Numery cz³onków SS od 302 000 do 302 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

302 014

Albert MÜLLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 020

Friedrich MOLTERER

 

 

SS-Oberscharführer

302 039

Leopold LECHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

302 088

Walter ATZLER

 

 

SS-Rottenführer

302 093

Franz ANDRETSCH

05.08.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 103

Karl JENT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 114

Dr. Hans BLAUENSTEINER

05.07.1911

 

SS-Untersturmführer. oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 20.12.1944 r.

302 133

Franz HOEDL

01.08.1907

 

SS-Scharführer

302 138

Paul HILLINGER

 

 

SS-Mann

302 180

Karl HOFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 181

Roman HÖLZL

 

 

SS-Untersturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

302 219

Guido TSCHEBULL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

302 224

Konrad SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1939 r.

302 284

Alois ZENGERER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

302 293

Franz WURZINGER

 

 

SS-Mann

302 316

Herbert MOLL

22.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

302 324

Rudolf MAYR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

302 339

Robert MALOVITS

 

 

SS-Rottenführer

302 353

Hans LEMP

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

302 358

August LEIMBACH

 

 

SS-Oberscharführer

302 412

Otto SCHWARZBAUER

31.03.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

302 414

Hugo SCHWARZMUELLER

 

 

SS-Oberscharführer

302 430

Karl SCHMOLLGRUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

302 442

Otto PINT

28.02.1912

 

SS-Obersturmführer- awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

302 443

Fritz PILAT

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

302 457

Kurt GEHDE

 

 

SS-Mann

302 459

Oskar PROSCHEK

29.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

302 462

Alfred PROKSCH

11.12.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 481

Alfred REICHERSTORFER

25.05.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

302 522

Friedrich GROHMANN

 

 

SS-Scharführer

302 544

Wolfgang HIMMEL

09.05.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 569

Fritz GÄRTNER

23.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

302 581

Dr Fritz FRAUNDORFER

29.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

302 593

Hermann BIESENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

302 600

Walter BIGLMANN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

302 603

Wilfried BERNGES

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

302 607

Karl DEMSCHIK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

302 622

Wilhelm BREUSTEDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

302 628

Dr. Wilhelm FALTA

23.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 22.09.1944 r.

302 655

Max KERL

29.11.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

302 668

Otto KNÖSEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

302 671

Dr. Karl KOLLER

10.09.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

302 674

Anton KRANZLBINDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

302 678

Anton AUMAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

302 690

Alfred SCHNEIDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

302 738

Dr. Hubert SPEILBERGER

17.04.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

302 751

Heinrich SEIMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer

302 762

Sepp STINGLHAMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

302 774

Helmut TRNKOCZY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

302 784

Johann THALER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

302 786

Adolf SWOBODA

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

302 795

Albert WEDERMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943r.

302 828

Gustav ZOTTER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

302 889

Hans-Heinz BARTENSTEIN

08.12.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w 1945 r.

302 895

Karl BAUER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

302 927

Erich-Erwin BÖHM

04.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

302 932

Hans BRANDSTETTER

12.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

302 936

Karl BRAUNSTEIN

09.08.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

302 959

Dr. Camillo von BUKOVICS

13.01.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

302 986

Hubert DOBRKOWSKY

01.12.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

302 991

Wilhelm DUNKL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

302 994

Karl EBNER

27.10.1901

6 242 415

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

302 999

Walter ECKL

12.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion