Numery cz³onków SS od 296 000 do 296 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

296 020

Josef HAFFNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

296 023

Gustav HOFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

296 024

Heinrich Ritter von HOLLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

296 033

Gerhard LACKNER

11.09.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

296 047

Johann BARTAK

30.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

296 048

Rudolf BECHTOLD

 

 

SS-Scharführer

296 060

Matthias ESCHBACHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

296 063

Dr Hans FIKEIS

13.01.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 04.08.1943 r.

296 098

Karl LAHODA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

296 130

Rudolf UNGAR

24.09.1917

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

296 142

Alois ERTL

12.11.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

296 163

Karl BÖCK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

296 171

Stefan CECH

 

 

SS-Scharführer

296 178

Cornel FAISTAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

296 184

Alois KALSS

18.02.1920

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

296 189

Dr Karl HAMPEL

01.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

296 195

Dr Walter HERBICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

296 197

Dr Peter HOFER

19.11.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

296 248

Hans PILZ

11.07.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

296 288

Dr Heinrich SORGER

11.08.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

296 293

Rudolf STEINER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

296 306

Egon UHLYARIK

16.06.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

296 347

Rupert AUMAYR

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

296 423

Theo HALIK

04.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

296 446

Hans HOLZER

08.01.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

296 458

Dr Wilhelm KAISER

04.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

296 467

Dr Helmut KLEINSCHMIDT

05.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

296 477

Dr Adolf KOTTEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

296 488

Josef LEEB

03.01.1911

 

SS-Unterscharführer
stracony 27.05.1947 r.

296 494

Dr Hermann MADER

12.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

296 501

Karl MAYER

07.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

296 522

Wendelin PFANNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

296 540

Wendelin PFANNER

 

 

SS-Obersturmführer

296 545

Dr Alfred SAMMER

21.01.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

296 546

Herbert SAPINSKI

08.04.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

296 552

Robert SCHALKO

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

296 569

Franz STANGL

26.03.1908

6 370 447

SS-Hauptsturmführer

296 572

Hans STEININGER

16.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS

296 595

Friedrich WILLSCH

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

296 627

Dr Theodor ANDREE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

296 628

Erich ANGELBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

296 638

Othmar ASCHBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

296 645

Ludwig ATZMÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

296 649

Walter ASCHENBRENNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

296 660

Hubert BOSCHINA

08.02.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

296 670

Dr Karl BABOR

23.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

296 673

Hans BADER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

296 682

Franz BAUER

30.08.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

296 705

Dr Hermann BERNGES

14.04.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

296 707

Oswald BERNHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

296 727

Leo BÖHM

 

 

SS-Scharführer

296 773

Friedrich AICHBERGER

14.06.1912

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

296 787

Rudolf HOLENIA

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

296 837

Hermann FAULAND

 

 

SS-Sturmmann

296 848

Hans FIDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

296 850

Alfred FISCHER

14.12.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zmar³ w obozie jenieckim 28.07.1945 r.

296 873

Dr Walter FRIEDERIK

18.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

296 874

Franz FRICK

 

 

SS-Untersturmführer

296 889

Emil CORADELLO

 

 

SS-Obersturmführer

296 895

Wilhelm DAURER

25.06.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.
zgin±³ 09.10.1941 r.

296 896

Dr Walter DAUTZENBERG

17.04.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

296 901

Karl DEMLINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

296 947

Hans EISNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

296 959

Erich GAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

296 960

Ernst GAGER

 

 

SS-Mann
07.10.1942 r. - wykluczony z SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion