Numery cz³onków SS od 318 000 do 318 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

318 018

Hans MÜHLENBECK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1944 r.

318 019

Josef LANGREITER

11.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

318 021

Dr Heinrich LEIBRANDT

14.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

318 023

Peter LEIDERITZ

05.01.1911

934 156

SS-Obersturmführer
22.02.1949 r. - stracony

318 024

Rolf LEYER

18.09.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

318 040

Max LEPPERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

318 041

Gustav MELZNER

21.12.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

318 051

Walter LANDMESSER

29.06.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

318 057

Karl LANGEWISCHE

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

318 075

Heinz LUBITZ

 

 

SS-Rotterführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

318 078

Ferdinand von LÜDINGHAUSEN-WOLFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.01.1940 r.

318 080

Ernst LÜTHGEN

24.08.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.01.1942 r.

318 114

Walter FRICKE

22.09.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.09.1941 r.

318 115

Kurt NEY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

318 120

Helmut NEUBERG

21.08.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

318 126

Ekkehard NEUMANN-REPPERT

19.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

318 130

Erich NEUMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

318 156

Egon PÄTSCHKE

03.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.07.1941 r.

318 165

Gerhard PAULI

 

 

SS-Mann

318 199

Edmund OMMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

318 263

Eugen RENZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

318 291

Ludwig POLSTER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

318 304

Heinz PRIBNOW

27.05.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 18.10.1944 r.

318 305

Günther PRIES

27.06.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

318 312

Henry PUHST

11.05.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.
zgin±³ 21.01.1943 r.

318 316

Friedrich SCHNEIDER

29.06.1902

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

318 322

Julius SCHNEIDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

318 327

Willi SCHNEIDER

10.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 19.01.1945 r.

318 332

Albert SCHNITTKER

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

318 369

Gerhard RICHTER

23.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 374

Lothar HOFER

 

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

318 392

Gerhard RÖMER

23.08.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

318 448

Helmut SCHÄFER

12.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.08.1944 r.

318 473

Heinz SCHLEGEL

05.07.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

318 500

Michael SCHMIDL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

318 506

Friedrich KAPELLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

318 507

Karl SCHIEFER

 

 

SS-Mann

318 509

Matthias ERLBACHER

 

 

SS-Sturmmann

318 525

Bruno THIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

318 531

Anton WEIDHAUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

318 559

Hans SCHULZ

07.03.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1942 r.

318 572

Johannes SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

318 588

Heinz SCHWANKE

27.12.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

318 610

Hans RÜBA

02.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.07.1944 r.

318 624

Walter FISCHER

 

 

SS-Rottenführer

318 657

Heinrich EPPINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

318 670

Heinrich EBENHÖH

 

 

SS-Unterscharführer

318 682

Franz BERNDT

 

 

SS-Rottenführer

318 709

Anton SCHADEN

01.01.1912

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 741

Alfred LEUTGÖB

13.03.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 782

Franz LACK

04.02.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.01.1942 r.

318 790

Albert MÜCK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

318 792

Wolfgang MOSER

18.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 16.07.1944 r.

318 794

Orpheus LEITINGER

27.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 814

Helmut MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

318 819

Ewald MÜLLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

318 829

Rudolf MÜLLER

30.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

318 835

Alois MUSACK

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

318 836

Paul MUSIELAK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

318 842

Heinz MITTBRODT

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

318 844

Ernst MITTAG

11.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 874

Anton MÜLLER

03.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 01.05.1945 r.

318 910

Hermann LOEGER

05.05.1921

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 21.05.1942 r.

318 921

Siegfried LANGKLOTZ

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

318 931

Heinrich LORENZ

16.05.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 26.08.1944 r.

318 937

Hans LOIDL

06.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 943

Alfred LUTZ

10.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

318 946

Rudolf LUMMITSCH

26.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

318 959

Ernst LIEHMANN

12.01.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

318 974

Karl-Heinz LINDNER

18.06.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

318 977

Hans NAGELE

08.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

318 981

Rudi NIEPEL

19.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

318 983

Raimund NOVY

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

318 988

Wolfgang LIPPMANN

15.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion