Numery cz³onków SS od 31 000 do 31 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

31 000

Walter HODAM

10.03.1897

1 150 226

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

31 003

Gerhard EICHHORN

 

 

SS-Hauptscharführer

31 004

Gerhard LEBIUS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

31 007

Alfred DEY

 

 

SS-Unterscharführer

31 017

Bruno ZERINIUS

 

 

SS-Oberscharführer

31 023

Oskar KNELLER

07.04.1900

519 514

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

31 024

Karl FLINT

 

 

SS-Scharführer

31 027

Richard THIEDECKE

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

31 032

Herbert NEIDAHL

 

 

SS-Mann der Waffen-SS - awans w dniu 10.03.1938 r.

31 035

Alfred MARRACH

12.06.1900

1 204 273

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

31 036

Werner STÜRZEBECHER

16.06.1903

973 144

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

31 053

Gerhard ZIEGNER

22.01.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

31 060

Hans KOBELINSKI

02.06.1900

 

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.06.1933 r.
14.03.1934 r. - zdegradowany i usuniêty z SS

31 063

Ernst GROTE

 

 

SS-Rottenführer

31 065

Echor PATZKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1937 r.

31 072

Helmuth HEIFLER

 

 

SS-Untersturmführer

31 074

Thomas SCHABEL

26.07.1896

53 167

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 12.06.1933 r.

31 077

Wilhelm SCHEUNGRABER

01.07.1911

935 628

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

31 082

Egon FLEISCHMANN

 

 

SS-Unterscharführer

31 085

Gerhard GRIMM

 

 

SS-Oberscharführer

31 086

Ludwig STREIT

09.07.1911

916 030

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

31 089

Heinrich EHLERT

 

 

SS-Rottenführer

31 090

Hans-Joachim KRIEGER

01.02.1914

974 606

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

31 092

Ludwig SCHMITT

 

 

SS-Untersturmführer

31 093

Otto WEBER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

31 095

Hans SALLER

12.07.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

31 114

Anton GRANDY

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

31 115

Dr Friedrich DERMIETZEL

07.02.1899

1 106 473

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dnu 20.04.1942 r.

31 116

Isidor MAYER

 

 

SS-Rottenführer

31 122

Robert BRILL

11.03.1912

213 580

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

31 124

Herbert WAGNER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

31 125

Hans DEGEN

08.11.1891

42 307

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

31 147

Martin WEISS

03.06.1905

43 136

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

31 148

Konrad LANG

17.09.1905

1 073 233

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

31 151

Karl KÖLZ

30.04.1911

509 050

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

31 156

Friedrich SCHWANHÄUSER

 

 

SS-Unterscharführer

31 158

Hans PLAGGE

 

 

SS-Untersturmführer

31 159

Waldemar BODAMMER

04.10.1903

717 530

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

31 160

Dr Achim HOLTZ

07.09.1905

868 740

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

31 161

Gustav REBMANN

27.11.1893

967 427

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

31 176

Fritz HÖPKER

24.04.1902

968 007

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

31 178

Johannes PAPE

10.02.1885

698 234

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

31 179

Karl LEISTER

27.05.1897

21 183

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

31 180

Josef BUTHE

18.07.1900

92 882

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

31 185

Fritz HACKENBERG

 

 

SS-Untersturmführer

31 191

Ernst KOPS

18.02.1904

1 168 827

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

31 192

Gerhard EHLERS

04.12.1912

1 168 792

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

31 193

Alfred LAUE

 

 

SS-Scharführer

31 200

Hermann BRUNGS

 

 

SS-Sturmmann

31 201

Heinrich OUDILLE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

31 206

Anton WÜSTEN

09.03.1894

242 700

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

31 214

Paul FIEBIG

11.04.1901

862 243

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 216

Alfred DOEGE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

31 218

Anton KÖHLER

05.06.1907

366 533

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

31 234

Herbert WENDE

10.03.1909

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r

31 267

Bruno ROSENKE

 

 

SS-Unterscharführer

31 270

Walter KEMMA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 271

Erich HOFFMANN

01.10.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

31 277

Franz SCHÄFER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

31 278

Fritz ORLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

31 285

Heinz HERMANN

20.02.1904

815 221

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

31 295

Otto GRÄBE

09.10.1907

1 148 067

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

31 298

Albert ALSFASSER

 

 

SS-Unterscharführer

31 313

Wilhelm VETTER

08.05.1902

1 040 753

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

31 324

Hans SCHNETTGEN

07.04.1905

1 107 792

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

31 326

Georg DÖRING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 330

Eckart HOLLSTEIN

18.06.1913

889 538

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

31 336

Wilhelm SCHREIBER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

31 339

Hans ILLER

27.03.1909

1 123 571

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

31 349

Heinrich WOLF

24.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

31 350

Walter STÖCKELER

 

1 471 826

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

31 351

Erwin ZEIDLER

05.01.1906

973 503

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

31 359

Eugen RUPP

 

 

SS-Untersturmführer

31 368

Hans FUSS

21.05.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w marcu 1945 r. w Gdañsku

31 372

Konrad SCHRAMM

13.04.1892

1 041 701

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

31 384

Edmund GEER

23.07.1913

1 001 001

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

31 389

Hans-Dieter BÜLLMANN

15.12.1909

329 117

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

31 395

Konrad DIMMLING

15.07.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.01.1942 r.

31 396

Willi ENDERS

 

 

SS-Oberscharführer

31 397

Michael RABER

23.07.1900

1 002 302

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

31 411

Viktor KNAPP

10.01.1897

20 815

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

31 415

Gustav TRAENKLER

 

 

SS-Unterscharführer

31 428

Karl BRANEDLEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

31 429

Karl SCHWANDER

20.02.1895

654 952

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

31 435

Klaus BERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 436

Ludwig LAMPRECHT

12.10.1907

386 194

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

31 438

Karl Adolf ULLRICH

01.12.1910

715 727

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1945 r.

31 441

Otto KRON

28.02.1911

3 061 726

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

31 442

Dr Rolf ROSENTHAL

22.01.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

31 450

Sebastian PFISTER

12.05.1898

1 014 174

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

31 458

Lorenz MOHR

18.04.1914

1 013 664

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

31 461

Jakob ZIEGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 468

Max ENGLERT

 

 

SS-Hauptscharführer

31 469

Michael BEUSCHEL

13.08.1888

1 013 749

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

31 470

Karl KÖHLER

 

 

SS-Unterscharführer

31 475

Willi HETZEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

31 477

Josef LEIDLEIN

 

 

SS-Mann

31 479

Fritz SCHRENKER

 

 

SS-Rottenführer

31 481

Friedrich BEETZ

09.08.1903

8 900

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

31 488

Christoph FLIEGER

 

 

SS-Sturmmann

31 496

Armin ENGEL

03.10.1912

1 068 942

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

31 499

Albin LUTHER

28.02.1883

741 822

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

31 505

Dr Hans MÜLLER

24.02.1885

1 477 078

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

31 506

Karl PABST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

31 510

Bruno KRÜGER

 

 

SS-Scharführer

31 518

Wilhelm MÜLLER

07.10.1908

1 069 078

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

31 530

Albert WEILER

 

 

SS-Rottenführer

31 534

Karl GRENZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwale w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1939 r.

31 538

Richard RECKLEBEN

 

 

SS-Scharführer

31 549

Günther CLAASEN

01.12.1888

1 117 342

SS-Oberführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

31 566

Johann ANNINGER

06.09.1894

1 098 516

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

31 576

Willy KORTNER

15.05.1902

967 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

31 579

Hellmuth SPÖNNEMANN

18.09.1908

1 140 185

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

31 582

Erwin GOLDITZ

 

 

SS-Sturmmann

31 585

Walter QUELLMALZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

31 590

Josef BENDER

 

 

SS-Scharführer

31 591

Otto MATHAEUS

 

 

SS-Obersturmführer

31 599

Georg SOKOLOW

 

 

SS-Rottenführer

31 600

Otto DIPPEL

 

 

SS-Scharführer

31 617

Alfred SCHAAD

 

 

SS-Rottenführer

31 628

Paul ROOS

18.03.1912

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.11.1937 r.

31 629

Heinrich BOVERMANN

 

 

SS-Unterscharführer

31 631

Heinrich KREYMANN

 

 

SS-Untersturmführer

31 643

Hans REISCHAÜR

11.06.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

31 647

Willi GÖBEL

24.09.1905

1 073 921

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

31 651

Georg DIETSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 652

Willi UNVERZAGT

20.11.1909

1 215 310

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

31 653

Herbert REISCHAUER

18.05.1909

1 215 234

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 15.07.1942 r.

31 654

Herbert DATUM

22.07.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

31 659

August DIEHL

28.12.1904

1 073 885

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

31 662

Werner NEUENROTH

02.01.1908

733 713

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

31 663

Georg GEUDER

 

 

SS-Scharführer

31 670

Hanns SCHULZ

 

 

SS-Unterscharführer

31 675

Karl GOSSMANN

 

 

SS-Untersturmführer

31 677

Albert EBERHARDT

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

31 678

Karl WEIGELT

30.05.1894

556 272

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

31 689

Heinz RENDELSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 701

Friedrich KALHÖFER

 

 

SS-Unterscharführer

31 703

Wilhelm LOHOF

 

 

SS-Rottenführer

31 709

Gustav HÖRNLEIN

 

 

SS-Rottenführer

31 710

Horst FULDNER

 

999 254

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1934 r.

31 745

Wilhelm ELLERSIEK

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

31 759

August BROCKSIEPE

 

 

SS-Mann

31 763

Wilhelm APEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

31 765

Günther HELLER

 

 

SS-Oberscharführer

31 780

Heinrich STEFFEN

17.03.1903

754 919

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

31 813

Fritz LUCK

 

 

SS-Sturmmann

31 819

Hans GRABOWSKI

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

31 821

Robert WEISS

12.07.1900

839 835

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

31 824

Wilhelm HEITMANN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

31 831

Alfred ADAM

13.10.1904

987 195

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

31 834

Walter BECKER

05.05.1908

1 017 614

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

31 841

Bruno ROEMER

 

 

SS-Untersturmführer

31 861

Arthur BEMELEIT

03.06.1906

1 232 272

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

31 862

Karl NICKEL

11.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

31 878

Wilhelm KOPP

20.12.1900

1 215 165

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

31 903

Nikolaus SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann

31 911

Heinz MEUSEL

14.08.1912

1 282 396

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

31 912

Hans SCHMIDT

04.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.08.1944 r.

31 926

Friedrich HEMMERSBACH

 

 

SS-Rottenführer

31 938

Fritz MÜLLER

08.12.1886

1 118 053

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

31 945

Albert KNAUFF

25.12.1893

883 287

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

31 956

Wilhelm FENDEL

 

 

SS-Scharführer

31 959

Albert NEUMANN

16.02.1901

1 073 454

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

31 965

Wilhelm LINN

 

 

SS-Scharführer

31 999

Paul CZECH

13.09.1910

435 281

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion