Numery cz³onków SS od 320 000 do 320 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

320 016

Heinz STEINMETZ

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

320 019

Otto STEININGER

16.09.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

320 021

Johann STEINIGER

05.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

320 025

Erhard STEINBORN

22.04.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

320 027

Heinz SCHULZ

14.02.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 20.04.1943 r.

320 041

Alfred SCHUELE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

320 069

Karl SCHWEIGER

13.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

320 092

Hermann STRAUB

26.05.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w styczniu 1945 r.

320 098

Willi STRÄB

29.11.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 03.01.1945 r.

320 114

Hermann STURM

09.01.1921

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

320 119

Max TRATTNER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

320 129

Alois SEYFRIEDSBERGER

21.06.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 131

Gustav TISO

06.03.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

320 135

Wilhelm THIEME

02.02.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

320 144

Herbert TARKUSCH

27.01.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

320 154

Paul SIMA

14.01.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 04.02.1945 r.

320 161

Heinz-Günter SIEBER

08.08.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

320 190

Felix SLADKO

31.10.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

320 192

Anton SENNER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

320 196

Karl SEMMELROCK

28.10.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

320 219

Ernst WAGNER

28.07.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
od grudnia 1943 r. w Wehrmachcie

320 228

Robert VOSSBECK

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1941 r.

320 239

Josef WALLER

01.04.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 254

Josef WASCHBUSCH

28.08.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

320 273

Gustav TSCHAN

22.07.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.
zgin±³ 17.02.1943 r.

320 277

Georg WILL

28.10.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

320 278

Arthur WIEGREFFE

26.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

320 280

Heinrich WICKER

30.06.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

320 319

Ernst WIMMER

05.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 13.07.1944 r.

320 322

Manfred WILETAL

12.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.03.1943 r.

320 329

Hugo WITZEMANN

02.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

320 333

Günther WITTENBECHER

24.08.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1944 r.

320 343

Walter WINTER

29.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

320 350

Erich WÖLLERMANN

17.04.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

320 355

Karl WOLF

09.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

320 368

Max WURM

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

320 378

Otto WOLF

22.05.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

320 383

Ernst ZELLMER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

320 393

Paul ZEILE

20.02.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 420

Friedrich WEILER

20.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 11.07.1943 r.

320 422

Karl WEIDINGER

13.02.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.12.1944 r.

320 423

Fritz WEIBEL

28.07.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

320 424

Hans WEICHBOLD

28.01.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

320 430

Kurt WEBER

01.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

320 431

Friedrich WEBER

13.04.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1944 r.

320 436

Werner ZSCHOKE

20.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

320 438

Johannes WENDLER

21.06.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

320 439

Edwin WENNER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

320 441

Karl WELTE

13.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 26.07.1944 r.

320 442

Heinz WEITZEL

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

320 444

Hans WEISER

05.09.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 456

Wolf-Dietrich WERBELOW

05.10.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

320 481

Ludwig WOLF

05.02.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

320 494

Franz WUNSCH

30.03.1921

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

320 498

Günther ZAAG

22.03.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

320 514

Heinz ZILLMANN

23.08.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 22.11.1943 r.

320 519

Otto ZISKA

19.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 543

Herbert WEYGANDT

21.07.1906

2 392 399

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

320 553

Rudolf WEISS

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

320 580

Walter-Ulrich WESTPHAL

22.08.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zmar³ 13.06.1944 r.

320 584

Siegfried WAGNER

 

 

SS-Mann

320 613

Herbert WINKELMANN

17.12.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.09.1941 r.

320 642

Heinz TSCHECH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

320 649

Rudi UICK

 

 

SS-Mann

320 653

Albert ULLRICH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 655

Herbert UNHOCH

09.02.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ w styczniu 1945 r.

320 674

Hans VOGT

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

320 687

Franz WACH

10.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.07.1944 r.

320 694

Robert DREFAHL

05.11.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - - awans w dniu 30.01.1945 r.

320 700

Reinhold NOETZEL

05.08.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

320 701

Augist MEINE

13.10.1915

 

SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

320 702

Karl MAYERZEDT

06.04.1902

904 407

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1944 r.

320 703

Rolf HINRICHS

14.09.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

320 705

Alois LEITNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.03.1939 r.

320 707

Gustav BERAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 16.02.1939 r.

320 711

Fritz VIERTHALER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

320 715

Rudi SCHLACHT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 718

Adolf THIEMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

320 735

Michael KUNZE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 739

Hermann BUHL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

320 740

Karl HOFBAUER

02.05.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

320 741

Heinz SCHÄPER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

320 742

Hans SCHULTHEIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

320 748

Alfred LOEFFLER

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

320 790

Rudolf SCHUEPFERLING

27.05.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

320 891

Adolf WEIGEL

31.03.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

320 896

Franz WALTER

07.12.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion