Numery cz³onków SS od 310 000 do 310 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

310 001

Paul HEIGL

29.04.1887

6 337 504

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

310 008

Heinrich LANDWEHR

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 017

Hermann-Carl RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 018

Waldemar von WANGENHEIM

21.07.1881

867 659

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

310 022

Josef BOTTE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r

310 025

Johannes JOHANNSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 033

Hans Frhr. von NEUBECK

14.05.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

310 048

Dr. Oswald KLEIN

13.02.1889

1 420 320

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.09.1938 r.

310 054

Wilhelm RECHENTIN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 058

Fritz CARL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 062

Dr. Giselher WIRSING

15.04.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

310 063

Dr. Alfred AURNHAMMER

28.08.1911

5 643 625

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

310 065

Oskar BODEUTSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

310 076

Wolfgang REINHOLZ

31.10.1911

1 165 419

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

310 102

Gustav SCHILKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

310 120

Paul CLAUS

17.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

310 125

Dr. Kurt RIEDEL

17.08.1903

4 546 037

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

310 139

Heinrich BÖHLHOFF

06.04.1896

5 491 173

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

310 140

Hans von KRUEDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 141

Fritz LINKE

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 142

Karl SUCK

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

310 143

Wilhelm DUEWEL

 

 

SS-Hauptscharführer

310 144

Werner FRÖHLING

27.04.1907

2 936 976

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

310 149

Hans SOLTAU

 

 

SS-Untersturmführer

310 153

Georg LEOPOLD

18.02.1891

2 580 669

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

310 158

Anton BÖHMER

20.12.1899

3 511 636

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

310 159

Dr. Werner KATTO

28.12.1901

1 399 941

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

310 160

Karl Georg PESCHKE

04.04.1893

5 410 618

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1938 r.

310 161

Hugo KRÜGER

18.11.1892

2 794 207

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

310 162

Wilhelm HAYN

 

 

SS-Untersturmführer

310 163

August MORITZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

310 165

Alfred POENISCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 167

Leonhard HALMANSEGER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

310 172

Walther BIERKAMP

17.12.1901

1 409 449

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 16.04.1945 w Hamburgu

310 176

Dr. Jakob SEINSCHE

07.06.1901

2 139 212

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

310 177

Norbert GUERKE

 

 

SS-Sturmbannführer

310 180

Dr. Otto BRADFISCH

10.05.1903

405 869

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

310 183

Karl ROTTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 184

Wilhelm FILLER

09.10.1898

246 517

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

310 185

Karl CHELIUS

 

 

SS-Obersturmführer

310 186

Hermann KLINK

04.03.1900

509 442

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.10.1938 r.

310 187

Erich LEITMEYER

 

 

SS-Obersturmführer

310 188

Dr. Kurt STERN

05.07.1910

1 170 178

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

310 189

Georg KOSCHE

15.12.1895

84 871

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 190

Gerd KNUTZEN

12.02.1910

191 015

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

310 191

Dr. Georg FLEISCHMANN

14.07.1906

332 884

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

310 192

Walter HESS

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 193

Friedrich WEBER

25.06.1903

2 210 976

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.08.1942 r.

310 196

Ingo EICHMANN

20.04.1901

3 093 348

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 07.10.1938 r.

310 197

Walter LANG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 198

Martin BRUSTMANN

04.05.1885

893 744

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 201

Wilhelm SCHUBERT

11.03.1889

1 148 275

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938r.

310 202

Dr. Hermann ZIESE

06.03.1897

 

SS-Hauptsturmführer

310 203

Herbert WUTH

09.04.1908

 

SS-Hauptsturmführer

310 204

Kurt ZILLMANN

17.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer

310 205

Friedrich GOETZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

310 209

Walter BADER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 211

Josef LOSERT

04.02.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 213

Willy LINKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 216

Hans STAMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 217

Franz REBENFUEHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 218

Peter LIESABETHS

21.01.1900

2 133 921

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

310 221

Eugen HUCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

310 223

Johann NESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

310 224

Johann SOLLINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

310 229

Walter KUEHNZACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 230

Erich KUHLEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 232

Kurt EBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 233

Johannes SIEBENSOHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 234

Oskar GERBIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 235

Hermann WUESTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 236

Gerhard RAHIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 237

August BARG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 238

Franz KNOBLAUCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 239

Alexander KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 240

Karl EISENACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 241

Julius NEUMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 242

Jakob HEILAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 244

Arno BAUMGAERTEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 245

Ernst MARWEDE

 

 

SS-Obersturmführer

310 246

Walter MÜLLER

23.11.1910

675 601

SS-Obersturmführer

310 247

Heinrich HULLMANN

12.01.1897

1 850 360

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 248

Hermann BEHREND

25.08.1898

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 249

Dr. Heinrich FABER

25.04.1900

2 057 540

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.11.1940 r.

310 250

Otto DESSELMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 251

Alfred BEHNKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

310 252

Fritz DOCHAL

 

 

SS-Obersturmführer

310 254

Otto NEUBAUER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 258

Harry LIEDTKE

18.09.1902

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

310 259

Hermann DOMKE

19.12.1893

2 794 151

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

310 260

Kurt LINDNER

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 261

Kurt KREBS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 262

Arthur SCHNÖGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 263

Erich GEISSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 264

Karl LUDWIG

07.09.1895

73 524

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

310 265

Otto SCHRAAG

24.03.1901

4 133 538

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

310 266

Karl KRAUS

03.03.1908

6 521 930

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 07.10.1938 r.

310 267

Paul PULINA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 02.12.1938 r.

310 268

Wilfried STEFFEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

310 272

Heinrich HOHBEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 274

Erwin HALLERMAYER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

310 275

Walter ZIESSOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 283

Dr. Wolfgang ISPERT

18.02.1898

32 658

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

310 296

Hans IHRCKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 301

Anton KLESS, Edler von DRAUWÖRTH

08.06.1882

7 683 587

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

310 302

Alfred HORNIG

16.12.1890

1 797 628

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 303

Max SADOWSKI

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 304

Heinrich SPICK

06.07.1907

3 420 407

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1941 r.

310 305

Gustav ZERNACK

19.12.1899

2 583 582

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

310 306

Carl von OBERKAMP

30.10.1893

1 928 904

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1943 r.

310 307

Konrad HENLEIN

06.05.1898

21.06.1943

SS-Obergruppenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

310 308

Walter HENN

10.07.1898

4 895 644

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1943 r.

310 309

Kurt GRIGUSCHEIT

11.03.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.10.1938 r.

310 310

Willi BRANDNER

12.08.1909

6 644 578

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 10.07.1943 r.
zgin±³ 29.12.1944 r.

310 311

Dr. Adolf FRANZELIN

08.08.1892

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 312

Emil DIESENER

11.02.1893

17 953

SS-Obersturmführer

310 313

Dr. Franz JÄGERHUBER

22.02.1888

5 708 875

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

310 314

Dr. Willy WITTELER

20.04.1909

2 137 040

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 315

Karl SOBOLAK

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 316

August HANGEL

30.08.1908

780 200

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 317

Walter TITEL

13.05.1894

2 640 683

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

310 318

Karl-Ludwig BÖLSCHE

30.11.1905

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

310 319

Franz RICHTER

10.07.1905

360 417

SS-Standartenführer - awans w dniu 28.08.1938 r.

310 320

Albert RÜDIGER

08.02.1889

219 220

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

310 321

Alfred NEUWIRTH

21.11.1907

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 322

Dr. Karl ZECHNER

16.07.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 323

Dr. Wilfried KRALLERT

23.01.1912

1 529 315

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 324

Kurt LIEWEHR

08.05.1909

904 974

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 325

Marcellus PAPETZ

28.06.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 326

Reinhold KRALLERT

10.07.1913

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 327

Josef FOREYTNIK

29.05.1905

689 798

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 328

Franz FELBER

13.10.1908

904 455

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 329

Hans MÜLLER

22.07.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 330

Franz PAUL

22.10.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 331

Josef WERDENIG

28.06.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 332

Paul HUDL

06.05.1894

612 509

SS-Hauptsturmführer

310 333

Karl HOFBAUER

09.09.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 334

Heinrich KOGLGRUBER

09.07.1910

781 376

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

310 335

Harald MÜHLEISEN

05.05.1911

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 336

Karl SCHART

23.02.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 337

Dr. Johann STUT

12.06.1902

648 160

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.08.1943 r.

310 338

Alfons di GASPERO

 

 

SS-Obersturmbannführer

310 339

Dr. Ernst SCHRADER

23.03.1904

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r

310 340

Fritz HINTERMAYER

28.10.1911

1 200 381

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zmar³ 29.05.1946 r. w Landsbergu

310 341

Dr. Eugen KUHN

01.05.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 342

Hans WERNER

16.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1943 r.

310 343

Hansjochem KUBITZ

06.09.1910

4 834 208

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

310 344

Frierdich SCHIECHEL

 

 

SS-Obersturmführer

310 345

Hugo UMANN

14.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 346

Wilhelm EICHHORN

 

 

SS-Obersturmführer

310 347

Karl PERTHEN

08.10.1911

6 456 290

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

310 348

Werner ZORN

02.01.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 349

Hans DRESCHER

05.08.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1938 r.

310 350

Herbert VALTIN

29.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.12.1941 r.

310 351

Eduard BRÜCKLMEIER

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 352

Dr. Wilhelm GIESELER

11.10.1900

2 872 638

SS-Hauptsturmführer

310 353

Ernst KNOBLAUCH

23.03.1884

316 985

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

310 354

Josef SCHATZ

25.11.1901

2 944 940

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 355

Dr. Franz KRIEGLSTEIN

23.02.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 356

Walter PÖSCH

27.02.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 357

Gustav BUSSE

24.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

310 358

Dr. Adolf JACKL

13.05.1911

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 359

Klaus AKEMANN

13.03.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 360

Hermann FEHRLE

30.08.1899

1 730 337

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

310 361

Paul KAHLENBERG

05.03.1883

1 011 825

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

310 362

Walter HOFMANN

13.05.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

310 363

Dr. Wolfgang RICHTER

21.08.1911

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 364

Klaus von DITTRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 365

Helmut REHFELD

09.05.1908

2 640 417

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 366

Dr. Oskar HANISCH

01.08.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 367

Dr. Josef KLIMSZA

08.09.1911

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 368

Albert HAUPT

17.07.1910

135 532

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 369

Hermann SENKOWSKY

31.07.1897

1 089 376

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 370

Dr. Egon HÖLLER

16.07.1907

1 213 850

SS-Hauptsturmführer

310 371

Rudolf PAVLU

15.07.1902

444 208

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

310 372

Franz PETRAK

04.11.1900

116 040

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

310 373

Franz VOGL

22.11.1892

360 013

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 374

Dr. Karl KLOSS

19.04.1890

 

SS-Obersturmführer

310 375

Leo KREINER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 376

Gustav MEISSNER

26.08.1910

5 852 277

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 377

Franz SCHMIDT

07.08.1910

251 479

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 378

Dr. Werner THIELE

14.11.1907

2 226 806

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 379

Anton WINKELNKEMPER

18.10.1905

232 248

SS-Standartenführer - awans w dniu 03.06.1939 r.

310 380

Otto STEFFAN

04.04.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 381

Wilhelm WEBER

04.08.1909

506 175

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 382

Hans HANNEMANN

20.09.1877

7 264 084

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.10.1941 r.

310 383

Otto MÜHLHAUSEN

29.06.1903

1 374 354

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 384

Dr. Hans BLUDAU

20.06.1904

2 765 344

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

310 385

Paul BRAMBOR

28.12.1896

1 336 918

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 386

Otto DORN

05.09.1900

483 474

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1943 r.

310 387

Richard KEDDI

 

 

SS-Obersturmführer

310 388

Walter SENDLER

06.07.1893

1 223 416

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 389

Theodor CRONEISS

28.12.1894

1 566 089

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1938 r.
zmar³ - 07.11.1942 r.

310 390

Heinrich MAHNKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 391

Bruno MILTZOW

02.03.1908

4 839 319

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

310 392

Alfons BRÜGGEMANN

07.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

310 393

Viktor PRUKL

27.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

310 394

Wolfgang SCHÄFFER

05.07.1880

5 018 288

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

310 395

Dr. Hans KELLNER

26.12.1892

1 083 818

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

310 396

Erwin JERABEK

 

 

SS-Obersturmführer

310 397

Dr. Roland TIMMEL

01.03.1902

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

310 398

Heinrich SCHLÄFER

06.02.1902

1 236 469

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

310 399

Georg POXLEITNER

31.07.1898

43 209

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

310 400

Franz PETERSEIL

04.05.1907

1 208 858

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1938

310 401

Dr. Karl FEITENHANSL

30.07.1891

6 696 981

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

310 402

Dr. Hermann KIESEWETTER

07.01.1912

7 930 249

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 403

Heinz WERTHSCHÜTZKY

24.04.1910

526 472

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 404

Siegfried ZINN

12.11.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

310 405

Gerhard BREMER

25.07.1917

5 274 225

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

310 406

Adalbert HINTZE

03.01.1916

3 707 850

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.09.1941 r.

310 407

Günther SITTER

23.01.1915

1 490 976

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 25.07.1944 r.

310 408

Konrad LEHMANN

14.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.09.1941 r.

310 409

Hans KUGELSTADT

03.11.1914

2 368 401

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1941 r.

310 410

Werner WEHNER

16.02.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 22.05.1940 r.

310 411

Lebrecht HERMES

14.10.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.
zgin±³ 20.12.1939 r.

310 412

Leopold FEYRER

18.12.1909

1 088 225

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 413

Josef GRIESSENAUER

16.03.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 414

Dr. Walter KADIUNIG

23.11.1901

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 415

Dr. Wendelin PFLAUDER

02.01.1901

442 258

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

310 416

Karl PÖLLERITZER

18.04.1906

1 304 030

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 417

Josef POHNERT

29.02.1884

117 753

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 418

Anton RAABER

28.02.1899

 

SS-Obersturmführer

310 419

Fritz REITHOFER

12.05.1894

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 420

Dr. Gerhard WAGNER

03.01.1903

1 086 475

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 421

Otto ZELLER

23.06.1907

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 29.09.1941 r.

310 422

Franz ZIEHBAUER

29.09.1900

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 423

Dr. Karl DÜCKELMANN

28.11.1899

301 518

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 424

Dr. Franz STURM

07.01.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

310 425

Dr. Gerhard HELMRICH

28.08.1912

5 168 892

>SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 426

Dr. Walter WOLLWEBER

30.11.1911

 

>SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1944 r.

310 427

Hans BUTSCHEK

31.07.1911

6 674 746

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 428

Egon von GLATTER-GÖTZ

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 429

Karl OPITZ

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 430

Franz KÖNIG

06.10.1910

6 632 659

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

310 431

Josef PETSCHNIGG

 

 

SS-Obersturmführer

310 432

Amand OEHLER

 

 

SS-Obersturmführer

310 433

Erwin HAUKE

 

 

SS-Obersturmführer

310 434

Hans FIETZ

 

 

SS-Obersturmführer

310 435

Walter SCHUSTER

21.02.1906

6 683 527

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

310 436

Ernst OTTO

08.02.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 437

Otto MUECK

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 438

Hans POMP

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 439

Hans STANOWSKI

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 440

Josef BARWIG

 

 

SS-Sturmbannführer

310 441

Hermann KRUMEY

18.04.1905

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 442

Helmut ESSLER

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 443

Fritz PALIGE

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 444

Wilhelm JAWOREK

15.02.1902

6 764 608

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

310 445

Erwin HOMMA

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 446

Ernst PFLIEGER

 

 

SS-Obersturmführer

310 447

Franz MOSCHNITSCHKA

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

310 448

Richard MOHNHART

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 449

Franz von KLEIN-WISSENBERG

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 450

Dr. Adolf KELLNER

21.05.1897

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 451

Ernst WAGNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 452

Richard WIESNER

18.08.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 453

Ernst BIRKE

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 454

Josef POPELKA

20.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 455

Ferdinand WALZEL

01.01.1908

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 456

Fridolin BIRKE

25.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 457

Walter GÖLDNER

09.02.1902

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 458

Franz KOSAK

11.07.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 459

Richard KRIEGISCH

14.12.1906

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 460

Franz KASPER

02.10.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

310 461

Erich GÜNTHER

15.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.06.1944 r.

310 462

Rudolf HÖLLIGE

22.10.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 463

Alfred FÖRSTER

20.07.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 464

Herbert NERAD

30.01.1898

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 465

Heinrich PATZAK

30.12.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

310 466

Karl-Hermann FRANK

24.01.1898

6 600 002

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei
- awans w dniu 21.06.1943 r.
stracony 22.05.1946 r. w Pradze

310 467

Richard LAMMEL

02.02.1889

6 600 844

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

310 468

Rudolf WENZEL

11.10.1904

6 600 853

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 08.10.1938 r.

310 469

Willi HEIN

29.10.1912

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

310 470

Wilhelm RÜMMLER

06.03.1901

6 600 848

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ 23.11.1943 r., w stopniu SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

310 471

Josef NIKISCH

24.12.1893

612 116

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.07.1938 r.

310 472

Emil SCHROTT

 

 

SS-Obersturmführer

310 473

Fritz HABACHT

 

 

SS-Obersturmführer

310 474

Dr. Gerhard PETERS

03.04.1912

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

310 475

Werner BRACHT

05.02.1888

2 579 550

SS-Gruppenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

310 476

Kurt STOPPER

29.03.1910

1 305 371

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 477

Herbert BECKER

13.03.1887

3 144 750

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 20.04.1942 r.

310 478

Dr. Helmut BERNHARDT

17.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

310 479

Dr. Helmut PFEIFFER

02.11.1907

894 201

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 480

Dr. Gottfried NEESSE

25.03.1911

135 281

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

310 481

Werner ROEDIGER

23.07.1897

2 640 455

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 06.10.1940 r.

310 482

Hans ZUPKE

27.03.1893

5 848 586

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

310 483

Dr. Andreas SCHULLER

22.11.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 484

Walter LACKERBAUER

29.07.1912

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

310 485

Wilhelm SCHIEKOFER

19.10.1908

622 157

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 486

Rudolf JUNG

29.12.1891

2 166 154

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1944 r.

310 487

Wilhelm WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 488

Walther VEECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

310 489

Franz THEISSENBERGER

09.09.1903

443 904

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

310 490

Otto GRYLKA

31.03.1903

687 775

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 491

Leopold STEINER

15.11.1905

782 396

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 492

Franz FRÖHLICH

27.03.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 493

Franz PANGERL

14.01.1900

1 089 574

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 494

Maximilian HÖLZEL

29.06.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

310 495

Johann DOBEK

03.03.1907

897 510

SS-Sturmbannführer

310 496

Dr. Heinrich LANKENAU

11.11.1891

2 856 288

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awaans w dniu 20.04.1943 r.

310 497

Alfred RÖSLER

08.04.1907

280 937

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

310 498

Adalbert FRITSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

310 499

Josef MAISEL

27.09.1903

 

SS-Untersturmführer - - awans w dniu 01.12.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

310 500

Franz NOWAK

09.01.1909

 

SS-Obersturmführer

310 507

Peter HINTZEN

13.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

310 539

Gerhard HELMERS

14.10.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

310 545

Menno HEMKEN

02.08.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.05.1942 r.

310 554

Adalbert FORST

25.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do pa¼dziernika 1955 r. w niewoli sowieckiej

310 557

Bernhard FOKKENA

21.08.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.05.1940 r.

310 559

Kurt FOERSTER

07.06.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 578

Wilhelm FRERICHS

 

 

SS-Hauptsturmführer

310 581

Emil FREY

07.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.06.1944 r.

310 605

Erich GEIGLE

22.06.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 621

Fritz GENG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

310 632

Karl GOETZE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

310 652

Emil JANSEN

28.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

310 666

Hans JÜNEMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

310 731

Franz KRAUSCH

19.03.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

310 736

Walter KREHER

 

 

SS-Mann

310 747

Josef KRÄMER

03.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 750

Martin KRENKEL

14.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 03.04.1945 r.

310 754

Heinz KRÖGER

17.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

310 780

Gottfried KLEIN

15.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 787

Klaus KLEUKER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

310 797

Werner KLITSCH

01.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 800

Karl KLOSKOWSKI

09.02.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 23.04.1945 r.

310 807

Walter KAIREIT

27.03.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.05.1942 r.

310 816

Walter KNOBLICH

09.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 838

Johannes KASCHNER

24.05.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

310 842

Ernst KIEFER

20.04.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 05.02.1945 r.

310 860

Herbert KISTENFEGER

01.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 878

Siegfried HASLINGER

 

 

SS-Mann

310 884

Hans-Joachim HEINE

20.04.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.11.1944 r.

310 885

Erich HEINE

01.03.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 923

Erich HÜMMER

24.05.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

310 928

Fritz HUNGER

28.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

310 930

Georg HURDELBRINK

06.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

310 933

Günther HORSTMANN

26.09.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 947

Willi HOPPE

13.06.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

310 953

Josef HOHENESTER

19.03.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

310 954

Peter HOLL

02.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 15.08.1944 r.

310 963

Johannes GÖHLER

15.09.1918

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

310 982

Gerhard GRÜSSNER

 

 

SS-Rottenführer

310 992

Karl HAGEDORN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

310 997

Fritz GÜTTLER

07.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion