Numery cz³onków SS od 325 000 do 325 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

325 005

Gerhard LESSING

16.07.1921

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

325 022

Reinhold SCHILLALIES

 

 

SS-Mann

325 033

Gustav STAIGIES

 

 

SS-Untersturmführer

325 037

Wilhelm O'GILVIE

 

 

SS-Obersturmführer

325 212

Heinz OPPERMANN

14.05.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

325 238

Karl JOANNI

16.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

325 277

Georg WALLAT

17.01.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 22.10.1941 r.

325 304

Ernst MEGIES

14.11.1909

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
19.05.1944 r. - zgin±³ w wypadku

325 324

Hans SPRINGFELD

 

 

SS-Untersturmführer

325 371

Kurt BALSCHUWEIT

02.09.1919

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

325 424

Kurt SCHOSSAU

 

 

SS-Mann

325 436

Martin JAKUSZEIT

 

 

SS-Untersturmführer

325 438

Willi STAKALIES

 

 

SS-Mann

325 510

Heinrich PLANER

15.01.1892

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ w maju 1945 r.

325 533

Richard KUSCHMANN

 

 

SS-Mann

325 563

Franz SCHEDAUTZKY

 

 

SS-Untersturmführer

325 589

Emil LEPA

 

 

SS-Untersturmführer

325 640

Max WITTÖSCH

 

 

SS-Mann

325 663

Ernst MEYER

 

 

SS-Untersturmführer

325 681

Konrad EICKE

 

 

SS-Untersturmführer

325 708

Benno DILBA

 

 

SS-Untersturmführer

325 715

Werner GRUMBLIES

04.02.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

325 732

Alfred TIETZ

 

 

SS-Untersturmführer

325 738

Alfred SKINDORIS

20.02.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

325 790

Ernst SCHUMACHER

14.03.1913

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

325 808

Ernst KAHLFELD

11.08.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

325 876

Ernst RADEMACHER

18.07.1903

519 334

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1939 r.

325 929

Johannes BUTTKEREIT

03.11.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion