Numery cz³onków SS od 317 000 do 317 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

317 001

Adolf GEIGER

10.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 002

Christian GEIS

15.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.02.1944 r.

317 006

Hans GFALL

07.05.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 014

Kurt GERSTHOFER

16.05.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.05.1942 r.

317 020

Fritz GERAUCH

26.07.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 021

Fritz GERASCH

12.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 022

Heinz GEORGI

26.10.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

317 023

Wilhelm GEORGE

14.10.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

317 027

Ernst-August GLÄSER

04.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

317 056

Egyd INGRUBER

14.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

317 058

Herbert ILLMEIER

20.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 069

Gottlob JEHLE

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

317 092

Alfred MECKE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

317 098

Horst HARDT

04.03.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.12.1944 r.

317 110

Alois GOLDGRUBER

13.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 04.01.1945 r.

317 116

Rudolf HAGEN

08.08.1923

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 129

Walter BECKER

22.02.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 132

Josef HOG

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

317 160

Josef HOLZMAYR

30.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 171

Johann HUBMER

28.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

317 176

Ernst HÜHNE

05.08.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 190

Ernst HOHBERGER

21.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

317 192

Josef HÖLBER

04.07.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 200

Günther HÖFER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

317 202

Max HÖCHT

20.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 206

Helmuth HENSSLER

12.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

317 216

Hans HOELZGEN

25.06.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

317 224

Rudolf HIEMANN

11.09.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 14.08.1941 r.

317 253

Herbert HENNICKE

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

317 254

Hans HENNIG

21.06.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 265

Holm HEINSS

08.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 03.11.1941 r.

317 272

Wilhelm WEBER

19.03.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 275

Hans RIEDL

27.02.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
uwaga - inna data urodzenia to 25.02.1918 r.

317 276

Horst HEDDICKE

15.10.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.
zgin±³ 28.08.1943 r.

317 278

Karl HECHT

01.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

317 282

Helmut HAUZENBICHL

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

317 298

Karl HASENKOPF

17.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 299

Johann HASELWANTER

26.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 301

Otto HASEL

27.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

317 305

Oskar HAAS

17.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.09.1944 r.

317 311

Anton HAIDENTHALER

19.02.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

317 313

Josef HAMLITSCH

22.05.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 354

Ludwig FAUX

13.01.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

317 365

Hermann FALKNER

12.02.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 370

Anton FAGET

20.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1943 r.

317 390

Alois FELDMAYR

03.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

317 394

Johannes EBERHARDT

13.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

317 401

Herbert FISCHER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

317 404

Willi EFFMANN

16.01.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 17.03.1945 r.

317 427

Rudolf EHART

08.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 432

Hermann SCHRAMM

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

317 435

Josef KREBS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

317 438

Kurt FELDHAGEN

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

317 439

Johannes FEÜRBAUM

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

317 440

Wilhelm WITTENBURG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

317 447

Dietrich HASSEL

31.07.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

317 457

Paul HAUSER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

317 491

Gerhard HEITNER

04.10.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

317 511

Kurt HÖHNE

17.05.1915

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

317 516

Franz HENRICHS

22.02.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

317 529

Walter HERRMANN

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

317 546

Arnold HILDEBRAND

27.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.06.1944 r.

317 557

Willi HINZ

18.02.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 563

Richard HÖCKEN

05.11.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

317 567

Ernst August HOFFMANN

01.07.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

317 570

Gerhard HOFFMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

317 575

Kurt HOFFMANN

31.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

317 607

Karl HUNSICKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

317 634

Willi JANSON

 

 

SS-Unterscharführer

317 641

Max JELSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

317 643

Hans JENDGES

19.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

317 670

Felix KARRASCH

 

 

SS-Sturmmann

317 675

Hermann KASCHNER

07.11.1914

5 177 822

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

317 682

Alfred KAUFMANN

 

 

SS-Sturmann der Waffen-SS

317 692

Bruno KAISER

06.01.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 21.03.1945 r.

317 733

Heinrich KLEINWORT

04.03.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 738

Ludwig KLIEBER

 

 

SS-Sturmscharführer

317 778

Dr Wilhelm KURTH

09.07.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.01.1944 r.

317 800

Bernhard KUCHENBAUER

 

 

SS-Mann

317 835

Walter KRAHMER

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

317 874

Werner MEES

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

317 880

Fritz MEINING

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

317 885

Dr Josef MENGELE

16.03.1911

5 574 974

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 20.04.1943 r.

317 897

Herbert METJENGERDES

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

317 909

Oskar MEYER

04.09.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 934

Karl MANGELSEN

15.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

317 949

Heinrich MATTHIES

03.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

317 951

August MARTENS

20.03.1890

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.06.1940 r.

317 954

Robert MARTIN

23.01.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

317 955

Heinz-Joachim MARTINIUS

10.07.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

317 994

Fritz MITTELSTÄDT

04.10.1903

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion