Numery cz³onków SS od 322 000 do 322 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

322 005

Albert STRAKA

22.01.1906

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

322 078

Alfred TEICHMANN

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

322 086

Dr Alfred UMLAUF

02.03.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

322 087

Alois WERNER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

322 101

Dr Friedrich TIEDT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

322 103

Friedwart SCHULTZE-BERGHOFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

322 107

Adolf HEUBLEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

322 108

Richard BRUNS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

322 110

Karl BRUHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

322 111

Richard BECKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

322 114

Alfred BARTELT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

322 115

Hugo PODLECH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

322 118

Friedrich PANZINGER

01.02.1903

5 017 341

SS-Oberführer - awans w dniu 24.09.1943 r.
31.08.1959 r. - pope³ni³ samobójstwo w celu unikniêcia aresztowania i procesu

322 120

Siegfried WEBER

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

322 127

Heinz REINHARDT

24.07.1912

304 903

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

322 133

Harald WÜRTZ

 

 

SS-Oberscharführer

322 137

Paul FAHNENSTIEH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

322 140

Heinz PAFELINSKY

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

322 143

Heinrich MEIER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

322 144

Walter RENDEL

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

322 146

Friedrich ROSENTHAL

14.04.1899

5 649 957

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

322 149

Hermann GRÜNSCHLAG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

322 154

Rudolf NESS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

322 156

Friedrich ACKERMANN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

322 218

Max BÖHNISCH

10.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

322 223

Luitfried BERGMANN

 

 

SS-Sturmmann

322 239

Ernst RICHTER

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

322 241

Walter RITTIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

322 242

Hermann PRIBYLL

25.09.1905

 

SS-Scharführer d.R. Waffen-SS
28.05.1947 r. - stracony

322 247

Edmund ALTMANN

01.08.1909

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

322 253

Heinrich KLAN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

322 262

Josef MÜLLER

29.01.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

322 273

Albin JAKUPKA

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1943 r.

322 278

Rudolf BEER

17.02.1911

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

322 308

Walter GÜNTHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

322 324

Eduard GABRIEL

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

322 364

Otto WORSCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

322 366

Walter ZAPLETAL

07.12.1921

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

322 409

Roland VOGL

22.11.1908

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 20.09.1944 r.

322 426

Karl LEEDER

18.08.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 19.10.1944 r.

322 468

Erich JIRASEK

22.05.1909

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

322 503

Karl TREUTLER

26.06.1904

6 671 623

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

322 509

Franz KÖLLNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

322 587

Rudofl WALTER

02.12.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

322 618

Kurt BEICHL

13.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r., oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS

322 697

Anton WINKLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

322 698

Ernst PERG

27.05.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

322 753

Dr Karl PARIGGER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

322 882

Robert ADAMLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1939 r.

322 973

Eugen HERMES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

322 978

Kurt BUSCHHAUSEN

10.04.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.08.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion