecht HELLMUND

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS

294 417

Paul MOLT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

294 427

Arno JÄSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

294 461

Georg EISENHUT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

294 479

Wilhelm JUNG

02.04.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.08.1943 r.

294 481

Richard HEINZ

26.12.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

294 499

Franz FERNER

19.05.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.
zgin±³ 08.09.1941 r.

294 500

Arthur FEIGENSPAHN

03.05.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

294 505

Walter BUTZE

03.12.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1943 r.

294 507

Herbert KOLLMER

21.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 13.07.1943 r.

294 550

Arthur ERLHOFF

25.04.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

294 552

Albert HEUSER

23.04.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w marcu 1945 r.

294 580

Arno HABBEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

294 585

Günther HABBEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

294 587

Dr Karl KÜPFMÜLLER

06.10.1897

4 834 225

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

294 590

Fritz MENSCHIK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

294 632

Kurt WIEDWALD

16.12.1884

4 648 917

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

294 648

Helmut BENDER

09.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 677

Friedrich FALKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

294 684

Hermann WIEDEHAGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

294 689

Herbert JANKUHN

08.08.1905

3 970 135

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

294 826

Ernst BURKHARDT

 

 

SS-Mann

294 827

Dr Konrad ALBATH

29.06.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

294 856

Alois APFELHOFER

07.06.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 02.01.1945 r.

294 858

Heinz ARNDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 865

Hans BOHR

12.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

294 874

Paul BERGMANN

03.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 887

Leo CZERNY

 

 

SS-Mann

294 888

Kurt PAHLEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

294 890

Georg KUBIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

294 893

Heinrich SIEKMEIER

10.10.1901

30 536

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

294 901

Ewald TOSCHKA

25.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

294 909

Rolf LENTZ

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

294 938

Johannes KÖRNER

08.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

294 942

Hans-Heinrich HANSEN

30.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.04.1944 r.

294 958

Herbert TENNIGKEIT

16.06.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

294 962

Johannes SCHREIBER

02.05.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

294 967

Heinrich RENKEN

15.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

294 979

Otto JAINCZIK

09.02.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

294 985

Karl JUNG

 

 

SS-Mann


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion