Numery cz³onków SS od 36 000 do 36 999.

podana jest najwy¿sza udokumentowana ranga jak± uzyskali n/w cz³onkowie SS
wszystkie pozycje s± nadal uzupe³nianne.

Nr. SS

Nazwisko i imiê

Data
urodzenia

numer
NSDAP

Notatki

36 003

Maximilian BRAND

04.04.1888

724 884

SS-Oberführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

36 004

Heinrich WITT

03.08.1906

212 835

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

36 006

Siegfried SCHULTZ

04.12.1909

291 207

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1943 r.

36 007

Dr Werner KURTH

20.11.1902

155 087

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

36 009

Otto WIDMANN

14.04.1892

185 057

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

36 011

Valentin KUNZELMANN

25.03.1891

676 479

SS-Untersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 012

Karl MAYER

23.10.1891

1 275 085

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1936 r.

36 020

Karl-August von LAFFERT

01.06.1872

352 319

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
zmar³ w dn. 19.10.1938 r.

36 026

Wilhelm ALBERT

08.09.1898

1 122 215

SS-Brigadeführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 030

Erich MADSACK

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 032

Gerhard KLARE

17.05.1905

1 248 965

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

36 033

Otto GLÜCK

 

662 212

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.12.1933 r.

36 050

Dr Richard WENDLER

22.01.1898

93 116

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei
- awans w dniu 21.07.1942 r.

36 051

Walter POTZELT

 

266 433

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 054

Dr Herbert MEHLHORN

24.03.1903

599 865

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 057

Rudolf HAUSCHILD

08.05.1891

495 919

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

36 058

Franz HELLDOBLER

19.04.1889

792

SS-Standartenführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

36 060

Heinrich SCHULZ

20.07.1893

4 071 605

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

36 061

Dr Werner BOENKE

08.02.1897

410 394

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

36 062

Leo Friedrich HAUSLITER

09.01.1889

1 411 505

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

36 064

Emil BAYERL

05.10.1911

307 393

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 066

Fritz SOFATH

12.06.1902

892 511

SS-Obersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

36 068

Horst BÖHME

 

236 651

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 075

Carl Albrecht OBERG

27.01.1897

575 205

SS-Obergruppenführer und General der Polizei und Waffen-SS
awans w dniu 01.08.1944 r.

36 076

Arthur BORK

13.04.1892

408 014

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 080

Alfred SCHWEDER

 

224 806

SS-Untersturmführer - awans w dniu 25.09.1933 r.

36 081

Ferdinand FUNKE

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 082

Hermann WILD

29.09.1905

10 102

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 087

Walter SOHST

23.02.1898

1 090 541

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 090

Eugen SCHREINER

23.07.1889

712 179

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

36 091

Willy FALKENBERG

 

33 766

SS-Haupsturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 097

Erich DOMMASCHK

01.06.1908

43 556

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 098

Kurt DRAEGER

08.10.1904

410 627

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 099

Georg EISTERT

13.11.1898

924 744

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

36 101

Werner MAY

09.05.1904

1 233 251

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

36 102

Ludwig Rolf HESS

17.04.1883

313 075

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

36 109

Hugo LINHARD

312 492

312 492

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.
03.06.1938 r. odchodzi z SS do Wehrmachtu

36 122

Hans RICHTER

15.11.1903

1 097 068

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 123

Heinz SCHILDT

 

148 514

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 125

Hermann DEUTSCH

 

 

SS-Rottenführer der Waffen-SS
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt pa¼dziernik 1942 r.

36 128

Walter ZUCHRISTIAN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 133

Otto GLÜCK

07.05.1900

662 212

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 134

Josef Alfred MEISINGER

14.09.1899

3 201 697

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.01.1940 r.

36 135

Johann WOLFRAM

 

369 209

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 136

Karl SCHUBERT

 

192 156

SS-Obersturmführer - awans w dniu 15.02.1934 r.

36 140

Gustav STAEBE

22.08.1906

36 247

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 141

Julius PLAICHINGER

02.01.1892

1 665 183

SS-Standartenführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

36 143

Benedikt KARG

 

32 800

SS-Untersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 144

Hans GLAUNING

07.03.1906

20 061

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 149

Franz SCHLESINGER

 

 

SS-Scharführer

36 151

Dr Karl DEUTSCHMANN

06.09.1897

1 106 471

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 152

Josef REUSCH

 

677 963

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 01.01.1934 r.

36 157

Ernst DAMZOG

30.10.1882

5 081 001

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
- awans w dniu 21.06.1944 r.

36 158

Hermann NISS

 

 

SS-Untersturmführer

36 159

Herbert KAACK

31.07.1908

459 381

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 160

Heinz WOSSAGK

28.03.1908

536 268

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 162

Dr August SIMON

 

267 766

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

36 167

Hans DAUFELDT

20.01.1908

753 151

SS-Obersturmbannführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1944 r.

36 169

Theodor CHRISTENSEN

07.05.1905

383 020

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1940 r.

36 171

Wilhelm BOY

22.09.1907

655 990

SS-Obersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 172

Karl SCHWANBECK

13.09.1911

413 434

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 173

Walter HEGGBLUM

 

626 866

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 175

Rudolf MEYER

 

 

SS-Oberscharführer der Waffen-S
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt luty 1941 r.

36 176

Kurt WALTER

14.07.1901

4 583 270

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

36 178

Walter KURRECK

25.06.1911

992 568

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

36 179

Kurt GRAAF

08.01.1909

183 351

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 180

Heiner KURZBEIN

 

127 492

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1934 r.

36 181

Alfred RIECHERS

02.03.1895

47 918

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

36 184

Herbert VOSHAGEN

11.08.1900

5 230

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

36 185

Arndt BECKERT

14.12.1890

2 846 582

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1935 r.

36 189

Wilhelm ALBERT

 

1 122 215

SS-Untersturmführer

36 190

Karl APPEL

25.08.1908

25 068

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 09.10.1933 r.

36 191

Dr Georg HAGEN

 

108 874

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.10.1933 r.

36 196

Georg HERRMANN

 

 

SS-Scharführer

36 200

Helmut POMMERENING

19.10.1902

4 583 210

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

36 202

Wilhelm BRUMPREIKSZ

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1944 r.

36 204

Jakob BECK

14.08.1889

2 941 480

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 205

Ludwig OLDACH

21.09.1988

3 206

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

36 208

Alfred MEISSNER

 

624 257

SS-Obersturmführer - awans w dniu 04.07.1934 r.

36 209

Johannes TIETGEN

 

 

SS-Mann
wykluczony z SS w 1936 r.

36 210

Walter KILLIG

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 213

Friedrich Franz BAUER

18.01.1903

293 916

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1941 r.

36 214

Karl BAUER

10.02.1904

152 996

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.

36 215

Erich ENDLICH

 

928 452

SS-Untersturmführer - awans w dniu 03.09.1933 r.

36 220

Franz STARK

07.10.1901

127 445

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1938 r.

36 222

Arthur SCHUMANN

30.08.1899

15 292

SS-Standartenführer - awans w dniu 01.12.1933 r.
19.12.1934 r. zdegradowany do stopnia SS-Manna
05.07.1937 r. wykluczony z SS

36 224

Dr. Walther STEPP

10.02.1898

400 206

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1943 r.

36 225

Heinz HEYDRICH

29.09.1905

2 637 285

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 226

Georg AHRENS

29.04.1896

402 019

SS-Gruppenführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

36 229

Prof Reinhard HÖHN

29.07.1904

2 175 900

SS-Oberführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

36 231

Bernhard RUBERG

12.08.1897

879 405

SS-Brigadeführer - awans w dniu 26.10.1940 r.

36 232

Dr Johannes SCHMIDT

11.03.1908

178 151

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 233

Karl HINTZE

28.12.1900

305 211

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 235

Adolf BLUNCK

19.08.1909

156 379

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 236

Friedrich CARSTENN

26.07.1906

74 557

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

36 237

Werner GROTH

 

459 389

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.06.1934 r.

36 238

Karl PFEIFER

26.08.1911

191 051

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 239

Walter ILGES

31.05.1870

283 738

SS-Obersturmbannführer

36 240

Felix SCHMIDT

17.06.1901

85 481

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1938 r.

36 242

Fritz HERRMANN

15.06.1885

3 131 632

SS-Brigadeführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

36 243

Dr Heinz JOST

09.07.1904

75 946

SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei
awans w dniu 20.04.1939 r.

36 244

Erich JAHNKE

 

 

SS-Sturmbannführer

36 245

Franz NIPPOLD

13.08.1891

5 678

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

36 246

Georg PREISSER

24.05.1875

47 026

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 301

Bernhard HOFMANN

04.01.1911

1 274 611

SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 9.11.1944 r.
zgin±³ 24.03.1945 r.

36 302

Dr Günther SYRUP

21.08.1910

691 180

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

36 305

Franz SYBEN

 

 

SS-Mann

36 306

Dr Friedrich HÖLZER

10.03.1889

837 263

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

36 310

Dr Hanns WIRSICH

04.07.1901

1 054 204

SS-Untersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

36 311

Armin WINKLER

09.04.1905

892 709

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 315

Kurt BRÜGGEMANN

12.09.1905

1 059 398

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1938 r.

36 316

Ernst WEIGAND

17.07.1886

729 571

SS-Standartenführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

36 319

Karl BÖHMER

22.01.1912

812 560

SS-Hauptsturmführer
zgin±³ 04.03.1942 r.

36 320

Benno von ARENT

19.06.1898

1 105 236

SS-Oberführer - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 324

Kurt SCHÜHLE

08.07.1908

919 021

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS
zgin±³ 08.03.1943 r.

36 332

Hans HÜBNER

24.07.1912

573 626

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 334

Georg EBERHARDT

27.02.1914

1 191 427

SS-Sturmbannführer der Waffen SS
zgin±³ 21.07.1943 r.

36 336

Eugen ENGELHARDT

 

 

SS-Unterscharführer

36 344

Dr Gunther REIL

25.10.1904

459 443

SS-Standartenführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

36 345

Dr Helmuth POPPENDICK

06.01.1902

998 607

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

36 350

Robert KNAPP

01.10.1885

782 132

SS-Brigadeführer - awans w dniu 01.10.1943 r.

36 356

Werner HÖRNICKE

09.03.1907

1 377 910

SS-Obersturmbannführer - awans w dniu 21.06.1943 r.
SS-Obersturmbannführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1944 r.

36 513

Willy WOEDTKE

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

36 518

Franz BERNAISCH

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

36 522

Wilhelm BURGHARDT

08.03.1904

550 896

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

36 525

Kurt POLLRATZKI

 

 

SS-Hauptscharführer
wykluczony z SS - czasowo b±d¼ trwa³e w roku opublikowania dokumentu
SS Befehlsblatt grudzieñ 1941 r.

36 528

Erich KRÜGER

08.01.1910

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.
zgin±³ 11.07.1944 r.

36 529

Otto SCHÄFER

06.04.1882

561 206

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

36 533

Johannes RICHTER

03.06.1902

90 954

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943 r.

36 535

Waldemar SCHIEMANN

02.05.1903

601 701

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 541

Kurt BORDYCH

 

 

SS-Obersturmführer
wykluczony z SS w 1943 r.

36 543

Dr Horst JENCIO

27.02.1903

711 746

SS-Oberführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

36 547

Wilhelm DIETRICH

20.03.1897

762 023

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

36 553

Eberhard BRAUNS

13.12.1903

160 372

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 558

Otto ZERTH

07.04.1904

893 963

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

36 560

Gerhard EFFNER

25.03.1906

289 088

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 561

Paul MATZDORF

28.05.1907

1 010 425

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.

36 566

Max RISTAU

 

 

SS-Scharführer

36 569

Herbert PODSZUWEIT

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 571

Hans FUELLER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1944 r.

36 576

Gerhard LEMME

14.05.1905

952 407

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

36 579

Erwin GÖDECKE

 

 

SS-Obersturmführer der Waffen-SS

36 583

Detleff-Malte WOLFF

26.07.1912

541 771

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1944 r.

36 592

Heinz ELKSNAT

15.07.1911

924 914

SS-Untersturmführer - awans w dniu 01.09.1935 r.

36 595

Paul NAUKE

04.05.1904

160 574

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1943 r.

36 598

Wilhelm SCHNACKE

 

 

SS-Untersturmführer

36 599

Eitel STAUDT

05.06.1898

 

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1941 r.

36 600

Walter SCHLAFFKE

 

892 520

SS-Obersturmführer - awans w dniu 26.05.1934 r.

36 602

Bruno BAUMERT

 

892 520

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

36 603

Kurt BERNAU

11.03.1900

761 987

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

36 604

Johannes SCHARMACHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 605

Boris SPAHN

17.02.1901

952 669

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

36 615

August NIESELER

05.10.1909

830 701

SS-Untersturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1938 r.
zgin±³ w marcu 1945 r.

36 617

Paul PACHUR

27.10.1909

452 329

SS-Hauptsturmführer, oraz
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1944 r.

36 621

Fritz SCHROEDER

14.11.1912

952 753

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

36 625

Walter MÜCK

23.01.1889

1 107 263

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1933 r.

36 630

Werner UNGER

19.05.1898

250 038

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 640

Erwin BIRKHOLZ

 

 

SS-Oberscharführer

36 641

Alfred GANADY

 

 

SS-Oberscharführer

36 644

Kurt SCHOLTZ

 

 

SS-Unterscharführer

36 646

Paul BOTHE

 

892 520

SS-Untersturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.

36 647

Heinrich FORSTER

14.01.1897

829 889

SS-Hauptsturmführer der Waffen-SS - awans w dniu 20.04.1941 r.

36 648

Wilhelm STACHULLA

 

 

SS-Hauptscharführer der Waffen-SS

36 649

Waldemar RAUPERT

24.03.1901

892 554

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

36 650

Otto HILZBRICH

15.07.1901

656 138

SS-Obersturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.

36 651

Dr Hans BAIER

25.09.1901

541 134

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1940 r.

36 654

Johannes BÖTTCHER

 

 

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 657

Adolf DUBIEL

 

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 21.06.1944 r.

36 660

Gustav GRAMBOW

08.12.1894

1 103 533

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 663

Hans HILLERSCHEIDT

17.06.1896

1 090 226

SS-Untersturmführer - awans w dniu 13.09.1936 r.

36 664

Karl HENNICKENS

29.08.1898

1 107 084

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 667

Richard KURSAWE

25.10.1901

49 489

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1936 r.
30.07.1938 r. odchodzi z SS

36 675

Fritz RÜHRMUND

 

 

SS-Untersturmführer

36 688

Dr. Walter EPPENAUER

25.12.1911

 

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1943 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 01.09.1944 r.

36 691

Erich LIPPKE

24.06.1905

862 236

SS-Obersturmführer - awans w dniu 11.09.1938 r.

36 700

Franz GASSER

24.11.1900

 

SS-Obersturmbannführer

36 719

Hermann SCHÜTZ

 

 

SS-Oberscharführer

36 728

Karl VOLKMANN

08.01.1897

944 032

SS-Obersturmführer - awans w dniu 12.09.1937 r.

36 740

Willy KRAUSE

17.10.1900

696 235

SS-Obersturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 752

Ernst LUEBKE

 

 

SS-Rottenführer

36 778

Ernst SCHULZ

 

 

SS-Untersturmführer

36 783

Hellmut WILLICH

02.05.1895

733 220

SS-Brigadeführer und Generalmajod der Polizei
awans w dniu 09.11.1942 r.

36 784

Otto WEISNER

11.11.1897

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

36 790

Reinhold DEUTER

 

 

SS-Untersturmführer

36 792

Hermann PAWELKE

 

 

SS-Unterscharführer

36 795

Arthur POTRATZ

27.08.1906

601 144

SS-Hauptsturmführer

36 816

Otto JANTZ

29.05.1894

1 334 189

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.

36 819

Paul RETTKE

 

 

SS-Unterscharführer

36 825

Arthur KAUTZ

 

 

SS-Unterscharführer

36 834

Otto SCHUCK

 

 

SS-Unterscharführer

36 862

Heinz TÖPPER

 

 

SS-Obersturmführer, oraz
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 30.01.1943 r.

36 863

Tom SCHOTT

17.12.1885

1 469 364

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 876

Fritz GIGGE

03.05.1892

399 084

SS-Untersturmführer - awans w dniu 20.04.1935 r.

36 877

Walter ANDERS

28.03.1902

415 892

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1939 r.

36 878

Alfred NAUJOCKS

22.09.1906

1 163 102

SS-Untersturmführer - awans w dniu 30.01.1936 r.

36 880

Johannes FALKOWSKI

 

 

SS-Untersturmführer

36 881

Horst REINHOLDT

03.01.1909

67 792

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 30.01.1939 r.

36 882

Gerhard TIEDTKE

03.03.1905

1 199 897

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 20.04.1937 r.
SS-Hauptsturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 09.11.1943

36 896

Erich SCHILKE

05.06.1911

491 083

SS-Untersturmführer - awans w dniu 15.09.1935 r.

36 902

Karl MÖWE

 

 

SS-Scharführer

36 910

Johannes BELOW

21.11.1898

1 462 944

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

36 914

Otto ELSER

25.07.1896

754 128

SS-Sturmbannführer - awans w dniu 30.01.1937 r.

36 915

Franz SIDO

22.08.1884

701 465

SS-Standartenführer der Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1943 r.

36 917

Johann GERUM

 

 

SS-Oberscharführer

36 928

Robert BRAUN

26.03.1888

594 808

SS-Standartenführer - awans w dniu 20.04.1939 r.

36 941

Josef STADLER

 

 

SS-Hauptscharführer

36 944

Edgar SCHMIDT

28.09.1907

1 288 086

SS-Obersturmführer - awans w dniu 30.01.1943 r.
SS-Obersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

36 945

Willi WELLER

 

 

SS-Rottenführer
wykluczony z SS w 1937 r.

36 947

Fritz DERESER

 

 

SS-Unterscharührer der Waffen-SS

36 952

Karl SEEKATZ

31.10.1898

1 112 027

SS-Hauptsturmführer - awans w dniu 09.11.1937 r.

36 970

Theodor GROTEN

 

 

SS-Oberscharführer
wykluczony z SS w 1941 r.

36 971

Wilhelm SIEPRATH

 

 

SS-Untersturmführer

36 979

Johann BIRKEN

 

 

SS-Obersturmführer - awans w dniu 09.11.1942 r.

36 994

Dr Erich DICKLER

16.06.1912

 

SS-Untersturmführer, oraz
SS-Untersturmführer d.R. Waffen-SS - awans w dniu 21.06.1944 r.

36 999

August HECKMANN

31.12.1909

1 124 633

Hauptsturmführer - awans w dniu 10.09.1939 r.


powrót do strony g³ównej

© copyright 2009 - 2011, £ukasz Najbarowski & Waldemar „Scypion” Sadaj
Design by Scypion