Numery cz³onków SS od 315 000 do 315 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

315 000

Martin VEIGEL

19.05.1908

 

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

315 032

Klaus BUSSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

315 136

Otto ERTEL

29.07.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 04.08.1944 r.

315 150

Dr Walter GROSS

10.10.1909

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

315 159

Erich SENTNER

20.01.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

315 241

Hans KAMRADEK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

315 253

Franz SCHNEIDER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

315 279

Heinz MÜLLER

07.08.1898

6 756 914

SS-Obersturmbannführer, oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

315 318

Anton SCHERR

04.06.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

315 367

Dr Josef WAIGL

12.01.1908

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

315 385

Franz FEIKS

21.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

315 500

Josef SIMON

07.01.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

315 565

Dr Erwin HERZUM

10.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

315 570

Franz SAFFERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

315 592

Thomas GASBERS

21.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.09.1943 r.

315 596

Leopold HILLE

 

 

SS-Hauptscharführer

315 638

Ewald SCHARFFENBERG

14.10.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

315 649

Anton LUFT

28.11.1899

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

315 661

Oskar KELLNER

19.07.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

315 662

Theodor KITTEL

08.10.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

315 708

Willi FISCHER

24.09.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

315 711

Alfred SIEBER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

315 735

Friedrich WINKLER

03.07.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

315 786

Hermann ASKAMP

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

315 813

Heinz BALKENOHL

09.08.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

315 831

Walter BACHMEIER

25.08.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

315 834

Hans HENZE

 

 

SS-Obersturmführer

315 836

Franz BAUMGÄRTNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

315 849

Hans-Karl BECKER

17.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

315 889

Otto BERGMANN

14.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.02.1945 r.

315 900

Herbert BESTMANN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

315 909

Ernst BINGGER

04.04.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

315 988

Viktor MOCHAL

09.10.1896

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.06.1941 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion