Numery cz³onków SS od 305 000 do 305 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
pozycje zaznaczone na niebiesko s± odno¶nikami do not biograficznych,
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

305 016

Georg KOTZIAN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

305 036

Otto HECKER

26.06.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

305 084

Johann WEINGARTNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

305 116

Guido REIMER

31.07.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

305 156

Fridolin RICHTER

30.05.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

305 182

Erwin EXNER

22.09.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.03.1945 r.

305 183

Josef PIESCHL

28.10.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.11.1944 r.

305 185

Josef SCHEBELA

28.01.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

305 189

Willibald HARTMANN

25.05.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

305 258

Dr. Friedrich KASPER

28.07.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

305 263

Otto WEILGUNY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

305 285

Leopold TSCHIRNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

305 286

Ludwig NITSCH

02.03.1906

 

>SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

305 299

Heinz ZOSEL

22.02.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

305 323

Karl BIRKE

03.08.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.07.1944 r.

305 325

Erwin ADAM

31.10.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

305 350

Ernst BROSIG

22.11.1908

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

305 389

Franz ADAM

27.02.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz

SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

305 397

Dr. Hermann KUBE

30.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

305 434

Friedrich KÖNIG

10.11.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

305 449

Dr. Erich SCHOLZ

26.05.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

305 510

Gottfried STEBICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

305 607

Egon SCHREIBER

15.12.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

305 612

Vinzens SOBEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

305 705

Ernst INQUART

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

305 721

Rudolf BECKMANN

20.02.1910

 

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.10.1943 r.

305 726

Dr. Franz FORSTNER

20.10.1888

6 619 423

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

305 753

Ignaz TARESCH

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

305 772

Rudolf JÜTTNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

305 809

Dr. Adolf HADWIGER

07.03.1905

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

305 852

Kurt WOTKE

12.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

305 931

Walter JAUTZE

12.11.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

305 943

Wilhelm ULLRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

305 944

Rudolf SCHWARZBACH

24.09.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

305 945

Rolf MARSCHAS

30.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

305 974

Herbert EFFENBERGER

04.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion