Numery cz³onków SS od 314 000 do 314 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

314 000

Kurt WILLVONSEDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 012

Serge von KUESTER

12.12.1896

1 105 695

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 17.05.1944 r.

314 013

Hans HÖNCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 016

Gustav NOLTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 021

Hans SCHLOTTKE

29.05.1894

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 045

Heinz HOBUS

02.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w maju 1942 r.

314 055

Edwin SAKUTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 056

Willi KAUFER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

314 062

Hans von BEHR

11.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 063

Arthur KURTH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 066

Hans BÖSENBERG

04.06.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 082

Herbert BERNHARD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 083

Rudolf PAHLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

314 091

Johannes SCHÖNEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 094

Otto RAAB

12.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 104

Heinz SCHULZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 105

Dittmar BINGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.01.1939 r.

314 106

Willi DANKERT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

314 107

Ludwig JUNG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 108

Karl KNAPP

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 109

Kurt ROSE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 111

Gerhard WIEBECK

25.12.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 113

Dr Reinhard BRAUSS

10.04.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

314 114

Hans-Hermann KAETHER

02.07.1897

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

314 127

Günther DEGEN

30.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 13.03.1945 r.

314 128

Rudolf KÜHNEMANN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

314 131

Alfred THAR

19.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 132

Johan HUBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

314 136

Otto SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 137

Kurt SCHUBACK

12.07.1913

5 647 235

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 151

Oskar RICHTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 152

Felix BORNEMANN

02.03.1894

6 570 980

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 153

Alfred KOTTEK

23.03.1906

6 569 331

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 154

Georg ROCHOW

30.10.1900

5 780 980

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

314 155

Wolfgang TROST

07.12.1911

4 228 858

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 156

Oskar KOSSAK

23.06.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.11.1941 r.

314 157

Dr Günther FRICK

20.12.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 14.12.1943 r.

314 158

Leopold GEIGINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 159

Ernst HOFFMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 160

Rudolf HOFLEHNER

19.07.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 161

Gerolf KORSCHELT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 162

Dr Hans LARDSCHNEIDER

15.12.1898

1 620 426

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 163

Franz LEIBENFROST

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

314 164

Herbert PIRKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 165

Alfred SCHWARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 166

Anton ZOCHER

16.05.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 167

Theodor PORTELE

28.12.1900

6 665 228

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

314 168

Josef KEYSERS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 169

Walter BERTSCH

04.01.1900

2 341 107

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1944 r.
05.01.1952 r. - zmar³ w wiêzieniu

314 170

Gerret KORSEMANN

08.06.1895

47 735

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 01.07.1942 r.

314 171

Ernst VELTUM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

314 172

Hans SCHIRMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 173

Paul TREMEL

20.06.1892

3 202 141

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 174

Ewald KLIEM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 175

Reinhard SCHULZ

21.06.1888

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

314 176

Karl BORST

10.05.1892

2 008 823

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

314 177

Egon DALUEGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

314 178

Otto HORNHARDT

17.06.1896

4 626 880

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

314 179

Heinz THUMSTAEDTER

26.04.1907

1 739 445

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 180

Fritz GRAU

28.01.1890

2 828 028

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 181

Konrad WAGNER

18.11.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

314 182

Alfred KAUFFMANN

16.07.1908

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 183

Gustav WEGNER

16.01.1905

3 278 660

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 184

Ernst zur LIPPE

12.06.1902

88 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

314 185

Emil WEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

314 186

Otto SEIDEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1938 r.

314 187

Hermann BURMEISTER

23.06.1894

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

314 188

Jakob COX

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

314 189

Josef REIF

05.07.1894

2 288

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 190

Wilfried HÖFLING

08.09.1915

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.08.1944 r.

314 191

Heinz GÜNTHER

06.05.1902

829 347

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

314 192

Arthur GÜNTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 193

Ernst FRIESE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 194

Hermann FÖRSTER

25.05.1895

173 429

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 195

Theodor DIEDERICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 196

Erwin BÖLTER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 197

Georg ATTENBERGER

23.10.1897

9 239 295

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 198

Johannes KÖHLER

09.01.1909

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 14.12.1943 r.

314 199

Hans KAPITAIN

07.08.1897

845 829

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.07.1943 r.

314 200

Max WITTZANG

17.12.1898

5 666 851

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 201

Walter WIEDEMANN

19.11.1894

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 202

Richard WESENER

22.10.1906

5 853 537

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.06.1944 r.

314 203

Johann WENDLINGER

29.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.01.1944 r.

314 204

Friedrich VORSTER

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 205

Erich VOGT

25.12.1898

2 657 843

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

314 206

Udo TRUMPA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 207

Christoph TAUMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 208

Wilhel WEINBRENNER

11.02.1891

4 449 403

SS-Standartenführer - awans w dniu 26.10.1944 r.

314 209

Richard WEBER

01.12.1895

1 864 353

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

314 210

Fritz WALKHOFF

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 211

Hubert STÖTZER

27.03.1901

5 743 964

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1942 r.

314 212

Wilhelm SCHILD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 213

Siegfried REICHE

28.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 19.08.1941 r.

314 214

Walter PURRUCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 215

Edgar PRZIBILLA

17.11.1895

1 299 943

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

314 217

Heinrich RICHTER

01.09.1897

5 340 837

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 218

Arnold MÜLLER

15.12.1898

1 398 835

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

314 219

Walter KASTEN

09.10.1898

8 182 224

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

314 220

Woldemar KRAHMER

13.03.1896

2 036 229

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

314 221

Walter JUCKNIES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 222

Hans KARNAP

01.10.1897

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

314 223

Konrad JANSEN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 224

Theodor HOLTGRAEFE

10.02.1892

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

314 225

Ernst EDER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 226

Friedrich BROMMAND

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 227

Gerhard BEYER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 228

Franz OHNESORG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 229

Arno OETTERT

17.03.1892

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 230

Heinrich MASSMANN

06.11.1900

2 929 352

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 231

Walter GUDEWILL

28.12.1894

2 071 165

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 10.06.1944 r.

314 232

Hans SANDER

30.07.1897

347 533

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 233

Dr Wilhelm NONNENBRUCH

06.11.1887

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

314 234

Franz LANGER

09.05.1908

45 705

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

314 235

Hans WICHMANN

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.12.1938 r.

314 236

Richard HEPPERLE

04.11.1890

1 227 897

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 237

Günther RUMLER

28.05.1904

3 965 138

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

314 238

Otto BADER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 239

Guido KLEIBER

12.09.1898

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 240

Dr Arno Traugott RAUCH

10.09.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 15.02.1942 r.

314 241

Heinrich RAUCH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 242

Wolfgang NIEMER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 243

Jobst ZIELKE

03.09.1899

8 155 713

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

314 244

Konrad RITZER

24.08.1893

1 864 334

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 30.01.1943 r.

314 245

Heinrich SIEBERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 246

Fiedrich LUTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 247

Hermann DIESTELMEIER

23.10.1911

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 248

Werner VOELKERLING

30.11.1890

2 085 474

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.05.1942 r.

314 249

Oskar RUST

27.12.1891

2 583 339

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 250

Gerhard KRÜGER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 257

Emil ROSSMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 258

Hans STEINHÄUSER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 267

Joachim HAMANN

18.05.1913

958 322

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1945 r.
zmar³ 13.07.1945 r.

314 276

Walter HIERSE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 277

Erwin LANG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

314 278

Friedrich GERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 284

Wilhelm GILBRICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 291

Martin KURMIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 294

Bernhard WEISS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

314 295

Erwin STELTER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 296

Albrecht ROHE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 300

Erich SEIDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

314 301

Hans ZEIDLER

04.01.1911

5 221 695

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 307

Hans BEHRENS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 310

Wilhelm PALLASCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 312

Gustav WEDEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

314 313

Karl-Heinz HOPPE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 334

Otto SEELIGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 335

Hubert zu HARDEGG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 336

Josef NATMESSNIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 342

Rudolf WENDLER

 

 

SS-Mann

314 344

Erich BOYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 349

Kurt KRIEBELER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 352

Walter KORN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 353

Bruno RÜPPELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 08.02.1939 r.

314 356

Ekkehard ANER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 358

Ernst BUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 08.02.1939 r.

314 361

Ernst KROSS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

314 362

Paul BANDELOW

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 371

Arnold SELIGER

02.03.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 411

Ludwig STRUBE

26.07.1900

2 927 821

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 415

Ferdinand WEBER

27.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 416

Fritz EMPTER

07.05.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.08.1943 r.

314 462

Berthold STÖBRICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 465

Alfred SCHWARZ

25.04.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 02.08.1944 r.

314 492

Emil HOLLMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

314 498

Walter HÜBNER

15.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

314 513

Otto MICHEL

28.10.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 525

Herbert TEUFEL

22.04.1906

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 532

Josef FRIEDL

18.12.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.19943 r.
zgin±³ 15.11.1943 r.

314 579

Walter HERRMANN

25.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

314 587

Dr Friedrich FRANK

01.10.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 596

Wilhelm SCHWARZBACH

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

314 651

Johannes SCHUH

17.05.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 655

Josef BLÖSCHE

05.02.1912

6 547 348

SS-Unterscharführer
29.07.1969 r. - stracony

314 672

Helmut SCHWARZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

314 692

Karl NITSCHE

28.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

314 729

Ludwig SMUTNY

27.07.1901

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

314 745

Ernst HÜBNER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 751

Adolf DEMEL

24.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

314 754

Helmut MEHRINGER

07.12.1912

736 440

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.
zgin±³ podczas nalotu lotniczego w marcu 1944r.

314 755

Herbert STRICKNER

02.06.1911

897 102

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

314 761

Eduard SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

314 768

Otto HOCHE

22.02.1898

6 199 343

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

314 772

Paul SCHLEMMER

15.06.1904

2 368 992

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 789

Theodor BRUCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 805

Heinrich STEFFENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

314 812

Karl MÄUELER

17.11.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

314 829

Georg FRANTA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listoppad 1939 r.

314 832

Otto KOENIG

 

 

SS-Unterscharführer

314 839

Franz SINZINGER

15.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 852

Fritz HADEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 854

Franz KOURIK

20.01.1901

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 856

Adolf SCHMAL-FILIUS

14.03.1903

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

314 881

Herbert MEIER

12.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

314 901

Georg KÖRTZEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 902

Karl GROSS

12.10.1907

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

314 903

Emil VOGT

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

314 904

Gerhard UNGER

12.12.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 905

Kurt ABRAMOWSKI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 906

Albin RAUBOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 907

Anton JARUSCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 908

Max THEURICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 909

Heinrich BACHMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 02.12.1939 r.

314 910

Dr Carlfriedrich MITTENZWEY

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

314 911

Emil HÜRTER

08.12.1898

1 578 864

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

314 912

Erich ROTTMANN

08.11.1892

952 637

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.05.1944 r.

314 913

Georg WOLLNER

15.12.1903

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

314 914

Otto KAUNDINYA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 915

Walther ZETTNER

22.09.1904

1 003 228

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 916

Willy AMBRON

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 917

Johannes HIRT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 918

Rudolf KUTZKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 919

Ferdinand HESKE

28.08.1892

31 324

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

314 920

Hans LEMKE

03.12.1898

1 236 311

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 921

Hermann Carlfriedrich

29.04.1898

1 541 338

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

314 922

Siegfried HOFFMANN

30.01.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 923

Richard BOLDHAUS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 924

Otto PATZER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 925

Alex KOHLMORGEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 926

Kurt WENDLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 927

Otto VENTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 928

Friedrich von USLAR-GLEICHEN

06.03.1882

940 056

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 929

Johannes WIRTH

05.07.1896

3 805 301

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

314 930

Fritz HOMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 931

Albert RINCK

20.04.1883

1 327 090

SS-Standartenführer
zmar³ w 1942 r.

314 932

Rudolf BOMBIEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 933

Bruno ANSCHÜTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 934

Hubert EISENREICH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 935

Heinrich BRANDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 936

Johann BINDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 937

Fritz MÖCKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 938

Wilhelm DEGE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 939

Ulrich EHRENBERG

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 940

Ernst DAHLBERG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 941

Heinrich JÜRGENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 942

Gerhard FREYER

29.03.1896

1 478 572

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 943

Karl ILLING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 944

Paul WEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 945

Hans JORDAN

04.10.1901

2 641 454

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

314 946

Karl WIHAN

 

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 14.03.1942 r.

314 947

Günther HEYSING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 948

Horst HOFFMEYER

29.05.1903

5 480 793

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 11.09.1944 r.

314 949

Helmut von HUMMEL

29.07.1910

763 424

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 950

Otto RICK

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 25.08.1939 r.

314 951

Clemens TIETJEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 952

Werner von HAACKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 953

Martin KLIEFOTH

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 954

Herbert DAVID

06.05.1900

6 607 924

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1940 r.

314 955

Frohwalt HEISS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 956

Hans ASSMANN

20.01.1905

4 607 919

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.12.1939 r.

314 957

Oskar KNOFE

14.05.1888

1 738 044

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1941 r.

314 958

Wilhelm MACHTAN

03.04.1895

1 260 426

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

314 959

Johann MAIER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 960

Johann STEUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 961

Heinrich SELL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 962

Robert MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 963

Heinrich WÜBBENHORST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 964

Johannes GOEBEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

314 965

Karl KRÖGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 966

Kurt WEIDLICH

29.11.1899

4 313 417

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

314 967

Walter RADECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 968

Paul Georg TÖPFER

06.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

314 969

Franz PETERS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

314 970

Heinrich PIEPER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

314 971

Bruno DITTER von DITTERSDORF

18.07.1908

4 583 237

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 972

Rudolf DIETL

17.02.1892

6 641 108

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 973

Karl JANOVSKY

06.07.1895

8 555 469

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 974

Friedrich ZIPPELIUS

29.08.1901

 

SS-Oberführer - awans w dniu 21.06.1939 r.
wykluczony z SS po 1939 r.
05.10.1942 r. - pope³ni³ samobójstwo

314 975

Franz NITSCH

18.06.1898

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 976

Dr Heinrich WOHAK

13.01.1907

6 667 256

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 977

Walther KOTSCHWAR

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.10.1939 r.

314 978

Gustav OBERLIK

??.??.1905

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
zmar³ w 1943 r.

314 979

Dr Otto MUNTENDORF

12.08.1910

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
zgin±³ 31.01.1943 r.

314 980

Josef SCHIMMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 981

Rudolf SCHLÖGEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 982

Dr Hugo KINZEL

02.04.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

314 983

Rudolf RASCHKA

12.10.1907

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

314 984

Karl OBERDORFFER

28.04.1900

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

314 985

Fritz SPICHALSKY

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.10.1939 r.

314 986

Hans JACOBS

11.11.1907

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

314 987

Emil BEIER

29.11.1893

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.09.1940 r.

314 988

Leo SCHUBERT

09.04.1885

87

SS-Standartenführer - awans w dniu 21.06.1941 r.

314 989

Johannes WATZAL

22.02.1887

6 763 824

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

314 990

Leopold EHRENTREICH

 

 

SS-Hauptsturmführer

314 991

Karl HAUSMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

314 992

Franz LANGHANS

06.03.1899

4 814 703

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

314 993

Richard RUSY

09.09.1897

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

314 994

Joachim REUSCHER

19.08.1895

272 447

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

314 995

Georg BELLMANN

13.10.1891

2 105 319

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

314 996

Arthur von PIELSTICKER

04.10.1881

1 213 745

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

314 997

Rudolf HARMENING

23.07.1892

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

314 998

Alex WALTER

17.01.1888

5 853 411

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

314 999

Hans BEST

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion