Numery cz³onków SS od 304 000 do 304 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

304 033

Franz ALLITSCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

304 059

Arnold GENAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

304 074

Erwin HOLZER

 

 

SS-Unterscharführer

304 083

Dr. Franz-Xaver KOCH

18.04.1901

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

304 104

Hildebrand PRETT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

304 114

Edgar SAMITZ

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

304 132

Felix SCHWEIGHOFER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

304 134

Alois SERNETZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

304 135

Josef SOMMER

22.02.1918

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 25.08.1944r.

304 143

Hans STYX

17.06.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

304 157

Dr. Hans WOLFBAUER

24.01.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

304 162

Erich GERLICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

304 163

Hubert FREISLEBEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

304 164

Otto NACHTMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

304 165

Paul GASSER

18.11.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 07.10.1941 r.

304 167

Dr. Günther ADLER

31.07.1918

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

304 181

Hans BADIGRUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

304 193

Hans BERTHA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

304 235

Julius FINK

18.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 19.10.1943 r.

304 237

Fritz FLEISCHMANN

01.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

304 242

Herbert FUCHS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

304 245

Josef FÜRST

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

304 247

Alfred GAHLER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

304 260

Reinhold GRAF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

304 270

Dr. Viktor GÜNTHER

03.06.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

304 271

Josef GUTJAHR

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

304 280

Horst HELLAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

304 282

Karl HENNEFELD

31.01.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

304 293

Gustav HOFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

304 296

Fritz von HOLLAN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

304 306

Gustav JÄGER

 

 

SS-Rottenführer

304 311

Alois MAIER-KAIBITSCH

20.05.1891

6 138 202

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

304 322

Hans KLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

304 326

Fritz KNEBEL

02.11.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

304 340

Alexander KREBS

 

 

SS-Mann

304 356

Rudolf LENHARDT

17.04.1904

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

304 365

Walter MARTINELLI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

304 379

Josef MITTER

27.08.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.05.1945 r.

304 402

Josef PAPESCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

304 404

Josef PASCOTTINI

20.01.1900

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

304 409

Richard PETERSEIL

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

304 422

Dr. Hans RUMPF

23.08.1918

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1944 r.

304 431

Erich REINPRECHT

30.12.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

304 433

Josef REITER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

304 457

Rudolf SCHNEIDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

304 463

Dr. Franz SCHULZER

15.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.03.1942 r.

304 482

Walter STENZEL

28.04.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

304 484

Dr. Erich STIFT

24.08.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

304 504

Rudolf TUSCHETSCHLÄGER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

304 511

Ulrich VORABERGER

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

304 513

Heinrich WALLISCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

304 522

Karl WEISSENGRUBER

04.06.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

304 524

Günther WEYRICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

304 526

Herbert WIESER

30.11.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
do wrze¶nia 1953 r. w sowieckiej niewoli

304 546

Dr. Herbert ZEDER

30.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

304 554

Hermann GOERGER-ST.JOERGEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

304 567

Rudolf PFAFFINGER

04.08.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

304 607

Franz TOMAN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

304 627

Rudolf WIHAN

01.07.1910

689 319

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

304 637

Friedrich ALTENDER

07.04.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

304 669

Johann SCHAK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

304 680

Josef STAINER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

304 697

Leopold GAHLEITHNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

304 699

Friedrich SCHEIBENPFLUG

01.06.1912

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

304 725

Walter BAUM

03.10.1914

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

304 740

Fritz SCHWARZ

01.02.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

304 778

Karl NEUHÄUSER

28.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

304 802

Kurt KREUZINGER

26.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 16.03.1945 r.

304 832

Hartwig THEML

30.06.1916

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

304 876

Josef ROEDER

04.12.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

304 877

Alfred WOLF

08.02.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 26.04.1945 r.

304 878

Adolf RICHTER

12.07.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

304 937

Rudolf MÜLLER

18.06.1907

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

304 947

Otto KIRSCH

10.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

304 954

Herbert BAIERL

12.12.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.10.1942 r.

304 963

Erich HERRMANN

10.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

304 966

Ernst HADRICH

21.02.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

304 980

Cornelius BOLLMANN

01.09.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 06.08.1944r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion