Numery cz³onków SS od 323 000 do 323 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

323 001

Hans MÜLLER-BRUNCKHORST

14.01.1893

1 864 321

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 002

Konstantin WERNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 003

Erich SOMMER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 004

Hermann KOCH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 005

Gustav VOGT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 006

Amandus SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 007

Wilhelm SCHWARZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 008

Adolf HAHN

08.12.1895

1 576 902

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 18.11.1943 r.

323 009

Hans SEELING

27.08.1911

2 601 699

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

323 010

Ernst ZWICK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 011

Richard KLASS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 012

Josef HOCK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 013

Otto MAIER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 014

Ernst SCHOLLICH

26.04.1882

6 721 633

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

323 015

Ferdinand SCHULTZE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 016

Max HEYNERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 017

Eduard DANIEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 018

Wilhelm BUFE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 019

Philipp OPPER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 020

Georg WIRTHWEIN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 021

Alexander MEISTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 022

Werner KELLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

323 023

Josef KNADEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 024

Rudolf SCHRÖDER

24.06.1899

95 452

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 01.09.1941 r.

323 025

Karl BAUER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 026

Hans MAURER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 027

Hans FRUHWÜRTH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 028

Erich DONATH

07.01.1902

1 064 072

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

323 029

Alois LINDNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 030

Paul SOSINSKI

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 031

Ernst WULFF

01.03.1900

762 350

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

323 032

Hermann ALTHAUS

10.01.1899

1 105 246

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 033

Gustav SKOBLIN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

323 034

Reinhold von SAUCKEN

07.07.1889

7 054 887

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 035

Ernst NEUMANN

13.07.1888

7 104 600

SS-Oberführer - awans w dniu 23.03.1939 r.

323 036

Dr Herbert BOETTCHER

24.04.1907

7 093 907

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1944 r.
12.06.1950 r. - stracony

323 037

Friedrich KEIDEL

09.09.1895

5 258 684

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 21.08.1944 r.

323 038

Josef MERK

08.10.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w lutym 1945 r.

323 039

Hermann CRÄMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 040

Ludwig HARTFELDER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 041

Helmut TREPTE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 042

Heinrich WINTERHALTER

04.04.1908

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

323 043

Carl ZEITSCHEL

13.03.1893

830 302

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 17.04.1940 r.

323 044

Konrad HORNUNG

16.11.1877

6 150 270

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 045

Kurt EBERHARD

12.09.1874

5 645 459

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 046

Karl von KURZ

24.12.1873

1 619 566

SS-Brigadeführer - awans w dniu 24.12.1943 r.
12.01.1946 r. - zmar³ w obozie jenieckim

323 047

Wilhelm SCHÜSSLER

05.04.1879

8 901 450

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1944 r.
11.05.1945 r. - pope³ni³ samobójstwo

323 048

Friedrich TOELPE

28.11.1870

5 755 960

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 049

Edgar von ZERBONI di SPOSETTI

17.03.1879

2 032 074

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 050

Karl DILLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 162

Otto JARISCH

 

 

SS-Hauptscharführer

323 240

Josef MAIER

05.09.1909

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

323 265

Ernst HOENIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

323 267

Laurenz BEER

07.08.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

323 290

Lorenz JOACHIMSTHALER

 

 

SS-Mann

323 311

Otto BUNDKE

05.09.1897

3 471 565

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

323 339

Willi BOHATSCHEK

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

323 341

Josef HARRAND

20.04.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zmar³ 26.06.1945 r.

323 425

Otto SEILER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

323 437

Heinrich GEIPEL

06.05.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.09.1943 r.

323 513

Martin STEIDL

08.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 26.10.1944 r.

323 532

Franz RAUSCHER

 

 

SS-Unterscharführer d.R. Waffen-SS

323 542

Theodor WALDHAUSER

03.06.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
do wrze¶nia 1953 r. - w sowieckiej niewoli

323 549

Karl GRUBER

 

 

SS-Mann

323 564

Franz HATZINGER

22.06.1909

3 314 950

SS-Oberscharführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 23.04.1945 r.

323 567

Franz KOELBL

 

 

SS-Scharführer

323 583

Hans-Joachim PAULI

19.04.1905

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 17.09.1944 r.

323 585

Heinz MÖLLER

10.09.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

323 640

Ulrich SUFFERT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

323 658

Richard HAUPT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 662

Ludwig KAESE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 663

Falkmar STURM

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

323 683

Ludwig KLOES

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.03.1939 r.

323 686

Rupert MANDL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 687

Franz PATTERER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 697

Johann ECKHARTER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 700

Friedrich TUROCZY

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

323 705

Ernst HAYDE

19.01.1902

6 186 303

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 709

Claus REULENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 711

Dr Johannes THÜMMLER

23.08.1906

1 425 547

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 712

Günther WERNER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 721

Karl LAPP

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 722

Josef LOSSE

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

323 723

Bruno GRIESCHE

22.02.1899

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 726

Hans FROHSIEN

16.10.1905

315 441

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

323 727

Dietrich RULLE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

323 731

Walter ODEWALD

08.05.1902

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1941 r.

323 732

Walter ERRLICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 735

Max MUCHSEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

323 740

Kamillo BRICHTA

18.03.1892

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

323 741

Rudolf JIROUSEK

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 742

Alfred PRESSLANER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 743

Johann GEULICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 744

Willy SCHEFFLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.09.1939 r.

323 746

Henning DETLEFSEN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 750

Richard RIHL

03.01.1887

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 751

Heinrich TUNKL von ASCHBRUNN
und HOHENSTADT

17.07.1871

1 213 862

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 752

Heinrich POKORNY

04.10.1878

613 408

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

323 753

Max POPPAUER

18.11.1874

361 188

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 754

Ludwig FRITSCHER

07.09.1890

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 755

Karl WOLFF

01.06.1879

5 897 777

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 756

Kurt TYBUSCH

17.09.1877

1 676 033

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 757

Friedrich HIRZ

21.06.1896

666 356

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

323 758

Richard RITTER

01.04.1882

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 759

Paul ECKHARDT

13.07.1898

11 734

SS-Brigadeführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 760

Anton JENNEWEIN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 761

Bernhard ORDEMANN

13.09.1887

1 795 833

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

323 762

Max WELZ

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 763

William KNOLL

25.10.1899

250 948

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 764

Heinrich HANSEN

06.04.1895

3 548 111

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

323 765

Wilhelm SIPPEL

04.02.1892

2 506 137

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 766

Johannes SCHROERS

07.01.1885

1 265 379

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 18.08.1942 r.

323 767

Manfred von SCHROEDER

1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

323 768

Heinrich WILL

 

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 769

Bernhard BROCKAMP

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 770

Karl KREJCI

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 771

Walther DILLERSBERGER

17.02.1904

514 952

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 772

Johann ROSCHATT

30.03.1889

68 948

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

323 773

Erich GEBERT

07.04.1895

1 605 431

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1941 r.

323 774

Heinz HASELMAYR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 775

Dr Rudolf JOBSTL

25.03.1903

443 731

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 776

Franz OBERMEYR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 777

Wilhelm POHL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 778

Karl RÖSCHINGER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 779

Richard SEEFELDER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 780

Anton STIEGLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 781

Friedrich WULF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 782

Karl CERFF

12.03.1907

30 314

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 783

Rudolf FUHRMANN

15.07.1896

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

323 784

Hugo KREUZER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 785

Moritz ENDRES

 

 

SS-Hauptsturmführer - - awans w dniu 01.04.1939 r.

323 786

Karl MÜLLER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 787

Alfred HAENEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 788

Friedrich OSTERMANN

26.12.1898

539 852

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

323 789

Hans HAGEN

21.08.1900

361 360

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

323 790

Max HASS

16.02.1892

1 509 472

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1942 r.

323 791

Max PETERS

29.01.1908

3 964 775

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 792

Karl von TREUENFELD

31.03.1885

 

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1944 r.
06.06.1946 r. - zmar³ w obozie jenieckim

323 793

Walter POTSCHKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

323 794

Heinrich WINKEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.11.1938 r.

323 795

Willibald HAGEN

13.02.1913

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.01.1942 r.

323 796

Eduard TRATZ

25.09.1888

6 346 820

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 797

Friedrich GLÄSKER

21.10.1907

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 798

Albert LANDWEHR

25.12.1907

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1943 r.

323 799

Wolfgang SCHLEGEL

07.04.1913

968 345

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 24.02.1945 r.

323 800

Horst von BÜTTNER

03.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.06.1944 r.

323 801

Walter BOLDT

29.08.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 802

Ekkehard WIESE

19.06.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

323 803

Günther HORNUNG

27.12.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 804

Fritz RENTROP

19.11.1917

3 708 280

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

323 805

Kurt GROSSLER

04.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.08.1941 r.

323 806

Werner HILKER

15.02.1914

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.08.1942 r.

323 807

Gerhard PLEISS

20.04.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffe- SS
zgin±³ 17.11.1941 r.

323 808

Rudolf WEHRHAHN

08.10.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 25.03.1942 r.

323 809

Horst SCHIELE

27.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

323 810

Wilhelm ERTL

01.02.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.07.1941 r.

323 811

Dieter RICHTER

17.01.1916

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.05.1940 r.

323 812

Horst GRUNWALD

16.12.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 813

Dieter BERNS

02.03.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.10.1941 r.

323 814

Oswald WENTZEL

18.01.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.11.1942 r.

323 815

Eugen BAUER

24.08.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.04.1942 r.

323 816

Alfred ZIPPE

19.03.1897

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 817

Ulrich HAUCKE

13.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 818

Hubert MÄRZ

15.09.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.07.1941 r.

323 819

Horst BREUER

30.06.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 820

Helmut MEYER

26.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 821

Wilhelm PALLESCHE

28.12.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.10.1942 r.

323 822

Hans WUESTENBERG

25.08.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.08.1941 r.

323 823

Heinz MEYER

06.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 824

Hergen TANTZEN

28.06.1912

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1942 r. - podczas wojny s³u¿y³ w Wehrmachcie
zgin±³ jako porucznik wojsk l±dowych 05.08.1943r.

323 825

Hans DICKE

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.03.1942 r.

323 826

Ernst-August FALK

19.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

323 827

Heinz JÖRGENSEN

22.01.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.05.1940 r.

323 828

Hans-Heinrich KÖHNKEN

21.10.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 829

Alfred JENTZSCH

27.08.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.02.1942 r.

323 830

Karl REINSHAGEN

10.10.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 831

Rolf GRADER

14.06.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.02.1943 r.

323 832

Helmut LINCKE

03.12.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

323 833

Hans LOHR

05.04.1912

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ 22.04.1945 r.

323 834

Harry FINK

03.08.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 05.01.1942 r.

323 835

Erich PFAHL

05.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

323 836

Siegfried WERNER

04.03.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.04.1944 r.

323 837

Heinrich ZIELKE

22.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 29.03.1944 r.

323 838

Albert ENGELMANN

31.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.
zgin±³ 10.04.1945 r.

323 839

Heinrich HEIMANN

17.09.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.
zgin±³ 20.08.1944 r.

323 840

Rudi IRMER

16.05.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.04.1944 r.

323 841

Walter BRAUNS

24.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 842

Werner NOSSACK

03.04.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 04.10.1941 r.

323 843

Hans UTH

01.11.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

323 844

Max BORN

03.06.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 845

Josef RUPP

08.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 846

Willi KERSCHKA

13.09.1916

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.02.1942 r.

323 847

Boris KRAAS

23.07.1915

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ 13.02.1945 r.

323 848

Helmut STRAUSS

07.11.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

323 849

Wolfgang EICHELSBACHER

04.09.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 23.05.1940 r.

323 850

Hans-Georg FREYTAG

17.07.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 851

Georg GANSCHOW

05.01.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

323 852

Siegfried HERBST

17.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 853

Karl Heinz BESTMANN

26.05.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

323 854

Rudolf GRAUEL

27.08.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1942 r.

323 855

Hermann GASPERS

01.12.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 856

Theodor MAETER

09.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 857

Werner ZIMMERMANN

28.07.1917

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 858

Karl-Wilhelm MENNICKEN

26.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 09.04.1942 r.

323 859

Werner KOGLIN

18.12.1918

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

323 860

Julius REHBEIN

26.03.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

323 861

Helmut VOGEL

04.02.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 862

Walter MOGEL

11.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

323 863

Hans UHDEN

24.03.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.
zgin±³ 01.04.1945 r.

323 864

Wilhelm LÜBBEN

21.03.1915

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 865

Willy OFFERMANNS

28.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 05.04.1942 r.

323 866

Dieter MÜLLER

03.02.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w sierpniu 1944 r.

323 867

Werner GÜNTZEL

10.05.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

323 868

Peter NIEDEN

25.12.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

323 869

Georg JEDICKE

26.03.1887

346 948

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 12.12.1941 r.

323 870

Paul WILL

16.08.1888

5 629 837

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.

323 871

Paul EHRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 872

Paul RIEGE

27.04.1888

2 658 727

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 09.11.1940 r.

323 873

Wilhelm ROETTIG

25.07.1888

 

SS-Brigadeführer
- awans posmiertny w dniu 07.11.1944 r. z wa¿no¶ci± od 21.06.1939 r.
Generalmajor der Polizei
- awans 06.07.1938r. z wa¿no¶ci± od 01.07.1938 r.
zgin±³ 10.09.1939 r.

323 874

Gerhard WINKLER

30.10.1888

1 689 491

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

323 875

Manfred GUTJAHR

07.09.1886

925 415

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.05.1939 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

323 876

Hans SPORNBERGER

17.05.1882

3 522 363

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 877

Karl HOFFMANN

07.08.1887

2 125 067

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 09.11.1942 r.

323 878

Dr Gerhard BRÜMMEL

10.04.1909

499 048

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 879

Karl RASCHE

23.08.1892

 

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 880

Karl VOLLMER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 881

Herbert WIESACH

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 882

Fritz RODE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 883

Karl FÖHR

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

323 884

Hugo RATHSFELD

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 885

Otto SCHRÖDER

31.01.1903

3 217 555

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.06.1943 r.

323 886

Werner SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 887

Konrad SCHAUFF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 888

Erwin STERNAGEL

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 889

Hermann SCHALLER

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.08.1939 r.

323 890

Eduard PACHOLKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 891

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 892

Maximilian STÖTZEL

04.03.1893

1 756 132

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

323 893

Karl KNAUF

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 894

Stephan KUPKA

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 895

Fritz GRANDKE

02.09.1904

5 681 746

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

323 896

Carl STRAHLKE

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 897

Willy BAIER

21.01.1888

575 985

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

323 898

Hans HOLST

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.05.1939 r.

323 899

Fritz ALEX

12.04.1908

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 900

Wilhelm GABRIEL

13.05.1907

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

323 903

August BLÖCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

323 913

Josef DEWORETZKY

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

323 917

Josef JUNKER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

323 925

August KOOPS

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 938

Fritz BRANDSTÄTTER

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

323 946

Richard JUNG

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

323 950

Andreas HOHLFELD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

323 961

Walter RENNER

14.04.1919

 

>SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

323 967

Kurt SIEBER

28.01.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 24.02.1945 r.

323 968

Adolf SIEGERT

13.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

323 969

Karl TENAZEK

04.08.1918

 

SS-Unterscharführer der Waffen SS
awans 01.04.1942 r.

323 973

Josef THEMESL

03.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

323 976

Adolf EBERHARD

12.04.1920

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

323 984

Wilhelm KUCHARCZYK

03.06.1918

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

323 986

Karl KUNDLATSCH

28.02.1918

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ w wypadku 01.07.1943 r.

323 997

Karl NEUNER

11.03.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 13.03.1943 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion