Numery cz³onków SS od 30 000 do 30 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

30 016

Theo EFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

30 028

Josef KRAKA

10.01.1905

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

30 033

Kurt MÖSER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

30 038

Karl FÜLLNER

15.03.1907

506 370

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

30 040

Arthur BÖSER

16.02.1902

803 978

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

30 054

Josef BACK

26.08.1896

303 741

SS-Hauptsturmführer

30 057

Karl LETHAUS

 

 

SS-Unterscharführer

30 060

Harwey KIEHN

 

 

SS-Hauptscharführer

30 063

August BOLTEN

11.07.1887

328 104

SS-Obersturmführer

30 069

Johann SCHÄFER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

30 083

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Hauptscharführer

30 088

Eugen KOTTHAUS

04.01.1896

1 164 722

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

30 090

Heinrich THOMAS

19.12.1899

304 013

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

30 099

Siegfried GERLACH

11.07.1901

1 164 642

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

30 103

Karl AHLFÄNGER

 

 

SS-Unterscharführer

30 118

Walter HOLLENBERG

 

 

SS-Rottenführer

30 130

Oskar STURM

 

 

SS-Rottenführer

30 148

Friedrich WUNDES

 

 

SS-Rottenführer

30 152

Fritz FALLEY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

30 164

Ernst VOGT

 

 

SS-Scharführer

30 170

Hermann DIEDERICHS

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

30 171

Hans MEYER

 

 

SS-Sturmmann

30 176

Dr Ernst TEUPEL

15.10.1893

1 014 618

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

30 185

Ernst DITTMAR

 

 

SS-Rottenführer

30 193

Stefan CZOMOR

 

 

SS-Oberscharführer

30 214

Wilhelm KETTMANN

18.01.1903

1 148 665

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

30 219

Fritz WITT

 

 

SS-Rottenführer

30 228

Fritz GÖBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

30 229

Franz PERLITZ

 

 

Mann

30 273

Friedrich SCHÄFERS

10.09.1899

1 221 903

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

30 287

Wilhelm SCHÄFER

 

 

SS-Rottenführer

30 288

Johann GRAW

25.07.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

30 293

Willy GÖBEL

 

 

SS-Oberscharführer

30 299

Erich BRINKER

 

 

SS-Scharführer

30 303

Fritz BUNSE

04.07.1911

728 406

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

30 307

Franz JAEGY

20.02.1898

348 915

SS-Brigadeführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

30 312

Walter FRIES

30.12.1904

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

30 316

Erich MEINHARD

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1944 r.

30 319

Emil SINN

08.10.1895

257 605

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 323

Friedrich DUHME

23.08.1908

815 698

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

30 325

Georg KRAPF

03.02.1907

1 039 517

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

30 331

Bruno HACKENBERG

 

 

SS-Rottenführer

30 334

Otto GRIESENBECK

03.03.1910

1 222 763

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 336

Franz MALY

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

30 342

Walter ECHTERMANN

 

 

SS-Untersturmführer

30 345

Alfred GECK

 

378 967

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

30 361

Max POST

 

378 967

SS-Sturmmann

30 362

Hubert KLEIN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

30 377

Wendelin HERZMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

30 382

Jakob KASSEI

 

 

SS-Unterscharführer

30 384

Heinrich ZIMMERMANN

 

 

SS-Rottenführer

30 387

Heinrich KÖHLINGER

04.01.1912

640 089

SS-Obersturmführer

30 391

Alfred ALHÄUSER

13.08.1891

887 843

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

30 401

Friedrich SALZER

19.12.1897

1 122 448

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

30 404

Wilhelm AHLERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

30 411

Friedrich LUFT

 

 

SS-Rottenführer

30 414

Georg WALZ

 

 

SS-Unterscharführer

30 415

Johannes HIRSEMANN

01.07.1906

80 787

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

30 420

Fritz FISCHER

19.05.1908

1 073 904

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

30 421

Karl STRECKER

17.02.1910

1 465 994

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

30 423

Karl SCHÄFER

24.01.1911

1 074 084

SS-Hauptsturmführer
01.07.1938 r. odchodzi z SS

30 426

Heinrich KUNKEL

28.10.1914

1 073 993

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 06.07.1941 r.

30 430

Heinz MOSES

13.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

30 431

Hans von HARLESSEM

04.04.1895

414 302

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 442

Fritz PETZOLD

 

 

SS-Rottenführer

30 444

Anton BAUS

23.02.1907

811 396

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

30 457

Reinhold FORSTER

 

 

SS-Unterscharführer

30 465

Fritz SCHNEIDERS

 

 

SS-Unterscharführer

30 468

Wilhelm MARTIN

 

 

SS-Scharführer

30 473

Hans SCHARTINGER

 

 

SS-Oberscharführer

30 479

Otto HEUSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

30 493

Alfred HUHN

19.03.1900

323 719

SS-Sturmbannführer

30 501

Erich DANGENDORF

 

 

SS-Unterscharführer

30 520

Ludwig von AMELUNXEN

28.02.1869

89 425

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

30 535

Josef SCHMITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

30 541

Gerhard FRÜHLING

 

 

SS-Rottenführer

30 543

Josef DICK

 

 

SS-Scharführer

30 586

Josef WILLEMS

 

 

SS-Scharführer

30 587

Karl KISTEMANN

 

 

SS-Sturmmann

30 592

Albert SCHNEIDER

30.12.1909

949 049

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

30 598

Horst HERTEL

20.04.1911

695 988

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

30 601

Karl HENSGEN

18.09.1897

142 146

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

30 614

Karl FUHRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

30 626

Hans STAUSS

 

 

SS-Unterscharführer

30 627

Hans LEYKAUF

 

 

SS-Unterscharführer

30 629

Karl ROSENKRANZ

15.08.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

30 635

Christian GRAF

 

 

SS-Scharführer

30 646

Ernst SCHLEGEL

16.04.1895

948 154

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.03.1940 r.

30 662

Wilhelm REITZ

28.05.1896

927 555

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1935 r.

30 664

Fritz SÄNGER

26.05.1898

416 076

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 665

Heinz REBHOLZ

25.05.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.01.1942 r.

30 666

Dr Erich METZ

15.02.1909

572 832

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

30 667

Wilhelm REINHARDT

10.03.1910

947 694

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

30 668

Albert SCHMIDT

 

 

SS-Hauptscharführer

30 693

Friedrich RIMBACH

21.05.1886

494 370

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

30 710

Hermann WEGFRASS

 

 

SS-Scharführer

30 712

Willi SCHWANKE

 

 

SS-Rottenführer

30 722

Erich RASNER

07.03.1905

118 938

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 727

Alfred LANGENBERGER

19.10.1903

593 870

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

30 733

Theodor GÖBEL

 

 

SS-Unterscharführer

30 735

Adolf EMDE

11.04.1911

1 125 132

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

30 740

Dr Walter ECKERT

12.07.1892

1 123 519

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

30 743

Heinrich TRUEMNER

 

 

SS-Oberscharführer

30 744

Gottfried HARTMANN

04.03.1897

419 440

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

30 745

Konrad VAUPEL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

30 747

Konrad HEDDERICH

 

 

SS-Sturmmann

30 759

Heinrich BAUER

22.07.1907

1 262 654

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1941 r.

30 778

Hans BALLMAIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

30 781

Hans SÖHNGEN

21.04.1909

626 443

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

30 792

Kurt SCHEFFER

21.02.1908

207 334

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

30 795

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

30 799

Fritz NIKOLAY

22.05.1908

638 461

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 807

Heinrich SIEHL

 

 

SS-Unterscharführer

30 826

Ernst HÜBNER

15.04.1901

720 499

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

30 828

Herbert HÜBNER

07.08.1902

947 027

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

30 842

Erich DALUEGE

10.06.1895

11 463

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

30 860

Rudolf BÄRENFAENGER

08.11.1909

453 239

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

30 869

Heinz EGGE

 

 

SS-Unterscharführer

30 878

Fritz HABERSAAT

 

1 047 884

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.05.1934 r.
zmar³ - 12.04.1937 r.

30 881

Fritz SATTLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

30 896

Heinrich HANSEN

 

304 503

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.08.1934 r.

30 903

Ernst GRADERT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

30 905

Othmar SCHNEIDER

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

30 908

Jonni BOCK

 

 

SS-Rottenführer

30 909

Walter SCHULZE

23.08.1908

753 049

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

30 915

Heinrich SCHLÜNZEN

05.09.1912

1 022 762

SS-Hauptsturmführer

30 917

Karl STIEPER

 

 

SS-Oberscharführer

30 932

Johannes JESSEN

 

 

SS-Unterscharführer

30 934

Ludwig GAEBEL

22.08.1902

624 391

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

30 941

Gerhard SCHNEIDER

06.04.1890

916 047

SS-Oberführer - awans w dniu 31.07.1933 r.

30 942

Paul AUGUSTIN

30.10.1900

466 753

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

30 946

Ernst KRÜGER

13.02.1906

716 316

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

30 952

Alfred SCHÖNWALD

 

 

SS-Rottenführer

30 955

Walter MELUHN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

30 957

Hubert HOFFMANN

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

30 960

Franz RUTH

02.10.1901

1 050 046

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.
03.03.1938 r. odchodzi z SS<

30 962

Oskar KUNTZE

 

 

SS-Oberscharführer

30 977

Paul MÜLLER

 

 

SS-Oberscharführer


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion