Numery cz³onków SS od 32 000 do 32 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

32 001

Ernst HUCK

 

 

SS-Mann

32 002

Hans SCHILLER

25.03.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS< - awans w dniu 20.04.1943 r.

32 038

Anton BEUL

 

 

SS-Rottenführer

32 039

Walter ZÜGE

 

1 241 935

SS-Obersturmführer

32 040

Alfred WÖLKER

 

 

SS-Hauptscharführer

32 051

Hans SCHAÜR

 

 

SS-Scharführer

32 053

Herbert PICK

 

 

SS-Scharführer

32 072

Ludwig SCHÄFER

03.06.1914

878 457

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

32 092

Christian BEHLE

 

 

SS-Scharführer

32 099

Benedikt BERGHOFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 107

Siegfried KLIMMER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1937 r.

32 116

Georg SCHÜTZ

 

 

SS-Rottenführer
26.01.1942 r. - wykluczony z SS
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.

32 118

Karl AMEND

27.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 119

Karl NEBEL

 

 

SS-Unterscharführer

32 126

Karl KUHL

 

 

SS-Sturmmann

32 133

Heinrich ALLENDORF

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

32 135

Hans WETZEL

28.01.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

32 155

Wilhelm HEHEMANN

25.08.1893

1 144 629

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

32 160

Adolf SPECKELS

14.09.1895

983 230

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

32 173

Richard LENTFER

 

 

SS-Sturmmann

32 185

Emil MAIER

18.12.1895

966 728

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

32 200

Gustav WEISSER

 

 

SS-Unterscharführer

32 206

Edwin RITTER

 

 

SS-Mann

32 207

Alfred VOGT

 

 

SS-Unterscharführer

32 210

Emil TRAUB

10.02.1890

3 457 962

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

32 212

Wilhelm KELLER

 

 

SS-Mann

32 214

Hermann Frhr. von SCHADE

03.10.1888

867 322

SS-Brigadeführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

32 215

Bruno HOFBAUER

07.03.1891

409 128

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 217

Josef KRAMER

10.11.1906

733 597

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

32 226

Josef BERSCHNEIDER

29.11.1902

1 231 124

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

32 227

Gustav HUSTERT

 

 

SS-Oberscharführer

32 229

Heinrich WEINHÖPPEL

19.12.1905

751 231

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

32 231

Friedrich FÜRST

29.04.1906

790 389

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

32 237

Hans FUGGER

 

 

SS-Sturmmann

32 246

Horst HOCKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

32 247

Kurt STUHRMANN

 

 

SS-Hauptscharführer

32 248

Johannes LUTHER

10.11.1895

1 278 875

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

32 252

Willi WALDBAÜR

 

 

SS-Scharführer der Waffen-SS

32 254

Karl DÖRNER

07.10.1897

4 931

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

32 256

Robert MAIER

14.01.1907

661 477

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

32 257

Otto VEIT

10.07.1910

384 493

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

32 263

Rolf HOLZBOOG

08.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 267

Helmuth KUTZBACH

 

 

SS-Scharführer

32 270

Franz STÄBLER

 

 

SS-Unterscharführer

32 278

Walter KIRCHER

03.04.1910

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

32 305

Hermann ENGEL

11.09.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

32 306

Wilhelm HASSELBACH

23.07.1910

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 19.03.1945 r.

32 310

Emil DORSCH

19.08.1892

1 094 180

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 311

Otto WETZEL

 

 

SS-Oberscharführer

32 321

Konrad LUDWIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

32 326

Rudolf WEBER

31.05.1906

1 094 333

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

32 332

Friedrich FINK

22.01.1906

1 202 697

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 348

Erwin GEISS

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

32 353

Walter BERK

14.07.1911

1 121 322

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

32 362

Heinrich SCHMIDT

 

 

SS-Scharführer

32 390

Jakob KOOB

 

 

SS-Unterscharführer

32 402

Erich FLECKENSTEIN

13.04.1905

416 628

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

32 406

Michael RETTIG

12.08.1900

279 671

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

32 410

Lothar KRIEGER

29.01.1909

717 623

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

32 426

Edmund EICHE

29.10.1898

90 430

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

32 443

Richard HIRCHENHAIN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1937 r.

32 447

Arthur MENGEL

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

32 448

Willibald FAUST

16.04.1883

141 448

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

32 450

Wilhelm MESKE

31.12.1907

171 226

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

32 452

Friedrich FLECKE

11.10.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r. w Berlinie

32 454

Franz FRIEDRICH

14.06.1902

724 799

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 25.07.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

32 458

Karl GENGENBACH

09.11.1911

270 776

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1944 r.
zgin±³ podczas nalotu w 1944 r.

32 464

Wilhelm ZELGER

 

 

SS-Sturmbannführer

32 465

Friedrich FISCHER

11.03.1905

873 262

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

32 466

Ludwig WILD

01.03.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

32 471

Dr Otto ZEITZER

15.08.1908

162 009

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

32 472

Hans KUGLER

14.04.1909

1 012 194

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

32 475

Hans MADL

23.06.1913

992 610

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

32 478

Hubert BREITERHAFT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

32 480

Wilhelm HÜLSEBUSCH

22.06.1905

16 880

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

32 497

Alfred GEIGER

20.07.1910

267 412

SS-Hauptsturmführer

32 502

Emil REICHHERZER

01.05.1911

320 705

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.01.1943 r.

32 512

Michael GEISSLER

03.07.1888

1 421 122

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

32 515

Hans SENNING

22.12.1895

935 746

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

32 526

Hans KOBES

08.08.1909

3 618 514

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

32 546

Simon STARK

 

 

SS-Mann

32 556

Heinrich LAUTERBACH

04.06.1896

130 041

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

32 566

Franz FUCHS

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

32 567

Eduard FRIEDRICH

01.03.1896

741 855

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 569

Herbert SOHM

08.05.1914

999 997

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 574

Karl SCHWENK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

32 576

Willy LINDER

 

 

SS-Unterscharführer

32 578

Wilhelm KLOCKE

25.09.1907

174 762

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

32 579

Hans ZENTNER

31.05.1909

877 526

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

32 580

Alfred DENNER

08.12.1894

166 262

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

32 581

Josef WAGNER

27.09.1896

1 432 975

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

32 582

Georg SCHWAB

29.08.1897

270 711

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

32 585

Kurt HEIL

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

32 589

Theodor WICK

 

575 386

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

32 594

Hugo GRÜNER

 

 

SS-Oberscharführer

32 603

Jakob WARNING

 

 

SS-Sturmmann

32 607

Kurt FRENZEL

09.11.1906

963 790

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

32 610

Heinz HARTMANN

19.02.1908

32 252

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

32 611

Georg ARETZ

17.01.1909

253 885

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

32 615

Hugo FISCHER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

32 617

Paul NOSTITZ

25.03.1892

458 596

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
SS-Standartenführer der Waffen-SS - otrzyma³ we wrze¶niu 1940 r.
ze starszeñstwem od 1937 r.

32 621

Hans BERG

22.12.1907

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

32 624

Emil GÖBEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 646

Friedrich GÖTZ

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

32 654

Gerhard ALBRECHT

25.10.1906

253 887

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

32 665

Erich JÄGER

 

 

SS-Sturmmann

32 675

Heinrich SCHÜRMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 689

Friedhelm WINTGENS

11.09.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
do stycznia 1953 r. - w sowiecckiej niewoli

32 699

Wilhelm HAFER

 

 

SS-Hauptsturmführer

32 706

Kurt SCHWEKENDIEK

03.07.1912

1 035 429

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

32 707

Bruno DOPPKE

 

 

SS-Rottenführer

32 718

Ernst SASSMANNSHAUSEN

 

323 724

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

32 719

Otto SPOHR

 

 

SS-Unterscharführer

32 745

Rudolf WALLWAY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 751

Matthias ZETTLER

20.04.1894

748 247

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 757

Friedrich HÖRSTER

02.05.1903

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 761

Georg BUSCH

23.07.1910

186 808

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

32 767

Herbert PIEPER

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

32 768

Fritz FUST

 

 

SS-Rottenführer

32 771

Heinz KOCH

06.03.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

32 778

Fritz BERNHARD

 

509 884

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

32 785

Alfred MIETZNER

05.07.1910

1 004 189

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

32 786

Willi HARDIECK

29.12.1912

1 112 808

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 17.12.1944 r.

32 787

Gustav TASCHE

 

 

SS-Rottenführer

32 792

Fritz SCHRÖDER

 

 

SS-Sturmmann

32 808

Adolf KREIMEYER

 

 

SS-Unterscharführer

32 816

Karl SCHENK

16.07.1905

940 214

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

32 819

Erich SCHORMEIER

21.10.1909

455 670

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

32 829

Franz PRIESTERSBERGER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

32 830

Franz DWORSCHAK

17.01.1912

782 196

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1938 r.

32 831

Dr Hans PICHLER

30.03.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

32 832

Dr Otto SCHMID

26.07.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

32 833

Josef-Walter LINSMEIER

10.01.1913

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

32 841

Franz WEISS

01.03.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

32 851

Reinhard SPITZY

01.02.1912

612 629

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.03.1938 r.

32 852

Anton WOHLRAB

20.11.1895

50 029

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

32 859

Paul KOPPENWALLNER

05.01.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 03.11.1944 r.

32 872

Blasius KRAITER

16.06.1907

116 360

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

32 874

Karl MOOSBRÜGGER

14.01.1908

116 361

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 03.07.1941 r.

32 876

Hans von STEIN

20.08.1911

196 634

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

32 886

Rudolf BREZINA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

32 890

Ferdinand CHRISTANDL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

32 891

Anton DILLINGER

09.12.1890

132 928

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

32 892

Georg HECKENBERGER

31.05.1892

916 713

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

32 894

Anton DIMPFL

18.10.1899

754 048

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

32 907

Leo BÜCHL

05.12.1887

4 163

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

32 912

Hans RIEDEL

28.04.1902

24 985

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

32 918

Johann RAUH

29.01.1897

1 002 305

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

32 920

Willi APPOLD

20.02.1906

274 040

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

32 921

Heinrich KRONESTER

15.09.1907

1 041 593

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

32 926

Georg DALLNER

18.09.1886

597 995

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

32 927

Arthur FREY

17.02.1890

1 041 117

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

32 930

Georg KISTNER

11.04.1903

790 062

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

32 942

Franz GENSER

15.01.1909

698 929

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

32 948

Otto NOE

 

 

SS-Oberscharführer

32 961

Heinrich ARNOLD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

32 973

Hans WEBER

 

 

SS-Rottenführer

32 982

Karl SCHEIB

 

 

SS-Rottenführer

32 989

Willi FABIAN

 

 

SS-Unterscharführer

32 990

Paul PYTLIK

 

 

SS-Oberscharführer

32 997

Edwin KRECKEL

03.04.1907

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion