Numery cz³onków SS od 311 000 do 311 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

311 002

Günther HAMANN

31.01.1920

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

311 006

Heinz HAGENBERG

 

 

SS-Schutze
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

311 065

Heinrich SCHÖN

10.11.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.10.1941 r.

311 071

Herbert SCHOLZ

12.01.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 075

Josef SCHORN

22.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 076

Karl SCHORTAU

03.11.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 083

Martin SCHNEIDER

 

 

SS-Sturmmann

311 095

Friedrich SCHNEIDER

14.01.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 099

Walter SCHMIDT

28.06.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

311 100

Walter SCHMIDT

28.01.1917

5 274 485

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS

311 101

Günther SCHMIGA

19.02.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 122

Walter LINNEMANN

07.02.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Wafen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 136

Herbert ROSSBURG

27.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 144

Oskar RÖNTGEN

01.04.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 152

Gerhard RIESENBECK

27.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

311 157

Hermann REUSCHE

17.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.01.1943 r.

311 172

Hans LAUBENSTEIN

10.12.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SSawans w dniu 09.11.1944 r.

311 177

Hermann LANGKITSCH

27.02.1915

 

SS-Obersturmführer , oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

311 208

Günther LENDNER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

311 212

Herbert LEHMANN

08.11.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w wypadku 11.11.1943 r.

311 220

Hans LINKERHÄGNER

27.06.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.,
zgin±³ 07.07.1944 r.

311 225

Fritz LIEDER

05.01.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 232

Hans LÖSCH

21.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 236

Wilhelm LOEFFLER

 

 

SS-Mann

311 248

Fritz LUST

02.05.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 27.08.1944 r.

311 257

Siegfried LÜTZEN

18.11.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1941 r.

311 261

Karl LUDWIG

07.03.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

311 262

Alfred MIEGEL

20.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 06.12.1943r.

311 267

Gerd von REITZENSTEIN

20.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

311 271

Manfred MESSINGER

26.04.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

311 297

Erich MORK

27.07.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 302

Gerhard MÜLLER

11.12.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 320

Helmut MÜNCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

311 322

Hubert MÜLLERS

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

311 348

Friedrich REDDINGIUS

15.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

311 371

Dr Dietrich REISER

20.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 376

Dr Alfred BÖTTCHER

12.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

311 393

Wilhelm BREDEMEIER

03.05.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 411

Helmut BERG

26.02.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.02.1945 r.

311 412

Kurt BODE

12.02.1897

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

311 416

Heinz BLOCHIUS

06.04.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 421

Cassio CASTELPIETRA

19.08.1898

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

311 426

Arno DORN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

311 430

Helmut EGGERT

06.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 12.07.1944 r.

311 432

Magnus FEDDERSEN

06.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 442

Karl-Erich APPEL

01.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 447

Siegfried BESKE

08.07.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

311 498

Paul BARTEN

05.09.1911

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w maju 1945 r.

311 502

Alfred BARTH

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

311 519

Kurt BEYLICH

15.12.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.01.1944 r.

311 520

Georg BAIER

16.05.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

311 527

Heinz BEERBAUM

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

311 531

Karl BELLER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

311 581

Rudolf PARR

06.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

311 594

Eduard WIRTHS

04.09.1909

3 139 549

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
pope³ni³ samobójstwo 20.09.1945 r.

311 606

Gerd WELLERSHAUS

01.09.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1941 r.

311 621

Eugen WÖHRLE

11.12.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 11.08.1944 r.

311 623

Michael WITTMANN

22.04.1914

5 508 244

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 08.08.1944 r.

311 645

Hans-Joachim ZINGLER

17.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

311 649

Karl ZIMMERMANN

23.11.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 652

Alfred KOHLEISEN

25.09.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 680

Oswald NAJORK

15.12.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 18.11.1943 r.

311 681

Heinrich NEINHARDT

15.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

311 684

Walter NEUMANN

26.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 698

Karl NEUNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

311 709

Wilhelm OBERT

28.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

311 719

Helmut NOWAK

29.08.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 729

Hans von OPPELL

12.01.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.10.1942 r.

311 735

Josef OSTERMEIER

 

 

SS-Sturmmann

311 745

Herbert MANNEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

311 750

Kurt MAGDEBURG

14.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

311 751

Gottlob MADER

01.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 752

Heinz MACHER

31.12.1919

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 757

Rudolf MARQUARDT

05.09.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

311 760

Joachim MARCUS

14.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.02.1945 r.

311 770

Paul MAASSEN

09.11.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

311 776

Gottfried MARTIN

23.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

311 794

Hans MEYER

13.09.1916

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

311 833

Erwin SCHLEICHER

 

 

SS-Mann

311 840

Albert SCHLÜTER

13.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

311 870

Wolfgang SCHATTEBURG

 

 

SS-Hauptsturmführer

311 876

Fritz SCHÄFER

16.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.05.1945 r.

311 886

Willi WAGNER

19.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

311 895

Karl WARNECKE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

311 917

Kurt THUMEYER

19.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.07.1943 r.

311 926

Gerhard UTZT

11.10.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

311 931

Horst URBAN

11.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 943

Rolf UIBELHACK

14.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.07.1944 r.

311 955

Karl VOGLER

03.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 971

Heinz VOLKMANN

 

 

SS-Mann

311 977

Kurt PAULICK

22.08.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

311 998

Werner PETERS

16.03.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion