Numery cz³onków SS od 307 000 do 307 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

307 007

Wilhelm GENZ

16.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 009

Fritz GEHLHAAR

28.11.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

307 014

Hanz GALSTERER

 

 

SS-Mann

307 027

Stefan HABERBOSCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

307 042

Fritz HARDT

08.06.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.10.1941 r.

307 065

Günther ZIPP

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

307 077

Eduard WOYWOOD

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

307 079

Fritz WESTPHAL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 095

Heinz SPIEKER

27.02.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

307 102

Horst STÖRMER

 

 

SS-Sturmmann

307 121

Anton MÜLLER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

307 135

Karl von der HEYDT

 

 

SS-Mann

307 139

Günther HENKE

19.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

307 142

Rudolf HATZ

13.03.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 161

Georg HUBER

08.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 166

Karl HERRBRUCK

04.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 171

Heinz MÜLLER

06.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

307 177

Alfred MAINZ

06.11.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 203

Josef MÜLLER

30.04.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

307 225

Arthur SCHLAAK

05.11.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

307 274

Erwin NEITZEL

27.12.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

307 286

Anton NÖCKER

10.03.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

307 296

Heinz DRIESNER

21.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 10.06.1944 r.

307 318

Karl RADDE

02.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 330

Erich KRIEGER

03.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R Waffen SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

307 342

Karl HECK

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1940 r.

307 346

Willi KASTELLITZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

307 352

Wolfgang KOCH

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

307 366

Heinz KNATHS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

307 379

Friedrich LOHSE

24.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

307 384

Helmut WAGNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1938 r.

307 390

Reinhold SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

307 391

Rudolf WIEGAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 392

Rupert TRATTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 395

Christoph BAUER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 397

Hans IVERSEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

307 398

Fritz HESS

07.11.1894

470 952

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

307 399

Hans FLEISCHHACKER

10.03.1912

7 501 920

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

307 401

Adolf FUCHS

08.02.1909

1 360 049

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 403

Georg FISCHER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 404

Hans KRIEGER

22.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer

307 405

Wilhelm REHTFELDT

20.01.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 407

Emil FRICKE

15.07.1910

4 360 588

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 408

Karl JUNG

02.02.1913

3 112 997

SS-Hauptsturmführer

307 409

Günther LABITZKE

10.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer

307 410

Heinz SCHULZE

05.03.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 411

Hans BOSSELMANN

20.09.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 412

Hans DISCAR

26.07.1911

874 648

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 413

Hans PEINE

21.05.1909

2 120 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 414

Hans CZECH

28.04.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 415

Fritz ENGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.07.1938 r.

307 416

Hugo JÄSCHKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 418

Friedrich SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

307 419

Erich IRRGANG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

307 422

Hans DENNERLEIN

11.03.1898

5 848 043

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

307 425

Karl EISENHÖFER

04.11.1897

23 265

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

307 426

Ernst EHLERS

16.10.1909

95 459

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

307 428

Erich FROHWANN

01.01.1902

 

SS-Obersturmführer

307 433

Hans-Joachim WENDT

24.12.1910

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 27.04.1945 r.

307 434

Otto BURGER

20.09.1902

3 232 522

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 435

Friedrich BOSSHAMMER

20.12.1906

2 326 130

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 436

Hermann BREDEHÖFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 440

Rolf MAASSEN

 

 

SS-Oberscharführer

307 442

Bruno KRÜGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

307 446

Gustav BEDNARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 448

Wilhelm FELDKAMP

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 451

Rudolf TILL

08.04.1911

1 941 733

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

307 452

Fritz PUSCH

12.02.1892

5 964 642

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

307 453

Jakob ANGERER

01.04.1898

2 188 479

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

307 454

Heinz WITSCHEL

23.09.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 455

Fritz BURCHARD

26.10.1913

5 443 716

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

307 456

Andreas LIST

02.01.1904

2 944 262

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 457

Heinz BRUNNER

30.12.1889

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 458

Josef CAKS

02.05.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1937 r.

307 459

Peter CZERNIN

25.11.1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

307 460

Franz DESCH

18.05.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

307 461

Hans EMGLSTORFER

09.06.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 2.03.1938 r.

307 462

Anton FELLNER

19.03.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

307 463

Otto FELSER

18.12.1895

1 453 115

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1936 r.

307 464

Johann GRUBBAUER

29.09.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

307 465

Franz GRALL

07.04.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 466

Hans HARRER

09.03.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 467

Franz HANUS

13.12.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 468

Robert HARTWIG

02.05.1901

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

307 469

Hermann HOEFLE

19.06.1911

6 341 873

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.07.1942 r.
pope³ni³ samobójstwo 20.08.1962 r. przed rozpoczêciem w³asnego procesu

307 470

Anton JENEWEIN

20.12.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 471

Hans KAIBLINGER

20.04.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

307 472

Rudolf KERBETZ

24.10.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

307 473

Richard KNÖPFLER

13.07.1892

1 305 578

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 474

Hans KOBER

30.10.1912

443 685

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 26.04.1944 r.

307 475

Hias KUMNIG

09.11.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 476

Karl KUND

06.01.1907

687150

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 477

Gerhard LAUSEGGER

23.09.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 478

Wilhelm LUDWIG

30.01.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 479

Hans MANN

08.12.1896

899 057

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

307 480

Anton MANDL

28.06.1911

895 727

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 12.05.1945 r.

307 481

Hermann MARKUT

25.10.1899

6 198 452

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

307 482

Ludwig MAURER

10.04.1903

1 611 978

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

307 483

Sepp MAURER

09.07.1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 484

Karl MAYER

03.09.1899

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 485

Oskar MORAWEK

14.08.1906

610 461

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 486

Siegfried MÜLLER

25.12.1908

442 785

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

307 487

Alois TRAPPMAIER

14.05.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 488

Rudolf SCHWARZ

08.11.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 489

Anton STÖHR

04.10.1908

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 09.11.1937 r.

307 490

Matthias STAUFER

14.10.1897

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 491

Josef SIMONCIC

31.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 492

Paul SERNETZ

03.08.1908

1 531 516

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

307 493

Rudolf SEYERL

20.05.1903

117 886

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 494

Othmar WURM

17.07.1905

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 495

Rudolf WOEHRNSCHIMEL

09.07.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

307 496

Hans WIELINGER

15.03.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1942 r.

307 497

Fritz WENNIG

08.05.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 498

Eduard WEIXELBAUM

15.03.1909

83 630

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 499

Georg WALL

20.08.1904

196 018

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 500

Theodor ULM

10.02.1889

783 286

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 506

Gerhard HEUER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

307 522

Waldemar JABS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

307 601

Werner GRUBEN

21.01.1917

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1943 r.

307 630

Stefan LUDWIG

21.07.1910

3 938 466

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

307 646

Rudolf LADSTÄTTER

14.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

307 655

Kurt FISCHER

28.02.1906

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

307 665

Walter SEITZ

18.12.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 671

Erich SCHUBACH

17.05.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

307 672

Fritz NAGEL

01.01.1918

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

307 709

Hermann WOLTER

 

 

SS-Sturmmann

307 737

Franz REUSS

14.02.1920

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

307 745

Dr. Ernst SCHÄFER

30.09.1905

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 751

Werner ROGGE

01.01.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 759

Karl SCHREP

23.12.1915

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

307 765

Wilhelm FISCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 767

Alwin GUENDEL

29.12.1905

 

SS-Untersturmführer - awans 10.10.1938 r.

307 770

Albert REITTER

14.06.1895

6 346 707

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

307 771

Hans PROKSCH

23.06.1909

688 306

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

307 772

Josef PROKOP

24.04.1898

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 773

Veit PLOERER

05.02.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

307 774

Günther PAULI

15.11.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

307 775

Hans OLBORT

14.06.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 776

Adolf NEUBERGER

27.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 777

Gustav SCHERL

29.08.1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 778

Alfred RÜSCH

19.04.1893

1 528 348

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 779

Ingo RÜPSCHL

22.01.1908

301 421

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 780

Otto HASLREITER

12.05.1906

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 781

Werner BARTSCH

15.11.1893

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 782

Hubert SALCHER

01.01.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

307 783

Karl DECKERT

06.06.1900

1 460 561

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 784

Karl LANGE

25.09.1905

1 398 271

SS-Sturmbannführer - awans 01.03.1941 r.

307 785

Wilhelm SCHIERHORN

18.07.1886

1 864 339

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

307 786

Karl BRENNER

19.05.1895

3 460 685

Generalleutnant der Polizei - awans w dniu 01.01.1944 r.
SS-Gruppenführer - awans w dniu 15.03.1944 r.
Generalleutnent der Waffen-SS - awans w dniu - 12.01.1945 r.

307 787

Theodor LINK

03.11.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 788

Rudolf WERTZ

25.10.1893

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 789

Paul WORM

13.02.1893

1 410 685

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei - awans 01.05.1944 r.

307 790

Arthur RAUDSZUS

11.05.1900

1 418 100

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 791

Ewald LEHMANN-HENSELING

20.12.1898

1 370 314

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

307 792

Hermann MÜLLER

22.11.1909

1 500 775

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 793

Arthur BAUMANN

02.02.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 794

Erich URBAN

28.08.1906

402 995

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

307 795

Werner von KOBLINSKI

03.08.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

307 796

Heinrich SCHELLER

11.07.1896

1 726 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

307 797

Franz FUSS

13.02.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 798

Otto WINTER

10.03.1891

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

307 799

Anton NEUREITTER

22.11.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

307 800

Hans MARZ

20.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 801

Matthias LANG

28.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 802

Walter KLEIN

28.12.1907

1 086 728

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.0
rozstrzelany 30.03.1945 r.

307 803

Franz HOUDEK

27.09.1905

782 686

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 804

Franz HIERZENBERGER

04.07.1903

1 085 634

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 805

Franz HARATHER

09.10.1904

115 855

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 806

Adolf AUFFARTH

06.11.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1935 r.

307 807

Alfred STADELBAUER

30.01.1903

1 212 387

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

307 808

Leopold KOEBERL

31.03.1904

116 149

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 809

Josef MANDL

10.10.1905

1 451 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

307 810

Georg TURBAIN

19.04.1911

361 735

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 811

Walter OTTAWA

12.10.1902

898 090

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 812

Heinrich WINTER

26.11.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 813

Johann VOGEL

12.01.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 814

Josef ULLRICH

16.07.1906

300 270

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

307 815

Friedrich TATAR

09.06.1906

512 747

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

307 816

Othmar KALLINGER

27.09.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 817

Philipp KOLLRUS

12.02.1910

441 106

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

307 818

Johann HAGER

13.08.1913

1 214 668

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

307 819

Heinrich LENGER

13.12.1890

1 359 083

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 06.10.1940 r.

307 820

Helmut DIEHL

08.03.1913

563 931

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.09.1944 r.

307 822

Karl KNUTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

307 829

Ernst JORDAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

307 832

Dr. Hans HÖLL

19.01.1903

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.09.1943 r.

307 835

Otto EISENACHER

30.04.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

307 843

Martin KALTMILLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 860

Emil TRUKENBROD

17.12.1891

1 817 067

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 861

Friedrich ROHDE

20.04.1910

1 182 965

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 862

franz FRIETSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 870

Ernst HUWE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 877

Kurt GROSS

30.06.1911

647 438

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 878

Erich HARDT

29.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.10.1942 r.

307 881

Johannes HAFEMANN

22.10.1888

2 829 281

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 882

Heinrich HERRLEIN

25.02.1894

2 829 336

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 883

Rudi ELCHLEPP

21.01.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 888

Kurt HANCKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 889

Friedrich ALTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 890

Julius WILBERTZ

12.02.1909

2 698 539

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

307 892

Sepp GREFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 897

Wilhelm BAUER

07.07.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

307 901

Alexander KRONFELD

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

307 904

Günther KOLASSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

307 905

Albert HAUK

17.01.1895

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 910

Walter KERSTEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

307 914

Helmut VERLEGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 916

Heinz PANNWITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

307 918

Karl DÖRFLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 920

Heinz NAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 922

Andreas STOIBER

07.04.1900

75 540

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

307 923

Josef KNEISEL

18.03.1880

6 127 496

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 925

Emil AUGSBURG

01.05.1904

5 518 743

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

307 930

Julius GEHRUM

14.02.1889

2 835 321

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 932

Max FRICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

307 933

Wilhelm SCHWARMA

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

307 942

Willi WOLTER

14.11.1907

4 616 993

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 948

Curt SAWALL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

307 954

Rudolf HÄSSLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

307 955

Hermann WILL

12.07.1881

3 006 249

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 956

Fritz THIELE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 961

Friedrich HOHENBERG

12.07.1885

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 974

Karl HAAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

307 975

Rudolf JÄNISCH

14.08.1909

708 901

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 980

Oswald KARSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

307 981

Fritz DREESEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 985

Wilhelm RASSAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 986

Arthur CARSTEN

16.02.1903

3 673 492

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 991

Otto ZELLER

01.05.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

307 992

Alfred LEHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

307 995

Reinhold LESKOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

307 996

Georg GIRKE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

307 997

Erwin GUBSCH

25.12.1893

1 523 879

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1940 r.

307 999

Heinrich KROEPLIN

02.12.1893

699 266

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.07.1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion