Numery cz³onków SS od 33 000 do 33 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

33 008

Albert JAKOBS

 

779 289

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

33 012

Wilhelm FÄRBER

13.01.1894

1 058 215

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

33 017

Erich DINGES

 

 

SS-Scharführer

33 025

Dr Gerd UNBEHAUN

01.04.1903

1 121 214

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS
- awans w dniu 30.01.1945 r.

33 046

Wilhelm JAKOBS

 

 

SS-Unterscharführer

33 053

Franz PALEIT

 

 

SS-Unterscharführer

33 057

Hans STRAUSS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1936 r.

33 062

Heinz LINDEN

26.01.1908

1 113 031

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

33 064

Rudolf SCHNEIDER

02.10.1910

1 292 445

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS
zgin±³ 06.07.1943 r.

33 077

Josef BURDUHN

26.09.1895

1 003 897

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

33 081

Albert KLAPHECK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 085

Hermann RENOLDI

 

 

SS-Obersturmführer

33 088

Reinold WITTHÜSER

01.06.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

33 096

Franz STETTEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

33 101

Heinrich SCHOLVEN

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

33 102

Heinrich VÄRST

 

 

SS-Oberscharführer

33 104

Heinz GOSEPATH

03.08.1913

 

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

33 108

Karl KOTZUR

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

33 109

Wilhelm JANUTTA

 

 

SS-Hauptscharführer

33 125

Fritz HEMPEL

 

 

SS-Sturmmann

33 144

Hermann SCHRÖDER

20.09.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 25.08.1944 r.

33 150

Friedrich SCHÄKEL

 

 

SS-Sturmmann

33 154

Reinhard THOMAS

 

 

SS-Obersturmführer

33 155

Hugo EBERHARD

25.11.1885

322 317

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

33 158

Andreas THEISMANN

18.10.1892

242 173

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

33 174

Heinrich WULFMEYER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 181

Heinrich GRAUL

13.10.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

33 182

August BRANDT

14.03.1911

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

33 200

Kurt FUST

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt kwiecieñ 1937 r.

33 209

Heinrich BRANDT

27.08.1908

1 113 134

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

33 215

Albert DETERING

08.10.1906

218 520

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.
SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

33 221

Karl BRUNE

 

 

SS-Unterscharführer

33 223

Alfred BERGMANN

 

 

SS-Unterscharführer

33 224

Hermann KOPP

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

33 229

Walter ZWEIBAEUMER

 

 

SS-Scharführer

33 230

Wilhelm REINKE

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt marzec 1937 r.

33 231

Fritz HUTH

29.03.1905

596 716

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

33 240

Herbert HOYER

17.06.1901

294 330

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

33 244

Oswald STIBANE

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt sierpieñ 1940 r.

33 250

Emil BUNSAS

 

 

SS-Sturmmann

33 253

Ernst MARKLEIN

 

 

SS-Hauptscharführer
zgin±³ 01.02.1941 r.

33 255

Josef GIERSE

 

1 039 264

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

33 270

Josef RÖSLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 272

Willi LÖSKEN

14.01.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zgin±³ 11.04.1944 r.

33 279

Heinrich SCHMIDT

01.11.1883

746 215

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

33 295

Georg MEIER

 

 

SS-Scharführer

33 316

Ernst CRUSE

 

 

SS-Unterscharführer

33 325

Dr Hermann HÖLSCHER

16.02.1912

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

33 327

Karl SAUTER

29.01.1901

777 019

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

33 328

Louis SIEVERS

 

 

SS-Unterscharführer

33 335

Alfred WEBER

07.06.1906

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 26.01.1943 r.

33 336

Fritz SCHEIBE

 

 

SS-Unterscharführer

33 343

Erich SPRINDT

30.03.1904

869 741

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 357

Fritz HARIG

 

 

SS-Unterscharführer

33 359

Willi HEIDMANN

 

 

SS-Rottenführer

33 368

Willi KAMM

 

 

SS-Oberscharführer

33 369

Adolf DIENER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

33 373

Oswald DACHWITZ

 

 

SS-Rottenführer

33 383

Erich IBENTHAL

 

 

SS-Rottenfuhrer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt styczeñ 1937 r.

33 384

Heinrich SCHUMACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

33 398

Claus RATHJEN

30.07.1912

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

33 399

Heinrich VOSS

09.09.1899

431 268

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

33 402

Walter ROGGENSACK

 

 

SS-Hauptsturmführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

33 403

Dr Adolf REUTER

05.09.1898

957 690

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.09.1943 r.

33 404

Hans FALKENHAGEN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1937 r.

33 418

Alfred FLENTJE

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

33 427

Klaus LANDSMANN

13.08.1908

166 400

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

33 429

Hermann TEDSEN

22.04.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

33 437

August JENNER

 

 

SS-Unterscharführer

33 438

Anton PETERSEN

15.04.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

33 452

Hans MURECK

16.09.1902

1 019 584

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

33 453

Alfred FRERCKSEN

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1937 r.

33 454

Reinhard THOMAS

20.10.1905

1 019 545

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

33 455

Johann PETERSEN

03.11.1909

1 019 552

SS-Sturmbannführer, oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

33 460

Hans HANSEN

 

 

SS-Oberscharführer

33 462

Heinrich HANSEN

 

 

SS-Scharführer

33 464

Charles MÖLLER

 

 

SS-Untercharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

33 472

Peter ASMUSSEN

 

 

SS-Rottenführer

33 480

Johannes JENS

 

 

SS-Rottenführer

33 487

Wilhelm PAUSTIAN

 

 

SS-Unterscharführer

33 489

Ludwig IVERS

27.01.1902

431 666

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

33 495

Walter HEGGBLUM

05.02.1911

626 866

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 497

Alfons NOWAKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann
21.05.1937 r. - wykluczony z SS

33 514

Otto SÖRGEL

12.07.1902

216 402

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

33 515

Bernhard BEHRENS

 

 

SS-Rottenführer

33 519

Herbert VOGT

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

33 522

Hans WERNECKE

16.07.1898

1 019 926

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

33 531

Heinrich HAMANN

01.09.1908

647 427

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

33 537

Karl August GÖTSCHE

25.02.1903

354 440

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.07.1943 r., oraz
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS

33 538

Kurt GRITSCHKE

07.08.1910

1 048 854

SS-Sturmbannführer

33 539

Erich BOCKLER

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt lipiec 1939 r.

33 541

Werner BEHRENS

02.08.1911

1 021 745

SS-Hauptsturmführer
wykluczony z SS w 1943 r.

33 542

Ludwig WEGENER

26.07.1912

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 27.03.1943 r.

33 545

Edgar PRAMBERGER

 

 

SS-Unterscharführer

33 549

Max BISCHOF

 

 

SS-Unterscharführer

33 550

Walter HEINECKE

 

 

SS-Oberscharführer

33 556

Heinz VOCKE

 

 

SS-Rottenführer

33 562

Rudolf DOCKHORN

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

33 568

Herbert KÖPPEL

 

 

SS-Unterscharführer

33 569

Wilhelm MÜHLING

19.01.1895

804 574

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

33 573

Franz HAMMER

23.09.1905

909 568

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

33 578

Wilhelm OHMANN

 

 

SS-Scharführer

33 584

Karl LUDWIG

 

 

SS-Unterscharführer

33 588

Erich BLUMENTHAL

18.02.1911

787 734

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

33 595

Wilhelm SCHOBER

 

 

SS-Scharführer

33 598

Albert KRASCHINSKY

19.11.1895

1 163 221

SS-Obersturmbannführer

33 601

Otto REISSMANN

24.11.1900

854 861

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

33 603

Fritz ENGELIEN

09.02.1900

948 823

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

33 604

Kurt WAGNER

 

 

SS-Hauptscharführer

33 606

Bruno GRAMOWSKY

09.07.1902

948 765

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

33 609

Hans AUFENACKER

09.03.1904

948 829

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

33 616

Paul WROBLEWSKI

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS w 1939 r.

33 622

Otto MERRETZ

22.08.1895

750 846

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

33 623

Gustav LANGE

26.01.1896

220 763

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

33 627

Hans BABBEL

 

 

SS-Mann

33 629

Walter BÖTTCHER

 

 

SS-Unterscharführer

33 630

Ernst FRANZKOWSKI

 

 

SS-Sturmmann

33 641

Georg EKAT

 

 

SS-Unterscharführer

33 642

Georg REHBERG

07.01.1901

854 797

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

33 650

Johann BÜHN

 

1 346 122

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

33 681

Paul OSCHETZKI

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

33 684

Friedrich SCHULZ

06.12.1898

552 288

SS-Obersturmführer

33 685

Rudolf TOMM

16.09.1905

415 778

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

33 688

Willi NICKLEI

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 694

Kurt RAPELIUS

11.11.1909

260 339

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

33 699

Kurt KOENIG

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
28.08.1936 r. - wykluczony z SS

33 705

Paul SCHMIDT

 

 

SS-Sturmmann

33 715

Bruno SUSCHINSKI

 

 

SS-Sturmmann

33 720

Paul GIBBE

 

 

SS-Sturmmann

33 723

Walter ZIEMENS

 

 

SS-Scharführer

33 731

Johannes GNIOT

24.08.1907

794 925

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

33 754

Dr Siegfried SCHWELA

03.05.1905

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS
zmar³ 10.05.1942 r.

33 756

Konrad GROSSBERGER

02.04.1908

52 022

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

33 768

Fritz ZECHMEISTER

20.01.1908

514 173

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 15.05.1938 r.
zgin±³ 12.09.1942 r.

33 775

Franz PISARIK

15.05.1912

899 828

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 17.03.1938 r.

33 783

Johann ORASCHE

14.05.1897

82 670

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

33 785

Sebastian SCHWAIGER

 

613 594

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

33 786

Alois ZUCHRISTIAN

 

 

SS-Oberscharführer

33 788

Hans RETTENBACHER

04.12.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

33 795

Franz BAUMANN

16.09.1907

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

33 796

Paul KOPPENWALLNER

03.11.1988

511 199

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

33 807

Wilhelm BERNSMANN

01.04.1906

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

33 814

Friedrich MEIER

28.05.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 14.02.1945 r.

33 825

Josef PEZDEUSCHEG

26.12.1909

895 085

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1941 r.

33 831

Hans GNAIGER

27.01.1899

614 304

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

33 834

Erich GROLITSCH

01.02.1911

442 943

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

33 835

Willibald REGITSCHNIG

 

 

SS-Hauptsturmführer

33 837

Erwin BACHER

26.08.1911

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

33 852

Hanns LEDERWASCH

10.05.1911

196 207

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 16.07.1941 r.

33 873

Max KRÜGER

24.06.1874

95 537

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

33 878

Josef AICH

 

 

SS-Scharführer

33 882

Albert BREH

22.04.1912

864 871

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

33 888

Ferdinand HINDELANG

13.08.1904

954 620

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

33 890

Josef REHM

 

 

SS-Rottenführer

33 900

Fridolin KITTEL

05.03.1898

753 502

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 0.01.1943 r.

33 914

Anton GRONMAYER

 

 

SS-Sturmmann

33 916

Heinrich SCHÜCHNER

 

 

SS-Rottenführer

33 923

Rolf von HUMANN-HAINHOFEN

15.06.1885

871 434

SS-Brigadeführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

33 935

Emil PRÖSCHEL

19.07.1902

455 903

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

33 941

Karl MÜLLER

01.06.1900

1 140 283

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

33 942

Dr Walter PATUTSCHNICK

04.12.1907

1 014 147

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

33 945

Andreas JEHL

02.04.1888

138 699

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

33 947

Harry KÜNZLE

02.05.1902

883 119

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

33 953

Johann MEYER

 

 

SS-Scharführer

33 972

Karl MELSTER

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt listopad 1939 r.

33 984

Friedrich GOLLER

 

 

SS-Unterscharführer

33 987

Rudolf CHRIST

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt wrzesieñ 1944 r.

33 996

Emil SCHÜSSLER

08.09.1905

989 682

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

33 997

Fritz SCHEIBLE

08.04.1906

618 319

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

33 999

Rudolf FREY

14.12.1909

717 562

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion