Numery cz³onków SS od 308 000 do 308 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

308 003

Ernst WOLTER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 005

Günther KUHL

14.12.1907

1 947 319

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 011

Gustav KULESSA

24.02.1888

2 272 076

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 018

Walter BAUCKE

02.07.1903

3 567 903

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

308 021

Heinz VINIOL

30.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 029

Paul NICKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 035

Gustav BRENNECKE

14.05.1895

4 802 127

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 036

Wilhelm MEISTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 037

Wilhelm MÜHLPFORTE

22.09.1884

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

308 039

- awans w dniu 21.06.1944 r. HOCHGRÄBE

15.09.1906

4698750

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 040

Gregor OETZEL

 

 

SS-Hauptscharführer

308 041

Willy JUST

12.07.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

308 043

Willi ROGENZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 045

Eugen SELBER

03.03.1895

4 588 470

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 047

Friedrich HÖSSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 048

Paul JURK

25.05.1899

3 493 689

SS-Obersturmführer - awans w dniu 26.09.1938 r.

308 055

Herbert RITTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 058

Paul POLENZ

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

308 063

Hans PLICKERT

03.10.1894

1 837 388

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1942 r.

308 071

Walter KLATT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 072

Dr. Emil STEUDLE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 075

Ernst BEHRENDT

24.02.1902

2 516 645

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 081

Erich WEILER

24.10.1911

769 026

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 088

Max LUDWIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 096

Ernst KIRSCHKE

28.04.1911

402 901

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 097

Andreas MOHR

07.06.1885

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1944 r.

308 098

Hans O'GILVIE

01.10.1901

2 593 428

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 101

Karl DRAEGER

21.06.1896

1 772 610

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 103

Albert STEINKRAUSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

308 104

Emil KARTH

04.07.1892

1 499 538

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 107

Gustav GRAU

05.12.1894

4 442 246

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 109

August GIEHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 110

Willi GERST

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

308 111

Johann LEBER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

308 114

Ludwig BENDER

15.12.1895

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 117

Friedrich NAGEL

27.05.1897

4 353 539

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 122

Erwin NISSEN

30.10.1901

1 103 351

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 124

Walter HOLLACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.02.1939 r.

308 126

Walter WITOSSEK

03.02.1901

2 453 184

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 130

Heinrich WELKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 133

Ludwig MUHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 140

Werner GARDIEWSKI

03.07.1895

1 363 722

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

308 143

Ferdinand JAIS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 146

Walter HANSSUM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 149

Anton FITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 155

Karl BÜRKNER

07.05.1901

102 101

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

308 157

Martin BRATKE

27.11.1880

2 635 681

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.04.1940 r.

308 159

Johannes MEISSNER

18.09.1900

5 545 637

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.10.1938 r.

308 163

Willy PETERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 165

Johannes KLEINERT

20.12.1906

55 308

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

308 166

Heinz MÜLLER

18.06.1911

566 219

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

308 167

Erich SANDERS

08.07.1908

89 917

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

308 168

Hans ZEHLEIN

21.03.1900

1 256 420

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

308 169

Joachim DEUTSCH

17.03.1907

3 391 219

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

308 170

Fritz BRUHN

01.05.1910

8 783 161

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

308 171

Franz GOERING

13.01.1908

938 997

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 172

Heinz LÖCHELT

24.07.1909

348 049

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 173

Ernst WEINMANN

15.04.1907

70 136

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 175

Erich JUETTNER

28.07.1899

417 699

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

308 176

Hermann KRAUT

31.03.1906

107 600

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 179

Kurt HENNINGS

20.11.1910

468 421

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

308 185

Alfred COMPOST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 189

Hugo CONRAD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 190

Walter HASENJÄGER

08.09.1883

5 381 909

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

308 192

Fritz BARTMANN

11.09.1901

5 919 716

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

308 193

Heinrich EWELER

12.05.1902

2 927 701

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

308 199

Hermann KAGEL

03.05.1904

190 626

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

308 200

Kurt KNOLL

29.10.1889

6 142 003

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

308 201

Alfred TRUGER

21.01.1896

900 001

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

308 203

Paul KLOTZ

23.06.1890

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 204

Sepp WOLKERSTORFER

01.09.1905

1 450 844

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 205

Hans NEULINGER

01.06.1897

361 288

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

308 206

Heinz MILLER

17.11.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 207

Adolf MEUSBURGER

05.03.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 208

Dr. Georg MEINDL

01.03.1899

6 390 578

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
pope³ni³ samobójstwo 10.05.1945 r.

308 209

Rudolf FRÜHWIRTH

14.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

308 210

Luis SCHINTLHOLZER

18.12.1914

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

308 211

Hans RONACHER

27.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

308 212

Dr. Karl GROLITSCH

13.10.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

308 213

Hans BERGER

08.01.1899

1 210 274

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

308 214

Hans BOCKSTALLER

08.10.1903

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 215

Franz Karl LANGENECKER

23.02.1892

443 975

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

308 216

Gustav LINERT

31.12.1887

6 357 874

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.06.1940 r.

308 217

Rudolf SAGER

21.08.1899

6 297 429

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

308 218

Friedrich PLATTNER

01.09.1896

1 601 804

SS-Standartenführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

308 219

Dr. Josef PLAKOLM

22.07.1889

1 516 641

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 220

Julius WEHINGER

25.02.1912

1 303 695

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 221

Friedrich WIMMER

09.07.1897

6 330 487

SS-Brigadeführer - awans w dniu 16.05.1942 r.

308 222

Sepp SCHWARZMEIER

27.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

308 223

Werner BOEHME

29.01.1899

1 091 499

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 224

Walter SCHÜTZE

13.07.1902

2 585 863

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1938 r.

308 225

Heinrich HARTEL

07.06.1899

4 828 978

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1941 r.

308 226

Josef REDDEMANN

27.02.1908

72 493

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 227

Dr. Norbert SCHWAB

04.12.1908

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

308 228

Werner DELPIN

14.05.1895

6 204 769

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

308 229

Franz MATUSCHKA

07.09.1895

2 508 603

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 230

Fritz MÜLLER

18.06.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

308 231

Karl WASCHKA

01.10.1889

678 084

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 232

Robert MÖCKEL

30.01.1884

783 994

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 233

Fritz KREBS

19.11.1901

1 534 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

308 234

Eugen HOHMUTH

27.08.1890

3 232 980

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

308 235

Max DAUME

10.04.1894

1 472 836

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.
stracony 07.03.1947 r.

308 236

Kurt HOFFMANN

24.11.1899

2 633 555

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.07.1941 r.

308 237

Wilhelm GABEL

21.04.1899

812149

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

308 238

Otto WINKELMANN

04.09.1894

1 373 131

SS-Obergruppenführer und Generl der Polizei
awans w dniu 26.03.1944 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

308 239

Werner MAASS

25.04.1908

536 063

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

308 240

Rudolf QUERNER

10.06.1893

2385386

SS-Obergruppenführer und General der Polizei
awans w dniu 21.06.1943 r.
General der Waffen-SS - awans w dniu 01.07.1944 r.
pope³ni³ samobójstwo 27.05.1945 r.

308 241

Rudolf BRINKMANN

28.08.1893

 

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

308 242

Max-Erdmann Graf von RODERN

07.12.1884

4 542 402

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 243

Wilhelm PFOSER

01.11.1900

197 052

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 244

Lothar DIALER

05.07.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 245

Fritz ZINK

25.06.1895

901 709

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 246

Theodor WEIPPL

08.09.1896

1 205 972

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

308 247

Anton ROLLEDER

24.07.1910

362 683

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

308 248

Dr. Rudolf LONAUER

09.01.1907

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 249

Eugen LOIDL

05.09.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

308 250

Leopold LÖFFLER

 

 

SS-Untersturmführer
11.08.1938 r. - odchodzi z SS

308 251

Rudolf PAYER

03.10.1905

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

308 252

Ludwig FRONZ

07.05.1888

1 207 100

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

308 253

Karl HARNISCH

27.02.1912

895 763

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

308 254

Max HERBST

04.06.1899

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 255

Franz FISCHER

26.01.1904

1 604 466

SS-Untersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

308 256

Fritz FICHT

21.07.1903

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

308 257

Raimund EHRENBERGER

06.08.1893

1 087 654

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

308 258

Hans BAUR

24.11.1894

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

308 259

Franz von KLECZKOWSKI

14.01.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

308 260

Alois KRAINZ

07.06.1896

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

308 261

Maximilian BARTSCH

14.07.1888

597 402

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 26.09.1941 r.

308 262

Gustav LITSCHEL

05.02.1903

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

308 263

Paul SCHMIDT

02.11.1911

420 853

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

308 264

Berthold AMMER

20.03.1907

4 387 929

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.07.1938 r.

308 265

Herbert SCHOLZ

28.02.1906

2 840 674

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

308 266

Walter BEERMANN

01.07.1908

8 031 692

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 18.11.1943 r.

308 267

Kurt ZSCHIRNT

10.01.1897

3 064 682

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

308 268

Fritz BREUSTE

18.07.1905

1 358 301

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

308 269

Hans HASSE

24.11.1894

1 279 891

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.10.1938 r.

308 270

Max HAHN

12.01.1899

38 789

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 271

Walter DEGENER

09.11.1905

5 848 660

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

308 272

Willi BLÖCHER

17.08.1897

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.12.1941 r.

308 273

Werner KUNZE

05.11.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 274

Kurt KINDLER

25.04.1907

1 458 042

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

308 275

Karl HOEHN

30.06.1906

72 318

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 276

Gerhard MÜLLER

25.06.1907

655 424

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

308 277

Werner KRÖHL

09.06.1904

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1942 r.

308 278

Ernst SCHULZE

18.07.1899

4 358 364

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

308 279

Otto VOLKHAMMER

28.10.1889

5 917 644

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

308 280

Friedrich PYCK

01.11.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

308 310

Gerhard WALTHER

03.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 323

Robert HAAS

26.02.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 325

Rolf KÖPKE

29.03.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

308 331

Emil STÜRZBECHER

02.10.1914

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

308 333

Heinrich SCHUSTER

25.06.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.07.1944 r.

308 337

Josef SCHIRMER

09.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

308 358

Heinz LEHR

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

308 376

Willy GLÖDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

308 391

Werner BALTRUWEIT

11.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 396

Hans LAUTENSCHLAGER

08.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

308 397

Peter BOHR

 

 

SS-Mann
12.06.1941 r. - wykluczony z SS

308 438

Maximilian HUBERT

14.05.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.10.1945 r.

308 440

August HOFMANN

20.07.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

308 444

Willi HEINRICHS

28.11.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.08.1941 r.

308 454

Max BESOKE

11.05.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 459

Henry BAER

17.09.1908

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

308 480

Johann HAMBERGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

308 486

Thilo GÖLITZ

14.10.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 487

Rudolf GRAHM

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

308 492

Leo KRÖMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 507

Otto DARGE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

308 523

Werner SCHAEPE

 

 

SS-Mann

308 558

Heinz PÖTSCHKE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

308 586

Hans SCHAARSCHUCH

14.10.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

308 597

Friedrich LAPP

19.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

308 598

Hans LANDSCHEIDT

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

308 613

Karl-Heinz VOLZ

28.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

308 615

Helmut THEMANNS

30.06.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 625

Otto PFEIFFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

308 627

Dr. Hans WOELKE

25.04.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

308 628

Karl GREVE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

308 630

Dr. Gerd IVERSEN

25.03.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

308 675

Max WILD

24.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 681

Johannes NEUSIGL

14.04.1900

 

SS-Sturmbannmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

308 716

Otto RIEGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

308 727

Walter JENSEN

17.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

308 753

Ernst SCHOBLOCH

 

 

SS-Oberscharführer

308 767

Herbert LORENZ

21.08.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

308 774

Enno WIGGE

20.08.1919

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

308 777

Rudolf WAPPLER

15.01.1906

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 08.01.1942 r.

308 781

Herbert SEEGER

15.08.1913

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

308 803

Karl DUERKOP

 

 

SS-Sturmann der Waffen SS

308 810

Horst KREMSER

22.02.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 827

Wilhelm CHAMBALU

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

308 831

Heinz DAMKE

14.01.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 833

Dr. Paul FIERLINGS

18.03.1905

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 846

Walter SÜSS

10.05.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

308 867

Konrad JARCHOW

08.02.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 872

Georg HINTERHOLZINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

308 899

Willy SCHEHL

08.09.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 901

Wilhelm RASE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

308 912

Johannes LINKE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

308 916

Kurt MAINZ

09.03.1908

1 123 825

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

308 922

Harry LEISSNER

02.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

308 923

Albert SCHWERDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

308 935

Heinz LIEDTKE

08.10.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

308 947

Herbert STABEROH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1939 r.

308 956

Siegfried PAULICK

23.12.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

308 970

Manfred BALLASEJUS

11.12.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny - 20.04.1944 r.
zgin±³ 08.04.1944 r.

308 975

Werner KÖNIG

04.11.1911

 

SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

308 981

Erich KUBEL

17.01.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

308 989

Michael BRACZYNSKI

19.08.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

308 993

Wilhelm FRITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

308 996

Heinz KARTING

07.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion