Numery cz³onków SS od 299 000 do 299 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

299 023

Oskar SCHRÖTTNER

23.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

299 025

Raimund SAMITZ

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

299 036

Dr Helmuth SPÄTAUF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 041

Johann STALLINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

299 050

Johann STOCKER

 

 

SS-Sturmnann

299 055

Friedrich STEINHART

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

299 060

Erich STOLLE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

299 070

Karl STRAMMER

 

 

SS-Rottenführer

299 094

Hermann THALHAMMER

02.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

299 104

Herbert TOSCANY

13.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944r.

299 151

Helmut SCHEIFLINGER

06.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

299 186

Hans RÖSSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

299 192

Johann ROBITSCH

23.11.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

299 194

Michael ROTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

299 200

Dr Arthur RÖSSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

299 205

Josef RÖHRIG

09.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

299 222

Johann SCHÜTTENKOPF

1910

 

SS-Rottenführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w 1945 r.

299 230

Hermann SENEKOWITSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

299 241

Dr Ernst SEDLACEK

02.05.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

299 255

Rudolf LOBMAIER

1910

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

299 269

Franz LIPKA

1910

 

SS-Rottenführer

299 286

Karl LAMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 290

Adolf LENHARDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

299 300

Franz FIALA

04.10.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

299 308

Viktor FERNENGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

299 329

Kurt ERTOLITSCH

23.01.1919

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

299 344

Gustav EGLSEER

19.12.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

299 357

Otto EDELBACHER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

299 361

Fred DUSWALD

30.10.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

299 374

Johann DOBROVNIK

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

299 397

Leopold CARMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 414

Erich HARB

25.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

299 417

Julius HANISCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 435

Wilhelm HAIDL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

299 437

Dr Franz HAMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 456

Franz GLAWATSCH

 

 

SS-Mann

299 456

Leopold GRUBER

 

 

SS-Oberscharführer

299 502

Hans GULLE

15.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

299 508

Raimund GRÜNWALDER

28.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1944 r.

299 520

Gottfried GLÜCK

23.08.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 05.11.1944 r.

299 528

Willi FORSTNER

28.06.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

299 531

Richard BAYER

 

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

299 532

Adolf FRIEDRICH

16.06.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

299 566

Adolf KLOCKER

28.04.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

299 595

Gustav KOCZOR

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

299 596

Dr Werner KLAUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 600

Ernst KÖNIG

07.02.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

299 619

Dr Friedrich KASTL-KILLINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 644

Walter KLAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

299 702

Ludwig DUFTNER

10.06.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 704

Raimund DORNKOSCH

24.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

299 706

Dr Erwin DORN

12.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

299 711

Heinrich DOLEISCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

299 712

Fritz DÖRFL

22.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w listopadzie 1944 r.

299 716

Eduard DLOUHY

1909

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

299 719

Franz DIRNBERGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

299 727

Josef DETTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

299 735

Ernst DAUBRAWA

22.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 05.09.1944 r.

299 741

Dr Walter CZERNY

15.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

299 756

Max BUCHER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

299 800

Anton BERGMAYER

19.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

299 830

Matthias GSELLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

299 843

Dr Willbald JEDLITSCHKA

10.03.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

299 849

Josef JANISCH

22.04.1909

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

299 860

Gustav HUF

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

299 888

Ludwig HOLZER

22.05.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

299 891

Helmut Ritter von HOLLE

16.08.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

299 942

Walter HEINZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

299 960

Franz KÜHNL

25.09.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.01.1945 r.

299 987

Hermann ACHLEITNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

299 990

Leopold ABLEITINGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion