Numery cz³onków SS od 301 000 do 301 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

301 007

Sigbert RAMSAUER

19.10.1909

6 103 648

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

301 017

Herbert ARLT

23.07.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

301 022

Hubert SCHOPPER

03.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

301 048

Simon SCHMALZ

 

 

SS-Scharführer

301 064

Richard VASITSCHEK

26.10.1906

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

301 085

Johann WÖLFER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

301 086

Alois WODRASKA

15.04.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen--SS

301 103

Wolfgang ZECHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

301 113

Karl REIGER

23.10.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

301 132

Werner SENKOWSKY

1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1942r.

301 135

Fritz SEDLAZEK

03.06.1904

 

SS-Hauptsturmführer - awans 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

301 137

Franz SCHWEIGHOFER

23.07.1910

 

SS-Obersturmführer - awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

301 138

Stefan SCHWAIGER

 

 

SS-Mann
01.04.1944 r. - wykluczony z SS

301 139

Hermann SCHWAIGER

22.04.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 22.07.1944 r.

301 146

Franz SAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans 20.04.1944 r.

301 152

Hans ROLLER

21.11.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

301 166

Sepp NELWEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

301 191

leopold ZIEGLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

301 209

Rupert PRÜLLER

01.08.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans 09.11.1944 r.
zgin±³ 29.12.1944 r.

301 210

Wilhelm PRÜFERT

19.06.1912

 

SS-Obersturmführer - awans 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen--SS
zgin±³ 06.04.1945 r.

301 216

Dr Hans von PRACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

301 217

Alfred PETSCHAT

27.12.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.02.1942 r.

301 232

Karl FREILER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

301 233

Herbert FRANZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans 20.04.1943 r.

301 236

Josef GÖLLNER

 

 

SS-Unterscharführer d.R Waffen-SS

301 240

Anton GLANNER

10.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

301 245

Dionys GREISINGER

30.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

301 264

Wilhelm HAPPEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

301 286

Friedrich SAUER

 

 

SS-Mann

301 288

Hellmut SASKA

18.06.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

301 304

Hans SCHRENK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

301 313

Alexander SCHÖLNHAMER

19.02.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

301 333

Franz SCHEBECK

15.09.1907

 

SS-Unterscharführer, oraz
SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

301 334

Karl SCHANDL

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

301 354

Heinz HOLLÄNDER

1896

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

301 355

Helmut KÜHNELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

301 362

Arno MANNEL

18.05.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 08.02.1945 r.

301 370

Andreas LUCKMANN

12.05.1909

 

SS-Obersturmführer - awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.04.1945 r.

301 373

Alfred LUGER

09.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

301 375

Leopold LINDINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

301 377

Alois LICHTENBERGER

 

 

SS-Rottenführer

301 391

hans MITTERMAYER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

301 403

Hans HOLZER

 

 

SS-Rottenführer

301 410

Hans HÖRIST

22.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

301 430

Erich MUHRI

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

301 439

Dr Fritz HUDECZEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

301 446

Karl-Heinz SCHRÖDER

02.01.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.03.1944 r.

301 448

Franz JUDMAN

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

301 459

Hans FELZL

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

301 467

Matthias ERTL

 

 

SS-Mann

301 475

Hans DERKITS

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

301 513

Robert DUNST

07.02.1917

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

301 528

Elmar BENEDEK

09.06.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

301 555

Alois ALBRECHT

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

301 556

Hans AIZETMÜLLER

 

 

SS-Rottenführer
01.03.1943 r. - wykluczony z SS

301 560

Otto KORNHERR

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

301 591

Heinrich KALMANN

06.02.1888

6 302 516

SS-Obersturmbannführer awans 01.10.1940 r.

301 628

Karl EDELHAUSER

12.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

301 708

Josef KERNDL

 

 

SS-Obersturmführer - awans 21.06.1944 r.

301 712

Sepp KAIER

28.01.1912

 

SS-Obersturmführer - awans 30.01.1945 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

301 727

Rudolf HALLER

25.03.1894

 

SS-Untersturmführer - awans 01.08.1940 r.

301 728

Richard HABLE

 

 

SS-Unterscharführer

301 736

Hans GRÜBLER

06.12.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

301 760

Helmut GLASER

29.07.1910

 

SS-Sturmbannführer - awans 20.04.1943 r.

301 819

Adolf PERL

11.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

301 836

Josef NIKOLADONI

 

 

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1943 r.

301 846

Emmerlich RAUCH

 

 

SS-Mann

301 861

Sepp POHL

29.10.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

301 893

Johann TASSATTI

 

 

SS-Untersturmführer - awans 09.11.1944 r.

301 904

Paul TOLLOWITZ

27.06.1893

 

SS-Obersturmbannführer awans 30.01.1940 r.

301 906

Edmund PADER

08.03.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.03.1942 r.

301 908

Robert HOWORKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 23.03.1939 r.

301 910

Rudolf GREINER

 

 

SS-Hauptsturmführer

301 914

Ferdinand ODENAHL

 

 

SS-Sturmbannführer
awans 09.11.1944r.

301 932

Alfred STRASSER

24.03.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion