Numery cz³onków SS od 312 000 do 312 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

312 000

Heinz PERRET

28.04.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 016

Ernst PICHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

312 018

Horst PITSCHKE

19.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen SS

312 049

Wilhelm POSE

03.09.1915

 

SS-Obersturmführer d.R Waffen SS

312 050

Stefan POSS

03.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 16.08.1944 r.

312 069

Friedrich STANGE

21.04.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 078

Max STERL

30.04.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 082

Günther STELLING

15.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.01.1943 r.

312 099

Otto STREICH

19.04.1906

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

312 100

Werner STRAATMANN

07.03.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 101

Helmut STRATMANN

07.12.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 102

Josef STRASSER

06.11.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 01.03.1944 r.

312 108

Reinhard STRÜNSEE

07.03.1916

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

312 110

Robert STROHMANN

19.10.1915

 

SS-Obersturmführer - awans 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 04.11.1944 r.

312 115

Alfred TAMM

21.03.1917

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

312 119

Walter SIEBERT

13.08.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

312 128

Helmut-Wilhelm THEDE

14.06.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 163

Heinrich THIESSEN

30.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 172

Werner SPINGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

312 187

Herbert SPRUNK

21.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 08.12.1943 r.

312 190

Hans WODARG

03.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 191

Karl SPÖRL

10.08.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 192

Georg SPÖRL

 

 

SS-Mann

312 204

Karl SINZGER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

312 224

Wilhelm HAMANN

16.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.12.1941 r.

312 231

Günther SCHWÄGERMANN

24.07.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.07.1942 r.

312 233

Siegfried SCHWARZE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

312 241

Herbert SCHUMACHER

17.03.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1944 r.

312 249

Walter SCHWERER

16.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.07.1941 r.

312 265

Herbert SCHUSTER

02.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 267

Dr Heinrich SCHÜTZ

12.04.1906

4 307 050

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

312 282

Dr Gerhard WILLIAM

17.12.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 286

Werner LOTTMANN

10.04.1909

1 349 918

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

312 290

Hans HÖHNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

312 291

Hans HAU

 

 

SS-Mann

312 295

Erich REENTS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

312 296

Johann BEST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

312 298

Robert KOEPPEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

312 299

Dr Hans MÖCKELMANN

29.11.1903

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

312 300

Rudolf GRAMLICH

06.08.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

312 301

Harry JANKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

312 303

Rudolf JEEP

27.07.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

312 305

Georg JÜTTING

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 307

Rolf RADBRUCH

03.06.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

312 342

Rudolf FRIEDRICH

04.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

312 345

Hans ERRMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1939 r.

312 349

Emil BORMANN

21.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

312 387

Hermann SPIESS

10.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

312 344

Franz PRITZL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

312 435

Emil PRECHTL

06.04.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

312 440

Heinz NEUHAUSEN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-S
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.S

312 454

Gerhard RIEK

30.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

312 458

Heinrich SCHOLTEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 484

Hans GOOS

10.12.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 02.12.1944 r.

312 487

Reinhard GERKE-REINEKE

15.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 493

Kurt MITTELSTAEDT

09.08.1909

4 157 659

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 505

Kurt JÄHNERT

24.05.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

312 517

Wilhelm HÖPKEN

24.09.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

312 526

Walter KÖHLER

07.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 07.03.1945 r.

312 538

Walter KROPP

21.02.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 560

Hans VÖLKSEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

312 574

Walter WOLFF

08.03.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

312 584

Siegfried SAGER

04.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1940 r.

312 595

Karl SANDER

06.10.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

312 603

Ernst PLIETH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

312 609

Fritz REICHE

26.03.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

312 617

Karl SCHÄFER

03.11.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zdegradowany do stopnia SS-Pionier w maju 1941 r.

312 621

Eduard PAPE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

312 626

Heinrich ERLEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

312 632

Walter OHLROGGE

30.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 649

Gustav KLEESIEK

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

312 655

Ewald SCHÜNEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 656

Günther SCHUMANN

12.11.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

312 674

Reinhard STEGELMANN

15.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 30.10.1944 r.

312 676

Albert STADELMEIER

21.02.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

312 701

Kurt HEIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

312 719

Felix GAERTE

02.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

312 724

Walter GATTERMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

312 731

Walter AATZ

30.11.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 15.02.1945 r.

312 741

Robert KLEIN

16.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1944 r.

312 744

Wilhelm KLEMM

21.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 749

Karl KLEEBERGER

28.08.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

312 750

Prof. Dr Friedrich FLÖRKE

09.09.1888

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 27.08.1938 r.

312 758

Karl KENSCHE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

312 767

Ernst GUCKES

28.12.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

312 774

Hans ZITT

 

 

SS-Mann
30.01.1941 r. - wykluczony z SS

312 781

Otto BOLLHARDT

30.12.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

312 789

Hans BARTHOLOMÄ

19.07.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

312 809

Gerhard HOGREFE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

312 814

Paul HOLTKAMP

15.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.01.1944 r.

312 848

Jost DAMM

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

312 888

Kurt LEITMEYER

09.07.1916

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

312 897

Adolf RIEGELMANN

26.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

312 905

Werner WESSLAU

20.06.1906

 

SS-Obersturmführer

312 907

Ernst FEICHTINGER

22.03.1897

1 452 003

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

312 908

Rudolf BENESCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r. r.

312 909

Werner ABEL

25.12.1889

1 678 550

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

312 912

Dr Hans TRISCHKAT

19.10.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

312 913

Oskar RABITSCH

 

 

SS-Untersturmführer

312 914

Johann SCHANKENBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

312 936

Heinz HENNEKE

14.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 21.01.1944 r.

312 960

Fritz LEHR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

312 974

Josef ALFES

 

 

SS-Mann

312 981

Bernhard ANHALT

25.02.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion