Numery cz³onków SS od 324 000 do 324 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

324 003

Walter PIETSCH

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

324 008

Karl GOTTHARD

06.09.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 17.06.1944 r.

324 016

Karl DENK

23.11.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 17.08.1943 r.

324 023

Fritz KABESCH

 

 

SS-Unterscharführer

324 025

Herbert KEIBL

26.05.1917

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 055

Hugo MÜLLER

21.09.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 19.07.1941 r.

324 056

Franz MÜNZEL

08.10.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
zgin±³ w lutym 1945 r.

324 063

Rudolf HELLER

13.02.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 071

Rudolf BAUMGARTL

06.06.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

324 073

Georg BARTL

02.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 074

Max ANGER

02.11.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

324 084

Ferdinand SCHMIEDL

28.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.11.1943 r.

324 085

Fritz SCHMOLIK

20.09.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 086

Hans SCHNABL

26.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 088

Siegfried UNGER

09.09.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.
zgin±³ 15.04.1945 r.

324 089

Josef WOLFGANG

 

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

324 090

Fritz ZÄH

03.03.1917

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 20.01.1945 r.

324 092

Karl HÖFNER

06.04.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 07.02.1945 r.

324 094

Franz KORN

31.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 122

Dr Hans POKORNY

26.02.1893

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

324 123

Anton SYROWATKA

 

 

SS-Hauptsturmführer

324 124

Friedrich FLEISCHMANN

 

 

SS-Hauptsturmführer

324 125

Stephan RUHDORFER

 

 

SS-Untersturmführer

324 133

Kurt KUNERT

28.02.1914

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 184

Rudolf MESSERING

10.11.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.
do pa¼dziernika 1955 r. - w sowieckiej niewoli

324 200

Rudolf LOISL

27.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 212

Franz MAYRHOFER

20.10.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

324 217

Josef NIEDERDÖCKL

21.12.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

324 219

Hans NUSSER

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.05.1942 r.

324 233

Fritz HANKE

06.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 252

Rudolf POKORNY

14.04.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 267

Franz SCHMIDT

01.12.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 271

Julius SCHLOSSER

01.10.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 287

Walter HEMBERLE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

324 307

Karl PFEFFER

22.07.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 313

Josef POINTNER

26.01.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

324 324

Ulrich BÜHL

19.05.1922

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 351

Hans HEMPEL

06.03.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 22.04.1941 r.

324 358

Georg GRIMM

03.12.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 362

Josef KAI

22.11.1918

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

324 367

Günther KRÄTSCHMER

02.07.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

324 379

Wilhelm KOHLER

01.12.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 380

Karl OSER

07.09.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.08.1944 r.

324 390

Friedrich BREMER

03.12.1919

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

324 393

Othmar ÜBERBACHER

10.12.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1942 r.

324 396

Hermann STOCKER

05.11.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 403

Hans PAULITSCH

16.08.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 415

Helmut WELLER

18.11.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 426

Johann BUCHINGER

24.07.1918

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 428

Karl DERFLINGER

19.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

324 449

Alfred STRÖBEL

26.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

324 456

Hans RUPP

19.11.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 458

Wilhelm SCHASCHE

06.01.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 469

Arthur SCHMIDT

04.04.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 474

Sepp SCHULER

22.10.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

324 477

Hermann STELZER

09.01.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 06.02.1945 r.

324 496

Franz HIRNBÖCK

22.04.1919

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 497

Alois HERZOG

17.03.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 501

Hermann BIESENBAUM

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

324 509

Alfred ROSSDEUTSCHER

25.04.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.12.1944 r.

324 514

Heinz BASAN

31.05.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

324 520

Norbert RENCHER

10.09.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 526

Franz ALBRICH

17.10.1920

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 531

Willi TROSCH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

324 540

Ferdinand HASELEHNER

 

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

324 546

Alois KINDSHOFER

12.04.1911

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

324 584

Friedrich KUCERA

 

 

SS-Mann

324 587

Ernst HUBER

 

 

SS-Untersturmführer

324 592

Dr Heribert LÖSCHNIG

24.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 595

Oskar DORRER

11.08.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

324 601

Karl-Josef FISCHER

14.03.1904

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1941 r.

324 605

Dr Helmut HINRICHS

21.09.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 611

Ludwig WIPLER

15.04.1893

6 279 307

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

324 629

Hans KIENREICH

02.08.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

324 645

Walter BODLOS

14.01.1922

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

324 648

Dr Ludwig WLADAR

10.08.1879

6 350 588

SS-Standartenführer, oraz
SS-Standartenführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 699

Hubert HAFNER

 

 

SS-Mann

324 701

Karl BRIGL

 

 

SS-Sturmmann

324 706

Erich HOCHWALD

 

 

SS-Untersturmführer

324 716

Rudolf FISCHER

26.01.1916

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

324 730

Josef GEIREGGER

 

 

SS-Mann

324 743

Franz GRUBER

 

 

SS-Mann

324 823

Helmut PRASCH

 

 

SS-Obersturmführer

324 831

Franz KLIMBACHER

 

 

SS-Mann

324 847

Robert NUSSER

15.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

324 853

Max SCHORN

 

 

SS-Sturmmann

324 912

Wolfgang URAK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

324 917

Othmar KABAS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 920

Dr Franz HRADETZKY

19.05.1906

360 759

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1941 r.

324 940

Sepp NIEDERMEIER

22.05.1912

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

324 962

Walter STIELER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 963

Walter TIMM

 

 

SS-Hauptscharführer

324 965

Anton SCHMITZ

 

 

SS-Untersturmführer

324 966

Willy SCHMIDT

 

 

SS-Obersturmführer

324 967

Joachim von HAUGWITZ

 

 

SS-Untersturmführer

324 968

Valentin WESTENBERGER

23.12.1903

107 953

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1939 r.

324 969

Hermann MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer

324 971

Dr Theodor PAEFFGEN

12.06.1910

3 965 964

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

324 972

Erich HENGELHAUPT

22.09.1911

295 880

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

324 973

Hans BEYER

 

 

SS-Untersturmführer

324 975

Hellmut BORCHARDT

 

 

SS-Hauptsturmführer

324 977

Eduard RICHRATH

30.10.1906

7 548 639

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

324 978

Georg SCHWANZ

 

 

SS-Untersturmführer

324 979

Kamillo EHRLICH

23.02.1893

5 917 550

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.11.1940 r.

324 980

Johannes WITZEL

28.11.1895

 

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion