Numery cz³onków SS od 298 000 do 298 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

298 003

Dr Manfred SCHREIBER

29.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

298 007

Gotthard SCHREINER

16.04.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

298 012

Karl SCHRETTER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

298 062

Leopold SEILER

10.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

298 065

Wilhelm SEKYRA

25.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

298 068

Walter SEEWALD

20.06.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w ndiu 21.06.1944 r.

298 070

Erich SIEDER

 

 

SS-Untersturmführer

298 081

Maximilian SKARKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

298 083

Dr Helmut SLAMA

18.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

298 092

Fritz SOMMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

298 095

Franz SOMMERBAUER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

298 097

Josef SOMMERGRUBER

16.03.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

298 112

Guido HELD

30.06.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

298 115

Johann STANZIG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

298 148

Hans STIEFLER

20.02.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 09.09.1943 r.

298 149

Edgar STILLER

25.01.1904

1 622 724

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

298 160

Hans STRASSER

24.11.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

298 170

Karl SULKOWSKI

19.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

298 176

Franz SISCHKA

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

298 179

Franz SZAWINSKI

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

298 182

Ernst THALLINGER

12.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

298 184

Dr Franz TAXACHER

13.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

298 194

Karl THIEL

21.01.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

298 201

Alfred TOYFL

01.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 02.06.1942 r.

298 202

Hans ILLICH

 

 

SS-Oberscharführer
16.04.1942 r. wykluczony z SS

298 204

Siegfried TRAUTNER

30.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 218

Dr Friedrich TUREK

16.10.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

298 221

Dr Victor THURNHER

04.02.1903

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

298 257

Karl ZODER

02.10.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 266

Franz ZIMMER

27.02.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 282

Dr Ignaz ZACH

19.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

298 283

Heinz ZACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 292

Robert WOLF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

298 294

Josef WOLF

19.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

298 299

Dr Herbert WOHANKA

22.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

298 301

Josef WIEDER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

298 317

Hans WINKLER

12.11.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

298 321

Dr Anton WOHANKA

18.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

298 345

Hans WEISSENBÖCK

14.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

298 357

Karl WEIERMAIR

20.08.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

298 370

Dr Erich WASICKY

27.05.1911

197 249

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
stracony 28.05.1947 r.

298 375

Wolfgang SEIDENSTRICKER

22.12.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

298 406

Dr Josef WEBER

25.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

298 412

Helmuth ZEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 431

Dr Hermann HOFER

20.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

298 438

Max HASPEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

298 491

Karl HÖNCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 496

Peter HÖDLMOSER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

298 497

Friedrich HOCHHAUSER

 

 

SS-Rottenführer

298 506

Christian HINTERLEITNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

298 511

Harald BERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

298 512

Dr Alfred BOLLMANN

05.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

298 526

Dr Karl BOHUSCH

04.06.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 543

Hans BAUER

01.01.1905

6 177 713

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

298 545

Siegmund BERGMANN

10.12.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 560

Hans AUER

16.10.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 578

Rudolf ALTMANN

20.12.1907

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

298 600

Karl WAGNER

 

 

SS-Mann

298 611

Kasper ZITZ

 

 

SS-Rottenführer

298 616

Ferdinand WIND

09.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

298 626

Rupert WAZEK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

298 643

Harald SEIFERT

 

 

SS-Mann

298 670

Johann TROPPACHER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

298 699

Georg ZOBL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

298 701

Walter ZITNIK

15.06.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.10.1942 r.

298 729

Leopold NEUREITER

03.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

298 759

Walter REISP

05.11.1910

 

SS-Hauptsturmführer

298 773

Walter RESEK

26.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

298 781

Arthur REIFFENSTUHL

28.10.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

298 820

Herbert von EHRFELDT

05.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 04.09.1943 r.

298 822

Ferdinand POHL

20.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

298 825

Dr Walter PÖSCHL

05.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1940 r.

298 831

Ernst PITTER

02.08.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

298 850

Franz PATTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 868

Rudolf PUTZ

02.05.1902

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

298 871

Franz PUCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

298 875

Sepp POSSNIG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

298 876

Alfred PONZ

17.06.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

298 887

Hubert PLEUNIGG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 913

Ernst NITSCHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 925

Alois MALLNER

 

 

SS-Scharführer

298 943

Ludwig MARKUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

298 946

Dr Siegfried MUSTER

15.01.1908

301 152

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

298 957

Wilfried MAULAZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

298 967

Walter MATTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

298 972

Josef MASCHEK

17.03.1894

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

298 983

Martin MAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

298 995

Günther SCHMACK

06.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion