Numery cz³onków SS od 34 000 do 34 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

34 000

Eugen SCHOCH

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

34 008

Wilhelm HESS

01.06.1908

1 234 236

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

34 012

Erich EGELHAAF

18.04.1903

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

34 021

Willy BRANZ

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1936 r.

34 022

Willy SAREMBSKY

 

 

SS-Rottenführer

34 028

Otto BAUMGÄRTNER

24.02.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

34 030

Hermann GUNZENHAUSER

 

 

SS-Sturmmann

34 033

Karl DEININGER

 

 

SS-Unterscharführer

34 037

David REICHLE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

34 040

Hermann WEHRLE

15.05.1898

615 545

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

34 057

Norbert RAUCH

28.02.1913

3 147 434

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

34 058

Gustav FRICKE

17.07.1890

1 141 033

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 064

Karl MAIER

 

 

SS-Scharführer

34 073

Friedrich MORLOCK

15.05.1909

1 029 760

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

34 075

Wilhelm HONSELL

01.12.1893

313 665

SS-Obersturmbannführer,oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

34 079

Paul SCHOTT

 

 

SS-Unterscharführer

34 081

Emil STOCKER

12.03.1902

473 630

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

34 086

Heinrich LAMPRECHT

04.12.1906

1 186 511

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 088

Hans STEINWEDE

 

 

SS-Oberscharführer

34 089

Walter MATTHES

12.12.1908

374 693

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

34 090

Walter JÜGLING

 

 

SS-Scharführer

34 107

Aloys VOGT

11.06.1905

77 897

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

34 108

Benno KOWATZ

25.01.1908

964 802

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

34 113

Rudolf HERPICHBÖHM

21.06.1906

752 293

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

34 116

Leopold SCHRICKEL

24.10.1891

2 574

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

34 117

Oswad KÜHN

08.03.1909

964 709

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

34 125

Hans MACHTS

22.08.1908

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 132

Rudolf SIPPACH

 

 

SS-Rottenführer

34 139

Kurt WEBER

 

 

SS-Rottenführer

34 142

Wilhelm WILLE

04.10.1898

374 498

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

34 153

Max STEPHAN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 161

Reinhold BUSCH

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1941 r.

34 171

Hans WOCHE

18.05.1906

306 502

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

34 176

Max SIEGEL

 

 

SS-Unterscharführer

34 179

Arno ROSENBAUM

 

 

SS-Unterscharführer

34 196

Friedhelm SCHÜTTLER

 

 

SS-Rottenführer

34 202

Heinrich SCHAEFER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

34 206

Walter GUNDEL

 

 

SS-Untersturmführer

34 215

Wilhelm KRÄMER

 

 

SS-Unterscharführer

34 247

Wilhelm VOLK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

34 248

Michael KEIL

 

 

SS-Unterscharführer - zgin±³ 26.07.1941 r.

34 250

Heinrich SCHWALM

 

 

SS-Rottenführer

34 270

Karl SCHMITT

10.01.1913

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

34 271

Heinrich THEIS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 291

Konrad PISTOR

02.11.1895

185 230

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

34 292

Johannes PARTHESIUS

 

 

SS-Rottenführer

34 294

August BELLOF

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1937 r.

34 298

Ernst RUNGE

 

 

SS-Oberscharführer

34 306

Heinrich WOLF

 

 

SS-Unterscharführer

34 336

Theodor NEUHAUS

 

 

SS-Sturmmann
wykluczony z SS w 1935 r.

34 340

Karl BORKENSTEIN

 

 

SS-Unterscharführer
w 1941 r. - wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e

34 349

Arnold HAMKE

27.07.1899

1 053 642

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
02.10.1939 r. - wykluczony z SS

34 363

Johannes KLEIN

19.01.1909

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 367

Werner STEIN

17.10.1913

1 053 416

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 384

Josef HAAKE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1937 r.

34 393

Albert KORTZ

 

 

SS-Unterscharführer

34 407

Wolfgang BOTHE

31.03.1909

1 112 410

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

34 410

Waldemar TYKWER

11.12.1910

 

SS-Untersturmführer der Waffen-SS

34 420

Heinrich FRÖHLING

28.11.1908

1 053 520

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

34 424

Albert KLOTH

03.01.1905

1 246 441

SS-Oberführer - awans w dniu 30.01.1945 r.

34 425

Otto STRAUSS

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1939 r.

34 426

Wilhelm EBELING

 

 

SS-Scharführer

34 428

Hubert SIEPMANN

21.11.1887

1 095 475

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

34 432

Karl PLEW

 

 

SS-Sturmmann
07.10.1936 r. - wykluczony z SS

34 442

Erich SCHAKSMEIER

22.02.1911

 

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

34 460

Konrad KÖHLER

 

 

SS-Rottenführer

34 466

Adalbert PIETKA

 

 

SS-Oberscharführer

34 469

Kurt GRÜNEWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

34 475

Richard BICKMEYER

 

 

SS-Unterscharführer

34 490

Sebald GNAM

19.08.1880

631 856

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

34 491

Julius RITTER

25.07.1892

680 323

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

34 492

Hans BUCHNER

22.06.1901

242 537

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

34 494

Johann FRANZ

22.06.1898

73 317

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

34 496

Karl HARTWEIN

 

 

SS-Hauptsturmführer

34 517

Ludwig BAUER

03.07.1893

812 826

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1944 r., oraz
SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

34 535

Adalbert ERK

28.06.1900

19 538

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

34 539

Arno CARL

 

 

SS-Rottenführer

34 551

Robert HÜTTNER

28.11.1899

882 736

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

34 556

Christian HOFER

 

 

SS-Sturmmann

34 566

Alfred HALLER

 

 

SS-Unterscharführer

34 571

Albert Heinrich ZEHENDER

 

558 018

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.12.1933 r.

34 572

Anton GANZ

06.02.1899

672 421

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 573

Hans ELTING

 

 

SS-Rottenführer

34 574

Alfred MATTHES

24.10.1907

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 575

Willi MAIER

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS w 1935 r.

34 581

Günther BAUMGARTEN

12.08.1906

863 680

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

34 589

Willy STEMMLER

02.12.1899

101 386

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

34 590

Oskar SEMLE

 

 

SS-Rottenführer

34 594

Eugen HAGMAYER

 

 

SS-Scharführer

34 596

Anton GLÖCKLE

19.05.1913

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

34 597

Eugen LEBSANFT

15.09.1913

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

34 609

Alfred HEINRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 611

Walter REISCHLE

12.11.1911

877 510

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

34 615

Paul RÜHLE

 

 

SS-Scharführer

34 618

Sebastian WEINDL

 

 

SS-Unterscharführer

34 621

Erwin KAUTTER

06.08.1899

557 487

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

34 633

Karl KIRSTETTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

34 641

Alfred RÖLL

27.11.1896

1 508

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

34 647

Emil AUER

29.10.1897

1 029 116

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

34 656

Bernard MÄRZ

 

 

SS-Oberscharführer

34 660

Max LEHMANN

 

 

SS-Unterscharführer

34 667

Hans RÜGER

24.06.1898

1 023 632

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

34 669

Fritz NEUBERT

12.05.1896

1 354 612

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

34 676

Willy STEIN

 

 

SS-Unterscharführer

34 680

Heinrich HUTH

 

 

SS-Sturmmann

34 693

Karl WEHNERT

 

 

SS-Scharführer

34 696

Jakob WINTER

 

 

SS-Rottenführer

34 708

Erich RÜBSAAMEN

15.05.1900

1 073 700

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

34 709

Adolf SANNER

04.07.1902

239 864

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

34 718

Adolf VETTER

 

 

SS-Rottenführer

34 721

Hermann HELL

26.03.1909

 

SS-Obersturmfuhrer, oraz
SS-Obersturmfuhrer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

34 726

Eugen KRUMM

07.01.1892

1 057 423

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

34 730

Friedrich KITTERER

 

 

SS-Unterscharführer

34 735

Alfred JÖRGUM

19.05.1889

1 094 229

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

34 744

Kurt SCHNELL

10.02.1906

1 232 197

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

34 768

Karl KÖHLER

16.03.1896

677 939

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1944

34 779

Hermann THÖNNES

 

 

SS-Unterscharführer

34 783

Friedrich "Fritz" BEUTLER

28.04.1910

1 414 354

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans te¿ w dniu 09.11.1943 r.

34 791

Albert BERG

 

 

SS-Scharführer

34 799

Dr Harald TURNER

08.10.1891

181 533

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS
awans w dniu 27.09.1941 r.

34 805

Martin STROBEL

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

34 810

Fritz ROHMANN

 

 

SS-Oberscharführer

34 819

Otto SCHADE

 

 

SS-Untersturmführer

34 831

Herbert HAUGK

 

 

SS-Sturmmann

34 840

Karl KUMMER

 

 

SS-Unterscharführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.06.1943 r.

34 858

Heinz HECKER

27.07.1901

748 005

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1940 r.

34 863

Alfred TEMKE

 

 

SS-Unterscharführer

34 866

Heinrich LICHTENSTEIN

 

 

SS-Scharführer

34 869

Josef HOWEIN

 

 

SS-Oberscharführer

34 872

Harry SCHWARZ

17.08.1905

1 265 495

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

34 876

Hans WERNER

 

 

SS-Unterscharführer

34 878

Paul WOLFF

24.02.1911

169 088

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

34 883

Karl SCHAPER

 

 

SS-Scharführer

34 902

Arthur JOHANNESMANN

 

 

SS-Unterscharführer

34 907

Willi KUHLMANN

 

 

SS-Unterscharführer

34 910

Willi FREIMUTH

15.02.1909

817 943

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 915

Alfred SORGE

15.08.1911

182 477

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 920

Walther RIESEBERG

06.07.1899

202 482

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 921

Hermann REINECKE

 

 

SS-Rottenführer

34 922

Albert KUTZ

05.06.1889

234 692

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

34 924

Ludwig WENTE

 

 

SS-Unterscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

34 933

Franz SCHWARZ

17.05.1899

650 364

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

34 936

Günther TODTENHAUPT

11.08.1904

867 571

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

34 949

Dr Herbert BACH

04.02.1891

626 762

SS-Brigadeführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

34 957

Dr Hellmuth KRÜGER

09.07.1906

637 972

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

34 958

Georg RADLOFF

26.12.1908

738 657

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 21.12.1941 r.

34 964

Karl SCHNEIDER

17.11.1902

5 884

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

34 965

Günther KAPUSTE

03.08.1907

143 551

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

34 966

Erich HOMANN

 

 

SS-Oberscharführer

34 969

Alfred MEIER

22.12.1898

830 257

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

34 971

Kurt MALCKE

18.12.1905

226 673

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

34 972

Erich WERNER

06.07.1891

691 366

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

34 973

Heinrich DETHOF

21.06.1901

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 30.07.1943 r.

34 975

Gerhard MALO

24.03.1908

297 411

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

34 977

Kurt LÜBBE

20.10.1894

264 397

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

34 979

Johann KREBS

10.06.1904

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

34 984

Paul DOMBROWSKI

30.10.1898

312 950

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

34 986

Max THIEME

23.10.1899

562 118

SS-Hauptsturmführer

34 993

Richard SELTMANN

04.06.1894

842 901

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 994

Hartmuth KREBS

06.02.1894

637 950

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

34 997

Otto JENDRICH

27.02.1901

474 240

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

34 998

Kurt JANICKE

22.04.1902

244 917

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.05.1942 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion