Numery cz³onków SS od 321 000 do 321 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

321 030

Kurt KASPER

17.11.1919

 

SS-Untersturmführer derr Waffen-SS

321 031

Josef RINGEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

321 032

Anton REICHEL

31.05.1906

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

321 122

Adolf RIEDEL

 

 

SS-Mann

321 170

Oskar FISCHER

30.12.1900

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

321 208

Franz MARR

20.10.1908

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

321 225

Karl SCHIFFNER

04.07.1901

 

SS-Unterscharführer

321 242

Arthur KUKOL

 

 

SS-Mann

321 290

Adolf EISENKOLB

 

 

SS-Sturmmann

321 331

Bruno FUCKNER

24.04.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1944 r.

321 349

Veit SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

321 360

Heinz GLAZEWSKI

 

 

SS-Mann der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1941 r.

321 374

Dr Helmut ZASTERA

23.01.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans po¶miertny w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 02.03.1944 r.

321 390

Rudolf KLEIN

06.04.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

321 401

Hubert KAUER

27.04.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
do czerwca 1953 r. w sowieckiej niewoli

321 452

Anton WINKLER

 

 

SS-Scharführer

321 456

Anton HEIDER

03.03.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

321 458

Franz BURKERT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

321 525

Josef HOFFMANN

08.03.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

321 546

Ingo RIEDL

25.12.1906

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 29.03.1944 r.

321 554

Robert HEROLD

23.04.1909

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

321 558

Dr Kurt MUNTENDORF

01.08.1906

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

321 584

Rudolf KNOLL

16.06.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

321 618

Hans GORALTSCHIK

01.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

321 621

Hans TATTERMUSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

321 633

Rudolf LOOSE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

321 639

Hermann DONIG

 

 

SS-Mann

321 680

Franz WIEDERMANN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

321 683

Ernst PLASCHKE

21.07.1908

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

321 690

Josef SALM

 

 

SS-Mann

321 691

Ernst SANDER

24.08.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

321 713

Ermst NÖDL

24.04.1910

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

321 745

Wenzel REHWALD

 

 

SS-Unterscharführer

321 758

Gustav MÜNZBERGER

17.08.1903

 

SS-Unterscharführer

321 827

Josef EGER

09.01.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 16.02.1945 r.

321 828

Rudolf BÜCHNER

17.08.1903

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt czerwiec 1941 r.

321 847

Karl BANKL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

321 861

Alois UCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

321 863

Adalbert WEYSE

10.01.1902

614 621

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1942 r.

321 924

Wilhelm WEITZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

321 946

Karl KLAPPER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion