Numery cz³onków SS od 309 000 do 309 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jaki± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozosta³e pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data urodzenia

numer NSDAP

Notatki

309 005

Ernst BONITZ

11.10.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 006

Hermann BOLSEN

26.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 007

Horst BOLLMANN

04.02.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.09.1941 r.

309 042

Gerhard BATHKE

01.05.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 043

Hans Christian BAHR

03.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zmar³ w sowieckim obozie jenieckim 28.01.1946 r.

309 044

Willi BALLER

06.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 046

Friedrich BIELKE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

309 047

Albert HARTUNG

11.07.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 051

Friedrich GISSIBL

09.03.1903

45 200

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

309 052

Paul MAYWALD

08.02.1910

383 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

309 053

Anton NIGLER

09.05.1893

31 807

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 054

Johann POLSTERER

18.02.1900

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 055

Dr. Walther MOOG

06.08.1888

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 056

Friedrich BOGENDORFER

30.06.1900

440 084

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 057

Fritz WEISS

18.06.1913

1 087 661

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 058

Rudolf AMMERSIN

06.11.1908

1 085 310

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 059

Karl KÖHLER

02.12.1906

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 060

Wilhelm LINDER

17.12.1901

43 387

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 061

Dr. Walther RICHTER

12.10.1902

6 248 469

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

309 062

Ernst RIEBEL von FESTERTREU

21.07.1885

1 388 291

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 063

Erich FUEHRER

05.04.1900

1 205 383

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

309 064

Anton ZISCHKA

06.10.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

309 065

Franz HAMMERSCHMID

17.12.1906

610 239

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 25.07.1938 r.
zmar³ 13.04.1939 r.

309 066

Hans HILLER

06.08.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

309 067

Albert WEGENER

03.03.1900

5 377 990

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.01.1942 r.
zgin±³ 17.02.1944 r.

309 068

Georg KULOW

26.09.1897

1 174 487

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 069

Ernst NATTER

21.12.1914

4 129 633

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 070

Ludwig von dem BONGART

29.10.1898

2 097 287

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 071

Heinrich LOHL

05.08.1901

1 261 440

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 072

Herbert STAHMER

02.04.1912

1 152 501

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 073

Carl SCHMITT

20.03.1908

4 789 460

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 074

Wilhelm LUIG

30.09.1900

2 064 693

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 075

Hans von MORSTEIN

01.08.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 076

Wilhelm CLASSEN

23.10.1898

8 922 241

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 077

Heinz GEISELER

06.05.1897

289 147

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 078

Heinrich DOEHLE

23.09.1883

3 934 062

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

309 079

Rudolf GROSCHE

19.12.1908

2 303 856

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 080

Franz KERBER

25.02.1901

357 022

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

309 081

Karl von FUERSTENBERG

06.05.1891

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 082

Hans DIETRICH

19.06.1901

38 128

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 083

Walter LUNDERSTAEDT

07.12.1899

2 194 739

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 084

Egon DENZ

23.11.1899

1 528 231

SS-Standartenführer - awans w dniu 19.12.1939 r.

309 085

Hermann SCHLEIFENBAUM

08.05.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.11.1939 r.
zgin±³ 30.08.1943 r.

309 086

Heinrich STEINSKY

16.10.1895

1 421 054

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 087

Karl ABRAM

08.03.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 088

Walther BIRKMAYER

15.05.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 089

Heinrich BLASCHKE

21.06.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 090

Gustav BRAUN

16.09.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

309 091

Helmut BRUNNER

25.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

309 092

Hans DROSCHL

19.02.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 093

Georg ESTERBAUER

11.04.1911

1 089 930

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 094

Eduard GERSTNER

09.02.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 095

Johann HAIDER

13.07.1904

1 089 123

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 096

Josef HEISS

19.02.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 097

Fritz HESSE

13.11.1892

686 904

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 098

Ferdinand HIETLER

13.07.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 099

Oskar HINTERLEITNER

10.11.1891

1 613 535

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

309 100

Karl JIRSCHIK

25.02.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 105

Hans-Günter SCHOLZ

02.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 116

Klaus FASSMANN

27.09.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 118

Wilhelm ERNST

 

 

SS-Hauptscharführer

309 128

Fritz VEIT

17.11.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

309 138

Josef WERNET

08.04.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 140

Joachim WOLF

03.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 154

Gottfried LEMBECK

 

 

SS-Mann

309 170

Walter QUALMANN

19.05.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 174

Hermann PRAHM

30.01.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

309 185

Gerhard STEINERT

03.04.1917

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

309 187

Werner STRECKER

28.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

309 192

Anton RENNINGER

06.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

309 217

Horst GÜLDEN

20.06.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 23.03.1945 r.

309 231

Arno HOFFMANN

08.02.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 232

Hans HUBRECHT

 

 

SS-Mann

309 233

Willi HÜTTENBRINK

17.04.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 241

Walter HEYNEMEYER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1942 r.

309 266

Fritz DÖLZ

14.06.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 288

August BECKMANN

11.06.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 291

Egon BIRNITZER

 

 

SS-Mann

309 292

Dr. Hans BECK

12.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 307

Otto THIESSEN

21.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 319

Willi SOMMER

16.03.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

309 327

Willy WOLLESEN

17.03.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

309 337

Oskar ZIMMER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

309 339

Karl DÜVEL

08.12.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

309 346

Wilhelm FREITAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

309 380

Willi BECKER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS w 1939 r.

309 396

Jakob BURKHARDT

11.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

309 401

Kurt ESCHMANN

07.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 414

Alfred GERLACH

20.03.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 01.04.1945 r.

309 416

Rudolf GÖRRES

07.04.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

309 418

Rudolf GOTTSCHALK

29.06.1919

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

309 419

Friedrich GRAUN

11.03.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 421

Werner GRÜNDEL

05.04.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.01.1945 r.

309 439

Hans-Henning HEUER

11.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 445

Rudolf DOBRUNS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 446

Wilhelm FREITAG

03.09.1908

3 567 095

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 448

Willi BIALLUCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

309 451

Wilhelm EILENFELDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

309 453

Hanns KLINKE

14.05.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 455

Werner HOHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 456

Dr. Wilhelm MAI

22.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 461

Dr. Roland KALTENBRUNNER

02.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

309 462

Peter KLAGHAMMER

03.05.1908

1 388 029

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 463

Karl KRIECHBAUM

27.03.1898

1 305 198

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 464

Tobias LANG

22.10.1915

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 465

Adolf LIND

28.05.1894

1 517 613

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

309 466

Josef MÄHR

01.03.1904

1 086 568

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 467

Hermann MÖSCHL

20.09.1908

300 880

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 468

Josef NEMECEK

31.01.1912

613 085

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 469

Herbert von NEUMANN

23.05.1896

1 524 669

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 470

Josef OELLERER

29.01.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 471

Otto von PLAÖNNER-PLANN

10.07.1893

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 472

Ferdinand PAULER

30.04.1909

782 896

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 473

Hans PAULY

23.12.1907

198 181

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 474

Dr. Wilhelm QUITSCHAL

03.12.1909

 

SS-Untersturmführer
awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 475

Dr. Ludwig RAMEIS

10.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

309 476

Karl RAUCHENWALD

17.03.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 477

Richard RIEDL

01.09.1891

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

309 478

Hans SCHARTINGER

13.07.1905

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

309 479

Ferdinand SILEWINAZ

24.04.1891

1 082 314

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 480

Dr. Hermann SIRK

24.04.1904

1 086 473

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

309 481

Karl STEINER

13.12.1905

686 675

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 482

Alois STIMMER

18.09.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 483

Arthur STÖCKLER

12.01.1916

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 484

Dr. Harald STROHSCHNEIDER

01.06.1907

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 485

Leo STURMA

13.06.1894

6 372 061

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 486

Josef SZEPANEK

01.01.1902

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 487

Anton TREMER

27.05.1904

611 740

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 488

Paul WAIBEL

24.09.1902

1 459 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 489

Theodor WENSE

29.01.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
10.01.1939 r. - odchodzi z SS

309 490

Rudolf WIESENBERGER

08.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 491

Dr. Bruno WILLE

16.05.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

309 492

Hanns ZIMMERMANN

05.08.1897

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 493

Hans ZOECH

06.12.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 494

August VERDINO

28.01.1899

6 276 587

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

309 495

Falk Wolfgang ZIPPERER

24.12.1899

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

309 496

Hermann ENTENMANN

03.08.1901

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

309 497

Karl BECKER

05.09.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 498

Wendelin TRABANDT

20.10.1907

150 141

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.09.1941 r.

309 499

Hans EISENKOLB

16.04.1905

901 133

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 500

Dr. Hans ZWIRNER

22.02.1906

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 501

Paul BUDIN

04.12.1892

2 993 241

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 502

Hans-Dietrich GRÜNWALD

14.12.1898

1 260 314

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 09.11.1942 r.
wykluczony z SS w 1944 r.

309 503

Oscar LOSSEN

17.06.1887

5 917 594

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

309 504

Walter von SCHUMACHER

07.01.1910

781 410

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 505

Hanns BERSCH

18.11.1901

6 220 371

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 506

Oskar BEGUSCH

21.01.1897

1 080 970

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

309 507

Paul BAZELT

06.12.1898

440 078

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 508

Theo BAUER

27.09.1900

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 509

Johann HOI

15.07.1901

1 450 332

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

309 510

Wilhelm HOETTL

19.03.1915

6 309 616

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 530

Robert KRÖTZ

23.08.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 543

Max TENGLER

07.02.1901

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

309 574

Dr. Karl SPITZY

10.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

309 581

Karl FUCKER

14.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

309 585

Dr. Gernot FRICK

26.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 586

Leopold FINK

14.11.1896

1 213 964

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

309 600

Herbert ANDORFER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 603

Hans SCHAARSCHMIDT

06.09.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 12.04.1945 r.

309 604

Paul FLIETHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 615

Karl HELBIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 616

Josef HAUBENBERGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 633

Hermann ROITMAYER

30.04.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 650

Rudolf WUKIES

15.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 657

Bruno WEISS

15.02.1904

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 667

Dr. Otto LERPRETTY

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 668

Johann LUKAS

20.01.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

309 675

Wilhelm MOSCHINGER

 

 

SS-Sturmmann

309 679

Erwin OSEL

30.06.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 684

Otto REITHMEYER

29.11.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.
zgin±³ 26.02.1943 r.

309 691

Helmut HECKE

07.04.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

309 692

Hubert KERN

18.07.1906

442 399

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

309 693

Martin GABRIEL

08.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

309 694

Karl von GELB

06.04.1887

614 131

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 695

Josef TRITTNER

21.02.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 696

Karl VOGT

31.01.1900

4 127 754

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 697

Alois PERSTERER

29.09.1909

897 521

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

309 698

Otto RESCH

13.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

309 699

Josef NEMEC

23.04.1901

1 307 051

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 700

Ernst LERCH

19.11.1914

1 327 396

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.07.1942 r.

309 701

Ludwig LENHART

15.03.1899

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

309 702

Hans REXEISEN

20.12.1894

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 703

Josef RIEDLSPERGER

08.12.1906

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 704

Josef STARY

03.07.1890

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

309 705

Ernst von SCHWERTFÜHRER

27.08.1900

1 534 046

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 706

Friedrich SCHULTES

15.02.1896

9 887

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 707

Günther RIEDIGER

01.10.1909

389 325

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

309 708

Ferdinand FISCHER

25.05.1907

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 709

Ernst HATTENKERL

28.07.1910

818 832

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1938 r.
wykluczony z SS w styczniu 1939 r.
zgin±³ 22.08.1942 r. - Leutnant

309 710

Detlef von STECHOW

06.09.1899

1 068 173

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 711

Paul LAMATSCH

29.03.1897

6 500 889

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

309 712

Albert SMAGON

11.08.1897

6 606 004

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 713

Hilmar MOSER

05.11.1880

5 981 943

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 714

Werner RANZ

11.01.1893

2 593 495

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.03.1944 r.

309 715

Fritz DORN

23.11.1904

595 486

SS-Standartenführer - awans w dniu 13.08.1943 r.

309 716

Alois KÄLSCH

18.05.1911

149 226

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.10.1938 r.

309 717

Carl von PLANITZ

26.08.1893

1 285 610

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
zmar³ 07.05.1945 r.

309 718

Wilhelm VAHRENKAMP

06.07.1898

1 215 309

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

309 719

Georg KNIESTÄDT

20.06.1895

5 851 113

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 720

Ernst HITZEGRAD

26.12.1889

1 050 605

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
awans w dniu 30.01.1944 r.

309 721

Max GÖRTLER

18.02.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

309 722

Rudolf WEHINGER

04.01.1894

441 818

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.03.1938 r.

309 723

Eduard SPONER

06.08.1910

784 733

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

309 724

Franz EBERHARTER

05.04.1904

117 261

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 725

Ewald EHLERS

03.01.1910

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.04.1945 r.

309 726

Johann WERNICH

05.05.1892

3 443 665

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.08.1938 r.

309 727

Ludwig WOLLENHAUPT

29.08.1882

181 836

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 728

Josef KARTHAUS

14.06.1891

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 729

Hans SEPER

14.10.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 730

Albert MEMMINGER

24.03.1888

3 227 663

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 731

Paul ILLING

09.01.1904

6 429 347

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 732

Karl HAUMER

26.10.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 733

Heinrich GAREIS

30.03.1878

5 030 396

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

309 734

Ernst CLAASSEN

25.02.1913

544 313

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 735

Günther STIER

20.06.1906

989 186

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 736

Karl HENNIGER

09.07.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

309 737

Willy GEFFROY

20.09.1887

866 298

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

309 738

Hans THEATO

27.06.1896

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 739

Hugo LIERMBERGER

27.06.1874

 

SS-Oberführer
awans w dniu 20.04.1939 r.
zmar³ 11.10.1939 r.

309 740

Franz HOFMANN

14.10.1887

1 320 650

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1938 r.

309 745

Heinz SCHLAUCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

309 748

Franz BRANDENBURG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

309 750

Kurt GERTH

18.05.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.10.1941 r.

309 751

Maximilian CECH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 753

Georg PETER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 754

Josef STEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

309 760

Hans DRENCKHAN

05.04.1896

984 056

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

309 763

Helmut SCHUBERT

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

309 765

Erich WEUSTER

19.12.1905

4 254 875

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans 30.01.1945 r.

309 769

Franz BREDERLOW

04.06.1886

786 088

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 770

Friedrich BETHKE

01.10.1905

114 456

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 771

Hermann MAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 776

Wilhelm KNIGGE

26.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zdegradowany do stopnia SS-Schütze w czerwcu 1944 r.

309 791

Cajetan MÜHLMANN

26.06.1898

6 106 587

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

309 792

Hans DIESENREITER

10.11.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

309 793

Hermann ODER

08.11.1906

86 051

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 794

Dr. Kurt GROSS

05.06.1912

1 083 586

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 16.01.1944 r.

309 795

Harry von BÜLOW

06.05.1886

1 279 619

SS-Obersturmbannführer der Waffen SS - awans 30.01.1941 r.

309 796

Franz ENGEL

25.04.1906

896 287

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 797

Hans TIMM

24.11.1909

1 279 386

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 798

Ludwig BECK

05.08.1897

104 089

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 799

Konrad ZIRWES

07.03.1910

240 260

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 800

Oskar BEUKE

15.06.1902

173 507

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 801

Wilhelm GROH

05.11.1906

62 777

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

309 802

Emil MELLERT

10.06.1891

2 262 012

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 803

Otto ERXLEBEN

19.07.1901

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1939 r.

309 804

Eugen FLEISCHER

13.11.1892

1 413 333

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 805

Walther ENDLER

06.08.1896

2 637 112

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 806

Walter HASPELMACHER

18.04.1887

1 169 939

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 807

Hans RUSSEL

16.01.1898

2 042 265

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 808

Erwin DITTMAR

30.06.1892

1 050 060

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

309 810

Hellmuth MÜLLER-GEORGE

30.06.1909

1 279 388

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.12.1943 r.

309 811

Rene NOSSEM

24.09.1904

1 123 709

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

309 812

Horst TURNER

31.03.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 28.03.1944 r.

309 813

Fritz BRANDT

10.03.1910

484 682

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.12.1943 r.

309 814

Fritz GOEDE

02.12.1898

1 680 619

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 14.12.1943 r.

309 815

Rolf WEINMAYER

28.02.1887

1 758 656

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 816

Otto GRUND

09.08.1886

1 121 747

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 817

Hans OESTERREICH

03.11.1907

669 978

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1944 r.

309 818

Helmut SCHEFFER

04.07.1913

579 307

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

309 819

Gotthold BÖGELSACK

27.03.1897

121 450

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

309 820

Werner MANNFELD

25.05.1906

2 275 089

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1942 r.

309 821

Otto GEIER

27.01.1898

5 192 770

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

309 822

Hermann FUCHS

16.07.1892

1 406 470

SS-Standartenführer - awans w dniu 27.09.1943 r.

309 823

Wilhelm MASUR

30.07.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 824

Hermann URBACH

22.01.1908

56 628

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 825

Max WITTMANN

28.12.1906

5 063 331

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 18.11.1943 r.

309 826

August TRALAU

01.01.1908

77 465

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

309 827

Gustav HOEHNE

03.08.1891

1 351 797

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 828

Ludwig BENZ

20.03.1881

1 354 404

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

309 829

Fritz MOLL

15.06.1905

1 390 587

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

309 830

Willi KOHRS

06.03.1906

1 051 123

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.06.1944 r.

309 831

Wilhelm SIEVERS

02.12.1896

12 007

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

309 832

Johann MÜTTRICH

23.09.1906

512 283

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 833

Eduard WINKLER

06.05.1910

612 437

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

309 834

Fridolin ARNOLD

05.02.1914

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 835

Joachim FRANZ

04.06.1913

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

309 836

Wilhelm HARTMANN

25.03.1897

3 007 752

SS-Standartenführer - awans w dniu 14.12.1943 r.

309 837

Wittekind GAERTNER

09.07.1912

3 495 001

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans 20.04.1939 r.
zgin±³ 23.02.1943 r.

309 838

Fritz KUMMETZ

15.09.1889

1 509 690

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

309 839

Karl OHRLINGER

11.06.1889

52 696

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.10.1934 r.

309 840

Max HIRSCH

26.11.1896

4 941 921

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

309 843

Anton EICHLSEDER

 

 

SS-Rottenführer

309 846

Otto FELLER

09.09.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 869

Richard FINDEISEN

12.10.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

309 887

Heinrich DECKER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

309 889

Meino DIRKS

05.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

309 894

Adolf DIEKMANN

18.12.1914

1 752 411

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 30.06.1944 r.

309 915

Walter DOHE

27.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

309 930

Heinrich DETMERS

20.04.1919

5 545 920

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

309 945

Walter CLAUSEN

05.02.1919

 

SS-Untersturmführer der-Waffen SS
zgin±³ 08.06.1940 r.

309 964

Karl BÜRGER

09.08.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

309 970

Helmut BUCHWALD

08.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1944r.

309 976

Karl BRUMMER

15.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

309 989

Johannes HILLIG

31.10.1916

 

SS-Untersturmführer d.R Waffen SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion