Numery cz³onków SS od 316 000 do 316 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

316 037

Hans CARSTENSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

316 043

Johannes CHRISTIANSEN

17.12.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 063

Heinrich DEBUS

30.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

316 067

Werner DENTEL

15.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

316 068

Erich DEPKE

12.08.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 086

Rolf DIETZMANN

 

 

SS-Mann

316 089

Werner DOEBBEL

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

316 104

Karl DRÄBING

 

 

SS-Mann

316 156

Friedrich CLEMENT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

316 157

Fritz HOLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

316 162

Karl NEWEKLOWSKY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

316 179

Erich EBEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

316 180

Ewald EBERHARDT

 

 

SS-Mann

316 192

Theo EILING

25.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

316 211

Martin EHLERS

30.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.08.1941 r.

316 248

Alfred FELLHOFER

04.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.07.1942 r.

316 262

Richard FISCHER

24.09.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 264

Erwin FITZKE

30.03.1908

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

316 285

Gerhard GRÜTZMACHER

16.07.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

316 300

Wolf BALZ

29.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1942 r.

316 301

Heinz GUMMELT

25.02.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 312

Gerhard GLEICHMANN

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

316 337

Karl GEHRING

05.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do czzerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

316 347

Helmut GLAS

29.11.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

316 382

Willi HAHN

25.09.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

316 390

Alfred HAMMER

14.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r

316 397

Franz HACK

24.11.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 407

Theodor HAUFLE

 

 

SS-Mann

316 416

Willi HÄFNER

12.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 420

Heinrich LÜTZ

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

316 423

Kurt HAFKE

02.06.1903

2 857 103

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

316 424

Werner BRANDT

13.03.1906

6 021 091

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

316 429

Karl FLEISCHMANN

 

 

SS-Mann

316 436

Gerhard FOLKERTS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 442

Adolf FRANK

29.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

316 467

Willi FUCHS

16.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 479

Karl BROMMANN

20.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 481

Helmut BÜCH

14.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 497

Alfred BRUNNER

21.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 507

Helmut BÖHME

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

316 519

Waldemar BLOCK

01.10.1912

4 578 169

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

316 528

Hubert BOLDOG

06.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 529

Walter BOCK

24.05.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.03.1943 r.

316 549

Karl BRAUNAGEL

05.01.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 25.04.1945 r.

316 554

Arthur BRANDENBURG

26.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 557

Wilhelm DEHNE

31.07.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

316 577

Fritz DÜPONT

29.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 582

Walter DREXEL

01.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 595

Rudolf DUMFART

07.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 599

Konrad DANZEGLOCKE

19.09.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w styczniu/lutym 1945 r.

316 609

Karl DECKHUT

18.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.08.1942 r.

316 613

Kurt DEFREN

29.11.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 623

Alfons DIERINGER

03.07.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 667

Paul ADAMS

01.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

316 680

Siegfried ACHATZ

20.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 681

Rudolf ABSCH

13.08.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

316 685

Heinbert ALEXANDER

06.11.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 687

Wilhelm ALBRECHT

29.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 688

Martin ALBINGER

18.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

316 694

Felix BENESCH

19.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 704

Josef BERGHAMMER

06.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.11.1943 r.

316 708

Ernst BIELOHOUBEK

06.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

316 732

Emmerich BAUMANN

26.03.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 735

Theo HEGGEMANN

20.06.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

316 737

Reinhold BECKER

13.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 754

Karl BAUER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

316 773

Christian BACHMANN

23.11.1919

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 15.03.1945 r.

316 780

Ludwig BALK

24.01.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

316 790

Karl BASTIAN

12.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 11.08.1944 r.

316 794

Waldemar BAEDKE

15.07.1921

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.03.1944 r.

316 817

Heinz BURKHARDT

11.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

316 829

Heinz BÜCHEL

20.11.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 831

Johannes CLAUSS

22.10.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

316 834

Werner CHOYKA

13.12.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.03.1943 r.

316 837

Konstantin CHARWAT

28.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 845

Friedrich ERDMANN

05.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.03.1943 r.

316 851

Robert ENGLSCHALL

27.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.01.1945 r.

316 852

Alfons ENGHAUSER

10.02.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

316 853

Willi ENGELSKIRCHER

26.03.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

316 865

Herbert EHLER

17.11.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 30.08.1944 r.

316 866

Josef FRIEDL

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

316 875

Heinz FRÖHLICH

24.10.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

316 879

Erich FUCHS

09.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 23.03.1945 r.

316 883

Ludwig FUCHS

20.11.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

316 897

Walter FRANK

26.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 909

Kurt FRANZ

17.01.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

316 912

Adolf FURCHTLEHNER

08.04.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 14.09.1944 r.

316 917

Heinz GRABOWSKI

13.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 925

Gerd GREVESMÜHL

16.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 936

Willi GRANZEUER

01.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 943

Harry GRAF

29.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 951

Walter GROSSMANN

07.02.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

316 956

Willy DÜRR

06.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1944 r.

316 968

Wolfgang GUSTMANN

08.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

316 969

Heinrich GUTH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

316 970

Günther GUSE

24.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 973

Otto GÜNHTER

18.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 981

Wolfgang HABERMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

316 982

Benedikt EBERLE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1939 r.

316 993

Leopold GAMMER

25.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

316 994

Ferdinand GALL

20.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

316 996

Alfred GÄCHTER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS

316 997

Robert GABRIEL

19.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion