Numery cz³onków SS od 303 000 do 303 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

303 049

Walter FIKEIS

07.06.1914

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

303 073

Franz GLANZER

19.06.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.08.1944 r.

303 080

Walter GOSTISCHA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

303 099

Herbert GROSCH

21.07.1906

895 894

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

303 182

Dr. Ernst ZARTL

28.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 212

Anton WERNER

16.04.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

303 215

Herbert WERTGARNER

 

 

SS-Hauptscharführer d.R. Waffen-SS

303 216

Dr. Kurt WESSELEY

20.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

303 227

Oskar WINKLER

08.02.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

303 243

Robert RIEGER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

303 285

Oskar HERZOG

29.09.1910

1 080 975

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

303 292

Josef SCHILD

06.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

303 297

Friedrich SCHINTLER

22.12.1898

6 178 496

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 14.12.1943 r.

303 306

Ludwig NEBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

303 307

Julius NEMETH

20.09.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dnuiu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

303 316

Johann NEUWIRTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

303 324

Ignaz NORZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

303 325

Dr. Gottfried NÖHAMMER

12.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

303 360

Franz PAUKER

26.09.1899

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

303 381

Hans PFEUFFER

28.01.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 21.08.1944 r.

303 408

Ferry POHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

303 410

Hans POINTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

303 430

Wilhelm KNÖRR

22.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

303 432

Carl PUSCHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

303 441

Theodor RASCHNER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

303 445

Dr. Wilhelm RAUNING

08.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 487

Rudolf KORSINEK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

303 499

Robert KREISER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

303 513

Dr. Franz KURZ

03.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 528

Werner KLEINKNECHT

18.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 533

Egon KNESL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

303 540

Adalbert KAUFMANN

20.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 558

Alfred KARBAN

06.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

303 566

Friedrich LANG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

303 572

Wilhelm LECHNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

303 581

Ludwig LEINICH

19.01.1905

1 213 145

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

303 600

Dr. Helmut LINDNER

22.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 607

Otto LOIGGE

24.02.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

303 611

Gustav LÜNEMANN

29.03.1885

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

303 614

Dr. Rüdiger MACHAN

26.02.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w wypadku w styczniu 1943 r.

303 617

Richard MACHO

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

303 649

Alexander von GROTE

20.06.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 26.01.1945 r.

303 690

Walter MUSCHIK

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

303 710

Leopold UNZEITIG

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

303 761

Dr. Helmuth SCHMID

14.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

303 773

Fritz SCHNEEBERGER

06.08.1901

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

303 795

Wilhelm SCHRAMM

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

303 840

Max SOBOTKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

303 841

Paul SÖLLNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

303 852

Dr. Sepp SPITZY

29.11.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen SS

303 888

Peter STROHMAYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

303 890

Rudolf STROHSCHNEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

303 908

Rudolf THIENEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

303 932

Wilhelm JOHANNIK

10.05.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

303 997

Dr. Erwin HESCHL

28.11.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion