Numery cz³onków SS od 326 000 do 326 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

326 032

Julius BARTHEL

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

326 049

Gerhard BEYER

17.05.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 055

heinrich BEITAT

14.09.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 067

Karl BLUM

 

 

SS-Schutze

326 110

Wilhelm ALTVATER

11.06.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

326 126

Gustav BERG

06.09.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

326 128

Wilhelm BERGHOFF

03.02.1915

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 31.08.1944 r.

326 129

Helmut BERNAUER

06.02.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 149

Herbert BÜTSCHEK

17.06.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 178

Friedrich DÜMMLER

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

326 180

Helmut DRUBBA

08.11.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 20.12.1941 r.

326 186

Robert DREYER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

326 187

Walter DRÄBING

25.02.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 188

Herbert DOSTMANN

29.01.1910

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r., oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

326 190

Herbert DONATH

09.07.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.10.1945 r.

326 201

Wolfgang DÖRGE

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS

326 221

Willi von DAHLEN

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

326 226

Heinrich CONTE

 

 

SS-Hauptscharführer

326 245

Franz DOUBEK

 

 

SS-Untersturmführer

326 253

Gustav BERGER

06.07.1916

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w grudniu 1944 r.

326 254

Hans BRINCKMANN

07.04.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 262

Kurt NEUHÄUSSER

05.10.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 263

Karl-Heinz EULING

16.08.1919

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

326 283

Paul ELKER

07.02.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.10.1941 r.

326 304

Hans EBNER

22.04.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.

326 329

Georg FRIEDRICH

01.10.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 331

Gerhard FRIEDERICH

21.03.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 343

Wilhelm FLAMME

28.02.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

326 370

Heinrich FEILER

12.12.1915

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 31.03.1945 r.

326 384

Dr Martin HEINRITZ

07.03.1907

450 723

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

326 385

Gerhard LIENKE

 

 

SS-Untersturmführer

326 386

Karl GÖSTL

 

 

SS-Untersturmführer

326 388

Alois SIRK

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

326 389

Anton DECHANT

12.02.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 396

Paul HEINECKE

02.08.1908

4 580 635

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 01.01.1942 r.

326 401

Wilhelm MÜLLER

 

 

SS-Untersturmführer

326 411

Fritz GANZENMÜLLER

24.02.1922

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

326 475

Friedrich GREINER

14.09.1916

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

326 488

Friedrich HAGEDORN

04.02.1917

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 02.03.1942 r.

326 489

Andreas HADERLEIN

 

 

SS-Untersturmführer

326 521

Karl HARRER

28.12.1915

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

326 524

Erich HANSEN

20.05.1914

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
w styczniu 1941 r. opuszcza Waffen-SS i przenosi siê do Wehrmachtu

326 534

Bruno HERZOG

04.08.1921

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 545

Rudolf HENSEL

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

326 551

Engelhard HELLMUTH

11.01.1914

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 12.07.1943 r.

326 562

Paul JASTER

21.08.1914

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

326 569

Walter HEYDECKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

326 572

Hans HEBENSTREIT

 

 

SS-Mann

326 579

Karl JANSSEN

 

 

SS-Untersturmführer

326 642

Richard KUHRT

05.11.1905

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 28.06.1944 r.

326 659

Ernst INMANN

22.05.1917

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.10.1944 r.
zgin±³ 19.04.1945 r.

326 661

Theodor IRMISCHER

27.03.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 677

Hermann HILD

23.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

326 688

Ludwig KALISCHKO

04.08.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

326 690

Hans KAMINSKY

 

 

SS-Unterscharführer

326 692

Günther KAHNS

 

 

SS-Sturmmann der Waffen-SS

326 696

Wilhelm KARSTENS

12.08.1920

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 713

Eugen KELLER

 

 

SS-Hauptscharführer

326 739

August KLOCKE

01.10.1917

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 750

Albert KNOBELSPIESS

02.11.1918

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

326 761

Wilhelm HOERLE

 

 

SS-Oberschutze

326 774

Wilhelm HOLLAND

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS

326 778

Helmut HOLSTER

08.06.1919

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

326 786

Werner HOPPSTÄDTER

29.04.1921

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 01.07.1941 r.

326 867

Kurt MIELKE

14.01.1920

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

326 875

Alfons MITTNER

05.11.1919

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

326 889

Gottfried MÜHLBACHER

27.10.1918

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.10.1944 r.

326 893

Gerhard MÜLLER

25.02.1921

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

326 898

Heinz MÜLLER

20.03.1915

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 12.10.1941 r.

326 944

Ludwig NEUBAUER

03.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS

326 947

Heinz GORKA

 

 

SS-Untersturmführer

326 964

Wilhelm WARNKE

16.05.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 13.12.1944 r.

326 966

Friedrich RAVE

25.06.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

326 968

Karl KIEPER

 

 

SS-Untersturmführer

326 999

Kurt RINNE

10.04.1920

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS


powrót do strony g³ównej

© copyright 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion