Numery cz³onków SS od 300 000 do 300 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

300 010

Karl BATOR

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

300 011

Hans BATTISKA

13.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

300 013

Walter BALZAREK

08.10.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

300 025

Otto AUER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

300 031

Gustav FENZL

18.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 036

Anton MUSTEIN

 

 

SS-Sturmmann

300 066

Helmut FRISCHENSCHLAGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

300 075

August FRANZ

05.09.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 14.02.1942 r.

300 085

Josef FISCHER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

300 099

Richard GRANNER

01.10.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

300 100

Hermann GRAMMETBAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

300 165

Leopold HANNES

 

 

SS-Unterscharführer

300 168

Walter HANN

10.01.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 09.07.1945 r.

300 176

Wilhelm HEGENBART

01.12.1908

6 160 043

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

300 177

Julius HEGENBART

18.11.1903

6 177 471

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

300 188

Helmut HAUCK

01.08.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 206

Dr Gustav KÜNZEL

11.01.1911

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

300 208

Peter KÜHNAST

21.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 09.04.1944 r.

300 244

Dr Walter KONZERT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

300 255

Johann KÖLBL

 

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

300 268

Fritz KNISCHEK

26.05.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 272

Karl KLING

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

300 282

Bruno KLAUS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

300 287

Ernst KIRSCHBICHLER

1905

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS

300 311

Bernhard KAASERER

07.05.1920

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 331

Peter MANDL

25.12.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

300 338

Franz MALLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

300 342

Alwin MÄSER

05.02.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

300 349

Wolfgang LUKAS

20.11.1910

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

300 353

Dr Erhardt Lütgendorff Frhr. von Gyllenstorm

13.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

300 365

Heinz von LICHEM

21.08.1914

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

300 369

Dr Alexander LEHR

08.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

300 422

Hubert NAGLER

20.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

300 455

Karl PUTZKE

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

300 468

Adalbert PRIX

19.10.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 475

Eduard PRANTNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

300 500

August PLAMOSER

03.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

300 508

Bruno PILLWEIN

15.03.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

300 530

Walter PEKUNDER

 

 

SS-Mann

300 540

Dr Egon von PATERNOS

01.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

300 555

Rudolf OLBRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

300 558

Walter OBORNY

06.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

300 564

Robert MATZI

13.10.1918

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

300 567

Kurt MAURER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

300 579

Werner MILLER

08.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

300 592

Rudolf MUECK

1901

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

300 598

Egidius MOSER

 

 

SS-Sturmmann
01.06.1944 r. wykluczony z SS

300 624

Josef METZLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

300 627

Karl MENZINGER

15.12.1903

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
11.06.1944 r. - zgin±³ w wypadku

300 651

Kurt WEISMAIER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

300 656

Gerhard WEIXELBAUMER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

300 662

Stefan WEISS

19.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 676

Hans WEILAND

25.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

300 681

Josef TOPOLANSKY

19.03.1904

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

300 689

Walter TICHY

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

300 695

Anton WICKL

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

300 737

Josef STADTSBÜCHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

300 745

Anton SPERK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

300 752

Albert SLAWIK

 

 

SS-Unterscharführer

300 754

Karl SKALA

21.05.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

300 756

Herbert SINGER

23.02.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

300 774

Karl SEICHT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

300 784

Josef SCHUPPANZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

300 786

Philipp SCHUMIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

300 788

Walter SCHULER

 

 

SS-Mann

300 797

Friedrich RUTTNER

 

 

SS-Mann

300 804

Ludwig HOFFMANN

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

300 805

Karl von RUBESCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

300 817

Walter RYZIENSKI

 

 

SS-Sturmmann

300 830

Maximilian RIGERL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

300 883

Hans TSCHURTSCHENTHALER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

300 888

Ferdinand TROESTL

05.04.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

300 890

Alfred ZWICK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

300 901

Franz ZIMMER

07.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

300 902

Josef ZIFFER

10.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ w czerwcu 1944 r.

300 907

Walther ZECHNER

22.06.1904

6 374 365

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

300 935

Reinhold WINDER

04.06.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

300 961

Leopold SAMPOECK

16.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. WaffenSS

300 975

Hans SCHINDLER

15.06.1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

300 996

Franz REICHL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2010, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion