Numery cz³onków SS od 35 000 do 35 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³niane.

Nr SS

Imiê i nazwisko

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

35 000

Werner PAULISCH

01.02.1903

842 770

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

35 001

Wilhelm HELFRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 002

Karl SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

35 003

Horst REISENER

 

855 380

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.07.1934 r.

35 005

Otto WEYMANN

22.09.1893

855 764

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

35 007

Max JESUITER

25.08.1897

551 161

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

35 009

Artur NIEGISCH

04.12.1896

541 549

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

35 013

Albert MATTNER

 

 

SS-Scharführer

35 016

Horst TÖFFLING

19.07.1905

348 243

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

35 017

Werner PIETSCH

13.09.1906

149 106

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

35 019

Werner FLÜS

29.07.1907

690 702

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

35 020

Kurt GOTTSCHLING

25.02.1907

410 984

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

35 025

Bruno STEFFEN

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1940 r.

35 029

Ernst JÄCKEL

02.09.1892

319 221

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

35 030

Karl ROSIN

 

 

SS-Oberscharführer

35 041

Egon OBENAUS

22.04.1904

738 545

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

35 043

Johannes HÖHNA

25.03.1907

346 934

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

35 047

Nax SCHULZ

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1943 r.

35 050

Lorenz STROBEL

26.05.1901

536 222

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

35 056

Willy UTERMARK

08.10.1901

601 884

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

35 059

Reinhold WITTE

22.12.1906

57 294

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 12.09.1937 r.

35 066

Erich REPP

 

 

SS-Scharführer

35 069

Karl GRASS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

35 071

Karl FRÖDRICH

14.07.1908

41 816

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 079

Johannes MÜHLAN

29.09.1907

394 178

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

35 086

Werner MARTINI

15.11.1896

830 287

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.
zgin±³ w kwietniu 1945 r.

35 100

Emil BROCK

21.02.1884

1 388 706

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

35 122

Hans-Georg von BACZKO

19.11.1909

439 770

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.
SS-Sturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

35 130

Franz WANDRER

 

 

SS-Scharführer

35 133

Erwin SCHMIDT

22.11.1903

1 098 891

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

35 134

Walter JABLOKOFF

 

 

SS-Scharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

35 143

Albert LEMME

05.02.1893

921 643

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

35 144

Wilhelm GÖTZE

13.10.1893

71 206

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

35 145

Heinrich HEILAND

27.01.1897

863 467

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

35 155

Hermann MÜLLER

08.02.1889

920 847

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

35 156

Julius ZELESNIK

 

 

SS-Rottenführer

35 158

Wilhelm GRAF

01.01.1898

37 086

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

35 168

Reinhold HAHN

06.05.1887

344 555

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

35 171

Wilhelm RIETZ

18.06.1905

922 028

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 172

Hermann NEHL

27.09.1905

167 255

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

35 173

Dr Helmuth WÖLFER

09.03.1900

1 025 854

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

35 180

Hans SEIDLER

08.01.1893

1 050 817

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

35 182

Bernhard ROHDE

20.07.1906

536 136

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

35 184

Walter MAASCH

28.05.1907

970 993

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.07.1941 r.

35 186

Dr Hans BERGER

06.01.1902

608 654

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 207

Walter PÖTHE

05.08.1898

1 178 257

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

35 216

Adolf MÜLLER

30.06.1911

721 647

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

35 231

Fritz REIBE

11.10.1906

62 322

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

35 247

Fritz NOACK

16.02.1904

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.
zgin±³ 27.05.1944 r.

35 248

Kurt PETSCHICK

04.11.1907

243 565

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

35 253

Herbert WILKE

21.02.1910

765 668

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

35 258

Helmuth HIRSCHFELD

 

 

SS-Hauptscharführer

35 269

Reinhard JESCHKE

11.03.1896

1 183 347

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1934 r.

35 280

Kurt MATSCHOSS

 

 

SS-Scharführer

35 284

Fritz SOBCZAK

14.04.1888

272 311

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

35 287

Bruno SPRUNK

19.12.1895

517 634

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

35 288

Werner KALTENHÄUSER

29.04.1896

695 015

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

35 290

Hermann VORWERK

 

 

SS-Hauptscharführer

35 297

Wilhelm SEIDEL

22.12.1896

375 031

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

35 306

Erich KEIL

 

 

SS-Rottenführer

35 334

Alfred OTTO

 

 

SS-Untersturmführer

35 339

Hugo WERDIN

 

 

SS-Unterscharführer

35 346

Norbert SCHMARSOW

31.12.1894

882 037

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.06.1934 r.

35 359

Albert MEHRGOTT

02.08.1899

664 011

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

35 363

Arnold BEESKOW

13.08.1906

794 363

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

35 364

Paul WILKE

08.02.1908

1 183 164

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

35 365

Erich SCHUCHT

17.02.1908

1 183 103

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

35 367

Bruno ZIEMKE

10.11.1910

794 315

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

35 372

Max REICH

 

 

SS-Unterscharführer

35 375

Paul ZUTZ

02.10.1890

988 691

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

35 377

Gustav PERGANDE

11.11.1892

988 721

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 383

Erich PLAGENS

04.01.1895

470 026

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 384

Alfred SEIFERT

 

 

SS-Unterscharführer

35 407

Friedrich FRANK

04.02.1909

794 328

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

35 408

Heinz GNUSCHKE

23.12.1909

794 364

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
zgin±³ 20.04.1945 r.

35 422

Fritz KUMM

11.06.1898

185 484

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

35 425

Johannes KÖPPE

 

 

SS-Scharführer

35 436

Ulrich WOELFERT

19.03.1894

192 166

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 10.09.1939 r., oraz
SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS

35 443

Walter ENGEL

25.03.1903

95 106

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

35 447

Otto GABBERT

 

 

SS-Mann

35 448

Walter STEIN

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-SS

35 451

Fritz RAASCH

21.12.1902

33 525

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

35 466

Georg von BASSEWITZ-BEHR

21.03.1900

458 315

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Waffen-SS und Polizei
- awans w dniu 20.04.1943 r.

35 494

Fritz KRÜGER

04.07.1897

1 092 900

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

35 496

Richard SALZMANN

01.04.1888

393 697

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

35 502

Adolf NEHRING

16.01.1907

42 994

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1942 r.

35 503

Alfred LEVETZOW

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 505

Arthur EISERT

17.12.1893

1 093 273

SS-Obersturmführer - awans w dniu 01.06.1935 r.

35 506

Walter LEWERENZ

 

 

SS-Untersturmführer

35 508

Friedrich SCHROEDER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt maj 1940 r.

35 512

Michael GEISSLER

04.07.1984

 

SS-Hauptsturmfuhrer oraz
SS-Hauptsturmfuhrer d.R. Waffen SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

35 521

Walter VÖLKER

 

 

SS-Rottenführer

35 532

Ernst SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

35 538

Erich DREVENSTEDT

22.02.1909

852 461

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

35 546

Albert WUSTROW

 

 

SS-Scharführer

35 551

Gerhard SAUER

02.06.1910

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1942 r.

35 560

Joachim LEHFELDT

17.07.1912

985 211

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 10.06.1940 r.

35 564

Erich GRENSING

18.08.1910

985 826

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

35 576

Rudolf WETTBERTG

 

250 126

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1933 r.

35 577

Franz JOCHENS

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 584

Hans-Jürgen SIEMS

05.01.1906

17 081

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

35 586

Richard RÄDKE

11.10.1908

155 189

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

35 587

Otto BOY

13.03.1911

564 119

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

35 593

Hans ZIMMERMANN

 

 

SS-Sturmmann

35 598

Karl HESSE

03.04.1897

482 961

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.03.1935 r.

35 612

Axel SCHLICHT

28.02.1900

10 683

SS-Untersturmführer - awans w dniu 05.06.1938 r.

35 615

Just DILLGARDT

08.04.1889

85 244

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 624

Gottfried BRAUCH

 

 

SS-Rottenführer

35 653

Karl GERKEN

 

 

SS-Rottenführer

35 659

Fritz GROND

04.04.1912

1 232 076

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1945 r.

35 660

Otto MAYERLE

 

 

SS-Unterscharführer

35 677

Gotthilf DIEBOLD

31.01.1895

3 494 774

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 678

Heinrich RUTH

 

 

SS-Sturmmann

35 681

Paul HILDEBRAND

15.03.1898

1 232 413

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 682

Josef SCHMIDT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 698

Wulf HEINZ

04.08.1908

1 660 595

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

35 727

Alfred VELLER

 

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

35 746

Reinhard VIETEN

14.03.1910

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS

35 763

Hermann PASSE

12.09.1894

383 708

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

35 764

Fritz BELLMER

20.10.1897

403 029

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

35 765

Emil KRÖGER

07.12.1900

286 203

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

35 772

Egon BIELER

21.01.1905

885 494

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

35 778

Adolf PASSE

 

 

SS-Unterscharführer

35 780

Hartwig WENZEL

26.11.1908

448 476

SS-Hauptsturmführer

35 787

Heinrich SPEICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 789

Karl TIEDMANN

09.10.1911

 

SS-Scharführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.02.1940 r.

35 790

Heinrich BLANKE

21.09.1911

1 259 689

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

35 792

Rolf d`ALQUEN

04.08.1912

496 250

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

35 795

Heinz LINGE

22.03.1913

 

SS-Sturmbannführer der Waffen-SS

35 805

Friedrich BREDE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

35 807

Herbert WEIMANN

01.09.1909

276 223

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

35 810

Friedrich BÖTTCHER

21.01.1910

679 224

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.
06.04.1938 r. odchodzi z SS<

35 815

Dr Wilhelm BEHRENDS

11.05.1907

981 960

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 01.08.1944 r.

35 816

Heinrich HELMERS

 

 

SS-Rottenführer

35 820

Martin RABENBERG

 

 

SS-Rottenführer

35 825

Theodor EDEN

30.01.1899

323 364

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

35 828

Paul BREULER

 

1 144 495

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

35 860

Bruno MARKWART

29.07.1890

343 210

SS-Obersturmführer - awans w dniu 25.05.1934 r.

35 865

Hans VOSS

 

 

SS-Mann

35 866

Hans STEFFENS

 

 

SS-Scharführer

35 868

Detlef SELMER

 

 

SS-Unterscharführer

35 873

William GRIEBEL

 

 

SS-Unterscharführer

35 875

August NICKEL

15.02.1912

1 116 103

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1940 r.

35 883

Karl GÜNTHER

02.03.1905

1 048 855

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

35 886

Eduard STOLTENBERG

 

 

SS-Mann

35 887

Walter DRESELER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

35 889

Max SELL

08.01.1893

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

35 895

Dr Heinrich THIELE

15.02.1902

601 877

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

35 898

Karl BOEMELBURG

28.10.1885

892 239

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

35 899

Helmuth von LOEBELL

05.09.1897

925 109

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

35 900

Peter KASPERS

14.01.1900

411 199

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 903

Christoph Prinz von HESSEN

14.05.1901

696 176

SS-Oberführer - awans w dniu 01.06.1939 r.

35 904

Ernst NEUGEBAUER

15.08.1902

894 182

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 905

Erwin GENTZ

25.09.1905

893 955

SS-Obersturmführer

35 906

Oskar FÖRSTER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 907

Dr Heinz HUPFER

10.07.1906

893 894

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

35 910

Karl Paul MÜLLER

05.01.1889

690 991

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 915

Hans OSWALD

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

35 917

Dietrich RIENSBERG

29.12.1902

637 646

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

35 919

Karl von BREMEN

08.05.1905

560 465

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

35 921

Gerhard HAUPT

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

35 922

Walter HERR

27.09.1907

410 723

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

35 923

Emil HUFF

01.12.1909

73 691

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1938 r.

35 932

Hasso TRAEBERT

03.02.1903

738 819

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1939 r.

35 935

Ernst FRIEDRICH

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 936

Siegfried BARTHELEMES

11.10.1903

38 587

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

35 937

Willi GRUNOW

21.07.1908

62 896

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

35 938

Herbert GÖRTZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 944

Heinz LULAY

 

 

SS-Scharführer

35 950

Hermann KATH

04.09.1905

655 863

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r., oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS

35 952

Harry POLEWACZ

31.03.1909

89 889

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1942 r.

35 953

Werner SCHÜTT

12.12.1911

738 764

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

35 956

Wilhelm HIRSEKORN

13.08.1896

237 588

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

35 960

Ernst SOGAWE

18.02.1909

210 076

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

35 962

Hans NOPPE

25.08.1909

297 425

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

35 963

Theodor PÖHLAND

08.03.1887

91 247

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

35 965

Harald JAHN

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 976

Josef GERHARD

19.02.1906

877 932

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.08.1934 r.

35 977

Hermann MEYER

24.08.1906

153 822

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

35 978

Kurt MATZKE

 

 

SS-Oberscharführer

35 980

Walter KANNEGIESS

 

 

SS-Unterscharführer

35 981

Bernhard PESCHKO

08.05.1910

171 319

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

35 984

Friedrich HORRENBERGER

 

 

SS-Oberscharführer

35 987

Kurt GRUNWALD

 

 

SS-Unterscharführer

35 988

Erich SCHMIDT

 

 

SS-Hauptscharführer

35 993

Emil WEISSENBRUCH

10.03.1901

855 730

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1942 r.

35 999

Johannes MAASS

01.05.1903

1 096 913

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion