Numery cz³onków SS od 313 000 do 313 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

313 006

Helmuth BECKER

05.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 010

Franz BENDER

04.08.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

313 020

Rolf BERKMEYER

02.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.09.1941 r.

313 050

Paul BRÄCKOW

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

313 052

Heinrich BRAND

11.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

313 053

Otto BRANDT

 

 

SS-Sturmmann

313 063

Paul DIETZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

313 070

Hans DELMOTTE

15.12.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
pope³ni³ samobójstwo w 1945 r.

313 105

Hans BURFEIND>

10.11.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.12.1943 r.

313 109

Max BUROW

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

313 117

Fritz FISCHER

28.12.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

313 120

Alfred FEHLING

16.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

313 174

Erich FÜRNISS

29.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 183

Wolfgang GAST

14.02.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 192

Peter GÄRTNER

18.02.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

313 193

Heinz GLASER

02.06.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.07.1941 r.

313 215

Helmuth GUTOWSKI

14.02.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

313 220

Otto HACHMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

313 224

Wilhelm HAMMANN

09.07.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1942 r.

313 235

Karl-Wilhelm HARDER

18.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 242

Julius HÄUSSLER

23.08.1891

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 11.02.1945 r.

313 250

Hans RINKLEF

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

313 252

Otto RÖDER

03.07.1917

 

SS-Obersturmführer - awans po¶miertny w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 24.08.1943 r.

313 254

Robert RÖHLIG

13.08.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.10.1941 r.

313 264

Erhard ROTHMUND

16.07.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

313 278

Erich SCHAUB

28.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1942 r.

313 279

Hans SCHÄFFL

19.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.09.1941 r.

313 313

Bruno SCHOLZ

25.10.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

313 338

Diether NIERHAUS

20.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 351

Heinrich OHLMEIER

04.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 373

Ernst PHILIPP

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

313 377

Heinz PIEPER

22.08.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

313 390

Alfred PRESCHER

19.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 397

Walter RABE

10.07.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

313 404

Eugen REIBER

 

 

SS-Rottenführer

313 412

Karl-Heinz TREPTOW

18.06.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

313 413

Rudolf TRETTER

24.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

313 416

Walter TULLIUS

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

313 442

Hermann VELTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

313 451

Willi WEINSBERG

24.10.1911

 

SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 458

Bernhard WETZEL

23.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 481

Karl aus der WIESCHE

10.01.1915

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

313 485

Günther WOLTERSDORF

26.06.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 486

Hermann WOLTERS

24.10.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

313 489

Adolf ZEHENTHAUER

21.11.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

313 504

Karl LACHER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

313 511

Friedrich LAUG

07.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 524

Richard LEUTZ

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

313 536

Franz STEINER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

313 550

Jakob MAGER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

313 560

Dr Karl-Josef MATT

20.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

313 595

Wilhelm MUDRACK

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1939 r.

313 611

Hermann KAHL

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

313 626

Erich BATHELT

21.06.1919

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.02.1943 r.

313 631

Heinz KILLINGER

13.09.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

313 634

Horst KIEPERT

14.12.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1943 r.

313 638

Max KLAUSMANN

10.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.03.1944 r.

313 654

Hans KOMOROWSKI

28.06.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 659

Kurt KRAFT

 

 

SS-Mann

313 660

Manfred KRAMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 675

Walter KUNERT

31.08.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 689

Josef JÜTTNER

16.02.1896

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

313 698

Bruno HINZ

25.08.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 706

Friedrich JENETZKY

27.06.1909

383 423

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

313 732

Kurt JABS

03.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

313 738

Fritz HOFMANN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r

313 759

Hermann HASEWINKEL

09.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

313 761

Karl HAUSCHILD

02.10.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

313 763

Eberhard HEDER

30.06.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

313 770

Rudi HECKERT

14.11.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zmar³ w obozie jenieckim 14.06.1946 r.

313 780

Fritz SCHULZ

17.05.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

313 820

Konrad SEITNER

03.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

313 837

Friedrich STARKE

05.06.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
w 1944 r. - zdegradowany do stopnia SS-Schutze i wykluczony z SS

313 840

Heinz STÄDTER

24.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

313 842

Willi SPRENGER

21.09.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 19.04.1945 r.

313 876

Walter TIEFENGRUBER

18.12.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

313 883

Emil THOMAS

24.11.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 886

Gustav HERING

13.03.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1941 r.

313 901

Wilhelm JOHANNINGMEIER

21.05.1902

1 169 368

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.02.1939 r.

313 902

Reinhold TRITTEL

22.11.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.05.1942 r.

313 903

Friedrich REHDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

313 904

Philipp SCHNEIDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

313 905

Wilhelm HENNEMANN

24.08.1905

7 031 592

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 906

Ferdinand RENNER

22.02.1911

4 332 084

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

313 907

Dr Walter MÜLICH

12.07.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

313 908

Josef HANA

29.05.1909

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

313 909

Alfred BUNTRU

15.01.1887

3 979 305

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

313 910

Paul GEIBEL

10.06.1898

761 353

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 26.10.1944 r.
12.11.1966 r. - pope³ni³ samobójstwo w trakcie odbywania kary w wiêzieniu

313 911

Fritz HERSMANN

31.03.1898

458 704

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1938 r.

313 912

Bodo FASS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

313 913

Wilhelm BECKER

06.10.1906

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.06.1943 r.

313 914

Hans HEINSEN

28.12.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1942 r.

313 915

Willi PAPENKORT

09.08.1908

206 471

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

313 916

Hermann MEYER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

313 917

Franz WAHLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938

313 918

Werner PANTENIUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 919

Ferdinand FIEDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 920

Erwin WINNES

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

313 921

Willy LESKA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

313 922

Fritz GÖLLNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 22.12.1938 r.

313 923

Joseph KREMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 924

Günther HORN

10.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

313 925

Karl BRUDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 926

Ernst WEGERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

313 927

Emil ZUTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

313 928

Erwin MOLL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

313 929

Friedrich TRÖGER

25.01.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

313 930

Walter SYHA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

313 931

Emil ROTT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

313 932

Rudolf JIRU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

313 933

Ernst MÜLLER

30.01.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

313 934

Franz HEINZL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

313 935

Fritz MÖLLER

27.09.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

313 936

Arthur PLORIN

23.03.1906

4 357 319

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.
zgin±³ we wrze¶niu 1944 r.

313 937

Ernst LEISNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

313 938

Hans MIKUDIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

313 939

Ronald BIENERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 940

Ignaz HALLAMA

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

313 941

Stephan PANEK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 942

Otto FRANKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 943

Herbert JANICKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 944

Willy BÄUMLER

13.08.1895

4 604 567

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 18.11.1943 r.

313 945

Ernst SMOLKA

06.03.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

313 946

Josef BOHLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

313 947

Otto BECHSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 948

Karl MATZ

14.08.1891

1 418 342

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

313 949

Georg ASMUS

07.10.1888

3 117 294

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 10.03.1944 r.

313 950

Oskar WICHMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 951

Julius VOMBERG

18.11.1890

2 910 943

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.09.1941 r.

313 952

Wilhelm SPANG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 953

Kurt SCHMUTZLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 954

Joachim SIEDEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

313 955

Josef BENDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 956

Walter HAAG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

313 957

Fritz HERRMANN

10.11.1895

1 022 540

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

313 958

Alfons KLYK

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 959

Georg OSTMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 960

Ernst SEILER

20.12.1891

1 355 066

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

313 961

Reinhard SCHULZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 962

Heinz HÜTZEN

09.06.1898

1 634 371

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

313 963

Erich von HOLTZBRINCK

09.05.1884

5 371 580

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.09.1942 r.
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 02.10.1943 r.

313 964

Johann MICHALKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 965

Wilhelm STOCK

17.08.1891

1 553 368

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

313 966

Hermann MÜNZNER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 967

Bruno SZAMEITAT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 968

Justus PFLÜGER

22.03.1900

992 457

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1943 r.

313 969

Willy REIFFLIN

20.10.1893

4 230 670

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 970

Werner SCHULTZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 15.02.1939 r.

313 971

Franz SCHIEB

31.07.1904

1 845 470

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1941 r.

313 972

Josef SCHLIMBACH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 973

Friedrich GOIKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 974

Adolf PICKERT

11.02.1888

1 443 640

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.12.1940 r.

313 975

Hermann KLAILE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 976

Alfred WULZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 977

Robert RÜDIGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 978

Helmut MAASS

20.08.1899

1 236 587

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1940 r.

313 979

Martin HAMMER

13.01.1890

1 977 420

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

313 980

Wilhelm BÖLLERT

26.07.1891

1 166 612

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1945 r.

313 981

Richard THIEDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 982

Karl HANSTEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 983

Walter HARTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 984

Carl SEBESSE

17.09.1895

1 489 619

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

313 985

Richard SCHULWITZ

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

313 986

Prof. Dr Hans FLIEGE

07.10.1890

169 105

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

313 987

Friedrich MALISCH

04.04.1902

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

313 988

Alexander CROME

08.09.1886

1 130 693

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 989

Erich von LUCKWALD

19.02.1884

1 370 712

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

313 990

Paul BRAND

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

313 991

Paul STEMMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

313 992

Karl ALBRECHT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 993

Wolf LIERAU

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

313 994

Karl FISCHER

16.04.1889

5 379 712

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 14.01.1944 r.

313 995

Edmund KISS

10.12.1886

 

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

313 996

Anton KREISSL

14.02.1895

6 600 842

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

313 997

Rudolf KASPER

29.11.1896

6 430 407

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

313 998

Friedrich BREHM

14.02.1898

6 606 001

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

313 999

Johannes POST

11.11.1908

465 273

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion