Numery cz³onków SS od 319 000 do 319 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

319 015

Karl NIEMETZ

18.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.01.1944 r.

319 020

Karl MAYER

03.04.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

319 033

Adolf MAYRHOFER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

319 043

Josef MELCHER

15.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.10.1941 r.

319 054

Max MAURACHER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

319 064

Wilhelm MEYER

11.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.
zgin±³ 22.01.1945 r.

319 066

Hans MAYER

20.07.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 082

Josef MACH

09.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 086

Viktor MIDERLA

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

319 092

Emil MÄRTENS

03.01.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

319 096

Alfred MADER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

319 099

Georg MANTHEY

01.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 106

Theo MAIR

09.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

319 111

Alois MAIER

01.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 08.01.1945 r.

319 113

Heinz MARTIN

16.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 115

Karl MARQUARDT

06.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

319 118

Markus RABITSCH

14.05.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 23.07.1944 r.

319 128

Werner MASCHKE

12.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 133

Nikolaus MARTIN

08.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 142

Anton KRIVIC

02.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 149

Helmut KERN

25.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

319 161

Alfred KIRCHHAUSSL

18.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

319 166

Karl KYNAST

20.03.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.
zgin±³ 20.08.1943 r.

319 169

Arthur KIEBLINGER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

319 172

Otto KETTENMAYER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

319 177

Franz KLABUNDE

25.04.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

319 192

Wilhelm KURTZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

319 223

Rolf KÜHNERT

01.03.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.03.1943 r.

319 227

Erich KÜHNE

25.02.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

319 246

Richard SIEGMUND

27.08.1901

5 628 537

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.10.1942 r.

319 253

Karl SIMSON

02.07.1911

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 28.07.1944 r.

319 285

Hermann SOULIER

17.07.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1944 r.

319 289

Dr Fritz SPECHT

11.06.1890

1 048 497

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

319 292

Georg SPIELER

 

 

SS-Mann

319 340

Wilhelm STREMME

18.07.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 344

Kurt SCHÖPE

06.07.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1944 r.

319 360

Heinz THIEL

29.07.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

319 384

Ferdinand KALCHGRUBER

11.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 385

Leopold KALCHGRUBER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 387

Hermann KAMPFER

29.06.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

319 393

Josef KASTNER

25.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 406

Otto KAISER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

319 409

Alois KARNER

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

319 438

Fritz KÖGEL

25.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 462

Herbert KNOFE

04.02.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

319 463

Karl KNÖRZER

23.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

319 466

Waldemar KÜHN

22.03.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

319 481

Georg KRAFFT

31.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 493

Max KOLODZIEY

24.10.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.09.1942 r.

319 497

Wilhelm KOIS

10.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 07.02.1943 r.

319 498

Herbert KOIS

17.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

319 504

Friedrich KRAUS

31.08.1921

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

319 511

Siegfried KRELLE

27.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.08.1941 r.

319 514

Oskar KRAUS

06.07.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 06.03.1945 r.

319 525

Alois PÜHRINGER

30.06.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 526

Paul SCHIELE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

319 530

Kurt SAMETREITER

09.04.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 559

Herbert ROTH

19.06.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 567

Franz RÜCKER

03.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 582

Herbert RIEDRICH

08.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 584

Kaspar RIEDER

19.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 588

Rudolf RICHTER

19.02.1920

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

319 597

Fritz ROLLMANN

28.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
pope³ni³ samobójstwo 24.09.1941 r.

319 608

Karl ROCH

01.01.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 620

Fritz RIEFLIN

05.02.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 638

Helmut TRIEBEL

08.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 646

Philipp SCHMITT

02.12.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 653

Erwin SCHAIRER

15.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

319 706

Ewald OGERTSCHNIG

01.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 709

Hans OESTREICHER

19.09.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 711

Felix OHLSCHLAEGEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

319 721

Johann PETER

01.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 723

Rolf OBERWEGER

29.10.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

319 735

Kurt OEFNER

06.10.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

319 744

Dr Helmuth SCHOTT

05.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

319 751

Wolfgang OTTO

28.10.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

319 756

Josef OBERMEIER

07.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 769

Louis SCHNEIDER

25.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 770

Horst SCHNEIDER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

319 775

Günther SCHOLZ

18.07.1920

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 18.10.1941 r.

319 776

Günther SCHOLZ

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

319 787

Thomas SCHROTT

19.07.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz<>brSS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

319 789

Gerhard SCHRÖDER

04.06.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 790

Josef SCHRENK

13.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 795

Helmut SCHIFFNER

15.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.07.1942 r.

319 802

Alois SCHESSER

13.01.1922

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

319 803

Herbert SCHLIMPER

07.11.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 818

Willi PAUL

13.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 839

Ludwig POSCHNER

25.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 842

Gottfried POTOTSCHNIG

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

319 849

Karl PREINERSTORFER

22.09.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

319 882

Karl POLENZ

14.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 888

Karl POLZ

13.06.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

319 895

Johann RANDI

24.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

319 903

Ludwig RAHN

15.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

319 904

Alois RAPPL

08.08.1922

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 937

Ludwig REISS

18.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.11.1941 r.

319 943

Friedrich REIFFINGER

06.06.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

319 948

Hans REITER

20.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 15.08.1944 r.

319 949

Leo REISCHÜTZ

29.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

319 954

Alfred REISINGER

19.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

319 979

Hans SPÖRK

21.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.01.1945 r.

319 987

Kurt STEPHAN

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

319 994

Walter STAUCH

04.04.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

319 998

Hans STARK

16.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion