Numery cz³onków SS od 3 000 do 3 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga, jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

3 001

Otto KLIHM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

3 002

Hans PRÜTZMANN

31.08.1901

142 290

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
- awans w dniu 09.11.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

3 003

Theodor ALBERS

08.04.1892

223 673

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 008

Adam PROSS

04.03.1903

217 557

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 011

Heinz BOCK

02.12.1905

31 895

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

3 012

Joachim RÄDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 017

Leonhard VOGGENAUER

23.05.1892

229 707

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 020

Hans KREPPEL

30.11.1894

43 954

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 024

Rolf von DOLSPERG

07.10.1906

134 614

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 025

Otto WENDT

21.06.1903

230 032

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

3 027

August HODES

26.08.1904

21 583

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 030

August MÜLLER

30.03.1907

271 535

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

3 031

Erich LARCHE

19.02.1904

260

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 033

Kurt NEUMANN

24.03.1909

280 533

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 035

Johann OETTL

17.04.1869

159 538

SS-Obersturmführer - awans w dniu 17.04.1939 r.

3 036

August WIEGMANN

23.07.1879

97 853

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

3 038

Georg BILLER

30.03.1904

226 963

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 042

Willi NELL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

3 043

Wilhelm GEORG

01.07.1900

293 687

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

3 044

Konrad REUTZEL

26.01.1904

183 519

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

3 048

Wilhelm SCHWARTZ

02.11.1906

220 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

3 059

Karl BRÖKING

14.03.1896

214 769

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 064

Leonhard MOZEK

 

 

SS-Hauptscharführer

3 065

Fritz KATZMANN

06.05.1906

98 528

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 30.01.1943 r.
Generalleutnant der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

3 067

Georg KAETHNER

 

92 567

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 071

Ernst SEITZ

25.05.1899

188 315

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 074

Willi SCHEU

16.06.1908

248 298

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
28.01.1938 r. odchodzi z SS

3 075

Johann ECK

27.06.1910

286 850

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 078

Ernst GERHÄUSER

01.01.1908

357 507

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 084

Georg BERGERT

30.10.1901

231 627

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 085

Helmut WOLLANG

26.09.1901

160 792

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

3 087

Hans TIDOW

05.05.1910

124 424

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 089

Bruno SEIDEL

02.11.1902

192 140

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 091

Erich SEIDEL

23.10.1907

266 405

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 093

Hans GEISSLER

25.08.1897

101 720

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 095

Herbert LORENZ

13.09.1909

227 597

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 101

Franz LÜDTKE

24.09.1905

214 065

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 104

Walter RAMSTHALER

22.10.1897

146 714

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.01.1934 r.

3 105

Karl SEIBERT

19.12.1903

41 318

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

3 106

Hermann SEIBERT

08.07.1900

176 209

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 108

Ernst SCHÜSSLER

19.06.1900

270 785

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
27.07.1937 r. - odchodzi z SS

3 111

Heinrich HANNERMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 112

Dr Gustav SCHÖMIG

05.03.1883

127 981

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 113

Hans SCHINDLER

26.01.1908

293 940

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 114

Josef SCHWARZ

29.05.1903

330 150

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1941 r.

3 115

Albert ULRICH

31.01.1904

330 293

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 116

Richard ERNST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 119

Richard STREHLE

20.04.1908

333 090

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 120

Heinz COENEN

29.11.904

394 080

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 122

Hans HIMMELMANN

01.09.1905

274 621

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 126

Heinrich WERKHAUSEN

26.03.1900

231 894

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

3 128

Alfred MÜLLER

16.03.1901

1 274 660

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

3 129

Hans BALZ

02.02.1889

109 673

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 130

Rolf BRETSCHNEIDER

16.04.1910

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

3 131

Franz MAZANEK

11.02.1901

51 474

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

3 138

Georg FISCHER

29.12.1901

304 727

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 144

Heinz BUGGE

11.11.1902

264 244

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

3 149

Martin Maximilian KOHLROSER

28.06.1905

351 577

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

3 150

Herbert HIMMIGHOSSEN

05.05.1911

280 537

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.
01.04.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

3 151

Rudolf LOBER

01.03.1901

159 687

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
zgin±³ w dn. 28.11.1942 r.

3 152

Karl SCHUCHARDT

05.11.1898

249 431

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 154

Robert FESER

25.05.1896

101 878

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 156

Helmut KAISER

30.05.1905

180 492

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 157

Karl KIESSLING

26.05.1907

37 045

SS-Obersturmführer

3 158

Matthias KAHNERT

21.07.1897

246 130

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 161

Karl FRITZ

01.04.1905

49 542

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 162

Karl SCHOTE

05.10.1889

250 798

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

3 165

Rudolf WOLFF

28.05.1910

105 366

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

3 167

Johann BLANK

26.06.1896

71 073

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 169

Ernst WILDENAUER

05.01.1910

290 011

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

3 170

Josef VÖLKL

24.05.1910

174 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 171

Anton KRUG

16.04.1911

290 012

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

3 172

Josef BÖCK

07.09.1899

290 031

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 173

Josef AUER

03.11.1903

264 702

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 174

Hans LÜKE

07.10.1894

293 886

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

3 175

Hermann BREINDL

08.05.1906

32 033

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 183

Alois SCHWAB

23.03.1908

338 585

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 184

Friedrich EICHBERGER

14.05.1912

132 961

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.07.1943 r.

3 185

Max GINGLSEDER

07.10.1908

269 580

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 186

Johann ZANKL

06.01.1909

241 398

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 187

Dr Friedrich SCHWEINFURTH

18.09.1891

331 879

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 190

Hermann SCHWERENDT

03.05.1893

199 581

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 191

Heinz OESTERREICH

04.04.1903

235 490

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 08.02.1932 r.

3 194

Dr Heinrich BUTSCHKOW

28.08.1906

64 010

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

3 196

Fritz MAYER

26.04.1900

33 146

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

3 198

Wolfgang HUTH

 

180 886

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.08.1934 r.

3 199

Dr Adolf KATZ

09.03.1899

149 075

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1944 r.

3 202

Walter VOGEL

25.07.1894

266 573

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 203

Johannes BERTHOLD

20.11.1910

266 718

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 206

Karl LIMBACH

23.12.1905

420 084

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 207

Jakob KIRCHNER

24.11.1907

490 704

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 209

Friedrich MÜLLER

11.02.1884

194 856

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 210

Wilhelm LIEWIG

22.10.1908

325 583

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1935 r.
zgin±³ 27.05.1943 r.

3 214

Otto KIPKA

14.12.1910

293 454

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

3 219

Karl KRONEMANN

24.11.1900

232 707

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 222

Willi WEISSENBORN

05.11.1908

156 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1935 r.

3 223

Willi LANGE

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

3 225

Heinz STOFFEL

18.03.1907

39 161

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

3 227

Karl HERCHER

28.03.1888

120 684

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 233

Willi WIEDEMANN

06.05.1909

265 280

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 234

Heinrich BODE

12.11.1912

234 439

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

3 235

Emil GERMANN

15.11.1894

137 814

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 238

Franz HAY

30.03.1878

29 162

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 239

Wilhelm SCHMITT

04.09.1900

329 918

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 241

Rudlieb GÖRCKE

06.11.1902

89 400

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

3 245

Eugen MAYLÄNDER

04.04.1911

153 670

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 247

Jakob FICK

17.01.1912

153 672

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.03.1945 r.

3 252

Heinrich HÖHMANN

16.08.1913

595 342

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

3 253

Karl GROTH

08.02.1901

142 419

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

3 254

Ernst MARTENS

05.12.1908

87 066

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 258

Max STUBENRAUCH

27.04.1912

307 001

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 260

Kurt GRAMATKE

10.04.1904

259 677

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.05.1943 r.

3 261

Josef SCHUSTER

17.02.1906

10 826

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

3 262

Ludwig DIETMAYER

04.04.1910

201 041

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 264

Johann LENGDOBLER

04.04.1905

248 079

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 265

Hermann ZIEGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 271

Anton GÖPFERT

23.08.1908

65 620

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 272

Fritz KEMMER

24.08.1897

185 759

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

3 276

Karl HENNICKE

21.01.1910

119 609

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

3 277

Gustav HINTZE

01.01.1911

90 596

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 282

Dr Fritz LÜDTKE

05.07.1904

214 064

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

3 283

Erwin BÜCHNER

15.02.1905

38 247

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 284

Dr Werner BROCKE

29.10.1905

157 282

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 291

Kurt SCHMIDT

10.10.1898

152 356

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

3 292

Max SCHMIDT

02.06.1901

8 195

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

3 293

Johannes MONSKA

20.02.1902

56 043

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 295

Fritz LEONHARDT

27.03.1903

8 191

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 296

Rudolf GOSSLER

02.06.1905

15 358

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 297

Kurt MÜLLER

02.12.1905

131 342

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 298

Martin BRAUN

28.06.1906

131 348

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 299

Friedrich BRAUN

11.03.1909

131 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 300

Erich BERGER

15.12.1909

169 733

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 305

Otto RINGEISEN

21.09.1899

184 768

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 306

Karl DUFFNER

21.02.1900

230 965

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 309

Otto BEHNKE

01.06.1905

279 607

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
zgin±³ 24.09.1939 r.

3 310

Friedrich KLESY

18.11.1906

279 610

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 314

Heinrich PAUL

12.06.1903

818 995

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
10.06.1937 r. - wykluczony z SS

3 315

Karl VOIGT

13.10.1903

818 604

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 316

August FREDERKING

23.12.1903

289 851

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 320

Theodor BOES

15.09.1900

175 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 321

August ROSS

09.02.1901

25 550

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 322

Heinz NOLTE

07.10.1906

88 917

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 323

Wilhelm HEBERLING

11.07.1886

293 699

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 324

August PFAFF

06.09.1889

378 127

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 325

Josef MACHUI

12.09.1899

325 589

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 327

Hermann SIEBEL

14.11.1898

21 712

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

3 331

Walter SCHMEISSER

04.03.1902

5 689

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 337

Josef EIBLMEIER

02.06.1910

297 935

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 338

Friedrich HAUS

03.05.1909

284 804

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 343

Anton AICHNER

25.03.1913

320 647

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 344

Theodor SCHÖN

20.02.1898

101

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1941 r.

3 345

Heinrich KOLB

17.05.1901

149 832

SS-Untersturmführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

3 346

Ewald REISCHENBECK

08.06.1903

315 592

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 347

Josef STECHER

25.02.1905

315 587

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 348

Heinz MERKEL

01.05.1905

348 912

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

3 349

Joachim KULENKAMPFF

02.05.1912

315 586

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 354

Alferd DAUNDERER

12.06.1903

290 435

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 359

Ernst Heinrich SCHMAUSER

18.01.1890

215 704

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
General der Polizei - awans w dniu 10.04.1941 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.

3 360

Anton WILD

12.05.1901

338 597

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 365

Fritz UDOLPH

13.08.1905

338 650

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 366

Josef SCHUSTER

14.02.1906

226 944

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 367

Wolfgang SCHMIDT

26.09.1909

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 369

Gerhard SCHWARZ

29.11.1907

290 136

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 01.04.1945 r.

3 371

Heinrich HAMANN

07.07.1881

251 664

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 373

Paul BETTINGEN

11.11.1906

94 038

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 375

Heinrich ABEL

01.06.1907

283 612

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 382

Ernst TREMMEL

30.07.1895

330 155

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

3 383

Philipp HAHN

06.11.1895

42 343

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 384

Pirmin SCHMIDT

20.09.1904

320 250

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 385

Georg SPENGLER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

3 387

Hans MERBACH

10.05.1910

259 233

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

3 392

Kurt KAUL

05.10.1890

244 954

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
Generalleutnant der Polizei - awans w dniu 01.05.1941 r.

3 393

Eduard WENSKAHNT

06.01.1903

88 805

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 395

Erich KÖRTING

22.01.1902

126 764

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

3 397

Hans DIETRICH

19.09.1898

8 454

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 399

Otto CLAUSEN

31.05.1906

169 281

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 402

Hermann FRITSCH

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

3 403

Heinz HÄMERLING

01.01.1907

34 889

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 405

Josef HEINRICH

23.01.1894

315 566

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 407

Josef WAMESER

26.06.1908

320 674

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 408

Georg KELLER

14.04.1910

315 607

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 413

Franz JAKOBUS

14.04.1912

707 697

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
07.07.1938 r. - odchodzi z SS

3 415

Paul BRINKMANN

31.07.1891

139 161

SS-Oberführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 418

Karl PROSS

09.07.1904

217 559

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 419

Erich LUDWIGS

07.10.1904

16 781

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
11.11.1938 r. - odchodzi z SS

3 420

Wilhelm FERLINGS

10.07.1906

260 389

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

3 422

Fritz GRÄF

11.12.1904

32 628

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 427

Friedrich SCHÖFFEL

30.08.1910

280 535

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

3 429

Dr. Hans MEIXNER

05.11.1906

777 707

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

3 433

Karl EDERER

23.10.1909

222 817

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 434

Johann SCHINDLER

29.07.1910

257 413

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 437

Wilhelm SCHUHMANN

04.02.1910

65 779

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 439

Georg MAST

11.04.1908

299 476

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 443

Erhard LIEMA

10.12.1905

256 156

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 446

Alfred RIESS

04.04.1909

63 185

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 447

Gustav SCHMIDT

10.09.1909

104 959

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.
25.04.1938 r. - wykluczony z SS

3 448

Alfred REICH

30.05.1901

285 724

SS-Sturmbannführer

3 449

Robert VOLLMER

09.11.1906

74 244

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 450

Wilhelm BÖRGER

28.02.1907

340 627

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 451

Willy GRÜNEWALD

10.08.1895

354 731

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 455

Heinrich HIRTZ

08.08.1908

57 060

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 456

Otto RÜGNER

14.01.1888

5 144 352

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 457

Emil LINDENBACH

19.12.1888

208 657

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 458

Julius KOPP

26.05.1894

258 151

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

3 467

Albert LATTERMANN

23.04.1905

277 696

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 468

Martin PIEPLOW

03.01.1904

277 720

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 474

Ludwig HETTESHEIMER

27.05.1887

289 556

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

3 475

Otto HARTWIG

31.05.1885

297 236

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 477

Siegfried LUDWIG

26.04.1901

57 411

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 18.06.1941 r.

3 478

Eugen STOLZ

22.09.1909

126 603

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.
24.06.1938 r. - wykluczony z SS

3 480

Otto CORDES

10.02.1906

265 043

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 481

Gerhard SCHWAGER

24.10.1908

234 233

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 482

Alex TIEDEMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

3 483

Kurt HEISE

08.12.1903

21 197

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 484

Hermann SCHAPER

12.08.1911

105 606

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

3 486

Walter SCHAFFRATH

20.09.1906

41 556

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 488

Karl BAUMGARTINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 490

Albert RITTLER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

3 494

Wilhelm KOGLER

27.04.1907

30 819

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 495

Theodor ALTENDORFER

01.10.1909

80 921

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 496

Karl HAYNALY

12.12.1912

203 898

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 497

Hans BÄHRENS

03.03.1907

226 464

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1936 r/

3 498

Johann PRILLER

06.06.1908

143 997

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 500

Josef KRAMER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

3 501

Paul SCHWARZ

08.06.1911

146 880

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 503

Andreas THURNHOFER

22.09.1880

298 649

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 504

Xaver THURNHOFER

06.03.1886

42 302

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

3 505

Franz JÄGER

12.05.1891

57 178

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 506

Willi NEBER

16.08.1910

307 763

SS-Untersturmführer

3 507

Hans FEISTKORN

14.07.1901

339 590

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 511

Paul HEINLE

15.07.1905

84 852

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 518

Ernst JANK

17.05.1905

100 372

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 526

Anton DUNCKERN

29.06.1905

315 601

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r

3 527

Ferdinand WIESBAUER

08.09.1910

341 869

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 528

Robert ERSPENMÜLLER

04.03.1903

247 630

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1939 r.
zgin±³ 23.05.1940 r.

3 529

Max SPECHT

27.02.1890

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

3 531

Max SCHOBERT

25.12.1904

317 486

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
19.11.1948 r. stracony w Landsbergu

3 532

Heinrich DITTMAR

13.02.1889

70 677

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

3 533

Friedrich OPITZ

07.08.1898

170 897

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

3 534

Wilhelm DORNER

23.05.1900

73 700

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

3 537

Heinrich BURMANN

21.02.1890

19 810

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 538

Friedrich DIETZ

26.07.1895

192 936

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 540

Karl SCHNERR

13.08.1908

56 099

SS-Sturmbannführer

3 547

Klaus BESCH

09.04.1911

308 411

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

3 548

August SCHUSTER

01.09.1895

288 893

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 554

Georg Wilhelm MÜLLER

29.12.1909

74 380

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

3 555

Hans LUTZ

20.01.1910

318 018

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
19.01.1937 r. - wykluczony z SS

3 559

Kurt HANSEN

26.07.1905

35 393

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

3 562

Dr Werner LAUMANN

16.03.1909

173 584

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

3 565

Gustav BRANDL

11.03.1895

260 904

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 567

Günther ROST

18.07.1907

302 112

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

3 570

Georg MEISTER

29.12.1904

390 145

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 575

Erwin RÖSENER

02.02.1902

46 771

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei
- awans w dniu 01.08.1944 r.

3 577

Josef NYSTEN

12.03.1895

73 034

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 580

Hermann KUTSCHE

27.11.1901

294 913

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

3 581

Wilhelm RONG

07.12.1904

85 623

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

3 582

Wilhelm FISCHER

31.01.1906

39 091

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 590

Kurt GRAGE

30.11.1901

85 253

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 591

Karl RUSCH

28.10.1901

281 610

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 594

Wilhelm MONTEL

22.06.1909

98 527

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 595

Hermann SCHLÜTER

15.01.1892

281 463

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 597

Friedrich STEINBRINK

14.12.1899

173 082

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

3 613

Karl HÖFTINGHOFF

02.04.1903

242 026

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 614

Eduard KÖSTER

21.07.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 01.03.1943 r.

3 616

Hans BAUMGARDT

06.03.1906

65 514

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 622

Heinz CLASSEN

08.06.1900

153 734

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

3 625

Dr Horst BESTVATER

27.05.1907

270 022

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

3 627

Adolf DEHNHART

06.09.1896

156 136

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 631

Walter PETRI

18.06.1907

108 563

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 633

Alfons PINTER

06.02.1907

52 548

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

3 638

Richard MARZ

21.05.1890

238 080

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 642

Eduard DEISENHOFER

27.06.1909

250 226

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.01.1945 r.
zgin±³ 31.01.1945 r.

3 643

Karl SCHMIDBAUER

08.09.1900

307 786

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 644

August PROMEUSCHEL

25.12.1911

507 440

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

3 645

Karl TAGSOLD

01.08.1901

349 631

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 649

Erwin GAY

26.09.1904

346 465

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

3 650

Jakob HOEH

 

 

SS-Hauptscharführer

3 651

Georg HAUS

04.03.1905

401 381

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 652

Ludwig MÜLLER

12.12.1910

118 789

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 654

Georg KEMMET

17.08.1893

401 148

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

3 655

Johann KALLENBACH

12.10.1893

401 146

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 657

Gustav DEUTSCH

04.03.1899

161 052

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 658

Martin SCHMITT

08.02.1900

288 955

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 659

Emil KOOB

28.07.1904

401 153

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 660

August FISCHER

24.12.1905

329 952

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 662

Maximillian SCHICK

07.04.1888

400 574

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 665

Fritz KLÜBER

10.03.1902

400 476

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 668

Herbert BASCH

03.06.1910

266 570

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 672

Paul KLUGE

14.10.1906

138 281

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 677

Karl DEMPEL

31.01.1897

1 810

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 679

Alfred KIRN

11.05.1903

275 264

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

3 681

Gerhard FELDMANN

11.01.1897

426 935

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.06.1939 r.
zgin±³ 21.09.1944 r.

3 682

Harro DÜRRE

30.08.1909

304 822

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
09.06.1937 r. - wykluczony z SS

3 683

Dr. Lothar STENGEL von RUIKOWSKY

03.09.1908

223 102

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

3 685

Karl BOSCH

18.01.1905

119 999

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 689

Udo von WOYRSCH

24.07.1895

162 349

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 01.01.1935 r.
General der Polizei - awans w dniu 15.04.1941 r.

3 690

Erich WERNER

01.10.1892

92 727

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 692

Joachim TEETZMANN

24.08.1907

320 083

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 693

Herbert MITTELSDORF

24.09.1906

42 462

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

3 695

Bruno MARET

09.05.1899

235 489

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zgin±³ 17.11.1943 r.

3 696

Karl HOFFMANN

23.02.1902

274 391

SS Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 698

Hilmar von der DECKEN

08.04.1877

335 688

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

3 700

Ernst DITTRICH

26.07.1906

47 479

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 702

Wilhelm HEYER

22.11.1904

325 359

SS-Standartenführer - awans w 1931 r.
degradacja 20.04.1935 r. - SS-Untersturmführer
SS-Obersturmführer awans w dniu 30.01.1939 r.

3 703

Dr Paul KOSTER

20.04.1905

252 243

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.03.1935 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

3 704

Albert HENZE

07.05.1907

219 829

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 705

Willy DEMPEWOLF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

3 706

Dr Ludwig SCHAAF

 

90 778

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 24.12.1932 r.
29.08.1935 r. - odchodzi z SS i wstêpuje do Wehrmachtu

3 708

Hermann FRANKEN

05.07.1899

288 250

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 709

Eugen BLÜTHNER

15.11.1905

358 021

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 710

Willy DIETZ

22.01.1906

88 759

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 717

Gilbert MOCKER

06.08.1910

197 323

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 718

Roman GREYLINGER

17.04.1912

301 128

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 720

Franz KLEEWEISS

 

82 625

SS-Untersturmführer - awans w dniu 14.06.1934 r.

3 724

Rudolf WINSEMANN

05.12.1903

341 873

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 734

Fritz JOBSKI

05.04.1897

318 421

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 735

Wilhelm STEINHOFF

 

 

SS-Obersturmführer

3 736

Wilhelm RUHE

 

289 855

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

3 738

Paul LEMTE

12.07.1908

341 558

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
12.02.1938 r. odchodzi z SS<

3 742

Philipp LAUTENSCHLÄGER

27.06.1905

317 249

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 745

Anton DIETER

01.12.1909

96 427

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 747

Eugen THEIL

29.05.1870

215 392

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 750

Albert SCHULZ

27.09.1893

293 780

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 752

Fritz HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer

3 754

Julius HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer

3 757

Franz LÖFFLER

10.11.1888

293 729

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 760

Julius OMMERT

20.09.1901

293 740

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 763

Georg RITZINGER

15.01.1992

58 126

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 764

Jakob WINKLER

24.07.1892

44 568

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 765

Georg GALLI

25.09.1892

104 647

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 767

Gerhard VOIT

14.05.1895

48 770

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 768

Otto LURKER

28.07.1896

125 205

SS-Standartenfuhrer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 770

Erich HERTEL

10.11.1903

344 638

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

3 773

Arno VOGT

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

3 776

Fritz LIMMER

16.04.1900

394 769

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 777

Emil ROSSNER

02.09.1906

315 783

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

3 779

Ludwig SCHÜTZ

26.09.1910

327 748

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 782

Karl SCHEFFER

06.10.1904

390 335

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 784

Kurt MALCHOW

95.05.1895

330 922

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

3 791

Kurt ALBER

28.05.1908

233 070

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 793

Paul THUM

29.03.1909

185 740

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

3 794

Ernst KLEIN

02.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

3 798

Helmuth SCHULZ

15.04.1911

266 250

SS-Standartenführer - awans w dniu 16.06.1935 r.

3 799

Erhard GÖTZ

17.04.1912

226 356

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 802

Paul BERKHAHN

31.05.1898

285 504

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 806

Werner KOERT

31.05.1902

103 292

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

3 809

Jacob SPORRENBERG

16.09.1902

25 585

SS-Gruppenführer - awans w dniu 01.01.1940 r.
Generalleutnant der Polizei - awans w dniu 07.07.1943 r.

3 811

Gerd GEUENICH

12.03.1907

285 272

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

3 812

Dr Franz STURM

06.11.1903

317 485

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

3 814

Fritz WERNER

 

 

SS-Hauptscharführer

3 818

Wolfgang HOEHNE

02.05.1905

62 865

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1937 r.

3 819

Johann ENGEL

03.12.1896

297 765

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 820

Otto LINK

24.12.1904

261 130

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 821

Fritz BRÜCKNER

23.07.1911

205 583

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 822

Hermann JUNG

27.08.1912

154 138

SS-Untersturmführer
06.05.1938 r. - odchodzi z SS do Wehrmachtu

3 826

Adam ADLER

12.04.1898

330 237

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 827

Max REUSTLE

09.08.1907

356 455

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

3 828

Wilhelm JANOWSKY

05.08.1905

127 234

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 830

Herbert MÖCKEL

03.02.1912

152 319

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

3 831

Herbert STRAUBE

05.11.1902

295 685

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 832

Gerhard BÖRNER

28.10.1905

295 699

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

3 833

Walter MÖBIUS

29.01.1905

4 900

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

3 835

Eryk BIEGEL

15.11.1901

9 132

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

3 836

Helmut ZIEGLER

03.11.1907

205 975

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 838

Walter POTZELT

16.07.1903

266 433

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 839

Adolf KULPE

22.11.1895

243 338

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 840

Otto SCHLOTT

29.02.1896

110 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 841

Reinhold BALZER

17.06.1899

132 307

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 842

Hermann FÖLLMER

29.09.1904

56 572

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 845

Kurt DAMM

08.12.1908

230 720

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

3 846

Josef JOPP

 

 

SS-Hauptscharführer
zgin±³ 08.02.1942 r.

3 848

Adolf AX

23.06.1906

378 043

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

3 849

Otto KREBS

14.03.1896

293 716

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 850

Walter RÜDENAUER

13.03.1907

420 105

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 851

Otto FINK

 

378 068

SS-Untersturmführer
01.07.1936 r. - opuszcza SS i wstepuje do Wehrmachtu

3 852

Jakob JOST

14.10.1906

218 160

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 853

Erich HORN

24.03.1909

209 296

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 854

Peter HAMSCHER

26.08.1906

249 005

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 856

Karl GLASER

11.11.1909

118 545

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 857

Rudolf BÖSEL

07.11.1905

152 756

SS-Standartenführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 858

Josef KUCHENBROD

18.04.1905

341 406

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 862

Josef VERHEYEN

25.06.1896

165 661

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 863

Hubert KEPPELS

01.06.1890

294 925

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 865

Heinrich KATZMANN

21.01.1899

113 151

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

3 867

Dr Werner KRUG

24.11.1898

174 924

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 868

Ludwig BUDDENSIEG

30.12.1884

68 046

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

3 869

Ferdinand SCHRÖDER

04.04.1889

227 226

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 870

Kurt BRAND

29.12.1892

182 777

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 871

Emil LANGGUTH

14.11.1894

349 036

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.08.1934 r.
31.10.1937 r. - odchodzi z SS

3 872

Gustav STOLLE

14.01.1899

191 342

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.

3 873

Herbert WEICHARDT

03.04.1900

383 936

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 874

Wilhelm MORISSE

21.07.1901

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w maju 1945 r.

3 875

Helmut BARNSTEDT

 

290 685

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.
03.04.1935 r. - odszed³ z SS

3 876

Francis MÜLLER

17.07.1903

961 038

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

3 877

Herbert ROGGE

30.05.1904

94 764

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

3 879

Ludwig SAUTER

24.12.1908

87 342

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 880

Eugen HIMPEL

26.09.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

3 881

Friedrich HAUSSER

25.01.1912

382 584

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 882

Karl MAYER

18.12.1893

40 458

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

3 883

Hermann STEINHEIL

09.07.1906

356 474

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 884

Hermann SCHENKENHOFER

09.09.1909

100 690

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 887

Josef NÄGELE

23.03.1906

390 151

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

3 890

Walter KRAFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

3 892

Erich CALEBOW

19.06.1904

32 578

SS-Obersturmfuhrer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 893

Arthur KRAUS

10.08.1906

71 931

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

3 894

Reinhold GANZ

30.09.1907

88 927

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 900

Hans EBHARDT

07.01.1895

271 196

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zmar³ 27.09.1937 r.

3 901

Otto TEETZMANN

30.07.1899

271 567

SS-Oberführer - awans w dniu 25.08.1934 r.
14.12.1935 r. - zosta³ zwolniony z SS

3 903

Horst SANDEN

26.08.1902

255 783

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

3 904

Werner KREUSSLER

16.11.1902

4 376

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 905

Heinz LIEDTKE

07.10.1905

289 252

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.10.1943 r.

3 908

August SCHULZ

21.09.1891

264 518

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 911

Hermann RÖPKE

13.11.1891

325 380

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

3 914

Erasmus von MALSEN-PONICKAU

05.06.1895

213 542

SS-Brigadeführer - awans w dniu 15.08.1933 r.

3 915

Johann KIESSLING

05.02.1911

621 327

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 916

Josef PICHLER

26.12.1912

374 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

3 920

Wilhelm MAYER

18.02.1912

676 681

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

3 925

Fritz TITTMANN

18.07.1898

12 225

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

3 926

Wilhelm REISCHENBECK

23.06.1902

348 953

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

3 928

Arthur SCHULTZE-NAUMBURG

28.07.1909

303 504

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

3 932

Karl BESTLE

10.08.1905

278 831

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

3 933

Felix KRUG

11.12.1908

315 568

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

3 936

Fritz SCHNEIDER

28.02.1901

47 294

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

3 940

Karl LEHRBACH

29.09.1903

371 874

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

3 943

Max PERSCHKE

17.05.1907

70 264

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

3 944

Fritz VOGT

14.08.1909

71 297

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.03.1934 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

3 945

Ludwig WEIGEL

25.08.1909

90 470

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

3 947

Rolf SCHÖNROCK

11.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

3 953

Heinz REICH

17.08.1909

420 311

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

3 958

Erwin WELSCH

14.03.1906

357 398

SS-Obersturmfuhrer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

3 960

Wilhelm KERN

22.11.1899

308 803

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 961

Adam HORNUNG

28.07.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

3 964

Lothar NEUMANN

13.12.1902

156 802

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

3 969

Karl SAMER

04.08.1888

293 527

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

3 976

Hermann PAULI

10.10.1907

164 475

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 981

Erich OTTO

10.05.1903

76 449

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 982

Dr Leonardo CONTI

24.08.1900

72 225

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

3 983

Albrecht RÜDIGER

23.03.1911

112 818

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 985

Fritz KANNENBERG

12.03.1899

5 847

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.09.1934 r.

3 986

Otto KRÜGER

29.03.1896

322 809

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

3 991

Hermann KUTTNY

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

3 993

Hellmuth WENSKATH

30.08.1905

88 759

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

3 995

Herbert CHRISTIAN

14.08.1908

219 045

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 996

Erich SCHULRICKE

05.01.1910

160 720

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

3 997

Julius JAKOBI

19.01.1907

391 854

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion